Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Комісію з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 лютого 2007 р. N 215
                Київ
 
       Про затвердження Положення про Комісію
      з координації робіт з утилізації непридатних
        та надлишкових ракет, боєприпасів і
            вибухових речовин
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про Комісію з координації робіт  з
утилізації  непридатних  та надлишкових ракет, боєприпасів і
вибухових речовин, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 лютого 2007 р. N 215
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Комісію з координації робіт з утилізації
     непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів
            і вибухових речовин
 
 
   1. Комісія з координації робіт з утилізації непридатних та
надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин (далі  -
Комісія) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України,
який координує діяльність центральних органів виконавчої влади,
пов'язану з утилізацією ракет, боєприпасів і вибухових речовин
(далі - боєприпаси).
 
   2. Комісія  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також Указами Президента
України  і  постановами  Верховної  Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   координація діяльності Міноборони, Мінпромполітики,  НКАУ,
інших центральних органів виконавчої влади під час організації та
виконання робіт з утилізації боєприпасів;
 
   удосконалення нормативно-правового  забезпечення  у  сфері
утилізації боєприпасів;
 
   розгляд пропозицій міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади щодо:
 
   формування переліку боєприпасів, що підлягають утилізації у
2007-2008 та наступних роках;
 
   підготовки проекту державної програми утилізації боєприпасів
та щорічних планів її виконання;
 
   створення технологій і виробничих потужностей для утилізації
боєприпасів;
 
   запобігання виникненню  надзвичайних  ситуацій  під  час
утилізації боєприпасів.
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань готує і
подає Кабінетові Міністрів України:
 
   1) пропозиції щодо:
 
   виконання міжвідомчих заходів з утилізації боєприпасів;
 
   внесення змін до державної програми утилізації боєприпасів;
 
   створення виробничих потужностей для утилізації боєприпасів;
 
   2) інформацію про стан розвитку і модернізації виробничих
потужностей для утилізації боєприпасів.
 
   5. За підсумками звітного періоду Комісія готує і подає
Кабінетові Міністрів України інформацію щодо:
 
   номенклатури та  кількості  боєприпасів,  утилізованих за
звітний період;
 
   стану виробничих потужностей для утилізації боєприпасів;
 
   використання бюджетних коштів, виділених  для  утилізації
боєприпасів.
 
   6. Комісія відповідно до своїх повноважень має право:
 
   заслуховувати інформацію   керівників   (представників)
міністерств та інших центральних органів  виконавчої  влади,
підприємств, установ та організацій;
 
   одержувати від  центральних  органів  виконавчої  влади,
підприємств, установ та організацій необхідні  матеріали  та
документи.
 
   7. Роботою  Комісії керує голова, а в разі відсутності
голови - один з його заступників.
 
   8. Голова Комісії має право залучати для виконання завдань з
утилізації боєприпасів працівників центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ  та  організацій  відповідно  до
законодавства.
 
   9. Голова Комісії:
 
   визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;
 
   затверджує щорічний план її роботи;
 
   скликає у разі потреби позачергові засідання Комісії.
 
   10. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
 
   Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова
Комісії.
 
   Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові
для врахування центральними і місцевими органами виконавчої влади.
 
   Питання діяльності Комісії, пов'язані з державною таємницею,
вирішуються відповідно до законодавства.
 
   11. Роботу  з  підготовки  засідань  Комісії, оформлення
протоколу та контроль за виконанням її рішень здійснює секретар
Комісії.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка