Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Постійного представника Президента України на Чорнобильській АЕС

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    { Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 120/2007 ( 120/2007 ) від 19.02.2007 }
 
    Питання Постійного представника Президента України
           на Чорнобильській АЕС
 
 
 
   1. Затвердити  Положення  про  Постійного  представника
Президента України на Чорнобильській АЕС (додається).
 
   2. На зміну статті 2 Указу Президента України від 25 квітня
2001 року  N 281 ( 281/2001 ) "Про Постійного представника
Президента  України  на  Чорнобильській  АЕС"  призначити
АНТРОПОВА Олександра   Степановича  Постійним  представником
Президента України на Чорнобильській АЕС на громадських засадах.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 1 серпня 2001 року
     N 573/2001
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 1 серпня 2001 року N 573/2001
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Постійного представника Президента України
           на Чорнобильській АЕС
 
 
   1. Постійний представник Президента України на Чорнобильській
АЕС (далі - Постійний представник) є особою, на яку покладається
здійснення постійного аналізу стану  реалізації  заходів  із
вирішення  організаційних, економічних, соціальних, технічних,
екологічних та інших питань, що виникають у зв'язку із зняттям з
експлуатації  Чорнобильської  АЕС,  забезпеченням перетворення
зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС (далі - об'єкт
"Укриття") на екологічно безпечну систему, а також заходів щодо
соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС та жителів міста
Славутич.
 
   2. Постійний  представник  у  своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Постійного представника призначає і увільняє від виконання
обов'язків Президент України.
 
   Постійний представник підпорядковується Президентові України.
 
   Постійний представник може виконувати свої обов'язки  на
громадських засадах.
 
   Постійний представник здійснює свої повноваження переважно за
місцем розташування Чорнобильської АЕС.
 
   4. Постійний представник:
 
   1) здійснює в межах своєї компетенції постійний аналіз стану
виконання  міністерствами,  іншими  центральними та місцевими
органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами і
організаціями вимог законів, інших нормативно-правових актів та
заходів з питань зняття з експлуатації Чорнобильської  АЕС,
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему,
соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС та жителів міста
Славутич, інформує Президента України з цих питань;
 
   2) вносить Президентові України пропозиції щодо:
 
   удосконалення системи  державного  управління,  кадрового
забезпечення, а також  підвищення  ефективності  використання
бюджетних  та  інших  коштів у сфері зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему, соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
та жителів міста Славутич;
 
   залучення та використання міжнародної допомоги, призначеної
для вирішення питань, пов'язаних із зняттям з  експлуатації
Чорнобильської АЕС, перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему, соціальним захистом персоналу Чорнобильської АЕС
та жителів міста Славутич;
 
   3) бере  участь у підготовці проектів законів та інших
нормативно-правових актів з  питань  зняття  з  експлуатації
Чорнобильської АЕС, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему, соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
та жителів міста Славутич;
 
   4) здійснює  за  дорученням  Президента  України  інші
повноваження.
 
   5. Постійний представник для виконання покладених на нього
завдань має право:
 
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих  органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ,  організацій  необхідні  документи  та  інформаційні
матеріали;
 
   користуватись інформаційними  базами  даних  Адміністрації
Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів  України,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 
   вносити пропозиції щодо утворення експертних та робочих груп
з окремих напрямів своєї діяльності, залучення до роботи в них
спеціалістів, вчених та експертів;
 
   звертатися з питань, що належать до його компетенції, з
рекомендаціями та пропозиціями до Кабінету Міністрів України,
центральних  та місцевих органів виконавчої влади, державних
підприємств, установ і організацій;
 
   знайомитися з проектами законів та інших нормативно-правових
актів,  що  розробляються  Кабінетом  Міністрів  України  та
центральними органами виконавчої влади;
 
   користуватися урядовими засобами зв'язку.
 
   6. Постійний представник у встановленому порядку взаємодіє із
структурними  підрозділами  Адміністрації  Президента України,
консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і
службами Президента України, комітетами, тимчасовими комісіями та
апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого  самоврядування,  громадськими  та  іншими
організаціями.
 
   7. Організаційне   забезпечення  діяльності  Постійного
представника здійснюється Адміністрацією Президента України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка