Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про порядок надання взаємодопомоги між Державним митним комітетом України і Митним департаментом при Міністерстві фінансів Литовської Республіки

              Меморандум
        про порядок надання взаємодопомоги
       між Державним митним комітетом України і
     Митним департаментом при Міністерстві фінансів
           Литовської Республіки
 
 
   Дата підписання: 18 квітня 1995 р.
   Набуття чинності: 18 квітня 1995 р.
 
   Державний митний комітет України і Митний департамент при
Міністерстві фінансів Литовської Республіки, далі Сторони,
 
   керуючись статтею 17 Угоди між Урядом України і Урядом
Литовської Республіки про співробітництво в боротьбі з порушеннями
митного  законодавства  (  440_013  )  (далі  -  Угода про
співробітництво),
 
   з метою  встановлення  механізму  реалізації  Угоди  про
співробітництво ( 440_013 ),
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони призначають і уповноважують відповідні підрозділи
митних адміністрацій і митних органів, зазначені в Додатках I і II
цього  Меморандуму, встановити безпосередні контакти з метою
виконання  положень, передбачених  Угодою про співробітництво
( 440_013 ). За необхідністю Додатки можуть бути змінені і
доповнені кожною з Сторін з обов'язковим повідомленням про це
іншої Сторони.
 
               Стаття 2
 
   З метою оцінки дії Угоди про співробітництво ( 440_013 ) і
обговорення інших актуальних питань діяльності митниць будуть
проводитися, зустрічі керівників митних адміністрацій один раз на
два роки.
 
               Стаття 3
 
   На основі Угоди про співробітництво ( 440_013 )  митні
адміністрації будуть за запитом надавати інформацію стосовно
товарів по відношенню до яких застосовуються заборони і обмеження
експорту чи імпорту.
 
               Стаття 4
 
   1. Запит про надання допомоги і відповіді на них в рамках
Угоди про співробітництво ( 440_013 ) будуть  надаватися  в
письмовій формі, в тому числі, факсом, телексом чи іншими засобами
зв'язку.
 
   2. У невідкладних випадках можуть бути прийняті запити в
усній формі, але вони повинні бути підтверджені письмово негайно.
На вимогу запитуючої Сторони повідомлення, передані  факсом,
телексом чи засобами передачі даних, підтверджуються листом.
 
   3. Митна адміністрація, яка отримала запит, надає запитувану
інформацію і документи якнайскоріше.
 
               Стаття 5
 
   Запит про  надання  допомоги буде надавитися російською,
англійською або іншою мовою, прийнятною для запитуваної Сторони.
 
               Стаття 6
 
   Запит про надання допомоги повинен містити таку інформацію:
 
   а) назва митної адміністрації, що запитує;
 
   б) дії, що запитуються;
 
   в) предмет та причина запиту;
 
   г) закони та інші нормативні акти, що стосуються справи;
 
   д) найбільш точні і вичерпні дані про фізичні чи юридичні
особи, по відношенню до яких провадиться розслідування.
 
               Стаття 7
 
   Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання і втрачає
чинність відповідно до Угоди про співробітництво ( 440_013 ).
 
   Здійснено в м. Вільнюсі  18  квітня 1995 року в двох
примірниках, кожний українською, литовською і російською мовами. У
разі розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму
приймається за основу текст, викладений російською мовою.
 
 За Державний митний           За Митний департамент
 комітет України             при Міністерстві фінансів
                     Литовської Республіки
 
   (підпис)                  (підпис)
 
                   Додаток I
 
      Уповноважені підрозділи Митного департаменту
     при Міністерстві фінансів Литовської Республіки
 
   Митний департамент                012 2 226631
   (А. Якшто, 1/25 2600 Вільнюс, Литва)       факс 224948
 
------------------------------------------------------------------
¦Робертас Петкявічус  ¦начальник відділу по   ¦012 2 617113 ¦
¦           ¦боротьбі з контрабандою  ¦факс 224948  ¦
¦           ¦і відомчого контролю   ¦       ¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Шарунас Авіженіс   ¦начальник відділу митних ¦012 2 227939 ¦
¦           ¦процедур і номенклатур  ¦факс 224948  ¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Рімантас Рачкаускас  ¦начальник відділу податків¦012 2 610059 ¦
¦           ¦             ¦факс 224948  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Вільнюська митниця                       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Вітаутас Савіцкас   ¦начальник митниці     ¦012 2 263275 ¦
¦           ¦             ¦факс 263275  ¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Станісловас Кутулькас ¦начальник відділу по   ¦012 2 617113 ¦
¦           ¦боротьбі з контрабандою  ¦факс 224948  ¦
¦           ¦і відомчого контролю   ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Пост аеропорту                         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Лайма Юкнайте     ¦начальник посту      ¦012 2 662622 ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Клайпедська митниця                       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Стасіс Стонкус    ¦начальник митниці     ¦012 26 213428 ¦
¦           ¦             ¦факс 256235  ¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Рамуалдас Біржис   ¦заступник начальника   ¦012 26 213428 ¦
¦           ¦             ¦факс 26 210645¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Роландас Шмайжис   ¦начальник відділу по   ¦012 2 210645 ¦
¦           ¦боротьбі з контрабандою  ¦факс 210645  ¦
¦           ¦і відомчого контролю   ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Ладзіяйська митниця                       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Альвідас Содоніс   ¦начальник митниці     ¦012 68 5138  ¦
¦           ¦             ¦факс 5217   ¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Юозас Шіланкас    ¦начальник відділу по   ¦012 68 5219  ¦
¦           ¦боротьбі з контрабандою  ¦факс 5217   ¦
¦           ¦і відомчого контролю   ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Шилутслойська митниця                      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Юозас Бучінскас    ¦начальник митниці     ¦012 41 54439 ¦
¦           ¦             ¦факс 52291  ¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Міхаілас Голубовскій ¦начальник відділу по   ¦012 41 51981 ¦
¦           ¦боротьбі з контрабандою  ¦факс 52291  ¦
¦           ¦і відомчого контролю   ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Шальчинінкська митниця                     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Гінтаутас Пупалайгіс ¦начальник митниці     ¦012 50 52564 ¦
¦           ¦             ¦факс 51464  ¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Раймондас Ясіленіс  ¦начальник відділу по   ¦012 50 52172 ¦
¦           ¦боротьбі з контрабандою  ¦факс 51464  ¦
¦           ¦і відомчого контролю   ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Друскінінскайська митниця                    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Гінтаутас Будяліс   ¦начальник митниці     ¦012 33 56002 ¦
¦           ¦             ¦факс 56002  ¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Анатас Скомантас   ¦начальник відділу по   ¦012 33 52923 ¦
¦           ¦боротьбі з контрабандою  ¦факс 56002  ¦
¦           ¦і відомчого контролю   ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Вилкавишська митниця                      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Ромуальдас Гражуліс  ¦начальник митниці     ¦012 42 53324 ¦
¦           ¦             ¦факс 52247  ¦
¦----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Зігмас Кріщунас    ¦начальник відділу по   ¦012 42 54209 ¦
¦           ¦боротьбі з контрабандою  ¦факс 52247  ¦
¦           ¦і відомчого контролю   ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток II
 
  Уповноважені підрозділи Державного митного комітету України
 
         Державний митний комітет України
       (2520055 м. Київ, вул. Політехнічна, 4)
 
-------------------------------------------------------------------
¦Руссков        ¦заступник начальника   ¦044-274 89 98 ¦
¦Володимир Анатолійович ¦Управління по організації ¦факс 274 81 80¦
¦            ¦боротьби з контрабандою та¦       ¦
¦            ¦порушеннями митних правил ¦       ¦
¦-----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Соловков        ¦Начальник Управління   ¦044-274 82 90 ¦
¦Юрій Петрович     ¦організації митного    ¦факс 446 24 46¦
¦            ¦контролю         ¦       ¦
¦-----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Демченко        ¦заступник начальника   ¦044-264 98 20 ¦
¦Віктор Iванович    ¦митно-тарифного      ¦факс 264 96 80¦
¦            ¦управління        ¦       ¦
¦-----------------------+--------------------------+--------------¦
¦Васильєва       ¦головний інспектор    ¦044-274 81 97 ¦
¦Маргарита Михайлівна  ¦міжнародного відділу   ¦факс 274 82 93¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦1. Центральне територіальне митне управління           ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦Завалко        ¦заступник начальника   ¦044-264 49 66 ¦
¦Геннадій Феодосієвич  ¦управління        ¦факс 434 89 24¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦2. Східне територіальне митне управління             ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦Даніленко       ¦заступник начальника   ¦0572-21 89 79 ¦
¦Олександр Григорович  ¦управління        ¦факс 21 48 88 ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦3. Південне територіальне митне управління            ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦Крючков        ¦заступник начальника   ¦0482-25 92 46 ¦
¦Володимир Петрович   ¦управління        ¦факс 25 15 27 ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦4. Південно-Східне територіальне митне управління        ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦Смірнов        ¦перший заступник     ¦0622-55 12 43 ¦
¦Микола Iванович    ¦начальника управління   ¦факс 55 35 02 ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦5. Дніпровське територіальне митне управління          ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦Крушинський      ¦заступник начальника   ¦0562-44 74 27 ¦
¦Iгор Олексійович    ¦управління        ¦факс 44 17 91 ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦6. Кримське територіальне митне управління            ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦Каратієв        ¦заступник начальника   ¦0652-29 58 84 ¦
¦Віктор Миколайович   ¦управління        ¦факс 55 35 02 ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦7. Західне територіальне митне управління            ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦Самойлюк        ¦перший заступник     ¦0322-33 34 24 ¦
¦Володимир Олександрович¦начальника управління   ¦факс 52 34 62 ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦8. Карпатське територіальне митне управління           ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦Грицак         ¦перший заступник     ¦03122-3 61 06 ¦
¦Михайло Юрійович    ¦начальника управління   ¦03122-3 13 10 ¦
¦            ¦             ¦факс 3 16 06 ¦
-------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка