Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини третьої статті 37-1 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

              У Х В А Л А
          КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
      Про припинення конституційного провадження
   у справі за конституційним поданням Президента України
  щодо відповідності Конституції України (конституційності)
    положення частини третьої статті 37-1 Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
 
 
м. Київ                     Справа N 1-24/2004
14 жовтня 2004 року
N 11-уп/2004
 
 
   Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
 
   Селівона Миколи Федосовича - головуючий,
   Вознюка Володимира Денисовича,
   Євграфова Павла Борисовича,
   Iващенка Володимира Iвановича,
   Костицького Михайла Васильовича,
   Малинникової Людмили Федорівни,
   Мироненка Олександра Миколайовича,
   Німченка Василя Iвановича,
   Пшеничного Валерія Григоровича,
   Савенка Миколи Дмитровича - суддя-доповідач,
   Скоморохи Віктора Єгоровича,
   Станік Сюзанни Романівни,
   Тихого Володимира Павловича,
   Ткачука Павла Миколайовича,
   Чубар Людмили Пантеліївни,
   Шаповала Володимира Миколайовича,
 
   за участю  представника  суб'єкта права на конституційне
подання Носова Владислава Васильовича - Постійного представника
Президента України в Конституційному Суді України; залучених до
участі в розгляді справи Селіванова Анатолія Олександровича -
Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному
Суді України; представника Кабінету Міністрів України Супруна
Василя Федоровича - першого заступника Міністра юстиції України у
зв'язках з Верховною Радою України; представника Міністерства
фінансів України Костицького Василя Васильовича - заступника
Міністра фінансів України,
 
   розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним
поданням Президента України щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) положення частини третьої статті
37-1 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-15 ) в редакції Закону України від 22 травня 2003 року
N 849-IV ( 849-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; N 33-34, ст. 267).
 
   Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР )
стало конституційне подання Президента України.
 
   Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 75
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) є
наявність спору щодо конституційності положення частини третьої
статті 37-1 Закону України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ).
 
   Заслухавши  суддю-доповідача  Савенка М.Д.,    пояснення
Носова В.В., Селіванова А.О., Супруна В.Ф., Костицького В.В. та
дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України
 
            у с т а н о в и в:
 
   1. Суб'єкт права на  конституційне  подання - Президент
України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
вирішити питання  щодо  відповідності  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) положення частини третьої статті
37-1 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-15 )  в редакції Закону України від 22 травня 2003 року
N 849-IV ( 849-15 ) (далі - Закон).
 
   У конституційному поданні зазначається, що згідно з частиною
третьою статті 37-1 Закону ( 380-15 ) Кабінет Міністрів України
зобов'язано  після  викупу  нерухомого  майна  Акціонерного
комерційного  агропромислового  банку "Україна" (далі - банк
"Україна") передати в розпорядження Верховної  Ради  України
приміщення  цього  банку  за адресою: м. Київ, вул. Велика
Житомирська, буд. 11.  Тобто  Законом ( 380-15 ) одночасно з
вирішенням питання про спрямування видатків Державного бюджету
України на викуп майна банку "Україна" вирішено й питання про
подальшу долю окремої індивідуально визначеної будівлі, яка є
складовою майнового комплексу і після викупу перейшла у державну
власність.
 
   Президент України вважає, що "парламент перебрав на себе
повноваження щодо управління об'єктом права державної власності,
яке відповідно до пункту 5 статті 116  Конституції  України
( 254к/96-ВР )  належить  до компетенції Кабінету Міністрів
України", та  порушив  ряд  норм  Основного  Закону  України
( 254к/96-ВР ), а саме: статей 6, 8, 75, 85, пункту 7 частини
першої статті 92, статті 113 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   2. Голова Верховної Ради України у письмовому поясненні до
Конституційного Суду України зазначає, що Верховна Рада України,
приймаючи  статтю 37-1 Закону ( 380-15 ) про надання їй  у
розпорядження Кабінетом Міністрів України після придбання за кошти
Державного бюджету України приміщення банку "Україна", діяла в
межах, визначених пунктом 7 частини першої статті 92 Основного
Закону України ( 254к/96-ВР ). Верховна Рада України  фактично
закріпила механізм набуття права державної власності на це майно і
встановила, що його цільовим призначенням має бути забезпечення
діяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні.
 
   Прем'єр-міністр України  вважає,  що  управління  майном
(об'єктами державної власності) означає здійснення уповноваженими
органами виконавчої влади функцій, пов'язаних із розпорядженням
державним майном, у тому числі на власний розсуд, але в порядку та
межах, визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України.
Не можна розуміти повноваження Верховної Ради України приймати
законодавчі акти, в яких визначається правовий режим власності, як
право Верховної Ради України розпоряджатися майном, здійснення
управління яким покладено на Кабінет Міністрів України. Тому
положення частини третьої статті 37-1 Закону ( 380-15 ) про
передачу Кабінетом Міністрів України в розпорядження Верховної
Ради України частки викупленого майна (приміщення банку "Україна")
не відповідає Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   У листі до Конституційного Суду України Міністерство юстиції
України повідомляє, що Конституція України ( 254к/96-ВР ) не
містить положень щодо повноважень Верховної Ради України управляти
об'єктами  державної  власності.  Положення частини третьої
статті 37-1 Закону ( 380-15 )  про  передачу в розпорядження
Верховної Ради України приміщення банку "Україна" не узгоджується
з положеннями Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   Представники суб'єкта  права на конституційне подання та
Кабінету Міністрів України у своїх виступах  на  пленарному
засіданні  Конституційного  Суду  України підтримали позиції,
викладені в конституційному поданні і в листі до Конституційного
Суду України.
 
   На пленарному  засіданні  Конституційного  Суду  України
представник Верховної Ради  України  заявив  клопотання  про
припинення провадження у справі у зв'язку з тим, що правовий акт
( 380-15 ), який оспорюється, втратив чинність.
 
   Представник Міністерства фінансів України  на  пленарному
засіданні Конституційного Суду України підкреслив, що відповідно
до положень Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) бюджетний
процес не закінчується роком, на який прийнято Державний бюджет
України, а діє до затвердження звіту про його виконання, тому
оспорюваний правовий акт ( 380-15 ) є чинним. На його думку,
положення частини третьої статті 37-1 Закону ( 380-15 ) про
передачу Кабінетом Міністрів України в розпорядження Верховної
Ради України частки викупленого майна  банку  "Україна"  не
відповідає Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   3. Конституційний Суд України, розглядаючи справу, виходить з
такого.
 
   Згідно  з  пунктом  5 статті 116  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) на Кабінет Міністрів України покладено функцію
управління об'єктами державної власності.  Водночас  Основним
Законом  України ( 254к/96-ВР ) визначено, що Кабінет Міністрів
України має виконувати цю функцію відповідно до закону.
 
   За змістом цього конституційного положення і в контексті
статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ) управління об'єктами
державної власності має здійснюватися Кабінетом Міністрів України
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом. Тобто
законом має бути встановлено обсяг повноважень Кабінету Міністрів
України щодо управління об'єктами державної власності.
 
   Вирішення питання щодо конституційності положення частини
третьої статті 37-1 Закону ( 380-15 ), яким доручено Кабінету
Міністрів України передати в розпорядження Верховної Ради України
приміщення банку "Україна", пов'язане з обсягом  компетенції
Кабінету Міністрів України щодо управління об'єктами державної
власності, зокрема розпорядження ними. Повноваження  Кабінету
Міністрів України відповідно до статті 120 Конституції України
( 254к/96-ВР ) визначаються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами
України. Закону, який би унормував межі та зміст повноважень
Кабінету Міністрів України щодо управління об'єктами державної
власності, не прийнято.
 
   За таких обставин Конституційний Суд України має припинити
конституційне провадження у справі.
 
   Враховуючи викладене  та  керуючись  статтями  147,  150
Конституції  України ( 254к/96-ВР ),  пунктом 3  статті  45,
статтею 51 Закону України "Про Конституційний  Суд  України"
( 422/96-ВР ), параграфом 51 Регламенту Конституційного Суду
України ( v001z710-97 ), Конституційний Суд України
 
             у х в а л и в:
 
   1. Припинити  конституційне  провадження  у  справі  за
конституційним поданням Президента України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) положення
частини третьої статті 37-1 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік" ( 380-15 ).
 
   2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може
бути оскаржена.
 
 
                    КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка