Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання гарантій Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів щодо забезпечення погашення кредитів, які залучаються для фінансування закупівлі Українською аграрною біржею зернозбиральних комбайнів і тракторів

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 липня 1997 р. N 753
                Київ
 
    Про надання гарантій Кабінету Міністрів України та
  Міністерства фінансів щодо забезпечення погашення кредитів,
   які залучаються для фінансування закупівлі Українською
   аграрною біржею зернозбиральних комбайнів і тракторів
 
 
   ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 2057 ( 2057-98-п ) від 23.12.98 )
   З метою  підтримання  вітчизняних  сільськогосподарських
товаровиробників  та  забезпечення  сільського  господарства
високопродуктивними комбайнами і тракторами Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Надати гарантії Кабінету Міністрів України на суму кредиту
66,3 млн. доларів США на користь Експортно-імпортного банку США в
рамках Гарантійної структурної угоди від 10 травня 1995 р.,
укладеної між Міністерством фінансів, що діяло від імені Кабінету
Міністрів України, та Експортно-імпортним банком США, що діяв від
імені Уряду США, за зобов'язаннями Державного експортно-імпортного
банку України як агента Кабінету Міністрів України згідно з
міжбанківською кредитною угодою з  американським  банком  (з
урахуванням відсотків та всіх витрат, пов'язаних з обслуговуванням
кредиту), в рамках якої буде здійснюватися фінансування  85
відсотків   вартості   зовнішньоторгівельного   контракту
купівлі-продажу N 6/3076 UKR від 8 травня 1996 р., укладеного між
Українською  аграрною  біржею  (м. Київ) та компанією "Кейс
Корпорейшн" (США), і всіх чинних додатків до цього контракту на
поставку сільськогосподарської техніки на суму 72,3 млн. доларів
США, 85 відсотків комісії за надання кредиту та комісій за
зобов'язання,   100   відсотків   страхових   платежів
Експортно-імпортного банку США.
 
   2. Державному експортно-імпортному банку України провести
переговори  з  Експортно-імпортним  банком  США та визначеним
банком-кредитором для опрацювання умов зовнішньої чотиристоронньої
кредитної угоди між Державним експертно-імпортним банком України,
Кабінетом Міністрів України як гарантом, банком-кредитором та
Експортно-імпортним банком США для фінансування 85 відсотків
вартості зовнішньоторгівельного контракту купівлі-продажу N 6/3076
UKR від 8 травня 1996 р., укладеного між Українською аграрною
біржею та компанією "Кейс Корпорейшн", і всіх чинних додатків до
цього контракту.
   Державному експортно-імпортному  банку  України  підписати
зовнішню  чотиристоронню  кредитну  угоду  між  Державним
експортно-імпортним банком України, Кабінетом Міністрів України як
гарантом, банком-кредитором та Експортно-імпортним банком США
після того, як Українська аграрна біржа за  погодженням  з
Міністерством   фінансів   України  укладе  з  Державним
експортно-імпортним банком України внутрішню кредитну угоду про
умови та порядок обслуговування кредитів.
 
   3. Уповноважити  Голову Національного агентства України з
реконструкції та розвитку Шпека Р.В. підписати від імені Кабінету
Міністрів України доповнення щодо внесення змін до вже наданого
Американській стороні додатка С "Повідомлення про ухвалу гарантії"
згідно із  зовнішньоторгівельним  контрактом   купівлі-продажу
N 6/3076 UKR від 8 травня 1996 р., укладеним між Українською
аграрною біржею та компанією "Кейс Корпорейшн", і всіма чинними
додатками  до  цього  контракту,  відповідним  гарантійним
зобов'язанням та підписати від імені Кабінету Міністрів України
зовнішню  чотиристоронню  кредитну  угоду  між  Державним
експортно-імпортним банком України, Кабінетом Міністрів України як
гарантом, банком-кредитором та Експортно-імпортним банком США.
 
   4. Віце-прем'єр-міністру України Тігіпку С.Л.  опрацювати
питання щодо забезпечення комерційними банками України зобов'язань
Української аграрної біржі з обслуговування та погашення кредитів
США,   які   залучаються   для   фінансування  закупівлі
сільськогосподарської техніки згідно із  зовнішньоторгівельним
контрактом купівлі-продажу N 6/3076 UKR від 8 травня 1996 р.,
укладеним між Українською аграрною біржею та компанією "Кейс
Корпорейшн", і всіма чинними додатками до цього контракту.
 
   5. Українській аграрній біржі вирішити питання щодо залучення
середньотермінового іноземного кредиту в сумі 10,9 млн. доларів
США для фінансування авансового платежу, що становить 15 відсотків
вартості зовнішньоторгівельного контракту купівлі-продажу N 6/3076
UKR від 8 травня 1996 р., укладеного між Українською аграрною
біржею та компанією "Кейс Корпорейшн", і всіх чинних додатків до
цього контракту на поставку сільськогосподарської техніки на суму
72,3 млн. доларів США і укласти відповідну кредитну угоду за
погодженням з Міністерством фінансів України.
 
   6. Міністерству  фінансів  надати  гарантію  на  користь
банку-кредитора в забезпечення зобов'язань Української аграрної
біржі за кредитною угодою про надання кредиту для фінансування
авансового платежу в сумі 10,9 млн. доларів США.
 
   7. Українській аграрній біржі за погодженням з Міністерстовм
фінансів України укласти з Державним експортно-імпортним банком
України внутрішню  кредитну  угоду  про  умови  та  порядок
обслуговування  кредитів,  що  залучаються  для  фінансування
зовнішньоторгівельного контракту купівлі-продажу N 6/3076 UKR від
8 травня 1996 р., укладеного між Українською аграрною біржею та
компанією "Кейс Корпорейшн", і всіх чинних додатків до цього
контракту на поставку сільськогосподарської техніки на суму 72,3
млн. доларів США, передбачивши забезпечення зобов'язань щодо
повернення  кредиту  шляхом  укладення  угоди  про  заставу
сільськогосподарської техніки, що повинна надійти  згідно  з
контрактом, та сільськогосподарської продукції майбутніх врожаїв.
Зобов'язати Українську аграрну біржу у двотижневий термін після
підписання внутрішньої кредитної угоди укласти відповідні договори
з користувачами техніки.
 
   8. Покласти на Українську аграрну біржу, за її згодою,
функції державного агента із залучення кредитів для закупівлі
сільськогосподарської  техніки  компанії  "Кейс  Корпорейшн",
поставки її сільськогосподарським товаровиробникам  та  іншим
суб'єктам  господарювання  і  укладення  з  ними  договорів
купівлі-продажу на умовах розстрочення платежу або договорів
фінансового лізингу терміном на п'ять років.
 
   9. Установити, що сільськогосподарські товаровиробники та
інші суб'єкти господарювання, які отримують сільськогосподарську
техніку компанії "Кейс Корпорейшн", розраховуються з Українською
аграрною  біржею  шляхом  поставки  до  державних  ресурсів
продовольчого зерна за середньозваженими цінами, що фактично
складаються на біржових торгах України за спотовими контрактами на
момент поставки зерна, до повного погашення вартості техніки (з
урахуванням  сплати  відсотків та всіх витрат, пов'язаних з
обслуговуванням кредитів).
   У разі   відсутності  продовольчого  зерна  дозволити
сільськогосподарським  товаровиробникам  та  іншим  суб'єктам
господарювання провадити розрахунки з Українською аграрною біржею
за отриману техніку непродовольчим зерном, насінням соняшнику,
цукром, іншою сільськогосподарською продукцією та продуктами її
переробки або грошима. Українській аграрній біржі кошти, отримані
від  реалізації  зазначеної продукції, а також отримані для
розрахунку кошти спрямовувати до державного бюджету для погашення
кредитів, наданих для придбання сільськогосподарської техніки
компанії "Кейс Корпорейшн". При цьому погашення кредитів для
фінансування  85  відсотків  вартості  зовнішньоторгівельного
контракту та для фінансування авансового платежу, сплата відсотків
за них та всіх витрат, пов'язаних з обслуговуванням кредитів,
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на
закупівлю зерна до державних ресурсів. Міністерству сільського
господарства і продовольства, Державній акціонерній компанії "Хліб
України" забезпечити протягом п'яти років закладення до державних
ресурсів відповідної кількості продовольчого зерна згідно  з
укладеними  угодами з товаровиробниками та іншими суб'єктами
господарювання.
( На часткову зміну пункту 9 установити, що починаючи з 1998 року
сільськогосподарські   товаровиробники  та  інші  суб'єкти
господарювання,  які  отримали  сільськогосподарську  техніку
американських фірм "Джон Дір" та "Кейс Корпорейшн" за рахунок
кредитів США, наданих під гарантії Кабінету Міністрів України та
Міністерства фінансів, розраховуються за отриману техніку (з
урахуванням  сплати  відсотків та всіх витрат, пов'язаних з
обслуговуванням кредитів) шляхом поставки до державного резерву
пшениці (м'якої) третього класу за ціною 115 доларів США за тонну
(у валюті України за курсом Національного банку на момент здачі
зерна), іншої сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки - в еквіваленті за погодженими з Міністерством фінансів
та Державним комітетом по матеріальних резервах коефіцієнтами або
власними коштами згідно з Постановою КМ N 2057 ( 2057-98-п ) від
23.12.98 )
   
   10. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Державній акціонерній компанії "Хліб України", Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям
разом з Українською аграрною біржею забезпечити високоефективне
використання закупленої сільськогосподарської техніки і здійснення
сільськогосподарськими  товаровиробниками та іншими суб'єктами
господарювання  розрахунків  за  сільськогосподарську  техніку
компанії  "Кейс  Корпорейшн" у термін і обсягах, визначених
договорами.
 
   11. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Державній  акціонерній  компанії "Хліб України", Міністерству
фінансів разом з Українською аграрною біржею терміново розробити і
затвердити порядок передачі сільськогосподарським товаровиробникам
та іншим суб'єктам господарювання сільськогосподарської техніки
компанії "Кейс Корпорейшн", проведення розрахунків за отриману
ними  техніку  й  поставки   до   державних   ресурсів
сільськогосподарської продукції.
 
   12. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 25 квітня 1997 р. N 396 ( 396-97-п ) "Про
надання гарантії Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
погашення кредиту США, який залучається для фінансування закупівлі
Українською аграрною біржею зернозбиральних комбайнів і тракторів"
та від 6 травня 1997 р. N 407 ( 407-97-п )"Про надання гарантії
щодо забезпечення погашення кредиту, який залучається Українською
аграрною біржею для фінансування авансового платежу за кредитом
США".
 
   13. Контроль  за  виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Зубця М.В.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України         В. ДУРДИНЕЦ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка