Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву "Фірма "Лонт", м. Ужгород Закарпатської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            14.02.2007 N 137
 
 
        Про заяву "Фірма "Лонт", м. Ужгород
       Закарпатської обл., щодо видачі ліцензії
         провайдера програмної послуги
 
 
   Розглянувши заяву "Фірма "Лонт", м. Ужгород Закарпатської
обл. (юридична адреса: вул. Заньковецької, б. 79/56, к. 31,
м. Ужгород  Закарпатської  обл.,  88015;  фактична  адреса:
вул. Легоцького, 58, м. Ужгород Закарпатської  обл.,  88015;
генеральний директор Білкей Андрій Йосипович), про видачу ліцензії
провайдера програмної послуги на території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі у м. Ужгороді Закарпатської обл. в
межах вулиць: вул. Перемоги, вул. Достоєвського, вул. Годинки,
вул. Володимирської,  вул.  Легоцького,  вул.  Добролюбова,
вул. Закарпатської, пр. Свободи, вул. Л.Толстого, вул. Загорської,
пл. Б.Хмельницького, вул. Гвардійської, керуючись статтями 23, 24,
36, 39, 40, 42, 47  Закону  України  "Про  телебачення  і
радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Видати "Фірма "Лонт", м. Ужгород Закарпатської обл.,
ліцензію провайдера програмної послуги на території розташування
(прийому) багатоканальної телемережі у м. Ужгороді Закарпатської
обл. в межах  вулиць:  вул.  Перемоги,  вул.  Достоєвського,
вул. Годинки,   вул.   Володимирської,   вул.  Легоцького,
вул. Добролюбова,   вул.   Закарпатської,   пр.   Свободи,
вул. Л.Толстого,  вул.  Загорської,  пл.  Б.Хмельницького,
вул. Гвардійської, згідно з додатком, зазначивши в ліцензії:
   - оператор  телекомунікацій - "Фірма "Лонт", м. Ужгород
Закарпатської обл.;
   - територія   розташування   (прийому)  багатоканальної
телемережі - м. Ужгород Закарпатської обл. в межах  вулиць:
вул. Перемоги,   вул.   Достоєвського,   вул.   Годинки,
вул. Володимирська,  вул.  Легоцького,  вул.  Добролюбова,
вул. Закарпатської, пр. Свободи, вул. Л.Толстого, вул. Загорської,
пл. Б.Хмельницького, вул. Гвардійської;
   - місцезнаходження головної станції - вул. Легоцького, 17,
м. Ужгород Закарпатської обл., 88015;
   - ресурс багатоканальної телемережі - 24 канали;
   - кількість домогосподарств на  території  розповсюдження
програм - 1115;
   - строк дії ліцензії - 10 років.
 
   2. Затвердити "Фірма "Лонт", м. Ужгород Закарпатської обл.,
пакет програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком.
 
   3. Затвердити "Фірма "Лонт", м. Ужгород Закарпатської обл.,
загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм
для  ретрансляції  (пропозиції абонентам), згідно з додатком
(підписаним начальником управління науково-технічного і частотного
розвитку,  заступником  начальника  управління  контролю  та
моніторингу, начальником ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   4. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   5. Зобов'язати "Фірма "Лонт", м. Ужгород Закарпатської обл.,
протягом трьох місяців надати Національній раді документальні
підтвердження дотримання вимог п. 4 цього рішення.
 
   6. Здійснити державну реєстрацію аудіовізуального  засобу
масової інформації "Фірма "Лонт", м. Ужгород Закарпатської обл.,
як суб'єкта інформаційної діяльності.
 
   7. Внести "Фірма "Лонт", м. Ужгород Закарпатської обл., до
Державного реєстру телерадіоорганізацій України ( v023r295-07,
va23r295-07 ).
 
   8. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні "Фірма
"Лонт", м. Ужгород Закарпатської обл., ліцензійного збору за
видачу ліцензії врахувати:
   - кількість домогосподарств на  території  розповсюдження
програм - 1115;
   - ресурс багатоканальної телемережі - 24 канали;
   - кількість програм ретрансляції - 24, із них іноземних
програм - 4 (коефіцієнт за ретрансляцію програм вітчизняних
телерадіоорганізацій  К=5,  за ретрансляцію програм іноземних
телерадіоорганізацій К=10).
 
   9. Видати "Фірма "Лонт", м. Ужгород Закарпатської обл.,
ліцензію провайдера програмної послуги, після сплати ліцензійного
збору.
 
   10. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент, управління: контролю та моніторингу,
юридичне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   14.02.2007 N 137
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦIЯ
     (принципи, підстави добору та перелік) програм
       для ретрансляції (пропозиції абонентам),
       які передбачено надавати "Фірма "Лонт",
    м. Ужгород Закарпатської обл., у складі програмної
       послуги, в межах території розташування
        (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
       Пакет (перелік) програм універсальної
            програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Канал ¦Канал (ТВК)¦     Програма     ¦ Умови  ¦
¦з/п ¦ (ТВК) ¦ ретрансля-¦              ¦розповсюд-¦
¦  ¦прийому ¦  ції  ¦              ¦ ження  ¦
¦  ¦    ¦      ¦              ¦(доступ) -¦
¦  ¦    ¦      ¦              ¦відкритий ¦
¦  ¦    ¦      ¦              ¦  або  ¦
¦  ¦    ¦      ¦              ¦ закритий ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 1. ¦  11  ¦  СК1  ¦ Національна телекомпанія ¦відкритий ¦
¦  ¦    ¦      ¦     України     ¦     ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 2. ¦  11  ¦  СК1  ¦   ТОВ "ТРК "ЕРА"    ¦відкритий ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 3. ¦  2  ¦  СК2  ¦ ТРК "Студія "1+1" у формі ¦відкритий ¦
¦  ¦    ¦      ¦      ТОВ      ¦     ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 4. ¦  49  ¦  СК3  ¦   ЗАТ "ТелеОдин"    ¦відкритий ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 5. ¦  49  ¦  СК3  ¦  Закарпатська ОДТРК   ¦відкритий ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 6. ¦  38  ¦  СК4  ¦ ЗАТ "Міжнародний Медіа  ¦відкритий ¦
¦  ¦    ¦      ¦    Центр-СТБ"     ¦     ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 7. ¦  51  ¦  СК5  ¦    ЗАТ "ТК "ТЕТ"    ¦відкритий ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 8. ¦  29  ¦  СК6  ¦   ТОВ "МКТ "ICTV"   ¦відкритий ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 9. ¦  33  ¦  СК7  ¦    АТЗТ "УНТК"    ¦відкритий ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 10.¦  21  ¦  СК8  ¦   ПМП "ТРК Даніо"   ¦відкритий ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 11.¦  21  ¦  СК8  ¦   ТРК "Мукачево"    ¦відкритий ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 12.¦  47  ¦  СК11  ¦ ТОВ "ТРО "Мульті Медіа  ¦відкритий ¦
¦  ¦    ¦      ¦     Сервіс"     ¦     ¦
¦----+--------+-----------+---------------------------+----------¦
¦ 13.¦  35  ¦  СК12  ¦   ЗАТ "Новий канал"   ¦відкритий ¦
------------------------------------------------------------------
 
        Перелік телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Канал ¦ Канал ¦  Програма  ¦ Умови  ¦Номер та дата¦
¦з/п¦ прийому ¦ретранс-¦        ¦розповсюд-¦  дозволу  ¦
¦  ¦     ¦ ляції ¦        ¦ ження  ¦       ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦(доступ) -¦       ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦відкритий ¦       ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦  або  ¦       ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦ закритий ¦       ¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦ 1.¦супутни- ¦ СК13 ¦ Парламентський ¦відкритий ¦Договір N 292¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦телеканал "РАДА"¦     ¦від 01.03.06.¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦ 2.¦супутни- ¦  25  ¦   "Київ"   ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦N 56(1) від ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦31.12.04.  ¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦ 3.¦супутни- ¦  27  ¦  "Enter"   ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦N 574-Р-Ф-М ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦від 01.02.05.¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦ 4.¦супутни- ¦  29  ¦   "КIНО"   ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦N К-081 від ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦16.10.06.  ¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦ 5.¦супутни- ¦  32  ¦   "24"   ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦N 2-11.2006/ ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦63      ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦від 02.11.06.¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦ 6.¦супутни- ¦  37  ¦  "Стиль"   ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦N С-18    ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦від 01.02.05.¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦ 7.¦супутни- ¦  39  ¦  "ТОНIС"   ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦N 19-Л    ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦від 16.03.05.¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦ 8.¦супутни- ¦  41  ¦   5(НБМ)   ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦N 379/2005  ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦від 01.04.05.¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦ 9.¦супутни- ¦  43  ¦ "Enter-фільм" ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦N 574-Р-Ф-М ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦від 01.02.05.¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦10.¦супутни- ¦  45  ¦  "Україна"  ¦відкритий ¦Договір від ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦11.01.05.  ¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦11.¦супутни- ¦  53  ¦ "РТР-планета" ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦N 574-Р-Ф-М ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦від 01.02.05.¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦12.¦супутни- ¦  55  ¦   "КРТ"   ¦відкритий ¦Договір від ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦        ¦     ¦01.03.04.  ¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦13.¦супутни- ¦  57  ¦  "Москва -  ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦ Открытый мир" ¦     ¦N 106-Т від ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦15.12.03.  ¦
¦---+---------+--------+----------------+----------+-------------¦
¦14.¦супутни- ¦  59  ¦ "Первый канал. ¦відкритий ¦Договір   ¦
¦  ¦ковий  ¦    ¦Всемирная сеть" ¦     ¦N 574-пк від ¦
¦  ¦     ¦    ¦        ¦     ¦01.08.05.  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної  послуги  "Фірма  "Лонт", м. Ужгород
Закарпатської  обл.,  зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги та
включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів
програм.
 
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка