Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо неправомірних донарахувань податків і зборів органами ДПС за 9 місяців 2006 року

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         30.10.2006 N 20164/7/25-0017
 
 
               (Витяг)
 
   До Департаменту апеляцій ДПАУ за січень - вересень 2006 року
надійшло 3209 повторних скарг, або на 4,9 % більше порівняно з
відповідним періодом  минулого  року,  в  яких  оскаржено
4772 податкових повідомлень-рішень (рішень). У вересні поточного
року  мали  місце  негативні  тенденції збільшення кількості
надходження до ДПАУ повторних скарг платників податків.
 
   За розглядом  Департаментом  апеляцій  4277  оскаржених
платниками податків податкових повідомлень-рішень (рішень) ДПАУ
скасовано 259 (6,1 %) на загальну суму 120041,7 тис. грн. і
у 39 випадках збільшено суми податків та штрафних (фінансових)
санкцій на 42264,2 тис. грн. Залишено без змін 4018 оскаржених
податкових повідомлень-рішень  (рішень)  на  загальну  суму
3063388,4 тис. грн.
 
   Слід зазначити,  що  у  вересні 2006 року за розглядом
Департаментом апеляцій ДПАУ повторних скарг платників податків
скасовано 22 податкових повідомлень-рішень (рішень), що майже
удвічі менше,  ніж  у  вересні  2005  року  (41  податкове
повідомлення-рішення). По 17 регіональних ДПА ДПАУ не скасовано
жодного оскарженого податкового повідомлення-рішення (рішення).
 
   Як показують матеріали розгляду скарг платників податків і
результати перевірок та звітності в окремих ДПI, у поточному році
не виконується в повному обсязі План заходів ДПАУ, спрямованих на
зменшення кількості скарг платників податків та поліпшення роботи
з апеляційного узгодження податкових зобов'язань в адмінпорядку
(лист  ДПАУ від 19.12.2005 р. N 25200/7/25-0017) в частині
поліпшення роботи з розгляду первинних скарг платників податків.
 
   Неякісні перевірки та невиконання спеціалістами окремих ДПI
вимог нормативних актів щодо оформлення матеріалів перевірок,
зокрема вимог наказу ДПАУ від 10.08.2005 р. N 327 ( z0925-05 )
"Про  затвердження  Порядку  оформлення результатів невиїзних
документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з
питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства",
призводить до збільшення кількості обґрунтованих скарг платників
податків і додаткової втрати робочого часу на розгляд скарг
платників податків та на  здійснення  додаткових  перевірок.
Начальники  деяких ДПI, їх заступники, керівники структурних
підрозділів та працівники, уповноважені  розглядати  первинні
скарги, в багатьох випадках недостатньо і не завжди об'єктивно та
принципово розглядали матеріали перевірок і скарги платників
податків, іноді не враховували податкових роз'яснень ДПАУ. Має
місце неузгодженість дій між структурними підрозділами ДПI.
 
   Зокрема, рішенням ДПАУ від 20.09.2006 р.  за  розглядом
повторної скарги ТОВ скасовано податкове повідомлення-рішення
Кіровоградської ОДПI від 21.02.2006 р. в частині неправомірно
застосованої штрафної санкції з посиланням на пп. 17.1.6 ст. 17
Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181). Під час
прийняття зазначеного податкового повідомлення-рішення та рішень
за розглядом первинної і повторної скарг не було враховано, що
розмір донарахованого перевіркою податкового  зобов'язання  з
податку на прибуток не підпадає під визначення терміна "податкове
зобов'язання у великих розмірах".
 
   Рішенням ДПАУ від 27.09.2006 р. за розглядом повторної скарги
ЗАТ скасовано неправомірно прийняте податкове повідомлення-рішення
ДПI у м. Херсоні від 27.04.2006 р. N 0001031703/0 на сплату
170 грн. штрафних санкцій за несвоєчасне подання розрахунку суми
податку з власників водних транспортних засобів, застосованих з
посиланням на пп. 17.1.1 ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ). При
прийнятті зазначеного податкового повідомлення-рішення не було
враховано те, що діючим законодавством не передбачено подання
окремого розрахунку суми податку з власників водних транспортних
засобів.
 
   Мають місце  випадки  неправильного  розрахунку  штрафних
(фінансових) санкцій за порушення строків декларування валютних
цінностей та іншого майна. Так, за розглядом акта перевірки від
23.03.2006 р. ДПI у м. Херсоні прийнято рішення від 30.03.2006 р.
N 0002092301/0 про застосування до ВАТ штрафних (фінансових)
санкцій у сумі 9333 грн. за порушення термінів декларування
валютних цінностей. Однак при складанні розрахунку  штрафних
(фінансових) санкцій не враховано вимог Методичних рекомендацій
щодо застосування в контрольно-перевірочній роботі законодавчих
актів, якими регулюється порядок здійснення експортно-імпортних
операцій у зовнішньоекономічній сфері. Суму штрафу необхідно було
розраховувати за кожний звітний період починаючи з наступного дня
після граничного терміну подання декларації про валютні цінності
та майно і закінчуючи останнім днем звітного періоду. Неправомірно
нараховану суму штрафу (2992 грн.) за розглядом повторної скарги
ВАТ ДПАУ скасовано.
 
   За розглядом повторної скарги ВАТ ДПАУ скасовано податкове
повідомлення-рішення ДПI  у м. Сімферополі від 23.03.2006 р.
N 0003302301/0 в частині неправомірно донарахованих сум податку на
прибуток  за рахунок визначення приросту (убутку) балансової
вартості запасів з урахуванням всієї суми залишку незавершеного
виробництва і готової продукції без урахування вимог п. 5.9 ст. 5
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) та не враховано поданих платником податку уточнюючих
розрахунків.
 
   ДПАУ рішенням від 04.09.2006 р., прийнятим за розглядом
повторної скарги ТОВ, скасовано податкове повідомлення-рішення ДПI
у  м.  Хмельницькому про сплату 39,0 тис. грн. податкового
зобов'язання з ПДФО. При здійсненні перевірки  і  прийнятті
податкового  повідомлення-рішення  ДПI у м. Хмельницькому не
враховано, що при здійсненні розрахунків ТОВ з СПД - фізичною
особою було надано Свідоцтво про держреєстрацію СПД і Свідоцтво
про сплату єдиного податку і ТОВ правомірно не утримувало та не
перераховувало до бюджету ПДФО.
 
   ДПI у Деснянському районі м. Києва рішенням від 09.06.2006 р.
N 3695/10/25-011 продовжено термін розгляду первинної скарги СПД -
фізичної особи від  24.05.2006  р.,  яка  надійшла  до  ДПI
25.05.2006 р. (вх. N 9768/10) на податкове повідомлення-рішення
від  16.05.2006 р. N 0001431705/0 про сплату 38263 грн. 60 коп.
ПДФО  до  08.08.2006  р. (включно), тобто не на 60, а на
76 календарних днів. У визначений ст. 5 Закону N 2181 ( 2181-14 )
та п. 8  Положення  про  порядок  подання та розгляду скарг
платників податків органами ДПС, затвердженого наказом ДПАУ від
11.12.96 р. N 29 ( z0723-96 ), зареєстрованого в Мін'юсті України
18.12.96 р. за  N 723/1748 (далі - Положення), термін ДПI  у
Деснянському районі м. Києва не було прийняте вмотивоване рішення,
а листом від 08.08.2006 р. СПД - фізичну особу повідомлено, що
скарга не розглядається у зв'язку з поданням ним позовної заяви
до суду.
 
   ДПI у Святошинському районі м. Києва без врахування положень
п. 16 Положення ( z0723-96 ), яким передбачено, що скарги на
рішення ДПI в районі, міжрайонної, міської (міст з районними ДПI),
об'єднаної або СДПI подаються до ДПА в АР Крим, областях, м. Києві
та Севастополі, рішенням від 28.04.2006 р. N 3213/10/25-007
безпідставно продовжила до 16.06.2006 р. термін розгляду первинної
скарги ТОВ на рішення від 03.04.2006 р. N 0002282360/2 про
застосування 21395 грн. штрафних (фінансових) санкцій за порушення
вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ), яка надійшла до ДПI 18.04.2006 р. (вх. N 15/10/С).
ДПI у Святошинському районі м. Києва лише 15.06.2006 р., тобто на
59 день з дня надходження скарги, прийнято рішення про залишення
скарги без розгляду.
 
   ДПА у м. Києві без врахування положень п. 16 Положення
( z0723-96 ), яким передбачено, що скарги на рішення регіональних
управлінь Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПАУ
подаються до Департаменту з питань адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПАУ,
розглянула первинну скаргу СПД - фізичної особи (рішення ДПА у
м. Києві від 24.07.2006 р. N 284/Д/25-214) на рішення РУ ДААК ДПА
України у м. Києві від 06.04.2006 р. N 260025-21-112/0942 про
застосування 1700 грн. фінансової санкції за порушення вимог
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ).
 
   Мають місце факти, коли при проведенні перевірок та під час
розгляду первинних і повторних скарг платників податків  не
враховувалися норми пп. 15.1.1 ст. 15 Закону N 2181 ( 2181-14 ),
згідно з якими податковий орган має право самостійно визначити
суму податкових зобов'язань платника  податків  у  випадках,
визначених цим Законом, не пізніше закінчення 1095 дня, наступного
за останнім днем граничного строку подання податкової декларації,
а у разі, коли така податкова декларація була надана пізніше, - за
днем її фактичного подання. З цих причин ДПАУ скасовано податкове
повідомлення-рішення ДПI  у  м. Полтаві  від  21.04.2006  р.
N 0000432310/0 щодо визначення податкових зобов'зань  з  ПДВ
за січень - березень 2003 року в сумі 21,4 тис. грн. податку і
10,7 тис. грн. штрафних санкцій. З аналогічних причин рішенням ДПА
у Вінницькій  області,  прийнятим  за  розглядом  повторної
скарги санаторію,  скасовано  податкове  повідомлення-рішення
Хмельницької ОДПI від 08.06.2006 р. N 0000352304/0 в частині
визначення податкового зобов'язання з  податку  з  власників
транспортних засобів  та  інших  машин  і механізмів в сумі
9,1 тис. грн. і 4,5 тис. грн. штрафних санкцій.
 
   Департаментом апеляцій ДПАУ за скасованими у січні - вересні
2006 року податковими повідомленнями-рішеннями (у 259 випадках)
передано     матеріали     Департаменту     персоналу,
Організаційно-розпорядчому  департаменту   і   департаментам
контрольно-перевірочної  роботи  або адміністрування податків,
залежно від того, спеціалісти якого  підрозділу  здійснювали
перевірку, для вирішення в установленому законодавством порядку
питання про притягнення до відповідальності винних працівників.
 
   З метою забезпечення належної роботи по дотриманню вимог
чинного  законодавства України і нормативних актів ДПАУ при
здійсненні податкового контролю та реалізації матеріалів перевірок
і  розгляді  скарг  платників  податків  доручаю  керівникам
регіональних ДПА розглянути інформаційний лист та вжити заходів
щодо усунення недоліків.
 
 Заступник Голови                     Л.Боєнко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка