Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказів КРМ щодо митного оформлення транспортних засобів

          КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          
              Н А К А З
 
 N 822 від 16.10.2001
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                Державної митної служби
       N 525 ( v0525483-04 ) від 20.05.2004 }
 
  Про внесення змін до наказів КРМ щодо митного оформлення
           транспортних засобів
 
 
   З метою впорядкування і посилення контролю за визначенням
митної вартості транспортних засобів, які переміщуються через
митний кордон України і належать громадянам Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести наступні зміни у наказ КРМ від 06.05.2001 р. N 382.
   1.1. Пункт 1.4 Технологічної  схеми  митного  оформлення
транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів), ввезених у
Україну фізичними особами (далі - Технологічна схема) викласти у
наступній редакції:
   Митне оформлення транспортних засобів здійснюється тільки
після  проведення  стовідсоткового  (100%)  митного  огляду
транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) у зоні митного
контролю зі складанням Акту огляду (додаток N 1).
   Визначення митної вартості транспортного засобу здійснюється
інспектором відділу тарифів та митної вартості. Для достовірного
визначення митної вартості співробітник ВТМВ має право ініціювати
проведення повторного митного огляду.
   1.2. Пункт 1.5 Технологічної схеми викласти у наступній
редакції:
   У разі виявлення спірних питань під час проведення огляду
транспортного  засобу  до оформлення залучаються представники
відділення КБ та ПМП і відділу власної безпеки та контролю.
   1.3. Пункт 1.6 Технологічної схеми викласти у наступній
редакції:
   Для підтвердження  заявленої  митної  вартості  можуть
використовуватися як допоміжний матеріал висновки організацій,
уповноважених Держмитслужбою на проведення цінової експертизи.
Відповідальність за прийняте рішення щодо визначення рішення щодо
митної вартості товарів несе посадова особа митного органу, до
компетенції якої належить визначення цієї вартості.
   1.4. Пункт 2.1.2 Технологічної схеми доповнити наступним
реченням:
   Номер складеного  Акту  митного  огляду  зазначається на
зворотньому боці декларації МД-7.
   1.5. Пункт 2.1.3 Технологічної схеми викласти у наступній
редакції:
   Для визначення митної вартості інспектор ВОТЗ готує запит до
відділу тарифів та митної вартості згідно з наказом КРМ від
17.04.01 р. N 298 ( v0298483-01 ).
   Визначення митної  вартості  (здійснення  митної  оцінки)
транспортних засобів здійснюється згідно з чинним законодавством
України.
   Визначення вартості транспортних засобів проводити згідно з
наказом Міністерства  юстиції України від 01.10.99 р. N 60/5
( z0689-99 ) "Про затвердження Положення про порядок проведення
судової  автотоварознавчої експертизи транспортних засобів та
Науково-методичних  рекомендацій   з   питань   проведення
автотоварознавчої оцінки транспортних засобів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 08.10.99 р. за N 689/3982.
   При визначенні  митної  вартості  транспортного  засобу
враховуються ті пошкодження, які зазначені у декларації МД-7.
   Розрахунок визначення  вартості  транспортного   засобу
здійснюється  на  бланках  встановленої форми (додаток 4) в
залежності від базової формули розрахунку, за результатами якого
складається довідка про визначення митної вартості.
   Номер довідки про визначення митної вартості зазначається на
зворотньому боці декларації МД-7.
   1.6. Доповнити додаток 4 до наказу (додається).
   2. Вважати  таким,  що  втратив чинність наказ КРМ від
05.09.2000 р. N 680.
   3. Начальнику загального відділу (Груша В.М.) довести цей
наказ до оперативних підрозділів митниці.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
начальника митниці Дворака Ю.М.
 
 Начальник митниці                   О.I.Симонов
 
                    Додаток 4
                    (доповнення) до наказу КРМ
                    від 06.05.01 N 382
 
     Розрахунок митної вартості транспортного засобу
             (з ціни нового)
 
   до МД-7 від "___" ________ 200_ р. N _________________
 
      Загальні відомості про транспортний засіб
 
 
      Загальні відомості про транспортний засіб
 
    Марка     Рік виготовлення   Об'єм   Показання
           (перша реєстрація) двигуна, см3 спідометра,
                            тис. км
 
Довідкова література
 
  Найменування    Код за ТН ЗЕД  Вартість в  Вартість
   додаткової   згідно з довідковою іноземній   (грн.)*
 комплектації ТЗ    літературою   валюті*
    (Св2),
 
Кондиціонер
 
Клімат-контроль
 
Шкіряний салон
 
Автоматична коробка
передач
 
CD-програвач
 
Подушка безпеки
 
Сигналізація
 
Підігрів сидіння
 
Електросклопідіймачі
 
Круїз-контроль
 
ABS
 
Електроповорот дзеркал
 
Центральний замок
 
Iнше:
 
Всього
____________
   * Курс за даними НБУ на день оформлення ВМД.
 
           Розрахунок вартості ТЗ:
 
Смв = Цн. х Кпр. х Г / 100 х (1 + Гк / 100 х К х (1 + Дс / 100) + Св2
 
          Розшифровка показника             Таблиця Зна-
                                     чення
 
Показник
 
Цн    Ціна нового ТЗ згідно з довідковою літературою
 
Кпр    Коефіцієнт приведення ціни за моделями та        Дод.
     модифікаціями ТЗ, знятого з виробництва         3*
 
Г/100   Відсотковий показник вартості ТЗ             Дод.
                                  1*
 
Гк/100  Відсоток коригування вартості ТЗ за пробігом       Дод.
                                  1*
 
К     Коефіцієнт коригування вартості згідно з специфікою
     ринкових умов
 
Дс/100  Відсоток додаткового збільшення (зменшення) вартості   Дод.
     транспортного засобу, який залежить від умов догляду,  5*
     зберігання та експлуатації
 
Св2    Збільшення ціни ТЗ залежно від додаткової        -
     комплектації
 
Смв    Загальна митна вартість
 
 
  * Дані,  зазначені в таблицях додатка 2, використано на
підставі даних, наведених у додатках 1, 3,  5  до  наказу
Міністерства юстиції України від 01.10.99 N 60/5 ( z0689-99 ) "Про
затвердження  Положення  про  порядок  проведення  судової
автотоварознавчої  експертизи  транспортних   засобів   та
Науково-методичних   рекомендацій   з   питань  проведення
автотоварознавчої оцінки транспортних засобів".
   Iнспектор відділу тарифів та митної вартості ________________
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка