Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Індії про повітряне сполучення

               Угода
        між Урядом України та Урядом Iндії
           про повітряне сполучення
 
 
   Дата підписання: 7 липня 1995 р.
   Набуття чинності: 7 липня 1995 р.
 
   Уряд України та Уряд Iндії, далі "Договірні Сторони"
 
   будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкритої для підписання в Чикаго сьомого грудня 1944
року;
 
   бажаючи поліпшити свої відносини в галузі цивільної авіації
та укласти Угоду з метою встановлення повітряного сполучення між
їх відповідними територіями та за їх межами;
   погодились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
              ВИЗНАЧЕННЯ
 
   1. У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше:
 
   (a) термін "авіаційні власті" буде означати щодо України
Державну  адміністрацію  авіаційного  транспорту  Міністерства
транспорту  України,  а щодо Iндії - Генерального директора
цивільної авіації, або в обох випадках будь-яку особу чи орган,
які уповноважені здійснювати функції, що зараз виконують згадані
власті;
 
   (b) термін "призначені  авіапідприємства"  буде  означати
авіапідприємства, які авіаційні власті однієї Договірної Сторони
призначили відповідно до Статті 3 цієї Угоди, письмово повідомивши
авіаційні власті іншої Договірної Сторони;
 
   (c) термін  "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в Чикаго
сьомого  грудня 1944 року, та  включає  будь-який  Додаток
( 995_655 ), прийнятий згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції, та
будь-яку поправку до Додатків або Конвенції відповідно до її
Статей 90 та 94 у тій мірі, в якій ці Додатки та поправки прийняті
обома Договірними Сторонами, та
 
   (d) терміни "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне
повітряне сполучення" та "зупинка з некомерційними цілями" мають
значення відповідно до Статей 2 і 96 Конвенції ( 995_038 ).
 
               СТАТТЯ 2
 
           НАДАННЯ КОМЕРЦIЙНИХ ПРАВ
 
   1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, зазначені цій Угоді, з метою встановлення регулярних
міжнародних повітряних сполучень по маршрутах, вказаних у Додатку
до неї. Такі сполучення та маршрути далі іменовані відповідно
"договірні лінії" та "встановлені маршрути".
 
   2. Згідно з  положеннями  цієї  Угоди  авіапідприємства,
призначені кожною Договірною Стороною, будуть користуватися такими
правами:
 
   (a) здійснювати політ через територію  іншої  Договірної
Сторони без посадки;
 
   (b) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
з некомерційними цілями; та
 
   (c) під час експлуатації договірної лінії за встановленим
маршрутом авіапідприємства, призначені кожною Договірною Стороною,
також будуть користуватися правом приймати на борт та знімати на
території іншої Договірної Сторони в пункті(ах), зазначеному для
цього маршруту в Додатку до цієї Угоди, пасажирів, вантаж та
пошту, що перевозяться в міжнародному сполученні.
 
               СТАТТЯ 3
 
          ПРИЗНАЧЕННЯ АВIАПIДПРИЄМСТВ
 
   1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити не більше
двох авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених  маршрутах,  письмово повідомивши іншу Договірну
Сторону.
 
   2. Після одержання такого призначення інша Договірна Сторона
відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї Статті без затримки
надасть призначеним авіапідприємствам  відповідні  дозволи  на
виконання польотів.
 
   3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть зажадати
від авіапідприємств, призначених іншою  Договірною  Стороною,
доказів  того, що вони здатні виконувати умови, передбачені
законами та правилами, які звичайно застосовуються такими властями
при здійсненні міжнародних повітряних сполучень відповідно до
положень Конвенції ( 995_038 ).
 
   4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволів на виконання польотів, зазначених у пункті 2 цієї Статті,
або встановити такі умови, які може вважати необхідними при
користуванні призначеними авіапідприємствами правами, вказаними у
Статті 2, у будь якому разі, коли згадана Договірна Сторона  не
має  задовільних  доказів  того, що переважне володіння цим
авіапідприємством та фактичний  контроль  над  ним  належать
Договірній  Стороні,  яка призначає авіапідприємство, або її
громадянам. У цьому пункті вислів "переважне  володіння  та
фактичний  контроль" означає, що у будь-якому випадку, коли
призначене авіапідприємство здійснює свої сполучення згідно з цією
Угодою на договірних умовах з авіапідприємством будь-якої іншої
країни. Договірна Сторона, що призначає авіапідприємство, або її
громадяни не розглядатимуться як такі, яким належить переважне
володіння призначеним авіапідприємством та фактичний контроль над
ним, якщо тільки Договірній Стороні або її громадянам, окрім
володіння більшою частиною майна призначеного авіапідприємства, не
належить також:
 
   (i) фактичний   контроль   у   керуванні  призначеним
авіапідприємством; та
 
   (ii) володіння більшою частиною парку повітряних суден та
обладнання, що використовується при здійсненні сполучень, та
фактичний контроль над нею.
 
   5. Авіапідприємства, що таким чином призначені та отримали
дозволи,  можуть  розпочати  експлуатацію договірних ліній у
будь-який час за умови додержання положень цієї Статті, а також
Статей 10 та 12.
 
               СТАТТЯ 4
 
        СКАСУВАННЯ АБО ПРИЗУПИНЕННЯ ДОЗВОЛУ
           НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТIВ
 
   Кожна Договірна Сторона залишає за собою право скасувати
дозвіл на  виконання польотів чи призупинити його дію, або
встановити такі певні умови, які може вважати необхідними у
випадку, коли призначене авіапідприємство іншої Договірної Сторони
не дотримується законів і правил першої Сторони, або у випадку,
коли на думку першої Сторони має місце невиконання умов, згідно з
якими надаються права відповідно до цієї Угоди. Це також буде
застосовуватися, якщо не дотримуються положення пункту 4 Статті 3.
Така дія буде застосовуватися тільки після консультації між
Договірними Сторонами відповідно до Статті 15 цієї Угоди, якщо
тільки негайне призупинення експлуатації або встановлення умов не
є необхідним для запобігання подальшому порушенню законів, правил
або положень цієї Угоди.
 
               СТАТТЯ 5
 
           ЗБОРИ ЗА КОРИСТУВАННЯ
 
   1. Кожна Договірна Сторона може стягувати або дозволяти
стягувати  справедливі та обґрунтовані збори за користування
аеропортами та іншим авіаційним обладнанням за умови, що ці збори
не будуть більше тих, що сплачуються іншими авіапідприємствами,
які здійснюють подібні міжнародні повітряні сполучення.
 
   2. Кожна  Договірна  Сторона  буде  сприяти  проведенню
консультацій між її компетентними організаціями, що встановлюють
збори,  і  призначеними  авіапідприємствами, які користуються
послугами і обладнанням, та, коли це  можливо,  консультації
проводитимуться   з   організаціями,   що   представляють
авіапідприємства.  Повідомлення  з  обґрунтуванням  будь-яких
пропозицій щодо змін зборів за користування буде надсилатися
користувачам, щоб дати їм можливість висловити свої думки до
здійснення змін.
 
   3. Жодна з Договірних Сторін не надасть переваги своєму
власному  або  іншому  авіапідприємству  в  порівнянні  з
авіапідприємством іншої Договірної Сторони, що здійснює міжнародні
повітряні сполучення, у застосуванні своїх митних, імміграційних,
карантинних та подібних правил або в користуванні аеропортами,
авіатрасами, послугами управління повітряним рухом та пов'язаними
з цим засобами, що знаходяться під її контролем.
 
               СТАТТЯ 6
 
           МИТА ТА МИТНI ПРОЦЕДУРИ
 
   1. Повітряні  судна  призначених  авіапідприємств  кожної
Договірної Сторони, що здійснюють міжнародні сполучення, а також
їх комплектне обладнання, запаси палива і мастильних матеріалів та
бортові запаси, що вже знаходяться на борту, заправлені або
прийняті на борт таких повітряних суден, та призначені виключно
для використання такими повітряними суднами або на їх борту,
стосовно мит, зборів за огляд та інших мит або податків, що
сплачуються на території іншої  Договірної  Сторони,  будуть
користуватись не менш сприятливим режимом, ніж той, що надається
іншою Договірною Стороною її власному авіапідприємству,  яке
виконує  регулярні повітряні сполучення або авіапідприємствам
держави, якій надано режим максимального сприяння.
 
   2. Такий режим буде передбачено для запасних частин, що
ввозяться на територію будь-якої Договірної Сторони для технічного
обслуговування або ремонту повітряних суден, які використовуються
на міжнародних сполученнях призначеним авіапідприємством іншої
Договірної Сторони.
 
   3. Жодна Договірна Сторона не буде зобов'язана надавати
призначеним авіапідприємствам іншої Договірної Сторони звільнення
від сплати або зниження ставок мита, зборів за огляд чи подібних
податків, якщо тільки така інша Договірна Сторона не надає
звільнення від сплати або зниження таких податків призначеним
авіапідприємствам першої Договірної Сторони.
 
   4. Комплектне  бортове обладнання, а також матеріали та
запаси, які залишаються на борту повітряного судна будь-якої
Договірної Сторони, можуть бути вивантажені на території іншої
Договірної Сторони тільки з дозволу митних властей цієї території.
 
   5. Можуть бути висунуті вимоги, щоб матеріали, зазначені у
пунктах 1, 2 та 4 цієї Статті, зберігалися під митним наглядом або
контролем.
 
   6. Пасажири прямого транзиту через  територію  будь-якої
Договірної Сторони будуть підлягати лише спрощеному контролю.
Багаж та вантаж прямого транзиту буде звільнений від сплати мит та
інших подібних податків.
 
               СТАТТЯ 7
 
             ПРЕДСТАВНИЦТВО
 
   1. Призначені  авіапідприємства кожної Договірної Сторони
матимуть право на заснування та утримання на території іншої
держави  представництва з власним або місцевим технічним та
комерційним персоналом для забезпечення експлуатації договірних
ліній  по  встановлених  маршрутах. Таке представництво буде
засновуватися відповідно до місцевих процедур.
 
   2. Компетентні органи кожної Договірної Сторони надаватимуть
необхідну  підтримку  успішній  діяльності  представництва
авіапідприємств, призначених іншою Договірною Стороною, з метою
експлуатації договірних ліній.
 
   3. Призначене  авіапідприємство кожної Договірної Сторони
матиме рівну можливість  виписувати  свої  власні  перевізні
документи, а також здійснювати рекламну діяльність та сприяти
продажу на  території  іншої  держави.  Такий  продаж  може
здійснюватися будь-якій особі, організації або установі через
власні офіси по продажу або через агентства по пролажу та/або
туристичні агентства в місцевій або будь-якій вільно конвертованій
валюті, а також з використанням кредитних карток.
 
               СТАТТЯ 8
 
            ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНIВ
 
   1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
вхід на її територію та вихід з неї повітряних суден, зайнятих у
міжнародній аеронавігації, або експлуатацію та навігацію таких
повітряних суден у межах її території, будуть застосовуватися до
повітряних  суден призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони.
 
   2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, які регулюють
прибуття до її території, перебування в її межах та відправлення з
неї пасажирів, екіпажу, вантажу та пошти, зокрема, паспортні,
митні, валютні, а також  та санітарні та карантинні, будуть
застосовуватися до пасажирів, екіпажу, вантажу та пошти, що
перевозяться повітряними суднами призначених авіапідприємств іншої
Договірної Сторони, під час їх перебування в межах згаданої
території.
 
               СТАТТЯ 9
 
          ЄМНIСТЬ/ЧАСТОТА СПОЛУЧЕНЬ
 
   1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін буде
надана справедлива та рівна можливість експлуатувати договірні
лінії по встановлених маршрутах між їх відповідними територіями.
 
   2. Під  час  експлуатації  договірних  ліній  призначені
авіапідприємства кожної Договірної Сторони братимуть до уваги
інтереси авіапідприємств іншої  Договірної  Сторони,  щоб  не
зашкодити  перевезенням,  які  останні  здійснюють за цим же
маршрутом.
 
   3. Ємність, що надається на договірних лініях призначеними
авіапідприємствами, буде  тісно пов'язуватися із  суспільними
потребами  в  авіатранспортних  перевезеннях між територіями
Договірних Сторін.
 
   4. Базуючись на принципах, зазначених у попередніх пунктах,
ємність, що надається, та частота сполучень, які здійснюються
призначеними авіапідприємствами кожної Договірної Сторони, будуть
погоджуватися між авіаційними властями двох Договірних Сторін.
 
   5. Будь-яке збільшення ємності, що надається, та/або частоти
сполучень, що здійснюються призначеним авіапідприємством будь-якої
Договірної  Сторони,  буде  ґрунтуватися,  в першу чергу, на
очікуваних потребах у перевезеннях між територіями Договірних
Сторін та підлягатиме погодженню між двома авіаційними властями.
До досягнення такої згоди або рішення вже діючі ємність та частота
будуть залишатися в дії.
 
              СТАТТЯ 10
 
        НАДАННЯ ЕКСПЛУАТАЦIЙНОЇ IНФОРМАЦIЇ
 
   1. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони зобов'яжуть
своє призначене авіапідприємство(а) надавати авіаційним властям на
розгляд і затвердження не менш ніж за шістдесят днів до відкриття
договірних ліній інформацію щодо типу сполучення та його частоти,
типу повітряного судна, що використовується, та розкладів рейсів.
Подібна інформація буде також надаватися не менш ніж за тридцять
(30) днів до того, як вводяться будь-які зміни щодо експлуатації
договірних ліній.
 
   2. Призначені авіапідприємства будуть подавати будь-яку іншу
інформацію, що може вимагатися для надання авіаційним властям
іншої Сторони задовільних доказів того, що вимоги цієї Угоди
належним чином дотримуються.
 
              СТАТТЯ 11
 
          НАДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
 
   Авіаційні власті кожної Договірної Сторони зобов'яжуть свої
призначені авіапідприємства щомісячно надсилати авіаційним властям
іншої Договірної Сторони статистичні дані щодо обсягу перевезень,
які здійснюються призначеним авіапідприємством на  договірних
лініях з території цієї іншої Договірної Сторони та до неї,
включаючи інформацію щодо пунктів відправлення та призначення
таких перевезень. Такі статистичні дані будуть подаватися в
якомога стислі строки після закінчення кожного місяця.
 
              СТАТТЯ 12
 
               ТАРИФИ
 
   1. У нижченаведених пунктах термін "тариф" означає ціни, що
сплачуються за перевезення пасажирів і вантажу, та умови стосовно
агентських та інших додаткових послуг, але виключаючи винагороду
та умови щодо перевезення пошти.
 
   2. Тарифи, що застосовуються призначеними авіапідприємствами
однієї Договірної Сторони за перевезення на територію іншої
Договірної  Сторони  або  з  неї, будуть встановлюватися на
обґрунтованих рівнях з урахуванням усіх відповідних факторів,
включаючи  собівартість перевезень, обґрунтований прибуток та
тарифи інших авіапідприємств.
 
   3. Тарифи, зазначені в пункті 2 цієї Статті, будуть, по
можливості, погоджуватися між призначеними авіапідприємствами двох
Договірних Сторін, і таке погодження, по  можливості,  буде
досягатися   шляхом   використання   процедур  Міжнародної
авіатранспортної асоціації.
 
   4. Погоджені таким чином тарифи  будуть  подаватися  на
затвердження авіаційним властям обох Договірних Сторін не менш ніж
за дев'яносто (90) днів до запропонованої дати їх введення. В
особливих випадках цей строк може скорочуватися за згодою згаданих
властей.
 
   5. Таке затвердження може здійснюватися прискорено. Якщо
жодні з авіаційних властей не висловлять своєї незгоди протягом
тридцяти (30) днів від дати подання на розгляд відповідно до
пункту 4 цієї Статті, ці тарифи будуть вважатися затвердженими. У
випадку, якщо строк подання скорочується, як передбачено в пункті
4, авіаційні власті можуть домовитися, що період, протягом якого
будь-яка незгода може висловлюватися, буде меншим, ніж тридцять
(30) днів.
 
   6. Якщо тариф не може бути погоджений відповідно до пункту 3
цієї Статті, або якщо протягом періоду,  що  застосовується
відповідно до пункту 5, авіаційні власті однієї Договірної Сторони
надсилають  авіаційним  властям  іншої  Договірної  Сторони
повідомлення  про  незгоду  з будь-яким тарифом, погодженим
відповідно до положень пункту 3, авіаційні власті двох Договірних
Сторін будуть намагатися встановити тариф за взаємною згодою.
 
   7. Якщо авіаційні власті не зможуть дійти згоди стосовно
будь-якого тарифу, наданого їм згідно з пунктом 4 цієї Статті, або
стосовно встановлення будь-якого тарифу згідно з пунктом 6 цієї
Статті, спір буде врегульовуватися відповідно положень Статті 17
цієї Угоди.
 
   8. Тариф, встановлений відповідно до положень цієї Статті,
буде діяти доти, доки не буде встановлено новий. Однак дотримання
положень цього пункту не може подовжити дію тарифу більш ніж на
дванадцять (12) місяців понад дату вичерпання строку дії тарифу.
 
              СТАТТЯ 13
 
          ПЕРЕКАЗ ЗАРОБЛЕНИХ КОШТIВ
 
   1. Кожна   Договірна   Сторона   надає   призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право переказу до свого
головного офісу сум різниці/перевищення доходів, отриманих на
території першої Договірної Сторони, над видатками. Такі перекази,
однак, здійснюватимуться в будь-якій вільно конвертованій валюті
та відповідно до правил валютного обміну Договірної Сторони, на
території якої отримано доход.
 
   2. Такі перекази будуть здійснюватися за офіційним курсом
обміну валюти, а в разі відсутності офіційних курсів обміну -
згідно з переважним ринковим курсом для валютних платежів.
 
   3. У випадку, коли між двома Договірними Сторонами існують
спеціальні угоди,  які  регулюють  порядок  взаєморозрахунків,
положення  таких  угод будуть поширюватися на переказ коштів,
згаданий у пункті 1 цієї Статті.
 
              СТАТТЯ 14
 
            АВIАЦIЙНА БЕЗПЕКА
 
   1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання  захищати  безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання є невід'ємною частиною цієї Угоди.  Не
обмежуючи загальне  застосування  своїх прав та зобов'язань з
міжнародного права,  Договірні  Сторони  діятимуть,  зокрема,
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14
вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970
року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими  проти  безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ).
 
   2. Договірні Сторони будуть подавати  на  прохання  усю
необхідну допомогу одна одній для запобігання актам незаконного
захоплення повітряних суден та іншим актам незаконного втручання,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій
іншій загрозі безпеці цивільної авіації.
 
   3. Сторони у своїх відносинах будуть діяти відповідно до
положень  з  авіаційної  безпеки,  встановлених  Міжнародною
організацією  цивільної авіації  та  визначених  як Додатки
( 995_655 )  до  Конвенції  про  міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), у тій мірі, в якій такі положення з безпеки
застосовні до Сторін, вони  вимагатимуть,  щоб  експлуатанти
повітряних суден їх реєстрації або експлуатанти повітряних суден,
які постійно базуються чи мають основне місце діяльності на їх
території, та експлуатанти аеропортів на їх території діяли
відповідно до таких положень з авіаційної безпеки.
 
   4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що до таких
експлуатантів повітряних суден іншою Договірною Стороною може бути
висунута вимога додержуватись вищезазначених в пункті 3 положень з
авіаційної безпеки щодо входу на територію цієї іншої Договірної
Сторони, відправлення з неї або перебування в її межах. Кожна
Договірна Сторона забезпечить застосування необхідних заходів у
межах своєї території для захисту повітряних суден та огляду
пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів
перед та під час прийняття на борт та навантаження. Кожна
Договірна Сторона також доброзичливо розгляне будь-яке прохання
від  іншої  Договірної  Сторони щодо обґрунтованого вживання
спеціальних заходів з безпеки у випадку конкретної загрози.
 
   5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або з іншими актами
незаконного втручання, спрямованими проти безпеки таких повітряних
суден, їх пасажирів та екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних
засобів, Договірні Сторони допоможуть одна одній шляхом полегшення
зв'язку та вживання інших відповідних заходів, спрямованих на
швидке та безпечне усунення таких дій або загрози дій.
 
   6. Кожна Договірна Сторона вживе заходів, котрі вона може
вважати  необхідними,  щоб  забезпечити  затримання на землі
повітряного судна, яке зазнало акту незаконного захоплення та
здійснило посадку на її території, якщо тільки відправлення не
викликано першочерговою необхідністю зберегти життя людей. Коли це
можливо,  такі  заходи  будуть вживатися на основі взаємних
консультацій.
 
   7. Будь-яке відхилення від положень  цієї  Статті  буде
розглядатися відповідно до Статті 15, та може створити підстави
для застосування Статті 4 цієї Угоди.
 
              СТАТТЯ 15
 
              КОНСУЛЬТАЦIЯ
 
   Діючи в дусі тісного співробітництва, авіаційні власті двох
Договірних Сторін будуть регулярно обмінюватися думками щодо
застосування та тлумачення цієї Угоди.
 
              СТАТТЯ 16
 
             ВНЕСЕННЯ ЗМIН
 
   1. Якщо одна з Договірних Сторін бажає змінити будь-яке
положення цієї Угоди, вона може запитати консультації з іншою
Договірною  Стороною; така консультація може проводитися між
авіаційними властями шляхом переговорів або листування, і вона
розпочнеться протягом шістдесяти (60) днів від дати запиту.
Будь-які зміни, погоджені таким чином, набудуть чинності після їх
підтвердження шляхом обміну дипломатичними нотами.
 
   2. Внесення змін до маршрутів, встановлених у Додатку, може
здійснюватися шляхом погодження безпосередньо між компетентними
авіаційними  властями  Договірних  Сторін,  і  воно  буде
підтверджуватися обміном листами.
 
              СТАТТЯ 17
 
            ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ
 
   Якщо виникає  будь-який  спір  стосовно  тлумачення  або
застосування цієї Угоди, авіаційні власті Договірних Сторін, у
першу чергу, намагатимуться врегулювати його між собою шляхом
переговорів, а в разі, коли авіаційні власті не в змозі це
зробити, спір буде передаватися для врегулювання  Договірним
Сторонам.
 
              СТАТТЯ 18
 
    ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОСТОРОННIХ АВIАЦIЙНИХ КОНВЕНЦIЙ
 
   1. Положення Конвенцій в тій частині, у якій їх можна
застосувати до повітряних сполучень, встановлених згідно з цією
Угодою, залишатимуться чинними між Договірними Сторонами протягом
дії цієї Угоди як невід'ємна частина Угоди, якщо тільки обидві
Договірні Сторони не ратифікують будь-яку поправку до Конвенції,
яка належним чином набуде чинності, та  з  якою  Конвенція
залишатиметься чинною протягом дії цієї Угоди.
 
   2. У випадку набуття чинності загальною багатосторонньою
авіаційною конвенцією, яка стосується обох Договірних Сторін,
положення такої конвенції переважатимуть.
 
              СТАТТЯ 19
 
               ДОДАТОК
 
   Додаток до цієї Угоди буде розглядатися як невід'ємна частина
Угоди, та всі посилання на цю Угоду будуть включати також
посилання на Додаток, якщо тільки не передбачено інше.
 
              СТАТТЯ 20
 
             НАБУТТЯ ЧИННОСТI
 
   Ця Угода набуває чинності з дати підписання.
 
              СТАТТЯ 21
 
             ВТРАТА ЧИННОСТI
 
   Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час повідомити
письмово іншу Договірну Сторону про своє бажання  припинити
чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде одночасно надіслане до
Міжнародної організації цивільної авіації. У такому випадку ця
Угода втратить чинність через дванадцять місяців від дня одержання
повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення
про втрату чинності не відкликано за згодою до закінчення цього
строку. Якщо відсутнє підтвердження про одержання іншою Договірною
Стороною  повідомлення,  воно  вважатиметься  одержаним через
чотирнадцять днів після  отримання  повідомлення  Міжнародною
організацією цивільної авіації.
 
   Вчинено в Києві 7 липня 1995 року у двох примірниках, кожний
українською, хінді та англійською мовами, причому всі тексти мають
однакову силу. У разі будь-якої розбіжності щодо тлумачення текст
англійською мовою переважатиме.
 
 За Уряд України               За Уряд Iндії
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 (М. О. Марченко)              (Р. К. Раі)
 
 Голова Державного департаменту       Посол Iндії в Україні
 авіаційного транспорту України
 
                   ДОДАТОК
 
               РОЗДIЛ I
 
      Призначені авіапідприємства Iндії матимуть
      право на експлуатацію договірних ліній за
            такими маршрутами:
 
---------------------------------------------------------------------------
¦     ¦Пункти    ¦Проміжні пункти¦Пункти   ¦Пункти за межами  ¦
¦     ¦відправлення ¦        ¦призначення¦          ¦
¦---------+--------------+---------------+-----------+--------------------¦
¦Маршрут 1¦Пункти в Iндії¦Москва     ¦Київ    ¦Москва       ¦
¦---------+--------------+---------------+-----------+--------------------¦
¦Маршрут 2¦Пункти в Iндії¦Ташкент    ¦Київ    ¦Будуть погоджуватися¦
¦     ¦       ¦        ¦      ¦пізніше       ¦
---------------------------------------------------------------------------
 
              РОЗДIЛ II
 
      Призначені авіапідприємства України матимуть
      право на експлуатацію договірних ліній за
            такими маршрутами:
 
-----------------------------------------------------------------------------
¦     ¦Пункти     ¦Проміжні пункти¦Пункти   ¦Пункти за межами  ¦
¦     ¦відправлення  ¦        ¦призначення¦          ¦
¦---------+----------------+---------------+-----------+--------------------¦
¦Маршрут 1¦Пункти в Україні¦Москва     ¦Нью-Делі  ¦Москва       ¦
¦---------+----------------+---------------+-----------+--------------------¦
¦Маршрут 2¦Пункти в Україні¦Тегеран    ¦Нью-Делі  ¦Будуть погоджуватися¦
¦     ¦        ¦        ¦      ¦пізніше       ¦
-----------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
 
   1. Призначені авіапідприємства обох Договірних Сторін можуть
при виконанні будь-якого або всіх рейсів опускати будь-який з
проміжних пунктів або пунктів за межами за умови, що договірні
лінії по цих маршрутах починаються в пункті  на  території
Договірних Сторін.
 
   2. Призначені авіапідприємства обох Договірних Сторін можуть
здійснювати сполучення по так званій "круговій схемі" за їхнім
відповідним Маршрутом 1 без використання комерційних прав "п'ятої
свободи".
 
   3. Призначені  авіапідприємства  обох  Договірних  Сторін
матимуть право користуватися комерційними правами "п'ятої свободи"
лише при експлуатації ліній за їх відповідним Маршрутом 2.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка