Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для молоді із закладами охорони здоров'я з питань запобігання ранньому соціальному сирітству

         МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ
           СIМ'Ї, ДIТЕЙ ТА МОЛОДI
       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           22.10.2004 N 625/510
 
    { Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
        України у справах сім'ї, молоді та спорту
     N 2643/420 ( z0898-07 ) від 24.07.2007 }
 
      Про затвердження Порядку взаємодії центрів
       соціальних служб для молоді із закладами
       охорони здоров'я з питань запобігання
         ранньому соціальному сирітству
 
 
   На виконання спільного наказу Міністерства України у справах
сім'ї, дітей та молоді та Міністерства охорони здоров'я України
від 01.04.04 N 9/166 ( v0009635-04 ) "Про затвердження заходів
щодо запобігання    ранньому    соціальному    сирітству"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для
молоді із закладами охорони здоров'я з питань запобігання ранньому
соціальному сирітству (додається).
 
   2. Республіканському (АР Крим), обласним, Київському  та
Севастопольському міським центрам соціальних служб для молоді,
Міністерству охорони здоров'я АР Крим,  управлінням  охорони
здоров'я  обласних,  Севастопольської та Головному управлінню
охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських
державних адміністрацій забезпечити організацію спільної роботи з
питань раннього соціального сирітства та подання інформації до
Міністерства  України  у  справах сім'ї, дітей та молоді і
Міністерства охорони здоров'я України про стан виконання заходів
щорічно до 1 грудня.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра України у справах сім'ї, дітей та молоді Толстоухову С.В.
та заступника Міністра охорони здоров'я України Білого В.Я.
 
 Міністр України у справах
 сім'ї, дітей та молоді                В.I.Довженко
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                    А.В.Підаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   України у справах сім'ї,
                   дітей та молоді,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   22.10.2004 N 625/510
 
 
               ПОРЯДОК
     взаємодії центрів соціальних служб для молоді
    із закладами охорони здоров'я з питань запобігання
         ранньому соціальному сирітству
 
 
            Загальні положення
 
   1. Цей порядок визначає загальні засади взаємодії центрів
соціальних служб для молоді із закладами охорони здоров'я з питань
запобігання ранньому соціальному сирітству.
 
   2. У своїй діяльності щодо запобігання ранньому соціальному
сирітству працівники центрів соціальних служб для молоді, закладів
охорони здоров'я керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
законами України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"
( 2558-14 ), "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ), спільним наказом Міністерства України у
справах сім'ї, дітей та молоді та Міністерства охорони здоров'я
України від 01.04.04 N 9/166 ( v0009635-04 ) "Про затвердження
заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству", іншими
нормативно-правовими актами та цим Порядком.
 
   3. Визначення термінів:
   Центри соціальних служб для молоді (далі - ЦССМ) - спеціальні
заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної
молодіжної політики шляхом здійснення соціальної роботи з дітьми
та молоддю.
   Пологові будинки, пологові відділення, жіночі консультації,
дитячі лікарні, будинки дитини - заклади охорони здоров'я, на які
покладаються завдання щодо співпраці з центрами соціальних служб
для молоді з питань запобігання ранньому соціальному сирітству
(далі - заклади охорони здоров'я).
   Консультативні пункти ЦССМ - тимчасові формування ЦССМ, які
розміщуються у закладах охорони здоров'я для здійснення заходів
щодо запобігання ранньому соціальному сирітству на  підставі
договору про співпрацю ЦССМ з територіальними органами охорони
здоров'я.
   Соціальний супровід  -  робота, спрямована на здійснення
соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених
категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів,
збереження та підвищення їх соціального статусу.
   Клієнт - особа, яка безпосередньо звернулася по допомогу,
користується можливими послугами соціальних закладів, або на яку
потенційно спрямована діяльність ЦССМ.
 
      Функції Центрів соціальних служб для молоді
       у здійсненні заходів щодо запобігання
         ранньому соціальному сирітству
 
   Центри соціальних служб для молоді:
 
   1. Укладають  договори  про  співпрацю з територіальними
органами охорони здоров'я з метою здійснення  заходів  щодо
запобігання ранньому соціальному сирітству.
 
   2. Забезпечують  організацію  та  проведення  навчальних
семінарів для працівників ЦССМ, медичних працівників з питань
запобігання   ранньому   соціальному  сирітству,  розробку
інформаційно-методичних матеріалів.
 
   3. Iнформують населення про перелік соціальних послуг, що
надають ЦССМ, з питань запобігання ранньому соціальному сирітству.
 
   4. Створюють консультативні пункти ЦССМ з метою надання
жінкам, які відмовляються від новонародженої дитини, та батькам
(або   особам,   що   їх   замінюють),  які  тимчасово
влаштовують/влаштували   дитину   у   будинок   дитини,
соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, інформаційних,
соціально-економічних послуг (за їх згодою).
 
   5. Забезпечують    розробку    та    виготовлення
інформаційно-рекламних матеріалів про діяльність консультативних
пунктів ЦССМ, їх адреси та контактні телефони, перелік послуг, що
надаються їх фахівцями, та розміщення їх у закладах охорони
здоров'я.
 
   6. Здійснюють соціальний супровід за бажанням жінки, яка
відмовляється від новонародженої дитини, та батьків (або осіб, що
їх замінюють), які тимчасово влаштовують/влаштували дитину у
будинок дитини.
 
   6.1. За умови згоди на здійснення соціального супроводу
укладається відповідна угода з клієнтом у двох примірниках (один
зберігається у клієнта, другий - в особовій справі) і підписується
клієнтом, соціальним працівником, який буде здійснювати соціальний
супровід, та директором ЦССМ або керівником спеціалізованого
формування.
 
   6.2. На етапі соціального супроводу соціальний працівник
здійснює/організовує необхідні види консультування, скерування
жінки (членів її родини) до працівників відповідних установ чи
організацій, представництво клієнта у відповідних установах та
організаціях із фіксацією всіх видів наданих послуг відповідно до
Закону України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 N 966-IV
( 966-15 ).
 
   7. Здійснюють соціальне інспектування (при  необхідності)
відповідно до наказу Державного комітету України у справах сім'ї
та молоді від 04.02.02 р. N 11 ( z0319-02 ) "Про затвердження
Порядку здійснення працівниками центрів соціальних служб для
молоді соціального інспектування з метою забезпечення супроводу
неблагополучних сімей", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 1 квітня 2002 року за N 319/6607.
 
   8. Здійснюють методичне забезпечення медичних працівників
закладів охорони здоров'я щодо роботи з жінками, які відмовляються
від новонародженої дитини, та батьками (або особам, що  їх
замінюють), які тимчасово влаштовують/влаштували дитину у будинок
дитини.
 
      Функції органів та закладів охорони здоров'я
       у здійсненні заходів щодо запобігання
         ранньому соціальному сирітству
 
   Органи охорони здоров'я:
 
   1. Укладають договір про співпрацю з ЦССМ з метою здійснення
заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству.
 
   2. Беруть участь в організації та проведенні навчальних
семінарів для працівників ЦССМ, медичних працівників з питань
запобігання   ранньому   соціальному  сирітству,  розробці
інформаційно-методичних матеріалів.
 
   3. Сприяють діяльності консультативних  пунктів  ЦССМ  у
закладах охорони здоров'я.
 
   Заклади охорони здоров'я:
 
   1. Беруть участь у реалізації договору про співпрацю ЦССМ з
територіальним органом охорони здоров'я щодо запобігання ранньому
соціальному сирітству.
 
   2. Сприяють   розміщенню   у   своїх   приміщеннях
інформаційно-рекламних матеріалів про діяльність консультативних
пунктів ЦССМ, їх адреси та контактні телефони, перелік послуг, що
надаються їх фахівцями.
 
   3. Сприяють інформуванню жінок,  які  відмовляються  від
новонародженої дитини, та батьків (осіб, що їх замінюють), які
тимчасово влаштовують/влаштували дитину у будинок дитини, про
можливість  звернення до фахівців консультативних пунктів та
організації їх зустрічі.
 
   4. Проводять навчально-методичну  роботу  серед  медичних
працівників щодо участі у роботі з питань запобігання ранньому
соціальному сирітству
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка