Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розгляд законопроектів NN 2514, 2515, 2685, 2752

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             07.02.2007 N 94
 
 
          Про розгляд законопроектів
          NN 2514, 2515, 2685, 2752
 
 
   Розглянувши законопроекти NN 2514, 2515, 2685, 2752 про
внесення змін до Законів України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення"  (  538/97-ВР  ),  "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про порядок висвітлення
діяльності органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування в   Україні  засобами  масової  інформації"
( 539/97-ВР ), керуючись ст. 15 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна
рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Затвердити  експертний  висновок  (додається)   до
законопроектів:  "Про  внесення змін до Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
(щодо повноважень Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення у сфері вживання мов в інформаційній діяльності
телерадіоорганізацій) (реєстр. N 2514); "Про внесення змін до
Закону  України  "Про  телебачення  і  радіомовлення"  (щодо
використання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій)
(реєстр. N 2515); "Про внесення змін до Закону України "Про
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
(щодо мови поширення інформації) (реєстр. N 2685); "Про внесення
змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо
відповідальності  за  недотримання  вимог  вживання  мов  в
інформаційній діяльності телерадіоорганізацій) (реєстр. N 2752).
 
   2. Направити це рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів
України, Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації, Держкомтелерадіо.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
 
 
            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
          Національної ради України
        з питань телебачення і радіомовлення
          щодо законопроектів NN 2514,
             2515, 2685, 2752
 
 
   Проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про  Національну  раду  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення"  (N  2514) передбачається обмеження наглядових
повноважень Національної ради щодо суб'єктів телерадіомовлення.
Разом з тим, такі положення суперечать нормам діючої редакції
зазначеного Закону (  538/97-ВР  ),  що  визначають  статус
Національної ради як органу, метою діяльності якого є нагляд за
дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення всіма (без
виключення) ліцензіатами Національної ради.
 
   Доповнення до ст. 18 зазначеного Закону ( 538/97-ВР ) не є
доцільними, оскільки  норма  ст.  19  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) передбачає можливість діяльності органів державної
влади, їх посадових осіб лише на підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
 
   Проекти Законів України "Про внесення змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" (щодо використання мов  в
інформаційній діяльності телерадіоорганізацій), "Про внесення змін
до Закону України "Про телебачення і  радіомовлення"  (щодо
відповідальності  за недотримання вимог щодо вживання мов в
інформаційній діяльності телерадіоорганізацій) (N 2515 та N 2752
відповідно) суперечать ст. 10 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
зокрема, нормам цієї статті щодо забезпечення державою всебічного
розвитку  і  функціонування  української мови в усіх сферах
суспільного життя.  Чинні  редакції  законів,  що  регулюють
використання  регіональних  мов  у  сфері  телерадіомовлення,
відповідають Конституції України  та  ратифікованій  Україною
Європейській хартії регіональних мов або мов меншин ( 994_014 ).
Пропоновані проектами зміни, що передбачають, зокрема, самостійне
визначення регіональними та місцевими телерадіоорганізаціями мови
програм та передач, призведуть до плутанини у  застосуванні
телерадіоорганізаціями законодавства про мови та неможливості
здійснення контролю за забезпеченням мовної політики держави.
 
   Норми проекту Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації" (щодо мови поширення інформації) (N 2685) в
цілому є прийнятними за умови передбачення механізму виконання
ч. 3 ст. 4 проекту. Непередбачення механізму забезпечення органами
державної влади та органами місцевого самоврядування автентичного
перекладу інформації буде перешкодою для висвітлення офіційної
інформації взагалі.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка