Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно проведення Житомирським базовим медичним коледжем процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю поточного ремонту навчального корпусу

           ТЕНДЕРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
 
             В И С Н О В О К
 
           23.01.2007 N в-47/01
 
 
       Стосовно проведення Житомирським базовим
      медичним коледжем процедури запиту цінових
        пропозицій (котирувань) на закупівлю
       поточного ремонту навчального корпусу
 
 
   Підстава: В  порядку  здійснення громадського контролю у
відповідності до вимог статей 17-1, 17-3 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   Замовник торгів: Житомирський базовий медичний коледж
 
   Адреса: 10002,  м.  Житомир, вул. В.Бердичівська, 46/15,
тел. (0412) 37-30-15
 
   Голова тендерного комітету: директор Житомирського базового
медичного коледжу Віктор Йосипович Шатило
 
   Головний розпорядник коштів: Житомирський базовий медичний
коледж
 
   Предмет закупівлі: поточний ремонт навчального корпусу
 
   Процедури закупівлі: запит цінових пропозицій (котирувань)
 
   Джерело фінансування: кошти обласного бюджету
 
   Період здійснення процедури закупівлі: початок 01.11.2006 р.,
закінчення 14.11.2006 р.
 
   Для розгляду  та  дослідження  надано  копії  наступних
матеріалів:
 
   Звіт про виконання кошторису  установи  (загальний  фонд
місцевого бюджету) станом на 31.10.2006 р. - 1 арк.
 
   Звіт про  надходження  і використання спеціальних коштів
місцевого бюджету (плата за послуги бюджетних установ) станом на
31.10.2006 р. - 1 арк.
 
   Кошторис Житомирського   базового   медичного   коледжу
на 2006 рік - 2 арк.
 
   План використання бюджетних коштів на 2006 рік Житомирського
базового медичного коледжу - 2 арк.
 
   Річний план  діяльності тендерного комітету Житомирського
базового медичного коледжу щодо організації та проведення процедур
державних закупівель на 2006 рік - 1 арк.
 
   Державна статистична звітність за формою N 1-торги (тендери)
( za447-06 ) за січень - вересень 2006 року - 2 арк.
 
   Наказ директора Житомирського базового медичного  коледжу
від 12.09.2006 р. N 141 "Про створення тендерного комітету" -
2 арк.
 
   Положення про порядок та головні функції тендерного комітету
щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт
і послуг за державні кошти, затверджене директором Житомирського
базового медичного коледжу - 4 арк.
 
   Свідоцтва про підвищення кваліфікації N 350887, N 350890,
N 350889, N 350891 від 20.10.2006 р. - 4 арк.
 
   Договір про  надання  інформаційно-консультативних  послуг
від 03.11.2006 р. N 2006/102 між Житомирським базовим медичним
коледжем    та    Обласною    комунальною    установою
"Iнформаційно-консультаційний центр" - 1 арк.
 
   Договір N 3/10-50 від 26.10.2006 р. між Житомирським базовим
медичним коледжем та ТОВ "Європейське консалтингове агентство" -
1 арк.
 
   Протокол засідання  тендерного  комітету  щодо проведення
процедур закупівель N 2 від 06.11.2006 р. - 2 арк.
 
   Запрошення до участі в тендерних торгах запитом цінових
пропозицій - 6 арк.
 
   Пропозиція ПП  Козаченко  В.А.  б/н,  б/д  на  суму
79 517,00 грн. - 7 арк.
 
   Пропозиція СПД ФО  Перегуда  В.Б.  б/н,  б/д  на  суму
99 828,00 грн. - 7 арк.
 
   Пропозиція СП  "Житомир-Агробудсервіс"  б/н, б/д на суму
99 995,00 грн. - 7 арк.
 
   Пропозиція ПП "Подік" від 03.11.2006 р. N 109 на суму
104 663,00 грн. - 7 арк.
 
   Пропозиція ТОВ "ВЖРЕП-11" від 03.11.2006 р. N 35 на суму
95 414,00 грн. - 6 арк.
 
   Протокол про розкриття тендерних пропозицій при здійсненні
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти N 2
від 03.11.2006 р. - 2 арк.
 
   Пропозиція ФОП Шкабара В.В. б/н, б/д на суму 97745,00 грн. -
8 арк.
 
   Перелік відхилених   тендерних   пропозицій   N   2
від 03.11.2006 р. - 1 арк.
 
   Повідомлення про   акцепт    тендерної    пропозиції
від 08.11.2006 р. N 377 - 1 арк.
 
   Повідомлення про результати торгів від 08.11.2006 р. N 378,
N 376, N 375, N 379, N 374 - 5 арк.
 
   Звіт про результати здійснення процедури запиту  цінових
пропозицій (котирувань) N 2 від 14.11.2006 р. - 1 арк.
 
   Повідомлення редакції  IАБ  "Вісник державних закупівель"
від 21.11.2006 р. N 11/3191 на N 289 від 30.10.2006 р. - 1 арк.
 
   Повідомлення редакції IАБ "Вісник  державних  закупівель"
від 29.11.2006 р. N 11/3288 - 1 арк.
 
   Договір від  14.11.2006 р. б/н між Житомирським базовим
медичним коледжем та фізичною особою - підприємцем  Шкабара
Валерієм  Володимировичем  щодо  виконання  поточного ремонту
навчального корпусу та гуртожитку Житомирського базового медичного
коледжу на загальну суму 97 745,00 грн. - 1 арк.
 
   Завдання сформульоване у запиті (зверненні) таким чином:
"надати висновок про законність та обгрунтованість проведення
процедури щодо закупівлі Житомирським базовим медичним коледжем
поточного ремонту навчального корпусу".
 
              ДОСЛIДЖЕННЯ
 
   Об'єкти, що досліджуються: матеріали, перелічені у вступній
частині висновку.
 
   При дослідженні наданих матеріалів встановлено.
 
   1. Щодо створення та функціонування тендерного комітету,
кваліфікації членів тендерного комітету
   Наказом директора Житомирського базового медичного коледжу
(надалі - Замовник) від 12.09.2006 р. N 141 було створено постійно
діючий тендерний комітет (ТК) у складі 5 осіб.
   На виконання вимог ч. 7 ст. 12 Закону ( 1490-14 ) та п. 3
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. N 734
( 734-2002-п )   "Про  організацію  навчання  та  підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти" чотирма членами
тендерного комітету з п'яти було підвищено кваліфікацію на курсах
з питань організації та здійснення процедур закупівель і отримано
відповідні свідоцтва  встановленого  зразка:  Дім'янець  I.Г.
СПК N 350890 від 20.10.2006 р., Шатило В.Й. СПК N  350887
від 20.10.2006 р., Лейченко М.I. СПК N 350889 від 20.10.2006 р.,
Єфіменко К.I. СПК N 350891 від 20.10.2006 р.
 
   2. Фінансування закупівель
   Кошторисом Житомирського базового медичного коледжу на 2006
рік затверджено видатки за рахунок загального та спеціального
фондів обласного бюджету за КПКВ 070601 КЕКВ 1172 "Окремі заходи
по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку" в загальній сумі 7006,10 тис. гривень.
   Планом використання бюджетних коштів Житомирського базового
медичного коледжу на 2006 рік затверджено 08.02.2006 р. за рахунок
загального та спеціального фондів обласного бюджету за КПКВ 070601
видатки на "Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель,
технічне обслуговування  обладнання"  в   загальній   сумі
270 тис. гривень.
   Згідно з річним планом  діяльності  тендерного  комітету
Житомирського базового медичного коледжу щодо організації та
проведення процедур державних закупівель на 2006 рік очікувана
вартість поточного ремонту навчального корпусу 100 тис. гривень.
 
   3. Вибір процедури закупівлі
   Тендерним комітетом Замовника  для  здійснення  закупівлі
поточного ремонту  навчального  корпусу  очікуваною  вартістю
100 тис. гривень у відповідності до вимог ч. 1 ст. 3-2 Закону
( 1490-14 )  було обрано процедуру запиту цінових пропозицій
(котирувань).
   Річний план державних закупівель на 2006 рік, який підлягає
оприлюдненню, було розміщено в інформаційній системі у мережі
Iнтернет www.tender.com.ua за кодом 13973, чим порушено вимоги
ч. 2, 7 ст. 4-1 та ч. 1 ст. 4-2 Закону ( 1490-14 ) в частині
обрання Замовником інформаційної системи в мережі Iнтернет, яка не
відповідає обов'язковим вимогам, встановленим цим Законом до таких
систем.
 
   4. Визначення предмета закупівлі
   Замовником визначено предмет закупівлі відповідно до вимог
абз. 9 ст. 1 Закону ( 1490-14 ) як "Поточний ремонт навчального
корпусу".
   Цю назву  Замовником вказано у річному плані діяльності
тендерного комітету Замовника щодо організації та проведення
процедур державних закупівель на 2006 рік, запиті щодо цінових
пропозицій, звіті про результати здійснення процедури.
   Згідно з  тендерною документацією учасникам пропонувалося
подати цінові пропозиції на поточний ремонт навчального корпусу та
гуртожитку Житомирського базового медичного коледжу, але для
підготовки цінових пропозицій їм було надано дефектний акт на
капітальний  ремонт  головного корпусу Житомирського базового
медичного коледжу.
   Така невизначеність  могла  призвести  до  невідповідного
складання учасниками пропозицій та, як наслідок, до обмеження
конкурентного середовища у сфері державних закупівель.
 
   5. Подання запиту щодо цінових пропозицій (котирувань) та
інформування учасників процедури закупівлі
   Замовником 01.11.2006  р. було надіслано учасникам запит
щодо цінових пропозицій (котирувань) на  закупівлю  поточного
ремонту навчального корпусу та розміщено його в інформаційній
системі у мережі Iнтернет www.tender.com.ua за кодом 13 973.1.
   В порушення вимог ч. 2, 7 ст. 4-1 та ч. 1 ст. 4-2 Закону
( 1490-14 )  Замовником обрано інформаційну систему в мережі
Iнтернет, яка не відповідає обов'язковим вимогам, встановленим цим
Законом до таких систем.
   Наданий на дослідження запит не містить вихідного номеру та
дати, назв та адрес учасників, що не дає можливості встановити
дотримання Замовником вимог ч. 2 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) в
частині надсилання запиту щодо цінових пропозицій (котирувань) не
менш ніж трьом учасникам.
   Замовником було надіслано учасникам як додаток до запиту
щодо цінових  пропозицій  договірну  ціну на поточний ремонт
головного корпусу у розмірі 99 828,00 грн., локальний кошторис на
поточний ремонт головного корпусу, складений на основі дефектного
акта, дефектний акт на капітальний ремонт головного корпусу,
відомість ресурсів до локального кошторису.
   Таким чином, Замовником у запиті учасникам щодо цінових
пропозицій було вказано розмір очікуваної вартості закупівлі як в
цілому так і за окремими послугами, що суперечить  чинному
законодавству в сфері державних закупівель, а саме: меті Закону,
якою є створення конкурентного середовища у сфері державних
закупівель, досягнення оптимального і раціонального використання
державних коштів та умовам ч. 1 ст. 2-1 Закону  ( 1490-14 )
щодо здійснення  державних  закупівель  на  основі  принципу
максимальної економії та ефективності.
   З недотриманням вимог ч. 6 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) в
частині укладення договору про закупівлю не пізніше 14 робочих
днів з дня визначення переможця Замовником встановленими вимогами
щодо подання пропозиції за визначеною формою було зобов'язано
учасників вказувати у своїх пропозиціях відповідно до форми, що
вони беруть на себе зобов'язання на підписання договору протягом
21 дня з дати акцепту пропозиції.
 
   6. Подання, розкриття тендерних пропозицій та визначення
переможця
   Відповідно до ч. 4 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) пропозиція
подається учасником не пізніше встановленого Замовником у запиті
цінових пропозицій строку.
   Замовником було отримано шість цінових пропозиції (ЦП), а
саме:
   ЦП ПП Козаченко В.А. б/н, б/д на суму 79 517,00 грн., вх. N 1
від 03.11.2006 р.
   ЦП СПД ФО Перегуда В.Б. б/н, б/д на суму  99 828,00 грн.,
вх. N 2 від 03.11.2006 р.
   ЦП СП "Житомир-Агробудсервіс" б/н, б/д на суму 99 995,00 грн.
вх. N 3 від 03.11.2006 р.
   ЦП ФОП Шкабара В.В. б/н, б/д на суму 97 745,00 грн. вх. N 4
від 03.11.2006 р.
   ЦП ПП "Подік" від 03.11.2006 р. N 109 на суму 104 663,00 грн.
вх. N 5 від 03.11.2006 р.
   ЦП ТОВ "ВЖРЕП-11" від 03.11.2006  р.  N  35  на  суму
95 414,00 грн. вх. N 6 від 03.11.2006 р.
   В порушення вимог розпорядження Антимонопольного комітету
України від 20.06.2006 N 215-р ( z0899-06 ) Замовником не було
складено за затвердженою формою реєстру отриманих  тендерних
пропозицій при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти.
   Розкриття цінових пропозицій відбулось відповідно до вимог
ч. 5 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) у місці та у час, визначені у
запиті (о 14 год. 30 хв. 03.11.2006 р.), інформація щодо розкриття
відображена Замовником у протоколі від 03.11.2006 р. N 2, який
складено за затвердженою розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 20.06.2006 N 216-р формою.
   Відповідно до вимог ч. 7 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) Замовник
відхиляє тендерні пропозиції якщо вони не відповідають вимогам
Замовника, зазначеним у запиті.
   Згідно з переліком відхилених пропозицій від 03.11.2006 р.
N 2   Замовником   було  відхилено  тендерні  пропозиції
ПП Козаченко В.А., ПП "Подік", ТОВ "ВЖРЕП-11" на підставі вимог
ст.  27  Закону ( 1490-14 ) щодо невідповідності тендерної
пропозиції вимогам  тендерної  документації,  але  враховуючі
застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)
необхідно було зробити посилання на підстави відхилення відповідно
до вимог ч. 7 ст. 32 Закону.
   Надані на  дослідження  пропозиції  учасників  не  дають
можливості     встановити    правомірність/неправомірність
відхилення/невідхилення пропозицій  у  зв'язку  з  ненаданням
матеріалів учасників щодо відповідності встановленим Замовником у
запиті кваліфікаційним вимогам.
   В пропозиціях    СПД    ФО    Перегуда    В.Б.,
СП "Житомир-Агробудсервіс", ФОП Шкабара В.В. вказано строк надання
послуг з моменту укладення договору чотири, три та два місяця
відповідно, що не відповідає встановленій Замовником у запиті
вимозі щодо строку надання послуг - листопад 2006 року та є
підставою для відхилення цих пропозицій згідно з вимогами ч. 7
ст. 32 Закону ( 1490-14 ).
   Також пропозиції   СПД    ФО    Перегуда    В.Б.,
СП "Житомир-Агробудсервіс",  ФОП Шкабара В.В. не відповідають
встановленій Замовником формі в частині строку дії пропозиції, а
саме: учасниками вказано строк дії протягом 60 календарних днів,
але формою передбачено строк протягом 30 календарних днів.
   Таким чином,  Замовником  не  було  відхилено пропозиції
СПД ФО Перегуда В.Б., СП "Житомир-Агробудсервіс", ФОП Шкабара В.В.
як таки, що не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у
запиті, чим порушено ч. 7 ст. 32 Закону ( 1490-14 ).
   Слід відмітити, що усіма учасниками подавалися пропозиції
стосовно закупівлі "виконання  робіт  по  поточному  ремонту
навчального корпусу та гуртожитку згідно з кошторисом", але у
наданих кошторисах не міститься посилань на поточний ремонт
гуртожитку.
   Тендерним комітетом Замовника на засіданні, протокол N 2
від 06.11.2006 р., було визначено переможцем процедури запиту
цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю поточного ремонту
навчального  корпусу ФОП Шкабара В.В., пропозиція якого має
найнижчу ціну серед не відхилених Замовником пропозицій. Ціна
пропозиції переможця складає 97 745,00 гривень.  Основні умови
пропозиції переможця: попередня оплата у розмірі 30%, термін
виконання - два місяця з моменту укладення договору.
   В порушення вимог ч. 6 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) Замовником
було визначено переможцем учасника, який подав пропозицію, що не
відповідає вимогам Замовника.
   Замовником було  розміщено  протокол  розкриття тендерних
(цінових) пропозицій N 2 від 03.11.2006 р. в інформаційній системі
у мережі Iнтернет www.tender.com.ua за кодом 14351.1, чим порушено
вимоги ч. 2, 7 ст. 4-1 та ч. 1 ст. 4-2 Закону ( 1490-14 ) в
частині  обрання  Замовником  інформаційної системи в мережі
Iнтернет, яка не відповідає обов'язковим вимогам, встановленим цим
Законом до таких систем.
 
   9. Iнформування про результати здійснення процедури запиту
цінових пропозицій (котирувань).
   Замовником було відправлено повідомлення про акцепт тендерної
пропозиції від 08.11.2006 р. N 377 переможцю процедури закупівлі
та повідомлення про результати торгів від 08.11.2006 р. N 378,
N 376, N 375, N 379, N 374 іншим учасникам процедури закупівлі.
   Також повідомлення  про  акцепт  цінової  пропозиції  та
результати торгів було розміщено в інформаційній системі у мережі
Iнтернет www.tender.com.ua за кодом 14351.2, чим порушено вимоги
ч. 2, 7 ст. 4-1 та ч. 1 ст. 4-2 Закону ( 1490-14 ) в частині
обрання Замовником інформаційної системи в мережі Iнтернет, яка не
відповідає обов'язковим вимогам, встановленим цим Законом до таких
систем.
 
   10. Укладення договору
   За результатами  проведення  процедури  запиту  цінових
пропозицій (котирувань) на закупівлю поточного ремонту навчального
корпусу Замовником було укладено договір від 04.11.2006 р. б/н з
ФОП Шкабара В.В. на загальну суму 97745,00 грн.
   В порушення вимог ч. 2 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) умови
договору про закупівлю відрізняються від умов тендерної (цінової)
пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі, а саме: у
договорі від 14.11.2006 р. б/н вказано лише умову щодо розрахунків
за виконані роботи щомісячно протягом 10 днів після підписання
актів  виконаних робіт, тобто без врахування встановленої у
тендерній пропозиції умови попередньої оплати у розмірі 30%.
   Предмет договору  відрізняється  від  предмета  закупівлі
вказаного Замовником у запиті цінових пропозицій та Звіті про
результати здійснення закупівлі, а саме: договір укладено на
виконання поточного ремонту навчального корпусу та гуртожитку, але
ж в запиті та Звіті вказано предмет закупівлі як поточний ремонт
лише навчального корпусу, дефектний акт надавався Замовником також
стосовно навчального корпусу, відповідно учасником-переможцем було
надано як частину пропозиції кошторис, у якому не міститься
посилань на поточний ремонт гуртожитку.
   Платіжних доручень щодо перерахування оплати за виконання
поточного ремонту згідно з договором від 14.11.2006 р. б/н на
дослідження не надано.
   Таким чином  вважається,  що  Замовником  за  договором
від 14.11.2006 р. б/н взято зобов'язань у загальній сумі державних
коштів 97 745,00 гривень з порушенням вимог чинного законодавства.
 
   11. Складання звітності
   За результатом проведення процедури запиту цінових пропозицій
(котирувань) на закупівлю поточного ремонту навчального корпусу
Замовником було складено Звіт N 2 від 14.11.2006 р.
   Форма та зміст Звіту відповідає затвердженій розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 р. N  219-р
( z0907-06 )   "Про затвердження форм Звітів про результати
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти та Iнструкцій щодо їх заповнення".
   Замовником було розміщено Звіт N 2 від 14.11.2006 р. в
інформаційній системі у мережі Iнтернет www.tender.com.ua за кодом
14 351.3, чим порушено вимоги ч. 2, 7 ст. 41 та ч. 1 ст. 4-2
Закону ( 1490-14 ) в частині обрання Замовником інформаційної
системи в мережі Iнтернет, яка не відповідає обов'язковим вимогам,
встановленим цим Законом до таких систем.
 
               ВИСНОВОК
 
   В результаті  проведеного  дослідження наданих матеріалів
стосовно проведення Житомирським  базовим  медичним  коледжем
процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю
поточного ремонту навчального корпусу встановлено, що закупівля
була здійснена з порушеннями вимог чинного законодавства у сфері
державних закупівель, а саме:
   - в порушення вимог ч. 2, 7 ст. 4-1 та ч. 1 ст. 4-2 Закону
( 1490-14 )  Замовником обрано інформаційну систему в мережі
Iнтернет, яка не відповідає обов'язковим вимогам, встановленим цим
Законом до таких систем;
   - всупереч  меті Закону ( 1490-14 ), якою є створення
конкурентного середовища у сфері державних закупівель, досягнення
оптимального і раціонального використання державних коштів та
умовам ч. 1 ст. 2-1 Закону щодо здійснення державних закупівель на
основі принципу максимальної економії та ефективності, у запиті
учасникам щодо цінових пропозицій вказано розмір  очікуваної
вартості закупівлі як в цілому, так і за окремими послугами;
   - з недотриманням вимог ч. 6 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) в
частині укладення договору про закупівлю не пізніше 14 робочих
днів з дня визначення переможця зобов'язано учасників вказувати в
пропозиціях, що вони беруть на себе зобов'язання на підписання
договору протягом 21 дня з дати акцепту пропозиції;
   - в порушення вимог розпорядження Антимонопольного комітету
України від 20.06.2006 N 215-р ( z0899-06 ) не складено за
затвердженою формою реєстру отриманих тендерних пропозицій при
здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти;
   - в порушення ч. 7 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) не відхилено
пропозиції учасників як таки, що не відповідають вимогам Замовника
зазначеним у запиті;
   - в порушення вимог ч. 6 ст. 32 Закону ( 1490-14 ) визначено
переможцем учасника, який подав пропозицію, що не відповідає
вимогам Замовника;
   - в порушення вимог ч. 2 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) умови
договору про закупівлю відрізняються від умов тендерної (цінової)
пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі;
   Таким чином, Житомирським базовим медичним коледжем укладено
договір від 14.11.2006 р. б/н щодо поточного ремонту навчального
корпусу та гуртожитку на загальну суму 97 745,00 грн. з порушенням
вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, в чому
вбачається можливе нанесення державі збитків на суму закупівлі.
   Дії тендерного комітету Житомирського базового  медичного
коледжу  можуть  містити  ознаки суспільно-небезпечних діянь,
визначених ст. 364 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка