Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення контролю за виконанням умов контрактів керівниками підприємств, установ та організацій, що відносяться до сфери управління Мінкультури України

       МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             05.01.2005 N 4
 
 
      Про забезпечення контролю за виконанням умов
      контрактів керівниками підприємств, установ
       та організацій, що відносяться до сфери
         управління Мінкультури України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     культури і туризму
    N 865/0/16-09 ( v0865655-06 ) від 31.10.2006 }
 
 
 
   З метою  удосконалення  роботи  по укладанню контрактів,
забезпечення системного підходу  до  оцінки  виконання  умов
контрактів  і  контролю  за  майновою  та  дисциплінарною
відповідальністю керівників підприємств, установ та організацій,
що  відносяться до сфери управління Міністерства культури і
мистецтв України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Визначити перелік підприємств, установ та організацій
сфери культури, із керівниками яких Міністерство культури і
мистецтв України укладає контракт, що додається, та закріпити їх
за державними службами та структурними підрозділами Мінкультури за
напрямами діяльності.
 
   2. Головам державних  служб  та  керівникам  структурних
підрозділів Міністерства:
 
   2.1. Взяти до неухильного виконання Методичні рекомендації
щодо роботи з керівниками державних підприємств, установ  і
організацій, затверджені наказом Начальника Головного управління
державної служби України від 27 лютого 2003 року N 27, та
забезпечити  надання  керівниками  підприємств  щоквартальної
звітності за встановленою формою до 25 числа місяця, що настає за
звітним періодом, та річної звітності до 15 лютого року, що настає
за звітним, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів
України від 02.08.95 р. N 597 ( 597-95-п ) "Про Типову форму
контракту з керівником підприємства, що є у державній власності".
 
   2.2. У десятиденний термін після  строків,  вказаних  у
пункті 2.1  наказу, разом з управлінням з питань обліку та
звітності (В.В. Жук) аналізувати звіти керівників підприємств,
установ та організацій, контракти з якими Міністерство укладає, з
метою підготовки висновків щодо виконання ними умов контрактів та
надавати їх першому заступнику Міністра - керівнику апарату.
   Зазначені висновки є підставою для виплати премії керівнику
підприємства, установи, організації за підсумками роботи та за
рахунок економії фонду заробітної плати підприємства, установи,
організації за квартал та за рік, надбавок за інтенсивність праці
і особливий характер роботи тощо.
 
   2.3. Забезпечити якісну підготовку і своєчасне надання до
управління з  питань  нормативно-правової  та кадрової роботи
(Л.В. Петасюк) оформлених в установленому порядку документів для
укладання  (припинення) контрактів з керівниками підприємств,
установ та організацій,  що  входять  до  сфери  управління
Міністерства культури і мистецтв України
 
   2.4. Довести наказ до відома керівників підприємств, установ
та організацій.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарату В.М. Андріанова.
 
 Міністр                       Ю.П.Богуцький
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   культури і мистецтв України
                   05.01.2005 N 4
 
 
               ПЕРЕЛIК
     підприємств, установ, організацій сфери культури
    і туризму, з керівниками яких Міністерство культури
        і туризму України укладає контракт
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Найменування підприємств,  ¦    Найменування   ¦
¦  ¦    установ, організацій   ¦   координуючого   ¦
¦  ¦                 ¦    структурного   ¦
¦  ¦                 ¦ підрозділу Міністерства ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦ 1 ¦Національний академічний театр  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦опери та балету України      ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. Т.Г. Шевченка         ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦ 2 ¦Національний академічний     ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦український драматичний театр   ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. I. Франка           ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦ 3 ¦Національний академічний театр  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦російської драми ім. Лесі Українки¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦ 4 ¦Національний академічний     ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦український драматичний театр   ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. М.Заньковецької, м. Львів   ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦ 5 ¦Львівський національний      ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦академічний театр опери та балету ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. Соломії Крушельницької    ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦ 6 ¦Національний заслужений      ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦академічний український народний ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦хор ім. Г.Г. Верьовки       ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦ 7 ¦Національна заслужена академічна ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦капела "Думка"          ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦ 8 ¦Національний заслужений      ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦академічний ансамбль танцю України¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. П. Вірського         ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦ 9 ¦Національний будинок органної та ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦камерної музики України, м. Київ ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦10 ¦Національна заслужена капела   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦бандуристів України        ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. Г.I. Майбороди        ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦11 ¦Національна філармонія України  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦                 ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦12 ¦Національний заслужений      ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦академічний симфонічний оркестр  ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦України              ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦13 ¦Національний оркестр народних   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦інструментів України       ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦14 ¦Національний ансамбль солістів  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦"Київська камерата"        ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦15 ¦Державний естрадно-симфонічний  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦оркестр              ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦16 ¦Державний академічний духовий   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦оркестр України          ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦17 ¦Національний одеський       ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦філармонійний оркестр       ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦18 ¦Державне підприємство "Державна  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦концертна агенція "Україна"    ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦19 ¦Державне підприємство "Україна  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦гастрольна"            ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦20 ¦ДП "Український державний центр  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦мистецтв"             ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦21 ¦Державне підприємство "Форум   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦творчої молоді України"      ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦22 ¦Державне підприємство "Мистецтво ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦України"             ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦23 ¦Державне підприємство "Державна  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦театрально-видовищна агенція"   ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦24 ¦Національний цирк України     ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦                 ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦25 ¦Державне підприємство "Міжнародна ¦Управління міжнародних  ¦
¦  ¦агенція "Україна-Арт"       ¦зв'язків         ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦26 ¦Державне підприємство       ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦"Криворізький державний цирк"   ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦27 ¦Державне підприємство "Державна  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦циркова компанія України"     ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦28 ¦Державне підприємство "Львівський ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦державний цирк"          ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦29 ¦Державне підприємство "Харківський¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦державний цирк"          ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦30 ¦Державне підприємство "Ялтинський ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦державний цирк"          ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦31 ¦Державне підприємство       ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦"Севастопольський літній державний¦і регіональної політики ¦
¦  ¦цирк"               ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦32 ¦Державне підприємство "Дирекція  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦пересувних циркових колективів  ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦України"             ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦33 ¦Державне підприємство "Запорізький¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦державний цирк"          ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦34 ¦Державне підприємство "Луганський ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦державний цирк"          ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦35 ¦Державне підприємство "Донецький ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦державний цирк"          ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦36 ¦Державне підприємство "Одеський  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦державний цирк"          ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦37 ¦Державне підприємство "Українська ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦творча дирекція з підготовки   ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦циркових атракціонів та номерів" ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦38 ¦Державне підприємство       ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦"Сімферопольський державний цирк" ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦39 ¦Державне підприємство       ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦"Дніпропетровський державний цирк"¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦40 ¦Київський національний університет¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦театру, кіно і телебачення    ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. I.К. Карпенка-Карого     ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦41 ¦Державна художня середня школа  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦ім. Т.Г. Шевченка         ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦42 ¦Харківська середня спеціальна   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦музична школа-інтернат      ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦43 ¦Дитяча хореографічна школа при  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦Національному заслуженому     ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦академічному ансамблі танцю    ¦             ¦
¦  ¦України ім. П. Вірського     ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦44 ¦Харківський державний університет ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦мистецтв ім. I. Котляревського  ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦45 ¦Донецька музична академія     ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦ім. С.С. Прокоф'єва        ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦46 ¦Державна спеціалізована художня  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦школа-інтернат I-III ступенів   ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦"Колегіум мистецтв у Опішні",   ¦             ¦
¦  ¦Полтавська область        ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦47 ¦Львівська середня спеціальна   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦музична школа-інтернат      ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. С. Крушельницької       ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦48 ¦Одеська середня спеціальна    ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦школа-інтернат          ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. П.С. Столярського       ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦49 ¦Львівська державна музична    ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦академія ім. М.В. Лисенка     ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦50 ¦Київський національний університет¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦культури і мистецтв        ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦51 ¦Національна музична академія   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦України ім. П.I. Чайковського   ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦52 ¦Одеська державна музична академія ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦I. А.В. Нежданової        ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦53 ¦Київське державне хореографічне  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦училище              ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦54 ¦Луганський державний інститут   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦культури і мистецтв        ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦55 ¦Національна академія       ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦образотворчого мистецтва і    ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦архітектури            ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦56 ¦Державна академія керівних кадрів ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦культури і мистецтв        ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦57 ¦Харківська державна академія   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦культури             ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦58 ¦Київська середня спеціальна    ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦музична школа-інтернат      ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦ім. М.В. Лисенка         ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦59 ¦Державний методичний центр    ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦навчальних закладів культури і  ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦мистецтв, м. Київ         ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦60 ¦Студія по підготовці акторських  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦кадрів при Національному     ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦заслуженому академічному ансамблі ¦             ¦
¦  ¦танцю України ім. П. Вірського  ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦61 ¦Студія по підготовці акторських  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦кадрів при Національній заслуженій¦і регіональної політики ¦
¦  ¦капелі бандуристів України    ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦62 ¦Студія по підготовці акторських  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦кадрів при Національному     ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦заслуженому академічному     ¦             ¦
¦  ¦українському народному хорі    ¦             ¦
¦  ¦України ім. Г.Г. Верьовки     ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦63 ¦Державний центр театрального   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦мистецтва ім. Л. Курбаса     ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦64 ¦Український            ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦культурно-просвітницький центр  ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦"Дружба"             ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦65 ¦Дирекція художніх виставок України¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦                 ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦66 ¦Одеська державна наукова     ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦бібліотека ім. М. Горького    ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦67 ¦Національна парламентська     ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦бібліотека України, м. Київ    ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦68 ¦Державна історична бібліотека   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦України, м. Київ         ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦69 ¦Національна бібліотека України для¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦дітей               ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦70 ¦Харківська державна наукова    ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦бібліотека ім. В. Короленка    ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦71 ¦Державна бібліотека України для  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦юнацтва              ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦72 ¦Український центр культурних   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦досліджень            ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦73 ¦Український            ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦культурно-інформаційний центр   ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦у м. Севастополі         ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦74 ¦Меморіальний комплекс       ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦"Національний музей історії    ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦Великої Вітчизняної війни     ¦             ¦
¦  ¦1941-1945 років"         ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦75 ¦Національний музей Тараса Шевченка¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦                 ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦76 ¦Національний художній музей    ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦України              ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦77 ¦Національний музей літератури   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦України              ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦78 ¦Національний музей у Львові    ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦імені А. Шептицького       ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦79 ¦Національний науково-дослідний  ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦реставраційний центр України   ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦80 ¦Національний музей історії України¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦                 ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦81 ¦Національний музей-заповідник   ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦Українського гончарства в Опішному¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦82 ¦Державне підприємство "Мистецький ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦арсенал" (питання всіх видів   ¦і регіональної політики ¦
¦  ¦мистецтва)            ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦83 ¦Науково-дослідний інститут    ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦пам'яткоохоронних досліджень   ¦питань національної   ¦
¦  ¦                 ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦84 ¦Державне підприємство "Мистецький ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦арсенал" (питання культурної   ¦питань національної   ¦
¦  ¦спадщини)             ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦85 ¦Національний заповідник "Давній  ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦Галич", Iвано-Франківська область ¦питань національної   ¦
¦  ¦                 ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦86 ¦Національний історико-культурний ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦заповідник "Качанівка",      ¦питань національної   ¦
¦  ¦Чернігівська область       ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦87 ¦Національний           ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦історико-етнографічний заповідник ¦питань національної   ¦
¦  ¦"Переяслав"            ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦88 ¦Національний історико-культурний ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦заповідник "Батьківщина      ¦питань національної   ¦
¦  ¦Т. Шевченка"           ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦89 ¦Державний історико-меморіальний  ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦музей-заповідник         ¦питань національної   ¦
¦  ¦"Поле Берестецької битви",    ¦культурної спадщини   ¦
¦  ¦Рівненська область, с. Пляшево  ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦90 ¦Національний Києво-Печерський   ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦історико-культурний заповідник  ¦питань національної   ¦
¦  ¦                 ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦91 ¦Національний заповідник "Хортиця" ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦                 ¦питань національної   ¦
¦  ¦                 ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦92 ¦Національний заповідник "Херсонес ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦Таврійський"           ¦питань національної   ¦
¦  ¦                 ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦93 ¦Державний історико-культурний   ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦заповідник "Гетьманська столиця" ¦питань національної   ¦
¦  ¦                 ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦94 ¦Національний історико-культурний ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦заповідник "Чигирин", Черкаська  ¦питань національної   ¦
¦  ¦область              ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦95 ¦Шевченківський національний    ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦заповідник            ¦питань національної   ¦
¦  ¦                 ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦96 ¦Державне сільськогосподарське   ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦підприємство "Хортиця"      ¦питань національної   ¦
¦  ¦                 ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦97 ¦Державне підприємство "Редакція  ¦Державна служба з    ¦
¦  ¦журналу "Пам'ятки України:    ¦питань національної   ¦
¦  ¦історія та культура"       ¦культурної спадщини   ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦98 ¦Державне підприємство       ¦Департамент мистецтва  ¦
¦  ¦"Газетно-журнальне видавництво"  ¦і регіональної політики ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦99 ¦Національна кінематека України  ¦Державна служба     ¦
¦  ¦                 ¦кінематографії      ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦100¦Державне підприємство "Українська ¦Державна служба     ¦
¦  ¦студія хроніко-документальних   ¦кінематографії      ¦
¦  ¦фільмів"             ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦101¦Національний центр ім. О. Довженка¦Державна служба     ¦
¦  ¦                 ¦кінематографії      ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦102¦Одеська кіностудія художніх    ¦Державна служба     ¦
¦  ¦фільмів              ¦кінематографії      ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦103¦Національна кіностудія художніх  ¦Державна служба     ¦
¦  ¦фільмів ім. О. Довженка      ¦кінематографії      ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦104¦Українська кіностудія анімаційних ¦Державна служба     ¦
¦  ¦фільмів              ¦кінематографії      ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦105¦Одеське державне бюро       ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦кіноустаткування         ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦106¦Мале державне підприємство    ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦"Музейний"            ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦107¦Київське державне підприємство  ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦"Iнвесткіно"           ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦108¦Державне підприємство "Центр   ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦інформатики"           ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦109¦Харківське державне        ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦художньо-виробниче підприємство  ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦110¦Львівське державне        ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦проектно-конструкторське     ¦політики та інвестування ¦
¦  ¦технологічне бюро         ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦111¦Дирекція з реконструкції,     ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦реставрації та розширення     ¦політики та інвестування ¦
¦  ¦Національного художнього музею  ¦             ¦
¦  ¦України              ¦             ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦112¦Дирекція будинку державних    ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦художніх колективів        ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦113¦Мале підприємство "Культсантехнік"¦Управління технічної   ¦
¦  ¦                 ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦114¦Київська державна фабрика     ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦театрального реквізиту      ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦115¦Київський державний        ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦художньо-виробничий комбінат   ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦116¦Одеське ремонтно-реставраційне  ¦Управління технічної   ¦
¦  ¦підприємство           ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦117¦Спеціалізоване монтажне управління¦Управління технічної   ¦
¦  ¦"Укркультмонтаж"         ¦політики та інвестування ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦118¦ДП "Iнтурист-Дніпро в       ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦Дніпропетровській області"    ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦119¦ДП "Iнтурист-Кіровоград"     ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦                 ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦120¦ДП "Херсонський центр туризму"  ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦                 ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦121¦ДП "Черкаський центр туризму"   ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦                 ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦122¦ДП "Агентство "Iнтурист-Чернігів" ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦                 ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦123¦ДП "Національна туристична    ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦організація"           ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦124¦ДП "Науково-комерційний центр по ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦туризму "Раніс", м. Київ     ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦125¦Науковий центр розвитку туризму  ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦                 ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦126¦ДАК "Україна туристична"     ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦                 ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦127¦Державне підприємство "Українська ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦туристична інфраструктура"    ¦і курортів        ¦
¦---+----------------------------------+-------------------------¦
¦128¦ДП "Навчально-консультаційний   ¦Державна служба туризму ¦
¦  ¦центр по туризму", м. Київ    ¦і курортів        ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Перелік в редакції Наказу Міністерства культури і туризму
N 865/0/16-09 ( v0865655-06 ) від 31.10.2006 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка