Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури і туризму за деякими програмами

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 лютого 2007 р. N 216
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
      коштів, передбачених у державному бюджеті
         Міністерству культури і туризму
           за деякими програмами
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок використання  коштів,  передбачених  у
державному бюджеті Міністерству культури і туризму за деякими
програмами, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 лютого 2007 р. N 216
 
               ПОРЯДОК
     використання коштів, передбачених у державному
       бюджеті Міністерству культури і туризму
           за деякими програмами
 
 
             Загальні питання
 
   1.  Цей  Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених  у  загальному фонді державного бюджету МКТ за
бюджетними програмами "Фінансова підтримка національних театрів",
"Фінансова  підтримка  національних  та  державних  художніх
колективів,  концертних  і  циркових організацій", "Фінансова
підтримка  національних  творчих  спілок у сфері культури і
мистецтва" (далі - бюджетні кошти).
 
   2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МКТ.
 
   3. Одержувачами  бюджетних  коштів є національні театри,
національні та державні художні колективи, концертні і циркові
організації,  національні  творчі спілки у сфері культури і
мистецтва.
 
        Мета Порядку та напрями використання
             бюджетних коштів
 
   4. Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної
процедури використання бюджетних коштів.
 
   5. Бюджетні кошти спрямовуються:
 
   за бюджетною програмою "Фінансова підтримка національних
театрів"   на   забезпечення   діяльності  та  зміцнення
матеріально-технічної  бази  національних  театрів,  сценічне
відтворення драматичних і музичних творів вітчизняних та іноземних
авторів, створення і показ вистав;
 
   за бюджетною програмою "Фінансова підтримка національних та
державних художніх колективів, концертних і циркових організацій"
на  забезпечення статутної діяльності концертних організацій,
філармонії, цирку, які мають статус національних та державних
концертних і циркових організацій;
 
   за бюджетною програмою "Фінансова підтримка національних
творчих спілок у сфері культури і мистецтва" на забезпечення
статутної  діяльності  національних  творчих  спілок  та  їх
регіональних відділень, фінансову підтримку музичного, хорового,
оперного  і  симфонічного  жанрів,  творчості  українських
композиторів,  хореографів,  письменників,  кінематографістів,
художників  і  фотохудожників,  розвитку  діяльності майстрів
народного  мистецтва,  відродження  кобзарських  традицій,
культурно-просвітницької діяльності.
 
      Вимоги щодо використання бюджетних коштів
 
   6. Бюджетні кошти використовуються МКТ у межах відповідних
бюджетних призначень, встановлених Законом про Державний бюджет
України на відповідний рік, з урахуванням необхідності виконання
узятих на облік в органах Державного казначейства бюджетних
зобов'язань минулих років у разі їх відповідності  паспорту
бюджетної програми.
 
   7. Обсяг фінансової підтримки національних театрів, які мають
будівлі (споруди, приміщення) для публічного  показу  творів
театрального мистецтва, що надається для покриття поточних витрат,
не забезпечених їх власними доходами, не повинен перевищувати 90
відсотків  фактичного  обсягу валового доходу, одержаного за
підсумками року.
 
   Розрахунок для  визначення  обсягу  фінансової  підтримки
подається щокварталу до 10 числа наступного місяця національними
театрами МКТ, яке визначає розмір фінансової підтримки з бюджету,
для подання Мінфіну до 10 грудня поточного року.
 
   Обсяг фінансової підтримки національних та державних художніх
колективів, концертних і циркових організацій, які мають будівлі
(споруди, приміщення) для публічного показу і виконання творів
театрального та музичного мистецтва, що надається для покриття
поточних витрат, не забезпечених їх власними доходами, не повинен
перевищувати 90 відсотків фактичного обсягу валового доходу,
одержаного за підсумками року.
 
   Обсяг фінансової підтримки зазначених у додатку національних
та державних художніх колективів і концертних організацій, які не
мають  будівель (споруд, приміщень) для публічного показу і
виконання творів театрального та музичного мистецтва, і тих, що
забезпечують створення сприятливих умов для функціонування та
розвитку творчих процесів провідних мистецьких колективів, що
надається  для покриття поточних витрат, не забезпечених їх
власними доходами, не повинен перевищувати 98 відсотків фактичного
обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року.
 
   Розрахунок для  визначення  обсягу  фінансової  підтримки
подається щокварталу до 10 числа наступного місяця національними
та державними художніми колективами, концертними і цирковими
організаціями МКТ, яке визначає розмір фінансової підтримки з
бюджету, для подання Мінфіну до 10 грудня поточного року.
 
   8. У  разі  зменшення бюджетних призначень МКТ з метою
недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року
здійснює  відповідне  коригування суми видатків на фінансову
підтримку національних театрів, національних та державних художніх
колективів,  концертних  і циркових організацій, національних
творчих спілок у сфері культури і мистецтва.
 
   9. Операції, пов'язані з обслуговуванням бюджетних коштів,
здійснюються  відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками ( z0716-04 ),  затвердженого  Державним
казначейством.
 
        Звітність про використання бюджетних
        коштів та контроль за їх витрачанням
 
   10. МКТ  затверджує  результативні  показники  діяльності
національних  театрів,  національних  та  державних  художніх
колективів, концертних і циркових організацій з поквартальною
розбивкою  та  подає  їх у двотижневий строк Мінфіну після
затвердження розпису державного бюджету.
 
   Iнформацію про виконання зазначених показників одержувачі
бюджетних коштів надсилають у тижневий строк після закінчення
кварталу МКТ для її узагальнення та подання Мінфіну щокварталу і
за результатами їх виконання за одинадцять місяців.
 
   11. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів
покладається на головного розпорядника та одержувачів бюджетних
коштів.
 
   12. У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено
суттєві порушення, МКТ разом з Мінфіном проводять узгоджувальні
наради,  за  результатами  яких  вносять на розгляд Першого
віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів пропозиції щодо
визначення порядку подальшого фінансування.
 
   13. Складення  та  подання  фінансової  звітності  про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим
витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.
 
 
                             Додаток
                            до Порядку
 
               ПЕРЕЛIК
     національних та державних художніх колективів
    і концертних організацій, яким надається фінансова
         підтримка з державного бюджету
 
 
               м. Київ
 
   Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
 
   Національний будинок органної та камерної музики
 
   Національний заслужений академічний український народний хор
імені Г.Г. Верьовки
 
   Національний заслужений академічний ансамбль танцю  імені
Павла Вірського
 
   Національна заслужена   капела   бандуристів   імені
Г.I. Майбороди
 
   Національна заслужена академічна капела "Думка"
 
   Національний оркестр народних інструментів
 
   Національний ансамбль солістів "Київська камерата"
 
   Державне підприємство "Дирекція Будинку державних художніх
колективів"
 
   Державний духовий оркестр
 
   Державний естрадно-симфонічний оркестр
 
   Національний одеський філармонійний оркестр
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка