Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно проведення Виконавчим комітетом Фороської селищної ради процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю меблів

           ТЕНДЕРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
 
             В И С Н О В О К
 
           23.01.2007 N в-48/01
 
 
         Стосовно проведення Виконавчим
          комітетом Фороської селищної
         ради процедури запиту цінових
        пропозицій (котирувань) на закупівлю
               меблів
 
 
   Підстава: В порядку здійснення громадського  контролю  у
відповідності до вимог статей 17-1, 17-3 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   Замовник торгів: Виконавчий комітет Фороської селищної ради
м. Ялти АР Крим.
 
   Адреса: 98690, м. Ялта, смт Форос, тел.: 79-13-07, 79-15-43.
 
   Голова тендерного комітету: Волков Костянтин Миколайович.
 
   Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Фороської
селищної ради м. Ялти АР Крим.
 
   Предмет закупівлі: меблі.
 
   Процедури закупівлі: запит цінових пропозицій (котирувань).
 
   Джерело фінансування: місцевий бюджет.
 
   Період здійснення процедури закупівлі: початок 27.02.2006 р.,
закінчення 22.03.2006 р.
 
   Для розгляду  та  дослідження  надано  копії  наступних
матеріалів:
 
   Рішення N 02 від 28.12.2005 р. 45 сесії 4 скликання Фороської
селищної ради щодо бюджету Фороської селищної ради на 2006 рік -
9 арк.
 
   План закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на
2006 рік - 9 арк.
 
   Звіт про  виконання  загального фонду кошторису установи
(форма N 2м) ( v-938506-06 ) станом на 01.10.2006 р. за КПКВ
070201 - 2 арк.
 
   Рішення N 63 від 23.06.2005 р. Виконавчого комітету Фороської
селищної ради щодо внесення змін до складу постійно діючого
тендерного комітету - 1 арк.
 
   Протокол засідання тендерного комітету від 27.02.2006 р. N 1
щодо проведення закупівлі меблі - 1 арк.
 
   Запит цінових пропозицій від 27.02.2006 р. N 198/02-12 -
3 арк.
 
   Протокол розкриття тендерних пропозицій від 15.03.2006 р. N 2
- 1 арк.
 
   Пропозиція ПП "Резіданс" від 10.03.2006 р. б/н - 2 арк.
 
   Пропозиція ВП "Спецмеблі" від 13.03.2006 р. б/н - 1 арк.
 
   Пропозиція ПП Соловйов К.Г. - 1 арк.
 
   Протокол оцінки тендерних пропозицій від  15.03.2006  р.
б/н - 1 арк.
 
   Повідомлення про   акцепт  тендерної  пропозиції  від
16.03.2006 р. N 267/02-12 - 1 арк.
 
   Договір N 105/56 від 22.03.2006 р. з ПП "Резіданс" щодо
закупівлі меблів на загальну суму 124 851,66 гривень - 2 арк.
 
   Звіт про результати здійснення процедури від 22.03.2006 р.
N 5 - 2 арк.
 
   Державна статистична звітність за формою N 1-торги (тендери)
( va577202-06 ) за січень - вересень 2006 року - 1 арк.
 
   Завдання сформульоване у запиті (зверненні) таким чином:
"надати висновок про законність та обґрунтованість проведення
процедури щодо закупівлі меблі Виконавчим комітетом Фороської
селищної ради".
 
              ДОСЛIДЖЕННЯ
 
   Об'єкти, що досліджуються: матеріали, перелічені у вступній
частині висновку.
 
   При дослідженні наданих матеріалів встановлено.
 
   1. Щодо створення та функціонування тендерного комітету,
кваліфікації членів тендерного комітету
   Рішення Виконавчого комітету Фороської селищної ради  (в
подальшому - Замовник) щодо створення тендерного комітету (ТК) та
затвердження Положення про ТК на дослідження не надано.
   Надане рішення N 63 від 23.06.2005 р. Виконавчого комітету
Фороської селищної ради про внесення змін до складу постійно
діючого тендерного комітету не дає можливості встановити кількість
призначених спеціалістів Замовника відповідальними за здійснення
процедур закупівлі згідно з положеннями Закону ( 1490-14 ).
   На дослідження  не  надано  сертифікатів  чи  свідоцтв
встановленого зразка про проходження членами тендерного комітету
навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та
здійснення  процедур  закупівель  у  порядку,  встановленому
уповноваженим органом.
 
   2. Фінансування закупівель
   Згідно додатку N 2 до рішення N 02 від 28.12.2005 р. 45 сесії
4  скликання Фороської селищної ради щодо бюджету Фороської
селищної ради на 2006 рік затверджено за рахунок загального фонду
державного бюджету за КПКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч.
школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми" поточні видатки в загальній сумі
1669,5 тис. грн. та капітальні  видатки  в  загальній  сумі
125,7 тис. гривень.
   У Звіті про виконання загального фонду кошторису установи
(форма N 2м) ( v-938506-06 ) станом на 01.10.2006 р. за КПКВ
070201 зазначено по КЕКВ 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар" затверджену кошторисом на рік суму  254 200,00 грн.,
надходження коштів за звітний період у сумі 190 004,00 грн.,
касові видатки у сумі 198 858,00 грн. та фактичні видатки у сумі
182 687,00 грн., залишок на кінець звітного періоду 146,00 грн.
   Відповідно до Звіту про результати здійснення процедури від
22.03.2006 р. N 5 розмір бюджетного призначення або очікувана
вартість закупівлі за лотом 36.12.1 - 99 990,00 грн. та за лотом
36.11.1 - 29 900,00 гривень.
 
   3. Визначення предмета закупівлі
   Порядком визначення предмета закупівлі за державні кошти,
затвердженим наказом  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції  України  від  27.06.2003  р.  N 165
( z0566-03 )  (зареєстровано в Міністерстві  юстиції  України
09.07.2003 р. N 566/7887) установлено, що визначення предмета
закупівлі товарів і послуг за державні  кошти  здійснюється
замовником відповідно до абзаців сьомого, дев'ятого частини першої
ст. 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ) на основі Державного класифікатора
продукції та послуг ДК 016-97  ( v1822217-97,  v2822217-97,
v3822217-97, v5822217-97 )  (далі - Класифікатор), затвердженого
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології
та сертифікації від 30.12.97 N 822 ( v0822217-97 ), у межах
бюджетного призначення на відповідний рік.
   Відповідно до п. 4 цього Порядку ( z0566-03 ) Замовник вказує
визначену назву предмета закупівлі в запиті цінових пропозицій та
звіті про результати здійснення процедури закупівлі.
   Замовником було визначено предмет закупівлі за показником
третього знака Класифікатора (класифікаційне угруповання "група")
36.1 - "Меблі" ( v3822217-97 ) та вказано цю назву предмета
закупівлі в запиті цінових пропозицій та звіті про результати
здійснення процедури закупівлі.
   При цьому Замовником у протоколах від 15.03.2006 р. N 2, N 3
та Звіті від 22.03.2006 р. N 5 було зазначено що предмет закупівлі
поділено на окремі частини (лоти) за показниками п'ятих знаків
Класифікатора 36.11.1 та 36.12.1 ( v5822217-97 ).
   Однак Замовником у надісланому учасникам процедури закупівлі
запиті щодо цінових пропозицій при зазначенні інформації щодо
предмету закупівлі не було вказано його частин (лотів) та не було
передбачено можливості подання пропозицій на частини предмета
закупівлі (лоти).
 
   4. Вибір процедури закупівлі
   Тендерним комітетом Замовника на засіданні, протокол N 1 від
27.02.2006 р., було вирішено здійснити закупівлю меблі (столів,
шаф, парт, стільців) для Фороської школи-садка I - III ступенів
шляхом  застосування  процедури  запиту  цінових  пропозицій
(котирувань).
   Виходячи з  визначеного Замовником предмета закупівлі за
показником третього  знака  Класифікатора  36.1  -  "Меблі"
( v3822217-97 )   та загальної очікуваної вартості закупівлі
129 890,00 гривень, можливо зробити висновок, що Замовником було
обрано  процедуру запиту цінових пропозицій (котирувань) для
здійснення закупівлі вартість якої перевищує 100 тисяч гривень,
чим порушено вимоги ч. 1 ст. 32 Закону ( 1490-14 ).
   У протоколі N 1 від 27.02.2006 р. зроблено посилання на вибір
процедури закупівлі відповідно до річного пану закупок товарів,
робіт і послуг за державні кошти на 2006 рік.
   Однак у вказаному плані Замовником заплановано закупівлю
меблі, віднесеної до категорій за кодами 36.12.1 та 36.11.1
Державного класифікатора  продукції  та  послуг  ДК  016-97
( v5822217-97 ), без застосування процедур закупівель.
 
   5. Подання запиту щодо цінових пропозицій (котирувань) та
інформування учасників процедури закупівлі
   Замовником було надіслано 27.02.2006 р. вих. N 198/02-12
трьом учасникам ПП "Резіданс", ВП "Спецмеблі", ПП Соловйов К.Г.
запит щодо цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю меблі.
   В порушення вимог ч. 3 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) Замовником у
запиті не було зазначено: кількості, місця та строку поставки
товару, істотних умов договору.
   Також вказана у запиті інформація щодо предмету закупівлі не
містить детального опису товарів, що закуповуються, з викладенням
об'єктивних технічних та якісних характеристик.
   Замовником у запиті було зазначено необхідність врахування,
що сума вартості шаф, столів, тумб (код Класифікатора 36.12.1
( v5822217-97 ) не повинна перевищувати 100 тисяч гривен.
   Таким чином, Замовником було поділено закупівлю товару на
частини (лоти) та визначено очікувану вартість закупівлі цих
частин  (лот  36.12.1  -  99 990,00  грн.,  лот  36.11.1 -
29 900,00 грн.) з метою уникнення проведення відкритих торгів, чим
порушено вимоги ч. 3 ст. 14 Закону ( 1490-14 ).
   В порушення ст. 10 Закону ( 1490-14 ) Замовником складено
запрошення до участі у процедурі закупівлі не українською мовою.
   В порушення пп. 4.3.1 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого  наказом  Міністерства  економіки  України  від
26.12.2000 р. N 280 ( z0020-01 ), після підпису голови тендерного
комітету не завірено печаткою Замовника або окремою печаткою
тендерного комітету запит щодо цінових пропозицій (котирувань).
 
   6. Подання, розкриття тендерних пропозицій та визначення
переможця
   Замовником, було отримано три пропозиції, а саме:
   Пропозицію ПП "Резіданс" від 10.03.2006 р. б/н, вх. N 11 від
10.03.2006 р.
   Пропозицію ВП "Спецмеблі" від 13.03.2006 р. б/н, вх.N 12 від
13.03.2006 р.
   Пропозицію ПП  Соловйов  К.Г.   б/н, б/д, вх. N 13 від
14.03.2006 р.
   В порушення вимог наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції  України  від  20.05.2003  р.  N 129
( z0447-03 ) Замовником не було складено за затвердженою формою
реєстру отриманих тендерних (цінових) пропозицій.
   Розкриття цінових пропозицій відбулось у місці та у час
визначені у запиті, інформація  щодо  розкриття  відображена
Замовником у протоколі від 15.03.2006 р. N 2.
   Форма протоколу розкриття не відповідає затвердженій наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 20.05.2003 р. N 129 ( z0447-03 ), а саме: невідповідно вказано
редакцію підпунктів пункту 5, у таблиці п. 4 відсутня колонка з
назвою "Iнформація про наявність та правильність оформлення всіх
необхідних документів, передбачених тендерною документацією".
   У п. 4 протоколу розкриття від 15.03.2006 р. N 2 та таблиці
щодо цього пункту зазначено: "від постачальників", "найменування
постачальника", але ст. 1 Закону ( 1490-14 ) визначено термін
"учасник  процедури  закупівлі",  термін "постачальник" серед
визначення основних термінів відсутній.
   Не зазначення у протоколі розкриття інформації щодо наявності
та правильності оформлення всіх необхідних документів учасника,
передбачених Замовником у запиті від 27.02.2006 р. N 198/02-12, не
дає можливості прозорого порівняння тендерних пропозицій учасників
і встановлення відповідності наданих пропозицій вимогам Замовника.
   Замовником у запиті від 27.02.2006 р. N 198/02-12 було
встановлено вимогу щодо надання як невід'ємної частини пропозиції,
завірених печаткою підприємства  копій  сертифікатів  якості,
свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ.
   Серед наданих  на  дослідження пропозицій відсутні копії
документів, що вимагалися Замовником.
   Отже, Замовником не було відхилено пропозиції як таки, що не
відповідають вимогам Замовника зазначеним у запиті, чим порушено
вимоги ч. 7 ст. 32 Закону ( 1490-14 ).
   В порушення вимог ч. 6 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) Замовником
було визначено переможцем учасника, який подав пропозицію, що не
відповідає вимогам Замовника.
   Отже, тендерним комітетом Замовника на засіданні, протокол
від 15.03.2006 р. N 3, було визначено переможцем процедури запиту
цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю меблі ПП "Резіданс",
пропозиція якого має найнижчу ціну. Ціна пропозиції переможця
складає 124 851,66 гривень.
   Замовником у пропозиції ПП  "Резіданс"  самостійно  було
виділено з загального переліку меблі окремі найменування, що
відносяться до показників п'ятих знаків Класифікатора 36.11.1 та
36.12.1 ( v5822217-97 ) та підраховано загальні ціни за цими
частинами: 36.11.1 - 24 881,66 грн., 36.12.1 - 99 970,00 грн.
 
   9. Iнформування про результати здійснення процедури запиту
цінових пропозицій (котирувань)
   Замовником було надіслано вих. N 267/02-12 від 16.03.2006 р.
учаснику-переможцю  процедури  запиту  цінових  пропозицій
(котирувань) повідомлення про акцепт його тендерної пропозиції на
закупівлю меблі.
   Замовником в  порушення  вимог  ч.  6  ст.  32  Закону
( 1490-14 ) відправлено  письмове повідомлення про результати
здійснення процедури закупівлі не всім  учасникам,  а  лише
переможцю.
   В порушення пп. 4.3.1 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого  наказом  Міністерства  економіки  України  від
26.12.2000 р. N 280 ( z0020-01 ), після підпису голови тендерного
комітету не завірено печаткою Замовника або окремою печаткою
тендерного комітету повідомлення про результати торгів.
 
   10. Укладення договору
   За результатами  проведення  процедури  запиту  цінових
пропозицій (котирувань) на закупівлю меблі  Замовником  було
укладено договір від 22.03.2006 р. N 105/56 з ПП "Резіданс" на
загальну суму 124 851,66 грн.
   Таким чином, сума укладеного договору на  24 851,66 грн.
перевищує встановлену ч. 1 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) вартісну межу
застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань).
   В порушення вимог ч. 6 ст. 32 Закону ( 1490-14 )  Замовник
уклав договір з учасником-переможцем, який подав пропозицію, що не
відповідає вимогам Замовника.
   В порушення вимог ч. 2 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) умови
договору про закупівлю відрізняються від умов тендерної (цінової)
пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі, а саме:
   умовами договору передбачено постачання товару протягом 30
календарних днів з моменту надходження попередньої оплати на
розрахункових рахунок постачальника, але в тендерній пропозиції
встановлено строк 40 банківських днів;
   в договорі відсутній передбачений у тендерній пропозиції
гарантійний термін 18 місяців з дня початку експлуатації меблів.
   Встановлення в укладеному договорі умови щодо можливості
збільшення суми договору шляхом оформлення додатків до договору
суперечить чинному законодавству у сфері державних закупівель, а
саме ч. 2 ст. 34 Закону ( 1490-14 ), вимогами якої встановлено, що
умови договору про закупівлю не повинні  змінюватися  після
підписання договору про закупівлю, крім випадків, передбачених цим
Законом.
   Частиною другою статті 34 Закону ( 1490-14 ) встановлено, що
договір про закупівлю  укладається  відповідно  до  положень
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
   Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з
усіх істотних умов договору. Iстотними умовами договору є умови
про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є
необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо
яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
   Абзацом другим частини другої статті 34 Закону ( 1490-14 )
визначено, що істотною умовою договору про закупівлю є можливість
зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування
видатків.
   Проте, в укладеному договорі відсутня ця умова, чим порушено
вимоги ч. 2 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) та ст. 638 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ).
   Платіжних доручень щодо перерахування коштів на виконання
умов договору N 105/56 від 22.03.2006 р. на дослідження не надано.
   Відповідно до Звіту про виконання загального фонду кошторису
установи (форма N 2м) ( v-938506-06 ) станом на 01.10.2006 р. по
КЕКВ 1131 здійснено касові видатки в сумі 198 858,00 грн. та
фактичні видатки в сумі 182 687,00 грн.
   Таким чином вважається, що Замовником на виконання договору
N 105/56 від 22.03.2006 р. можливе витрачення державних коштів у
загальній сумі 124 851,66  гривень з порушенням вимог чинного
законодавства.
 
   11. Складання звітності
   За результатом проведення процедури запиту цінових пропозицій
(котирувань) на закупівлю меблі Замовником було складено Звіт N 5
від 22.03.2006 р.
   Форма Звіту не відповідає затвердженій наказом Міністерства
економіки  та  з питань європейської інтеграції України від
20.05.2003 р. N 129 ( z0447-03 ) зі змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства економіки N 384 від 27.10.2005 р., а саме:
невідповідно вказано редакцію пп. 4.1 "Дата відправлення запиту
цінових  пропозицій  (котирувань)  або  розміщення  його  в
інформаційних системах у мережі Iнтернет".
   Зміст Звіту не відповідає Iнструкції щодо заповнення форми
звіту про результати  здійснення  процедури  запиту  цінових
пропозицій  (котирувань) щодо закупівлі товарів і послуг за
державні кошти, затвердженої наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 20.05.2003 р. N 129
( z0447-03 ), в частині зазначення словами розміру бюджетного
призначення або очікуваної вартості закупівлі.
   В порушення вимог ст. 41 Закону ( 1490-14 )  Замовником не
було оприлюднено річного плану державних закупівель, протоколу
розкриття тендерних (цінових) пропозицій, звіту про результати
здійснення процедури закупівлі, включаючи всі додатки до нього, в
строки, відповідні строкам здійснення процедури закупівлі, за
допомогою інформаційних систем у мережі Iнтернет.
 
               ВИСНОВОК
 
   В результаті  проведеного  дослідження наданих матеріалів
стосовно проведення Виконавчим комітетом Фороської селищної ради
процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю
меблі встановлено, що закупівля була здійснена з порушеннями вимог
чинного законодавства у сфері державних закупівель, а саме:
   - в порушення вимог ч. 1 ст. 32 Закону ( 1490-14 )  шляхом
застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)
здійснено закупівлю, вартість якої на 24 851,66 грн.  перевищує
100 тисяч гривень;
   - в порушення вимог ч. 3 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) у запиті
щодо цінових пропозицій (котирувань) не було зазначено кількості,
місця та строку поставки товару, істотних умов договору;
   - в порушення вимог ст. 10 Закону  ( 1490-14 ) складено
запрошення до участі у процедурі закупівлі не українською мовою;
   - в порушення вимог ч. 3 ст. 14 Закону ( 1490-14 ) було
поділено закупівлю товару на частини (лоти)  з  визначенням
очікуваної вартості закупівлі кожної частини до 100 тис. грн. (лот
36.12.1 - 99 990,00 грн., лот 36.11.1 - 29 900,00 грн.) з метою
уникнення проведення відкритих торгів;
   - в порушення пп. 4.3.1 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого  наказом  Міністерства  економіки  України  від
26.12.2000 р. N 280 ( z0020-01 ), після підпису голови тендерного
комітету не завірено печаткою Замовника або окремою печаткою
тендерного комітету запит щодо цінових пропозицій (котирувань),
повідомлення про результати торгів;
   - в порушення наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції  України  від  20.05.2003  р.  N 129
( z0447-03 ) у протоколі розкриття невідповідно вказано редакцію
підпунктів пункту 5, у таблиці п. 4 відсутня колонка з назвою
"Iнформація про наявність та  правильність  оформлення  всіх
необхідних документів, передбачених тендерною документацією";
   - з недотриманням визначених ст. 1 Закону ( 1490-14 )
основних  термінів  у протоколі розкриття використано термін
"постачальник" замість визначеного "учасник процедури закупівлі";
   - в порушення вимог ч. 7 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) не
відхилено пропозиції не відповідні вимогам Замовника, зазначеним у
запиті;
   - в порушення вимог ч. 6 ст. 32 Закону ( 1490-14  )
відправлено  письмове  повідомлення про результати здійснення
процедури закупівлі не всім учасникам, а лише переможцю, а також
визначено переможцем учасника, який подав пропозицію, що не
відповідає вимогам Замовника та укладено з ним договір про
закупівлю;
   - в порушення вимог ст. 41 Закону ( 1490-14 ) не оприлюднено
річного плану державних закупівель, протоколу розкриття тендерних
(цінових) пропозицій, звіту про результати здійснення процедури
закупівлі, включаючи всі додатки до нього, в строки, відповідні
строкам здійснення процедури закупівлі, за допомогою інформаційних
систем у мережі Iнтернет;
   - в порушення вимог ч. 2 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) умови
договору про закупівлю відрізняються від умов тендерної (цінової)
пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі;
   - всупереч вимогам ч. 2 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) в
укладеному договорі від 22.03.2006 р. N 105/56 встановлено умову
щодо можливої зміни умов договору про закупівлю після підписання
договору про закупівлю у випадках, не передбачених цим Законом.
   - в порушення вимог ч. 2 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) та ст. 638
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) в укладеному договорі від
22.03.2006 р. N 105/56 не встановлено умову можливого зменшення за
ініціативою Замовника обсягів закупівлі в залежності від реального
фінансування видатків.
   Таким чином, Виконавчим комітетом Фороської селищної ради
укладено договір N 10 від 22.09.2006 р. щодо закупівлі меблі на
загальну суму 124 851,66 грн.  з порушенням  вимог  чинного
законодавства, в чому вбачається можливе нанесення державі збитків
у сумі 24 851,66 гривень.
 
   Дії тендерного комітету  Виконавчого  комітету  Фороської
селищної ради можуть містити ознаки суспільно небезпечних діянь,
визначених ст. 364 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка