Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України з питань пенсійного забезпечення

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
             П О С Т А Н О В А
          від 4 грудня 1992 р. N 685
                Київ
 
      Про визнання такими, що втратили чинність,
       рішень Уряду України з питань пенсійного
              забезпечення
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону  України  "Про  пенсійне
забезпечення"  (  1788-12  )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду України
згідно з переліком, що додається.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           I.ЮХНОВСЬКИЙ
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
   Iнд.28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 грудня 1992 р. N 685
 
 
               ПЕРЕЛIК
      рішень Уряду України, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова ЦВК і РНК УРСР від 4 грудня 1935 р. "Про
скасування законів УСРР щодо пільг колишнім червоногвардійцям і
червоним партизанам" (ЗЗ УРСР,1935 р., N 43, ст. 207).
 
   2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 вересня 1946 р. N 1558
"Про передачу Управління по державному забезпеченню і побутовому
влаштуванню сімей військовослужбовців при Раді Міністрів УРСР
Міністерству соціального забезпечення УРСР" (ЗП УРСР, 1946 р.,
N 17, ст. 137).
 
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1952 р. N 1962
"Про зміну порядку видачі одноразових допомог  Міністерством
соціального забезпечення УРСР".
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 серпня 1956 р. N 989
"Про заходи по проведенню в життя Закону про державні пенсії".
 
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 лютого 1958 р. N 148
"Про стан і заходи щодо поліпшення роботи по призначенню та
виплаті державних пенсій", крім пункту 4.
 
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1958 р. N 808
"Про затвердження переліку служб і посад, робота на яких не
підлягає зарахуванню в трудовий стаж при призначенні пенсії" (ЗП
УРСР, 1958 р., N 6, ст. 117).
 
   7. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18 лютого 1961 р.
N 141.
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1962 р. N 1172
"Про впорядкування призначення і виплати щомісячної допомоги
колишнім членам колгоспів, землі яких передано радгоспам та іншим
підприємствам і організаціям" (ЗП УРСР, 1962 р., N 10, ст. 146).
 
   9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1963 р. N 912
"Про колгоспи ім. ХХI з'їзду КПРС  і  "Червоний  партизан"
Києво-Святошинського району Київської області".
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1964 р.
N 280 "Про виплату державних пенсій пенсіонерам, які працюють у
сільськогосподарському виробництві" (ЗП УРСР, 1964 р., N 3,
ст. 39).
 
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 3 вересня
1964 р. N 952 "Про дальше розширення громадських начал у роботі
органів соціального забезпечення та  посилення  контролю  за
призначенням і виплатою державних пенсій", крім пунктів 1 і 2.
 
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 грудня 1964 р. N
1261 "Про заходи, зв'язані з здійсненням Закону про пенсії і
допомогу членам колгоспів" (ЗП УРСР, 1964 р., N 12, ст. 166).
 
   13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1965 р. N 412
"Про пенсійне забезпечення колишніх членів колгоспів, землі яких
передано радгоспам та іншим підприємствам і організаціям".
 
   14. Пункт 8 вступної частини та пункт 2 постанови Ради
Міністрів УРСР від 16 вересня 1966 р. N 704 "Про посилення
матеріальної заінтересованості робітників підприємств  системи
Міністерства легкої промисловості УРСР та системи Міністерства
харчової промисловості УРСР у збільшенні виробництва та поліпшенні
якості товарів народного споживання і в підвищенні продуктивності
праці".
 
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 жовтня 1966 р. N 783
"Про заходи по забезпеченню розміщення і збереження зерна врожаю
1966 року, цукру і м'ясних продуктів".
 
   16. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1967 р.
N 831.
 
   17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 жовтня 1967 р. N 643
"Про заходи по дальшому поліпшенню  пенсійного  забезпечення
персональних пенсіонерів республіканського і місцевого значення -
активних учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції і
громадянської війни" (ЗП УРСР, 1967 р., N 10, ст. 117).
 
   18. Положення про Комісію по  призначенню  пенсій  при
виконавчому комітеті районної (міської) Ради депутатів трудящих,
затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1967 р.
N 845 (в редакції постанови Ради Міністрів УРСР від 5 липня
1983 р. N 294 - ЗП УРСР, 1983 р., N 7, ст. 42).
 
   19. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1968 р.
N 33 (ЗП УРСР, 1968 р., N 1, ст. 9).
 
   20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 лютого 1968 р. N 81
"Про роботу Міністерства соціального забезпечення Української РСР
по виконанню рішень Партії і Уряду про  дальше  поліпшення
пенсійного забезпечення трудящих".
 
   21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 березня 1969 р.
N 161 "Про порядок виплати державних пенсій окремим категоріям
працюючих пенсіонерів" (ЗП УРСР, 1969 р., N 3, ст. 30).
 
   22. Підпункт 9 пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 3
грудня 1973 р. N 564 "Про заходи по  дальшому  поліпшенню
використання праці пенсіонерів по старості та  інвалідів  у
народному господарстві і зв'язаних з цим додаткових пільгах" (ЗП
УРСР, 1973 р., N 12, ст. 97).
 
   23. Пункт 5 і 8 вступної частини постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 27 травня 1975 р. N 277 "Про
заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про
додаткові пільги для інвалідів Вітчизняної війни і сімей загиблих
військовослужбовців" (ЗП УРСР, 1975 р., N 6, ст. 30).
 
   24. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1979 р.
N 628.
 
   25. Підпункт "г" пункту 1, пункти 2, 4 і 6 вступної частини
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 21
березня 1980 р. N 200 "Про додаткові заходи по поліпшенню
матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни"
(ЗП УРСР, 1980 р., N 4, ст. 30).
 
   26. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 15 травня
1980 р. N 330 "Про заходи по дальшому поліпшенню матеріально-
побутового, медичного і культурного  обслуговування  одиноких
громадян похилого віку" (ЗП УРСР, 1980 р., N 6, ст. 51).
 
   27. Пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 травня
1983 р. N 275.
 
   28. Підпункт 5 "б" пункту 12 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1985 р. N 67 "Про заходи по
поліпшенню виховання, навчання і  матеріального  забезпечення
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у
будинках дитини, дитячих будинках та школах-інтернатах".
 
   29. Пункт 2 постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів
УРСР і Укрпрофради від 14 червня 1985 р. N 234 ( 234-85-п ) "Про
організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і
ВЦРПС від 14 травня 1985 р. N 436 "Про першочергові заходи щодо
поліпшення матеріального добробуту малозабезпечених пенсіонерів і
сімей, посилення піклування про одиноких престарілих громадян" (ЗП
УРСР, 1985 р., N 7, ст. 48).
 
   30. Абзаци шістнадцятий і сімнадцятий підпункту 1 пункту 25
постанови Ради Міністрів УРСР від 11 липня 1986 р. N 250
( 250-86-п ) "Про Державний план економічного і соціального
розвитку Української РСР на 1986 - 1990 роки".
 
   31. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1987 р. N 308
"Про виплату допомоги одиноким громадянам похилого віку" (ЗП УРСР,
1987 р., N 9, ст.62).
 
   32. Підпункт 1 пункту 11 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. N 364 ( 364-87-п )
"Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних господарств
громадян, колективного садівництва і городництва" (ЗП УРСР, 1987
р., N 12, ст. 78).
 
   33. Абзац третій пункту 13 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1988 р. N 27 "Про заходи по
прискоренню розвитку переробних галузей агропромислового комплексу
в 1988 - 1995 роках".
 
   34. Абзац п'ятий підпункту 1 і абзац другий підпункту 3
пункту 18 постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 21
червня 1988 р. N 166 ( 166-88-п ) "Про додаткові заходи щодо
поліпшення умов життя ветеранів війни і праці" (ЗП УРСР, 1988 р.,
N 7, ст. 32).
 
   35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1989 р. N 129
(  129-89-п  )  "Про  деякі  заходи  щодо  поліпшення
матеріально-побутових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни III
групи" (ЗП УРСР, 1989 р., N 5, ст. 26).
 
   36. Підпункт 1 пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 18 листопада 1989 р. N 284 ( 284-89-п ) "Про
невідкладні заходи щодо підготовки і проведення реформи пенсійного
забезпечення" (ЗП УРСР, 1990 р., N 1, ст. 3).
 
   37. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 травня
1990 р. N 101 ( 101-90-п ) "Про заходи у зв'язку із святкуванням
45-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній
війні" (ЗП УРСР, 1990 р., N 6, ст. 31).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка