Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про співробітництво між правоохоронними органами

               Угода
      між Урядом Кабінетом Міністрів України та
    Урядом Французької Республіки про співробітництво
          між правоохоронними органами
 
 
 
   Дата підписання:    03.09.1998 
   Дата набуття чинності: 01.08.2004
 
   Кабінет Міністрів України та Уряд Французької Республіки,
далі "Сторони",
 
   прагнучи зробити внесок в  розвиток  своїх  двосторонніх
відносин в рамках Договору про взаєморозуміння та співробітництво
між Україною і Французькою Республікою від 16 червня 1992 року
( 250_344 ),
 
   будучи впевненими у важливості співробітництва у боротьбі з
тероризмом,  незаконною  торгівлею  наркотиками  і  особливо
небезпечними формами організованої злочинності  та  з  метою
створення ефективної протидії таким видам діяльності,
 
   бажаючи посилити  свої  спільні  зусилля  у  боротьбі з
тероризмом,
 
   піклуючись про поліпшення ефективності боротьби з незаконною
торгівлею наркотиками,
 
   бажаючи координувати  свої  дії  у  боротьбі з особливо
небезпечними формами міжнародної злочинності,
 
   поважаючи існуючі міжнародні конвенції з цього предмету, а
особливо: Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод
людини від 4 листопада 1950 року ( 995_004 ), Конвенцію про статус
біженців від 28 липня 1951 року ( 995_011 ), Конвенцію ООН про
боротьбу  проти  незаконного  обігу  наркотичних  засобів та
психотропних речовин від 19 грудня 1988 року ( 995_096 ),
 
   домовились про таке:
 
               СТАТТЯ I
 
   1) Сторони здійснюють співробітництво з метою попередження та
боротьби з тероризмом, незаконним обігом наркотиків і особливо
небезпечними  формами  організованої  злочинності у формі як
технічної, так і оперативної співпраці,  згідно  з  чинними
законодавчими та регламентарними положеннями кожної з держав.
 
   2) Сторони здійснюють співробітництво зокрема у випадках,
коли кримінально карні дії чи приготування  до  таких  дій
відбуваються на території держави однієї із Сторін та коли
інформація стосовно таких дій чи їх приготування стосується також
території держави іншої Сторони.
 
              СТАТТЯ II
 
   В рамках боротьби з тероризмом сторони здійснюють:
 
   a) обмін  інформацією  стосовно терористичних актів, які
плануються чи відомі, осіб-учасників таких актів, способів та
технічних засобів, які використовуються для здійснення таких
актів;
 
   b) обмін інформацією стосовно терористичних груп та членів
цих груп, акції яких передбачаються, здійснюються чи здійснювалися
на території держави однієї із Сторін та зачіпають інтереси іншої
Сторони.
 
              СТАТТЯ III
 
   З метою  запобігання  незаконним  вирощуванню, переробці,
виробництву,  імпорту,  експорту,  переміщенню  та  торгівлі
психотропними  речовинами  та  прекурсорами, Сторони вживають
спільних заходів  для  попередження  незаконного  виробництва
наркотиків та психотропних речовин і здійснюють:
 
   a) обмін інформацією стосовно осіб - учасників незаконного
виробництва та незаконного обігу  наркотиків,  методів,  які
застосовувалися  вказаними  особами,  місць  схову й засобів
транспортування з місць відправки та призначення наркотиків, а
також  про всі деталі цих злочинів, якщо це необхідно для
попередження злочину чи для покарання винних у вчиненні злочинів,
передбачених Єдиною Конвенцією по наркотикам від 30 березня 1961
року ( 995_177 ) та поправками, внесеними згідно з Протоколом від
25 березня 1972 року ( 995_881 );
 
   b) обмін інформацією стосовно сучасних міжнародних методів
незаконної торгівлі наркотиками;
 
   c) обмін результатами криміналістичних та кримінологічних
досліджень, які проводяться ними в області незаконної торгівлі та
зловживання наркотиками;
 
   d) обмін зразками наркотиків та речовин, які можуть бути
предметом зловживання;
 
   e) обмін досвідом стосовно контролю й законної торгівлі
наркотиками та їх сировиною.
 
              СТАТТЯ IV
 
   Сторони здійснюють співробітництво з  метою  попередження
особливо небезпечних форм міжнародної злочинності. З цією метою:
 
   a) Сторони  обмінюються  інформацією  стосовно осіб, які
підозрюються в участі в особливо небезпечних формах міжнародної
злочинності, зв'язків між цими особами, структур, функціонування
та методів кримінальних організацій, обставин злочинів, вчинених в
цьому контексті, і порушень законодавчих положень та вжиття
заходів, якщо це необхідно для попередження таких злочинів;
 
   b) кожна із Сторін за запитом іншої Сторони вживає відповідні
заходи  згідно з законодавством своєї держави, якщо вони є
необхідними та підпадають під дію цієї Угоди;
 
   c) Сторони здійснюють співробітництво у формі відповідних
скоординованих заходів та взаємодопомоги як особовим складом, так
і технічними засобами;
 
   d) Сторони обмінюються інформацією стосовно методів та нових
форм міжнародної злочинності. В рамках цього обміну кожна із
Сторін може надати в розпорядження іншої Сторони, за її запитом,
зразки матеріалів, предметів та інформацію про згадані вище методи
та форми;
 
   e) Сторони  обмінюються  результатами  досліджень,  які
проводяться ними в області криміналістики та кримінології, і
інформують одна одну про свою практику слідства, свої методи та
засоби  боротьби  проти  міжнародної злочинності з метою їх
вдосконалення;
 
   f) кожна із Сторін направляє до іншої спеціалістів з метою
отримання професійних знань високого рівня та вивчення новітніх
засобів, методів і прийомів боротьби з міжнародною злочинністю,
які застосовуються іншою Стороною;
 
   g) Сторони організовують, за необхідності, робочі засідання з
метою підготовки та спрощення виконання скоординованих заходів.
 
               СТАТТЯ V
 
   Співробітництво Сторін поширюється також на обмін інформацією
стосовно:
 
   a) законодавства Сторін, що охоплює згадані в цій Угоді
злочини;
 
   b) незаконних доходів  підприємств  та  їх  кримінальної
діяльності;
 
   c) законодавства в області в'їзду й перебування іноземців та
його використання;
 
   d) боротьби з нелегальною міграцією і незаконним переміщенням
робочої сили.
 
              СТАТТЯ VI
 
   Компетентними органами,  які здійснюють співробітництво в
рамках цієї Угоди, є:
 
   - для України:
 
   Міністерство внутрішніх справ;
 
   Служба безпеки;
 
   Державна митна служба;
 
   Державний комітет у справах охорони державного кордону;
 
   Державна податкова адміністрація;
 
   - для Французької Республіки:
 
   Міністерство внутрішніх справ;
 
   Головне управління національної поліції;
 
   Служба міжнародного технічного співробітництва поліцій та
причетні центральні управління національної поліції.
 
   Компетентні органи можуть заключити між собою, в рамках цієї
Угоди, протоколи щодо способів співробітництва, які вони бажають
застосовувати.
 
              СТАТТЯ VII
 
   Щодо даних  стосовно  осіб,  які  повідомлені  в рамках
співробітництва, про  яке  йдеться  в  цій  Угоді,  Сторони
дотримуватимуться наступних умов:
 
   a) Сторона-отримувач таких даних може використати їх тільки з
метою та за умов, визначених Стороною-відправником, а також
дотримуючись строку, після закінчення якого ці дані повинні бути
знищені згідно з чинним законодавством Сторони-відправника;
 
   b) Сторона-отримувач    таких    даних    інформує
Сторону-відправника, за її запитом, про їх використання  та
результати цього використання;
 
   c) дані стосовно осіб  передаються  тільки  компетентним
органам, для їх діяльності, де ці дані є необхідні;
 
   d) Сторона-відправник гарантує точність повідомлених даних,
впевнившись в необхідності та адекватності цього повідомлення
стосовно розшукуваного предмета, згідно з чинними законодавчими та
регламентарними положеннями своєї держави. Якщо буде встановлено,
що повідомлені неточні або заборонені для передачі дані, то
Сторона-відправник невідкладно інформує про це Сторону-отримувача,
яка виправляє неточні дані або знищує заборонені для передачі
дані;
 
   e) будь-яка особа, що підтвердила свою особистість, має право
вимагати від компетентних органів, зазначених в статті 6, надання
відомостей про те, чи вони мають інформацію стосовно неї, та, за
необхідності,  отримати  цю  інформацію  згідно  з  чинними
законодавчими та регламентарними положеннями кожної з держав;
 
   f) дані стосовно осіб повинні бути знищені, як  тільки
Сторона-отримувач  перестає  їх  використовувати, навіть якщо
законодавчо  встановлений  строк  Сторони-отримувача  ще  не
закінчився. Сторона-отримувач    безвідкладно     інформує
Сторону-відправника про знищення повідомлених даних, зазначивши
мотиви цього знищення;
 
   g) кожна із Сторін веде реєстрацію повідомлених даних та
записи про їх знищення;
 
   h) Сторони гарантують захист даних, які їм повідомлені, від
будь-якого  несанкціонованого  доступу,  зміни  чи  будь-якої
публікації.
 
              СТАТТЯ VIII
 
   1) Кожна із Сторін гарантує конфіденційність опрацювання
отриманої від іншої Сторони класифікованої інформації, згідно з
чинними  законодавчими  та   регламентарними   положеннями
держави-відправника.
 
   2) Зразки та технічна інформація, повідомлені в рамках цієї
Угоди, не можуть бути передані третій країні без згоди на це
Сторони-відправника.
 
              СТАТТЯ IX
 
   Ця Угода не зачіпає прав та обов'язків Сторін, що випливають
з інших двосторонніх чи багатосторонніх угод.
 
               СТАТТЯ X
 
   Кожна із Сторін, яка укладає цю Угоду, повідомляє іншій
Стороні про виконання обов'язкових конституційних процедур щодо
набуття чинності цією Угодою, яка набирає чинності першого дня
наступного місяця з дня надходження другого повідомлення.
 
   Ця Угода укладена строком на 5 років. Її чинність автоматично
продовжується на новий період строком на 5 років. Кожна із Сторін,
яка укладає цю Угоду, може від неї відмовитися в будь-який момент
з попереднім повідомленням про це іншої Сторони за 6 місяців. Дані
стосовно осіб, повідомлені в рамках цієї Угоди, знищуються в цей
строк.
 
   На підтвердження цього, уповноважені представники обох Сторін
підписали цю Угоду і поставили свої печаті.
 
   Укладено в м. Києві 3 вересня 1998 року, в двох примірниках,
українською та французькою мовами кожний, причому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Кабінет Міністрів            За Уряд
 України                  Французької Республіки
 (підпис)                  (підпи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка