Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1995 р. N 1060
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 795 ( 795-2007-п ) від 04.06.2007 }
 
     Про затвердження Єдиного тарифу на послуги,
     пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком,
     перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів
     до неї, вибухових матеріалів, а також щодо
     предметів, на які поширюється дозвільна система
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N  49 (  49-98-п  ) від 19.01.98
      N 1228 ( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 }
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Єдиний  тариф  на  послуги,  пов'язані з
придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів,
на які поширюється дозвільна система (додається).
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   абзац перший постанови Кабінету Міністрів України від 6
квітня 1993 р. N 253 ( 253-93-п );
   пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня
1993 р. N 706 ( 706-93-п );
   постанову  Кабінету  Міністрів України від 13 січня 1995 р.
N 20 ( 20-95-п ).
 
 
   Прем'єр-міністр України        Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України      В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд.39
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 1995 р. N 1060
 
              ЄДИНИЙ ТАРИФ
        на послуги, пов'язані з придбанням,
        зберіганням, обліком, перевезенням
       вогнепальної зброї, боєприпасів до неї,
        вибухових матеріалів, а також щодо
       предметів, на які поширюється дозвільна
               система
 
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
                   ¦ Розмір  тарифу  у
                   ¦ співвідношенні   до
      Найменування послуги   ¦ одного неоподаткову-
                   ¦ ваного    мінімуму
                   ¦ доходів громадян
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 1. Надання консультацій щодо
  оформлення документів з пи-
  тань дозвільної системи:
     юридичним особам        0,5 за консультацію
     фізичним особам         0,2 - " -
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
 
 2. Оформлення документів, пов'язаних
  з видачею дозволу на придбання і
  перевезення  вогнепальної  зброї,
  боєприпасів та вибухових матеріалів,
  інших предметів, на які поширюється
  дозвільна система:
   юридичним особам України        3,0   за дозвіл
   фізичним особам:
   громадянам  України, іноземцям  та  0,5   -"-
   особам без громадянства, що постійно
   проживають в Україні
   іноземцям та особам без громадянства  4,0   -"-
   (крім тих, що постійно проживають в
   Україні)
 
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 49
( 49-98-п ) від 19.01.98, в редакції Постанови КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 ) 
 
 3. Реєстрація (перереєстрація)     0,5 за кожну одиницю
  мисливської,   холодної,        зброї
  пневматичної  та  газової
  зброї, що належить громадя-
  нам
   реєстрація нагородної зброї     2,0   -"-
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
 
 4. Оформлення документів, пов'язаних
  з видачею дозволу на:
     відкриття  та  функціонування  5,0   за дозвіл
   об'єктів  дозвільної  системи  з
   вибуховими матеріалами, піротехнічних
   майстерень  та  інших   об'єктів
   відповідно до Положення про дозвільну
   систему
     зберігання вогнепальної зброї,  5,0   -"-
   боєприпасів до неї, інших предметів і
   матеріалів,  на  які  поширюється
   дозвільна  система,  на  об'єктах
   дозвільної системи
     зберігання і носіння зброї, що  0,5   -"-
   належить підприємствам, установам і
   організаціям,  під  час  виконання
   службових обов'язків
     виготовлення печаток і штампів  3,0   -"-
   установам, організаціям,  суб'єктам
   підприємницької діяльності тощо
     знищення печаток і штампів     1,0   -"-
     ввезення  з-за  кордону  та
   вивезення   з   України  зброї,
   боєприпасів, інших предметів, на які
   поширюється дозвільна система:
     юридичним особам          5,0   -"-
     фізичним особам:
     громадянам України, іноземцям та  1,0   -"-
   особам без громадянства, що постійно
   проживають в Україні
     іноземцям  та  особам  без  5,0   -"-
   громадянства (крім тих, що постійно
   проживають в Україні)
     транзит через територію України
   зброї,   боєприпасів,   вибухових
   матеріалів, інших предметів, на які
   поширюється  дозвільна   система,
   юридичними та фізичними особами інших
   держав:
     юридичними особами        10,0   -"-
     фізичними особами         5,0   -"-
 
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 49
( 49-98-п ) від 19.01.98, в редакції Постанови КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 ) 
 
 5. Оформлення   документів,     1,0 за кожну
  пов'язаних з наданням згоди     особу,
  установам, організаціям та     що оформляється
  суб'єктам  підприємницької     на роботу
  діяльності  на укладення
  договорів з громадянами що-
  до виконання робіт, пов'-
  язаних  з  виготовленням,
  придбанням,  зберіганням,
  обліком, охороною, переве-
  зенням предметів і матеріа-
  лів,  на які поширюється
  дозвільна система
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 49
( 49-98-п ) від 19.01.98 )     
 
 6. Повторна видача,  замість     у 5-кратному розмірі
  втрачених дозвільних доку-     до визначеного у
  ментів, передбачених пунк-      пунктах 2 - 5
  тами 2 - 5
 
 7. Переоформлення зброї за місцем її
  обліку з одного власника на іншого   5,0   за дозвіл
( Тариф доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
 
 8. Видача направлення на реалізацію
  зброї:
   юридичним особам            1,0   -"-
   фізичним особам             0,2   -"-
( Тариф доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
 
 9. Термінова видача (протягом трьох      у двократному
  робочих днів) дозвільних документів,      розмірі до
  передбачених пунктами 2 - 4 та 6 - 8      визначеного у
                           пунктах 2 - 4
                           та 6 - 8.
( Тариф доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка