Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення спеціалізованих вчених рад

      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           09.11.2006 N 13-07/10
 
 
               (Витяг)
 
   Постановою президії ВАК України від 9 листопада 2006 р.
N 13-07/10 створено в Чернівецькому національному університеті
ім. Юрія Федьковича спеціалізовану вчену раду К 76.051.02  з
правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних  наук
зі спеціальностей
 
   01.01.02 - диференціальні рівняння;
   01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
   терміном на три роки.
 
   Головою спецради   призначено   д.ф.-м.н.,   професора,
Р.I.Петришина, першого проректора Чернівецького  національного
університету ім. Юрія Федьковича.
 
   Ученим секретарем  спецради призначено к.ф.-м.н., доцента
Я.Й.Бігуна, зав. кафедри того самого навчального закладу.








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка