Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            09.12.2002 N 479
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 грудня 2002 р.
                   за N 1012/7300
 
 
   Про затвердження Змін до Положення про порядок подання
    до Національного банку України аудиторського звіту
      та висновку за результатами перевірки річної
          фінансової звітності банку
 
 
   Відповідно до статті 69 Закону України  "Про  банки  і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) і статті 61 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), та Національних нормативів
аудиту, затверджених протоколом Аудиторської палати України від
18.12.98 N 73 ( va073230-98 ), а також з метою забезпечення
високої  якості  послуг у сфері аудиту банківських установ,
підвищення прозорості та відкритості фінансової звітності банків
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання до
Національного банку України аудиторського звіту та висновку за
результатами  перевірки  річної  фінансової  звітності банку,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
28.01.2002 N 38 ( z0231-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.03.2002 за N 231/6519.
 
   2. Банки мають забезпечити проведення аудиту, починаючи з
перевірки  фінансової  звітності за 2002 рік, відповідно до
Національних нормативів аудиту, затверджених Аудиторською палатою
України (далі - нормативи).
 
   3. Генеральному   департаменту   банківського   нагляду
(О.I.Кірєєв), територіальним управлінням  Національного  банку
України забезпечити контроль за поданням банками до Національного
банку України укладених угод про проведення аудиту банків згідно з
вимогами нормативів, а також відповідно до Положення про порядок
подання до Національного банку України аудиторського звіту та
висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності
банку.
 
   4. Генеральному   департаменту   банківського   нагляду
(О.I.Кірєєв) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України цієї постанови довести її зміст до відома:
   територіальних управлінь  Національного  банку України та
банків для використання в роботі;
   Аудиторської палати України.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
директора  Генерального  департаменту  банківського  нагляду
О.I.Кірєєва.
 
   6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку
                   України
                   09.12.2002 N 479
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 грудня 2002 р.
                   за N 1012/7300
 
 
            ЗМIНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок подання до Національного банку України
     аудиторського звіту та висновку за результатами
      перевірки річної фінансової звітності банку
              ( z0231-02 )
 
   1. У пункті 1.2 слова "(далі - нормативи аудиту)" замінити
словами "(далі - нормативи)".
 
   2. У пункті 1.3 слова "перевіряється аудитом"  замінити
словами "перевіряється аудиторською фірмою (аудитором)".
 
   3. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:
   "1.5. Положення  визначає  порядок  подання   банками
аудиторського звіту та висновку про достовірність, повноту та
відповідність законодавству України поданої банком фінансової
звітності та/або консолідованої фінансової звітності та про її
підтвердження".
 
   4. У пункті 2.7 слова "за наявності в них сертифіката
аудитора на аудиторську перевірку банківських установ" виключити.
 
   5. У  пункті  3.2  слова  "банк  визначає  з аудитором
(аудиторською фірмою)" замінити  словами  "аудиторська  фірма
(аудитор) визначає".
 
   6. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:
   "3.4. Під час аудиторської перевірки банку, що має філії,
аудиторській перевірці підлягають філії, сума активів кожної з
яких становить не менше ніж три відсотки від суми активів банку.
Також має виконуватися вимога про аудиторську перевірку філій
банку, які мають дозвіл банку на здійснення двох та більше видів
банківських та інших операцій у межах отриманої банком банківської
ліцензії та/або письмового дозволу".
 
   7. Пункт 3.6 доповнити новим підпунктом 3.6.1 такого змісту:
   "3.6.1. Аудиторський  звіт  та  висновок за результатами
проведення аудиту банків мають складатися відповідно до вимог
нормативів". 
   У зв'язку з цим підпункти 3.6.1 та 3.6.2 уважати відповідно
підпунктами 3.6.2 та 3.6.3.
 
   8. У пункті 3.9:
   слова "а також складати поточну статистичну звітність, що
вимагається від банку протягом року, згідно з нормативно-правовими
актами Національного банку" виключити.
 
 Директор Генерального департаменту
 банківського нагляду                  О.I.Кірєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.11245
EUR29.14411
RUB0.40461
PLN6.76826
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка