Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо ведення передвиборної агітації загальнодержавним засобом масової інформації - Міжнародною комерційною телерадіокомпанією "ICTV"

           ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
              26.10.2004
 
 
   Верховний Суд  України  в  складі:  головуючого - судді
Григор'євої Л.I.; суддів: Пшонки М.П., Терлецького О.О., при
секретарі  Журіній  О.О.,  розглянувши у відкритому судовому
засіданні справу за скаргою кандидата на пост Президента України
Ющенка Віктора Андрійовича на постанову Центральної виборчої
комісії від 19 жовтня 2004 року N 924 ( v0924359-04 ) "Про скаргу
кандидата на   пост  Президента  України  Ющенка  В.А.",
В С Т А Н О В И В:
 
   22 жовтня 2004 року кандидат на пост Президента України
Ющенко В.А. звернувся до Верховного Суду України зі скаргою на
постанову Центральної виборчої комісії (далі - Комісія)  від
19 жовтня 2004 року N 924 ( v0924359-04 ) "Про скаргу кандидата на
пост Президента України Ющенка В.А.".
 
   У скарзі зазначав, що 14 жовтня 2004 року він подав до
Комісії скаргу на порушення встановлених Законом України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) (далі - Закон) обмежень щодо
ведення передвиборної агітації загальнодержавним засобом масової
інформації - Міжнародною комерційною телерадіокомпанією "ICTV"
(далі  -  телерадіокомпанія  "ICTV")  - з участю іноземного
громадянина Дмитра Кисельова, яка 10 жовтня 2004 року о 18 годині
в  програмі  "Подробно  с  Дмитрием  Киселевым"  здійснювала
передвиборну агітацію з участю іноземного громадянина Кисельова Д.
шляхом поширення без угоди та попередньої оплати інформації у
формі аудіо- та відеозапису протягом 30 секунд ефірного часу про
нього як кандидата на пост Президента України.
 
   Оскаржуваною постановою Комісії N 924 ( v0924359-04 ) від
19 жовтня 2004 року його скарга залишена без розгляду.
 
   Посилаючись на те, що вказану постанову прийнято Комісією з
порушенням норм Закону ( 474-14 ), просив її скасувати.
 
   У судовому  засіданні  представники  кандидата  на  пост
Президента України Ющенка В.А. - Савченко О.Л. та Шмарьова Т.О.
підтримали  скаргу й просили скасувати постанову Комісії та
зобов'язати її  розглянути  скаргу   Ющенка   В.А.   від
14 жовтня  2004 року по суті. Представник Комісії в судове
засідання не з'явився. Про день і час розгляду справи Комісія
повідомлена відповідно до ч. 6 ст. 96 Закону ( 474-14 ), у
письмовій заяві просить вирішувати справу у відсутність  їх
представника на підставі наявних у справі доказів, скаргу не
визнає.
 
   Заслухавши представників кандидата на пост Президента Україні
Ющенка В.А.,  дослідивши матеріали справи, суд вважає, що скарга
підлягає задоволенню з таких підстав.
 
   Встановлено, що 14 жовтня 2004 року Ющенко В.А. - кандидат
на пост Президента України - звернувся до Комісії зі скаргою на
порушенню телерадіокомпанією "ICTV" обмежень, встановлених Законом
( 474-14 ) щодо ведення передвиборної агітації засобами масової
інформації, при поширенні інформації у формі аудіо та відеозапису
про кандидата на пост Президента України Ющенка В.А. у програмі
від 10 жовтня 2004 року о 18 годині "Подробно с Дмитрием
Киселевым".
 
   Залишаючи дану скаргу без розгляду, Комісія виходила з того,
що відповідно до ч. 4 ст. 102 Закону ( 474-14 ) до її компетенції
віднесено розгляд скарги суб'єктів виборчого процесу стосовно
порушення встановлених Законом обмежень щодо ведення передвиборної
агітації загальнодержавними засобами масової інформації, а що
стосується скарг на дії чи бездіяльність цих засобів, її власників
чи їх посадових і службових осіб, вчинених при поширенні такої
інформації, то вони розглядаються місцевими судами за місцем
знаходження цього засобу масової інформації і відповідних осіб
(ч. 3 ст. 102 Закону).
 
   Оскільки за висновком Комісії скарга Ющенка В.А. - кандидата
на  пост  Президента  України  -  стосувалася  не порушення
телерадіокомпанією "ICTV" встановлених Законом ( 474-14 ) обмежень
щодо ведення передвиборної агітації, а дії цього засобу масової
інформації щодо поширення інформації про нього як кандидата на
пост Президента України, то відповідно до ч. 3 ст. 102 суб'єктом
розгляду такої скарги є не Комісія, а відповідний місцевий суд, а
тому залишити дану скаргу без розгляду.
 
   Однак такий висновок Комісії суперечить як змісту скарги
Ющенка В.А. від 14 жовтня 2004 року, так і вимогам Закону
( 474-14 ), у зв'язку з чим постанову Комісії від 19 жовтня
2004 року N 924 ( v0924359-04 ) не можна визнати обгрунтованою.
 
   Як вбачається зі  змісту  скарги,  поданої  до  Комісії
Ющенком В.А. - кандидатом на пост Президента України, за своєю
суттю підняте ним у скарзі питання зводиться до вимоги про
встановлення Комісією факту вчинення телерадіокомпанією "ICTV"
неправомірних дій та їх припинення як таких, що  порушують
встановлені ст. 64 Закону ( 474-14 ) обмеження щодо ведення
передвиборної  агітації  загальнодержавним  засобом  масової
інформації та, зокрема, з участю особи, яка не є громадянином
України.
 
   Виходячи з аналізу норм статей 58 - 64 Закону ( 474-14 ) під
передвиборною агітацією слід розуміти діяльність, спрямовану на
схилення виборців голосувати за чи проти того чи іншого кандидата
або за жодного з них, яка здійснюється у будь-яких формах і
будь-якими засобами, що  не  суперечать  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) і законам України.
 
   В той же час, стаття 64 Закону ( 474-14 ) встановлює ряд
обмежень щодо ведення передвиборної агітації окремими суб'єктами
такої агітації, зокрема визначає у своїй частині 1 тих суб'єктів,
яким за будь-яких обставин забороняється участь у передвиборній
агітації, серед яких у пункті 1 зазначено осіб, які не є
громадянами України, тобто іноземці та особи без громадянства.
 
   Крім того, частина 4 ст. 64 Закону ( 474-14 ) серед
спеціальних суб'єктів, на участь яких у передвиборній агітації
встановлено обмеження, визначає державні та комунальні засоби
масової інформації, їх посадових і службових осіб та творчих
працівників, яким під час виборчого процесу у своїх матеріалах і
передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог
частини 9 статті 61 і частини 6 статті 63 Закону, забороняється
агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України,
оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу у
будь-якій формі.
 
   Порушення засобами масової інформації та іншими особами,
зазначеними в частині 4 статті 64 Закону ( 474-14 ), цих вимог
може бути підставою для ухвалення судом на підставі подання
Комісії рішення про тимчасове припинення їх діяльності.
 
   На  зазначені обставини, як на порушення обмежень щодо
передвиборної агітації, посилався в своїй скарзі до Комісії
суб'єкт звернення, указуючи, що передвиборна агітація, яка мала
місце у формі аудіо та відеозапису 10 жовтня 2004 року о 18 годині
в програмі "Подробно с Дмитрием Киселевым" на телеканалі "ICTV",
здійснювалася  телерадіокомпанією  "ICTV", по-перше, з участю
іноземного  громадянина, а по-друге, без укладення угоди та
попередньої оплати ефірного часу з виборчого фонду кандидата на
пост Президента України.
 
   Усупереч вимогам абзацу другого частини 4 статті 64, частини
4 статті 102 Закону ( 474-14 ), частини 2 статті 3, частини
1 статті 10, пункту 17 статті 18 Закону України "Про Центральну
виборчу Комісію" ( 1932-15 ) Комісія вказані обставини залишила
поза увагою, не вирішила скаргу Ющенка В.А. по суті в порядку,
передбаченому Законом, і в межах її компетенції та безпідставно
залишила цю скаргу без розгляду, ухилившись таким чином від
виконання покладеного на неї обов'язку.
 
   Таким  чином, ураховуючи, що питання розгляду скарг на
порушення встановлених Законом ( 474-14 ) обмежень щодо ведення
передвиборної агітації засобами масової інформації та особами, які
не є громадянами України, відноситься до компетенції Комісії, то
постанова Комісії про залишення даної скарги без розгляду є
неправомірною.
 
   З урахуванням наведеного суд вважає за необхідне постанову
Комісії від 19 жовтня 2004 року N 924 ( v0924359-04 ) як таку, що
суперечить Закону ( 474-14 ), скасувати та зобов'язати Комісію
розглянути скаргу  кандидата  на  пост  Президента  України
Ющенка В.А. по суті.
 
   На підставі ст.ст. 61, 63, 64, 93, 96, 98, 102 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), ст.ст. 3, 10,
18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) та
керуючись  ст.ст. 15, 15-1, 30, 62, 202-1, 243-6 - 243-10 ЦПК
України ( 1501-06, 1502-06 ), суд В И Р I Ш И В:
 
   Скаргу кандидата   на   пост   Президента   України
Ющенка Віктора Андрійовича задовольнити.
 
   Скасувати постанову  Центральної  виборчої  комісії  від
19 жовтня 2004 року N 924 ( v0924359-04 ) "Про скаргу кандидата на
пост Президента України Ющенка В.А.".
 
   Зобов'язати Центральну виборчу комісію розглянути зазначену
скаргу по суті.
 
   Рішення оскарженню не підлягає.
 
 Головуючий суддя                  Л.I.Григор'єва
 
 Судді:                         М.П.Пшонка
 
                          О.О.Терлецьки
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка