Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми державної статистичної звітності про дорогоцінні метали, коштовне каміння та органогенні утворення, які містяться в музейних предметах

         МIНIСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.07.1996 N 217
 
     { Починаючи зі звіту за 2007 рік Наказ скасовано
      на підставі Наказу Державного комітету статистики
      N 69 ( v0069202-07 ) від 02.03.2007 }
 
     Про затвердження форми державної статистичної
      звітності про дорогоцінні метали, коштовне
        каміння та органогенні утворення,
        які містяться в музейних предметах
 
 
   1. За поданням Міністерства культури і мистецтв України
затвердити форму державної статистичної звітності N 4-ф "Звіт
музею про дорогоцінні метали, коштовне каміння та органогенні
утворення,  які  містяться  в  музейних  предметах" (річна),
інструкцію  щодо  її  заповнення  відповідно до зразків, що
додаються, і ввести їх в дію зі звіту за 1996 рік.
 
   2. Розповсюдити зазначену у пункті 1 даного наказу форму
державної статистичної звітності на всі музеї, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, форми власності та господарювання.
 
   3. Встановити, що забезпечення всіх музеїв бланками форми
N 4-ф та інструкціями, а також збір та розробка інформації по
музеях здійснюється органами Міністерства культури і мистецтв
України.
 
   4. Міністерству культури і мистецтв України  забезпечити
подання Міністерству статистики України та Міністерству фінансів
України зведеної інформації в цілому по Україні, Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю до 10
березня відповідного звітного року.
 
   5. Скасувати наказ Мінстату України від 09.09.92 N 146
( v0146207-92 ) в частині затвердження форми N 4-ф.
 
 Заступник Міністра                  В.П.Арендар
 
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВIТНIСТЬ
 
                   Форма N 4-ф
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНА
                   наказом Мінстату України
                   від 30.07.96 р. N 217
 
 Кому подається _____________________ Поштова - річна
 ____________________________________
 ____________________________________ Подають 26 січня музейні заклади
 Повна назва і профіль музейного   незалежно від відомчої
 закладу ____________________________ підпорядкованості та форм власності
 ____________________________________ управлінням культури обласних,
 Відомча належність _________________ Київської та Севастопольської міських
 ____________________________________ держадміністрацій.
 Адреса _____________________________ Управління культури 20 лютого - звіти
 ____________________________________ музеїв Міністерству культури і
 Форма власності ____________________ мистецтв України.
                   Міністерство культури і мистецтв
                   України 10 березня зведений звіт
                   Мінстату України та Мінфіну України.
                   По заповненню таємно.
 
 
                ЗВIТ
     ПРО ДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ I ДОРОГОЦIННЕ КАМIННЯ,
      ЩО МIСТЯТЬСЯ В МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТАХ ЗА 199_ р.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Назва     ¦Вміст на    ¦Надійшло у   ¦Вилучено з   ¦Вміст на    ¦
¦рядка¦дорогоцінного ¦початок     ¦звітному році  ¦музейної    ¦кінець     ¦
¦   ¦металу,    ¦звітного року  ¦        ¦збірки у    ¦звітного року  ¦
¦   ¦дорогоцінного ¦        ¦        ¦звітному році  ¦        ¦
¦   ¦каміння    ¦----------------+----------------+----------------+----------------¦
¦   ¦       ¦Чиста ¦Кількість¦Чиста ¦Кількість¦Чиста ¦Кількість¦Чиста ¦Кількість¦
¦   ¦       ¦вага ¦(шт.)  ¦вага ¦(шт.)  ¦вага ¦(шт.)  ¦вага ¦(шт.)  ¦
¦   ¦       ¦(грам,¦     ¦(грам,¦     ¦(грам,¦     ¦(грам,¦     ¦
¦   ¦       ¦карат)¦     ¦карат)¦     ¦карат)¦     ¦карат)¦     ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦ А  ¦   Б    ¦ 1  ¦ 2   ¦ 3  ¦ 4   ¦ 5  ¦ 6   ¦ 7  ¦ 8   ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦01. ¦Золото    ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦02. ¦Платина    ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦03. ¦Метали    ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦
¦   ¦платинової  ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
¦   ¦групи     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦04. ¦Срібло    ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦   ¦ х   ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦05. ¦Алмази    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦06. ¦Діаманти   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦07. ¦Олександрити ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦08. ¦Рубіни    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦09. ¦Сапфіри    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦10. ¦Смарагди   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦11. ¦Перли     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
¦-----+--------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------¦
¦12. ¦Бурштин    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦   ¦     ¦
------------------------------------------------------------------------------------------
 
   13. Кількість музейних предметів, що містять дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння _____________________________________
 
   З них підлягає експертизі ___________________________________
 
 "___" ____________ 199_ р.
 
 _________________________________
 (Прізвище і N телефону виконавця)
                    Керівник _________________
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   статистики України
                   30.07.1996 N 217
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
      по заповненню звіту про дорогоцінні метали,
      дорогоцінне каміння, що містяться в музейних
        предметах за 199_ рік (форма 4-ф)
 
 
   1.1. Державна статистична звітність  за  формою  N  4-ф
складається  кожним музейним закладом незалежно від відомчої
підпорядкованості та форми власності, що є юридичною особою і має
на зберіганні музейні предмети, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння (далі - "предмети").
 
   1.2. Музейні заклади, які функціонують на правах філіалів
головних музеїв і звітують за формою N 8-НК, звітуються за формою
N 4-ф самостійно. На звіті філіалу, крім його назви, необхідно
вказати також і назву головного музею.
 
   1.3. Музейні заклади, які функціонують на правах відділів
головних музеїв і не звітують за формою N 8-НК, самостійних звітів
за формою N 4-ф не складають. Дані про наявність дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, що містяться у музейних предметах
згаданих відділів, заносяться до звітів головних музеїв.
 
   1.4. Новостворені музейні заклади на вільному місці бланка
(після адреси) роблять посилання на документ про створення музею
(дата, N та назва наказу, постанови).
 
   1.5. По ліквідованих музеях Міністерством культури Автономної
Республіки Крим, управліннями культури обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій складаються звіти
за матеріалами ліквідаційних комісій.
 
   2.1. Право  на зберігання та експонування предметів, що
містять дорогоцінні метали,  дорогоцінне  каміння,  надається
регіональними  державними  управліннями  пробірного  нагляду
Міністерства фінансів України,  в  регіоні  діяльності  яких
знаходяться музеї, шляхом реєстрації музею та видачі спеціального
реєстраційного посвідчення.
 
   2.2. Експертиза музейних предметів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, визначення чистої ваги дорогоцінних металів
проводиться органами державного  пробірного  нагляду  України
(Державною пробірною палатою України і регіональними управлінням
пробірного нагляду України).
 
   2.3. Крім регіональних державних управлінь пробірного нагляду
України експертизу якості природного та штучного каміння проводить
Державний гемологічний центр (м. Київ).
 
   3.1. До граф 1-8 звіту заносяться  відомості  про  рух
дорогоцінних каменів та металів:
   гр. 1-2 - що знаходилися у музейних предметах на початок
звітного року;
   гр. 3-4 - що надійшли у звітному році;
   гр. 5-6 - що були вилучені, або повернуті власнику, або
викрадені, або передані на постійне збереження до інших музеїв у
звітному році з музейної збірки. Якщо у формі заповнені графи 5 -
6, звіт супроводжується пояснювальною запискою, в якій необхідно
вказати дату і номер наказу Міністерства культури і мистецтв
України про вилучення музейних предметів, що містять дорогоцінні
метали, дорогоцінне каміння з музейної збірки;
   гр. 7-8 - що містяться у музейних предметах на кінець
звітного року (до кількості на початок року додається кількість,
що надійшла у звітному році, та віднімаються ті, що були вилучені
протягом звітного року).
 
   4.1. У рядку 03 "Метали платинової групи" проставляються дані
про наявність паладію, осмію, радію, рутенію, іридію.
 
   4.2. У рядках 05 - 12 проставляються дані тільки про природне
каміння.
 
   4.3. У  рядку 11 "перли" проставляються дані про перли
"орієнталь", річковий, австралійський круглий вагою понад 0,25
карата. У рядку 11 не враховуються перли: "мертві", зруйновані,
австралійські неправильної форми та кафімські.
 
   4.4. У рядках 01 - 04, 12 у графах 1, 3, 5, 7 проставляється
чиста вага дорогоцінних металів та бурштину у грамах.
 
   4.5. У рядках 05 - 11 у графах 1, 3, 5, 7 заносяться дані про
чисту вагу дорогоцінного каміння та перлів у каратах.
 
   4.6. У графах 2, 4, 6, 8 заносяться дані про кількість
дорогоцінного каміння у штуках.
 
   4.7. У  рядку 13 вказується загальна кількість музейних
предметів, що містять дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння на
кінець звітного року.
 
   5.1. У  звіті  повинні бути заповнені всі показники. У
випадках, коли відсутній той чи інший показник, у даній графі
ставиться прочерк.
 
   5.2. Звіт повинен бути заповнений чітким розбірливим почерком
або на  друкарській  машинці.  Виправлення  помилок  повинно
підтверджуватись підписом керівника.
 
   5.3. Посадова особа, що підписала звіт, несе персональну
відповідальність за достовірність вказаних у ньому відомостей.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка