Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку відшкодування членам правління та їх дублерам Фондом витрат на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку з участю у засіданнях правління Фонду або виконання інших завдань правління Фонду заробіток за місцем ро...

 ПРАВЛIННЯ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
    НА ВИРОБНИЦТВI ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             17.10.2003 N 69
 
 
     Про затвердження Порядку відшкодування членам
     правління та їх дублерам Фондом витрат на проїзд
    і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку
    з участю у засіданнях правління Фонду або виконання
    інших завдань правління Фонду заробіток за місцем
    роботи та внески з нього на соціальне страхування
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
      соціального страхування від нещасних випадків
        на виробництві та професійних захворювань
     N 27 ( v0027583-07 ) від 27.04.2007 }
 
   Відповідно до  статті  17   Закону   України   "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві  та  професійного  захворювання,  які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Затвердити Порядок  відшкодування членам правління та їх
дублерам Фондом витрат на проїзд і проживання, а також фактично
втрачений у зв'язку з участю у засіданнях правління Фонду або
виконання інших завдань правління Фонду заробіток за місцем роботи
та внески з нього на соціальне страхування, що додається.
 
 Голова правління                   Г.Ольховець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   соціального страхування
                   від нещасних випадків
                   на виробництві
                   та професійних захворювань
                   України
                   17.10.2003 N 69
 
 
               ПОРЯДОК
      відшкодування Фондом членам правління Фонду
     та їх дублерам витрат на проїзд і проживання,
     а також фактично втрачений у зв'язку з участю
      у засіданнях правління Фонду або виконання
    інших завдань правління Фонду заробіток за місцем
    роботи та внески з нього на соціальне страхування
 
  { Слова "центральний апарат" по тексту Порядку вилучено 
   згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
   нещасних випадків на  виробництві  та професійних
   захворювань N 27 ( v0027583-07 ) від 27.04.2007 }
 
 
   Цей Порядок  регулює порядок відшкодування Фондом членам
правління Фонду та їх дублерам витрат на проїзд і проживання, а
також фактично втрачений у зв'язку з участю у засіданнях правління
Фонду або виконання інших завдань правління Фонду заробіток за
місцем роботи та внески з нього на соціальне страхування (далі -
витрати).
 
   Підставою для проведення відшкодування витрат є планові та
позапланові засідання правління Фонду, постанови правління Фонду
про необхідність виконання членами правління Фонду  або  їх
дублерами завдань правління Фонду, засідань постійних комісій
правління Фонду.
 
   Витрати на проїзд і проживання відшкодовуються у розмірах,
встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р.
N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження
в межах України та за кордон" для бюджетних організацій. При
перевищенні  граничних  норм  відшкодування зазначених витрат
здійснюється в кожному випадку з дозволу директора виконавчої
дирекції Фонду згідно з оригіналами підтверджуючих документів.
{ Абзац третій в редакції Постанови Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
N 27 ( v0027583-07 ) від 27.04.2007 }
 
   Відшкодування витрат на відрядження проводиться центральним
апаратом виконавчої дирекції Фонду після представлення: { Абзац
четвертий  із  змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 27 ( v0027583-07 ) від 27.04.2007 }
   - авансового звіту та документів, які свідчать про фактичні
розміри витрат на проїзд та проживання, якщо член правління Фонду
або дублер члена правління Фонду сплачував витрати на проїзд та
проживання за свій рахунок.
 
   Посвідчення  про  відрядження  відмічається у виконавчої
дирекції Фонду та у робочому органі виконавчої дирекції Фонду за
місцем постійного проживання. Кошти виплачуються з каси виконавчої
дирекції Фонду, або перераховуються на особові рахунки членам
правління Фонду або їх дублерам: { Абзац шостий із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 27
( v0027583-07 ) від 27.04.2007 }
   - довідки  підприємства  (установи)  довільної форми про
фактичні витрати члена правління Фонду або дублера члена правління
Фонду на відрядження на засідання правління Фонду або виконання
завдання правління Фонду та фотокопій документів, якщо член
правління Фонду або дублер члена правління Фонду отримував кошти
на проїзд та проживання на підприємстві (в установі).
 
   Посвідчення  про  відрядження  відмічається у виконавчої
дирекції  Фонду  та на підприємстві (в установі). Оригінали
документів зберігаються на підприємстві (в установі). Витрати
відшкодовуються підприємству (установі).
 
   Відшкодування фактично втраченого заробітку члена правління
Фонду або дублера члена правління Фонду проводиться на підставі
представленого (установою), де працює член правління Фонду або
дублер члена правління Фонду, розрахунку фактично втраченого
заробітку за час його участі в засіданні правління Фонду або за
час виконання завдань правління Фонду та розмірів внесків з нього
на соціальне страхування за формою, що додається.
 
   Середньоденна заробітна плата обчислюється у відповідності до
постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 100
( 100-95-п ) "Про затвердження Порядку обчислення середньої
заробітної плати" (із змінами та доповненнями).
 
   Доцільність відшкодування фактично втраченого заробітку члена
правління або дублера члена правління погоджується з Головою
правління Фонду.
 
   Відшкодування фактично втраченого заробітку члена правління
Фонду або дублера члена правління Фонду проводиться виконавчої
дирекції Фонду.
 
   Кошти на відшкодування фактично втраченого заробітку члена
правління Фонду або дублера члена правління Фонду перераховуються
на рахунок підприємства  (установи)  для  подальшої  виплати
відшкодування члену правління Фонду, дублеру члена правління
Фонду.
 
   Відшкодування витрат на проїзд, проживання  та  фактично
втраченого заробітку за місцем роботи і внесків з нього на
соціальне страхування проводяться за рахунок та в межах витрат на
забезпечення поточної діяльності правління Фонду, передбачених
бюджетом Фонду на поточний рік. { Абзац десятий із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 27
( v0027583-07 ) від 27.04.2007 }
 
                   Додаток 1
                   до Порядку відшкодування
                   членам правління
                   та їх дублерам Фондом витрат
                   на проїзд і проживання,
                   а також фактично втраченого
                   у зв'язку з участю
                   у засіданнях правління Фонду
                   або виконання інших завдань
                   правління Фонду заробітку
                   за місцем роботи та внесків
                   з нього на соціальне
                   страхування
 
 
              РОЗРАХУНОК
     фактично втраченого заробітку члена правління
     Фонду або дублера члена правління Фонду за час
     участі в засіданні правління Фонду або за час
        виконання завдань правління Фонду
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Пріз-¦ Дата ¦Втраче-¦Середньоденна¦ Сума ¦ Нараху-¦Банківські¦
¦вище,¦ прове-¦ний час¦ заробітна ¦фактично¦ вання в¦ реквізити¦
¦ім'я,¦ дення ¦ на  ¦ плата, грн. ¦ втраче-¦ фонди ¦ підприєм-¦
¦ по ¦ засі- ¦участь ¦       ¦ ного ¦соціаль-¦  ства, ¦
¦бать-¦ дання ¦  в  ¦       ¦заробіт-¦ ного ¦ організа-¦
¦кові ¦ або ¦ засі- ¦       ¦ку, грн.¦ страху-¦  ції,  ¦
¦   ¦ вико- ¦даннях ¦       ¦    ¦ вання, ¦ установи ¦
¦   ¦ нання ¦ прав- ¦       ¦    ¦ грн. ¦     ¦
¦   ¦завдань¦ ління ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦ прав- ¦ Фонду ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦ ління ¦ або ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦ Фонду ¦ вико- ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦    ¦ нання ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦    ¦завдань¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦    ¦ прав- ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦    ¦ ління ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦    ¦Фонду, ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦    ¦людино-¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦   ¦    ¦ днів ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦-----+-------+-------+-------------+--------+--------+----------¦
¦   ¦    ¦    ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник               підпис
 
 Головний бухгалтер          підпис
 
 М.П
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка