Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо подальшого удосконалення медичної допомоги дітям із вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 209 від 18.08.99
   м.Київ
 
 vd990818 vn209
 
 
       Про заходи щодо подальшого удосконалення
    медичної допомоги дітям із вродженими та набутими
       захворюваннями щелепно-лицьової ділянки
 
   За період після створення Українського центру для надання
допомоги  дітям  із  вродженими  та  набутими  деформаціями
щелепно-лицьової ділянки в Києві (Наказ МОЗ УРСР від 07.01.86 N 12
( v0012282-86 ), розроблено принципово нові методи діагностики,
лікування  та профілактики основних захворювань у дітей. На
сьогодні в Україні функціонує 1800 ліжок для щелепно-лицьових
хворих, з них лише 150 виділені в окремі стаціонари для дітей.
   У клініках Донецька, Одеси, Харкова, на базі яких працюють
фахівці вищих медичних закладів освіти накопичено значний досвід з
проведення комплексного лікування дітей з вродженими  вадами
щелепно-лицьової ділянки. Проте, аналізуючи рівень підготовки
хірургів,  методики  та  результати  роботи  щелепно-лицьових
відділень, виявлено, що вони недостатні для надання кваліфікованої
спеціалізованої допомоги дітям, немає комплексності у підходах до
лікування.
   Кількість дітей з вродженими та набутими  захворюваннями
щелепно-лицьової  ділянки  складають  третину від аналогічних
захворювань у дорослих. За статистичними даними, дитяче населення
України зменшується, але питома вага співвідношення вроджених вад,
пухлин, травматичних ушкоджень, запальних процесів та  інших
захворювань залишається на тому ж рівні. Діти з вродженими вадами
щелепно-лицьової ділянки народжуються з частотою 1:600 - 1:700
пологів, таким чином, кожного року спеціалізовану хірургічну
допомогу потребують 800 хворих. Таким дітям  проводять  3-4
операційних втручання, близько 35 разів вони звертаються до
ортодонта.  Їм  потрібна  постійна  допомога  логопеда  та
довгострокове, інтенсивне, своєчасне лікування.
   Виходячи з аналізу захворюваності дітей України на запалення,
пухлинні процеси щелепно-лицьової ділянки, відзначено, що вони на
25%-40% трапляються частіше, ніж у  дорослих.  Це  зумовлено
закономірностями анатомо-фізіологічного розвитку дитини. Наслідки
цих захворювань небезпечні для розвитку організму, що вимагає
звести до мінімуму вторинні дефекти і деформації щелепово-лицьової
ділянки, рецидиви захворювань.
   Останнім часом через складну соціально-економічну ситуацію в
країні, зменшення обсягів фінансування галузі охорони здоров'я
погіршилась якість лікування, відзначаються порушення етапності
лікування хворих та дотримання термінів лікування. Відсутність
комплексної їх реабілітації зумовила появу більшої кількості
ускладнень після хірургічної  корекції  щелепно-лицьових  вад
розвитку, що потребує високої кваліфікації та досвіду роботи.
   Аналізуючи результати роботи  щелепно-лицьових  відділень,
відзначено,  що діагностичні помилки, особливо при пухлинних
процесах у дітей, мають тенденцію до зростання. Крім того,
збільшилась кількість важких вторинних деформацій після лікування
вроджених та набутих захворювань щелепно-лицьової ділянки. Лікарі
важкохворих не завжди направляють до спеціалізованих відділень,
намагаються лікувати їх власними силами,  що  на  фоні  їх
недостатньої  компетентності  призводить  до формування нових
деформацій, погіршення стану хворого. Особливої уваги заслуговує
лікування  та  реабілітація  дітей  із  вродженими  вадами
щелепно-лицьової ділянки, які перебувають у будинках дитини та
інтернатах.
   У зв'язку з цим організація надання спеціалізованої допомоги
дітям з вродженими та набутими вадами щелепно-лицьової ділянки
вимагають певних змін.
   З метою покращання спеціалізованої медичної допомоги
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1.1. Положення про Український центр дитячої щелепно-лицьової
хірургії (додається).
   1.2. Положення про міжобласний центр дитячої щелепно-лицьової
хірургії (додається).
   1.3. Перелік міжобласних центрів та закріплених за ними
регіонів для надання допомоги дітям з вродженими та набутими
захворюваннями щелепно-лицьової ділянки (додається).
   1.4. Положення про головного позаштатного стоматолога-хірурга
Міністерства охорони здоров'я України (додається).
   1.5. Положення про керівника міжобласного дитячого центру
щелепно-лицьової хірургії (додається).
   1.6. Рекомендований  перелік  обладнання  та  оснащення
Українського  дитячого  центру  щелепно-лицьової  хірургії
(додається).
   1.7. Перелік  захворювань,  які  потребують  лікування в
Українському та міжобласних центрах (додається).
   1.8. Стандарти лікування та реабілітації дітей та підлітків з
захворюваннями щелепно-лицьової ділянки (додається).
   1.9. Карту  хворого із вродженими вадами щелепно-лицевої
ділянки (додається).
 
   2. Організувати Український центр дитячої щелепно-лицьової
хірургії на базі дитячої клінічної лікарні N 7 м.Києва (надалі
Центр), за погодженням.
 
   3. Генеральному директору УДСЛ "Охматдит" Каріній Н.Г.:
   3.1. Організувати   необхідну  консультативну  допомогу
спеціалістів, медико-генетичні та інші дослідження за направленням
Українського дитячого центру щелепно-лицьової хірургії.
   3.2. Організувати  на  базі  консультативної  поліклініки
(вул.Стрітинська, 7/9) диспансерний медико-статистичний відділ
Українського центру дитячої щелепно-лицьової хірургії в межах
загальної чисельності.
 
   4. Створити  міжобласні  центри  дитячої щелепно-лицьової
хірургії в м.Одесі, Харкові, Донецьку, Львові.
 
   5. Начальникам  управлінь  охорони  здоров'я  (Одеської,
Харківської,   Донецької,  Львівської  облдержадміністрацій)
забезпечити організацію центрів щелепно-лицьової хірургії для
дітей відповідно до Положення про регіональний центр дитячої
щелепно-лицьової хірургії, штатного розпису регіонального дитячого
щелепно-лицьового відділення.
 
   6. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
   6.1. Забезпечити організацію медичної допомоги дітям  із
захворюваннями щелепно-лицьової ділянки згідно з цим наказом.
   6.2. Вжити заходів щодо поліпшення медичної допомоги дітям та
підліткам із захворюваннями щелепно-лицьової ділянки, спрямованих
на ранню медичну та соціальну їх реабілітацію.
   6.3. Забезпечити лікування вроджених та набутих захворювань
щелепно-лицьової ділянки I-II ступеня важкості відповідно до
Переліку захворювань, які потребують лікування в Українському та
міжобласних центрах.
   6.4. При наявності на адміністративній території двох та
більше будинків дитини визначити будинок дитини для організації
реабілітації дітей з вадами розвитку щелепно-лицьової ділянки.
Забезпечити перебування таких дітей у цих будинках дитини.
   6.5. Забезпечити підготовку спеціалістів, які залучені до
організації спеціалізованої допомоги дітям з вродженими вадами
розвитку у будинку дитини, з врахуванням вивчення особливостей
догляду, навчання, лікування та реабілітації цих дітей.
   6.6. Забезпечити передачу інформації до МОЗ про кожний вперше
діагностований випадок не пізніше одного місяця після встановлення
діагнозу вродженої вади щелепно-лицьової ділянки згідно з Картою
хворого з вродженою вадою щелепно-лицьової ділянки у дітей,
затвердженою цим наказом.
   6.7. Забезпечити систематичний контроль та аналіз якості
діагностики, лікування та реабілітації дітей та підлітків з
вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки на
всіх етапах надання медичної допомоги.
   6.8. Щороку заслуховувати інформацію про стан організації
допомоги таким дітям на нарадах управлінь. Звіти про роботу
направляти до управління організації медичної допомоги дітям і
матерям МОЗ України до 1 березня наступного за звітним року,
починаючи з 1999 року.
 
   7. Начальникам управлінь охорони здоров'я Київської міської,
Донецької, Харківської, Львівської, Одеської обласних державних
адміністрацій організувати роботу центрів дитячої щелепно-лицьової
хірургії відповідно до положень, затверджених цим наказом.
 
   8. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям
і матерям  (Гойда  Н.Г.),  начальнику  Головного  управління
організації медичної допомоги дорослому населенню (Піщиков В.А.):
   8.1. Забезпечити контроль за удосконаленням якості медичної
допомоги  дітям  та  підліткам  з  вродженими  та  набутими
захворюваннями щелепно-лицьової ділянки в Україні.
 
   9. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям
і матерям (Гойда Н.Г.), в.о. начальника Центру медичної статистики
(Голубчиков М.В.) внести зміни до форм статистичної звітності щодо
вроджених вад щелепно-лицьової ділянки у дітей.
 
   10. Начальнику  відділу санаторно-курортного лікування та
реабілітації Головного управління організації медичної допомоги
дорослому населенню (Віцяк П.I.) вивчити питання організації на
базі дитячого санаторію відділення реабілітації дітей та підлітків
із захворюваннями щелепно-лицьової ділянки.
 
   11. Директору Українського центру інформаційних технологій та
Національного реєстру МОЗ України (Кортушин Г.I.), головному
позаштатному  стоматологу-хірургу  МОЗ України (Харьков Л.В.)
забезпечити створення реєстру дітей з вродженими вадами розвитку.
 
   12. Керівнику Українського центру дитячої щелепно-лицьової
хірургії, головному позаштатному стоматологу-хірургу МОЗ (Харьков
Л.В.), начальнику управління організації медичної допомоги дітям і
матерям  (Гойда  Н.Г.) забезпечити організацію та проведення
підсумкових нарад, науково-практичних  конференцій  з  питань
організації щелепно-лицьової допомоги дітям не менше 1 разу у 3
роки.
 
   13.  Вважати  наказ  МОЗ  УРСР  від 07.01.86 р. N 12
( v0012282-86 ) "Про організацію Республіканського центру для
надання  медичної  допомоги,  дітям  з  вродженими  вадами
щелепно-лицьової ділянки" таким, що втратив чинність.
 
   14. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступника Міністра Весельського В.Л..
 
 В.о. Міністра                   В.Ф.Москаленко
 
                            Затверджено
                    Наказ Міністерства охорони
                         здоров'я України
                        від 18.08.99 N 209
 
    I. Рекомендований перелік обладнання та оснащення
     для Українського і міжобласних дитячих центрів
 
   1. Апарат для наркозу - 2 шт.
   2. Операційний стіл - 2 шт.
   3. Безтіньова стаціонарна лампа - 4 шт.
   4. Кондиціонер - 4 шт.
   5. Пересувні стільці для операційної - 6.
   6. Шафи для операційної - 5.
   7. Слиновідсмоктувач - 4.
   8. Меблі для операційної - стандартні - 1 комплект.
   9. Хірургічний інструментарій:
   хірургічні голки;
   леза для скальпелів;
   набір інструментів для видалення зубів у дітей;
   набір інструментів для ринопластики, хейлопластики,
   ураностафілопластики;
   москіти, хірургічні ножиці, пінцети, титанові пластини
   та шурупи для остеосинтезу.
   10. Iнтубаційні трубки N 2-6 - 20 комп.
   11. Респіраторні мішки (дитячі) - 3.
   12. Бактерицидні лампи.
   13. Відбиткові матеріали: альгінатні та еластичні.
   14. Гіпс зуботехнічний.
   15. Пластмаса для виготовлення ортодонтичних апаратів:
   "Геоcryl", "Soft-liner", "Редонт", "Протакрил".
   16. Дріт ортодонтичний - 0,6: 0,8; 1,0: 2,0 мм.
   17. Віск базисний, віск моделювальний.
   18. Оклюдатори пластикові.
   19. Наконечники зуботехнічні.
   20. Фрези твердосплавні, голівки корборундові.
   21. Гвинти ортодонтичні - всі типи гвинтів фірми "Геопе" з
   1-ю, 2-ма, 3-ма направляючими.
   22. Кільця бандажні з замками.
   23.  Дуги  ортодонтичні  N-Ті круглі, квадратні, гвинти
   "Sentalloy" різних розмірів.
   24. Набори брикетів для техніки прямої дуги та еджуайз-
   техніки.
   25. Матеріал хімічної та світлової полімеризації для фіксації
   брикетів.
   26. Набори стандартних металевих ковпачків для молочних та
   постійних зубів 5 наборів.
   27. Iнструменти для роботи з брикетами та дугами - 2 набора.
   28. Набор зубів пластмасових (Естедепт, Iвоклар) - 10.
   29. Кювети зуботехнічні - 20.
   30. Гіподонти - 3.
   31. Портативна бормашина - 3.
   32. Підборідна праща - 10.
   33. Потилицева праща - 5.
   34. Ліп-Бампер - 5.
   35. Стоматологічна установка стаціонарна з комплектом
   наконечників - 1.
 
       II. Оснащення ортодонтичного кабінету
        Українського та міжобласних центрів
 
   1. Відбиткові матеріали:
        альгінатні        еластичні
   (Ypeen, Cromopan) 30 банок  (Stomaflex, Ormamax) 5 упаковок.
   2. Гіпс зуботехнічний - звичайний - 5 мішків
               супергипс - 1 мішок
               мармуровий гіпс для
               діагностичних моделей - 1 мішок.
   3. Пластмаса для виготовлення ортодонтичних апаратів:
   - "Leocryl" (порошок, рідина, барвники) - 2 банки
   - "Soft-liner" ( для корекції зндоназальных активаторов) - 1
    банку
   - "Редонт" ," Протакрил" - 20 пачок
   4. Дріт ортодонтичний - 0,6; 0,8; 1,0; 2,0 мм - по 5 мотків
   5. Віск базисні - 10 пачок, віск моделіровочний (Лавакс) - 10
    пачок
   6. Окклюдатори пластикові - 300 штук
   7. Наконечник зуботехнічний - 2 штуки
   8. Фрези твердосплавні - 10 шт., камені - 30 шт., голівки
    корборундові.
   9. Гвинти ортодонтичні - усі типи гвинтів фірми "Leone" із
    1-ї, 2-ма, 3-ма направляючими - по 30 шт.
   10. Каблучки бандажні з замками - повний набір.
   11. Дуги ортодонтичні Ni-Ti круглі, квадратні, гвинти
     "Sentalloy" різні діаметри - 30 шт.
   12. Набори брекетів для техніки прямої дуги і еджуайз-техніки
     - 20 наборів.
   13. Матеріал хімічного або світлового твердіння для фіксації
     брекетів - 1 упаковування.
   14. Набори стандартних металевих ковпачків для молочних і
     постійних зубів - 3 пачки.
   15. Iнструменти для роботи з брекетами і дугами - набір
     щипців.
   16. Набори зубів пластмасових (Эстедент, Ивоклар) - по 10
     гарніту р.
   17. Кювети зуботехнічні - 5 шт.
   18. Гіподонти - 5 шт.
   19. Портативна бормашина - 1 шт.
   20. Підборідна праща - 10 шт.
   21. Потилична, шийна тяга - по 10 шт.
   22. Ліп-бампер - 20 шт.
   23. Стоматологічна  установа  стаціонарна  з  комплектом
     наконечників - 1 шт.
 
                            Затверджено
                    Наказ Міністерства охорони
                         здоров'я України
                        від 18.08.99 N 209
 
              Положення
  Про головного позаштатного стоматолога-хірурга МОЗ України
 
   1. Головним позаштатним стоматологом-хірургом МОЗ України
призначається лікар - стоматолог-хірург, що спеціалізується на
щслепно-лицьовій хірургії дорослого і дитячого віку, який має
ступінь доктора медичних наук, досвід організаційної, наукової та
практичної роботи з питань щелепно-лицьової хірургії і працює в
одному з державних медичних закладів.
   2. Призначення  та  звільнення  головного  позаштатного
стоматолога-хірурга  Міністерства  охорони  здоров'я  України
здійснюється Міністром охорони здоров'я.
   3. Головний  позаштатний  стоматолог-хірург  Міністерства
охорони здоров'я України підпорядковується начальнику управління
організації медичної допомоги дітям і матерям.
   4. Основним обов'язком головного позаштатного стоматолога -
хірурга МОЗ України є робота і контроль за проведенням заходів
щодо своєчасного виявлення, комплексного лікування і профілактики
вроджених і набутих захворювань щелепно-лицьової ділянки у дітей,
ефективного їх лікування спеціалізованих закладах України.
   5. Згідно зі  своїми  обов'язками  головний  позаштатний
стоматолог-хірург МОЗ України у напрямку надання медичної допомоги
хворим дітям зобов'язаний:
   - щороку проводити аналіз статистичної та іншої інформації
про  роботу  дитячих  закладів  щслепно-лицьової  хірургії,
розповсюдженість  та  ефективність  профілактики та лікування
щелепно-лицьових вад у дітей;
   - разом з управлінням організації медичної допомоги дітям і
матерям Міністерства охорони здоров'я України розробляє комплексні
плани розвитку і вдосконалення хірургічної служби щелепно-лицьових
захворювань у дітей, здійснює  періодичну  перевірку  роботи
відділень (закладів) щелепно-лицьової хірургії;
   - контролювати   впровадження   в   роботу   закладів
щелепно-лицьової хірургії України досягнень науки в діагностиці,
лікуванні та профілактиці вад щелепно-лицьової ділянки у дітей;
   - рецензувати науково-методичні матеріали, проводити клінічну
апробацію нових методик лікування, лікарських засобів, апаратів,
інструментів, пристроїв для діагностики, профілактики та лікування
захворювань щелепно-лицьової ділянки у дітей;
   - аналізувати причини скарг батьків на організацію і якість
медичної допомоги дітям з вадами  щелепно-лицьової  ділянки;
розробляти заходи щодо їх усунення;
   - проводити консультативний прийом дітей в  Українському
центрі надання медичної допомоги дітям з вадами щелепно-лицьової
ділянки УДСЛ "Охматдит" згідно з графіком;
   - надавати  стаціонарну  допомогу  дітям  з  вадами
щелепно-лицьової ділянки на базі зазначеного Центру;
   - контролювати  проходження  удосконалення  працівників
міжобласних центрів в  Українському  центрі  щелепно-лицьової
хірургії  по  лікуванню  дітей  із  вродженими  та набутими
захворюваннями щелепно-лицьової ділянки,  створює  для  цього
оптимальні умови;
   - контролювати науково-методичну та лікувальну допомогу, яка
надається органами охорони здоров'я та міжобласними центрами дітям
з щелепно-лицьовою патологією;
   - приймає  участь  у  плануванні  роботи  МОЗ з питань
щелепно-лицьової хірургії у дітей; у підготовці матеріалів до
нарад  МОЗ та вищестоящих органів з питань щелепно-лицьової
хірургії;
   - приймає    участь    у   проведенні   атестації
лікарів-стоматологів-хірургів.
 
                            Затверджено
                    Наказ Міністерства охорони
                         здоров'я України
                        від 18.08.99 N 209
 
              Положення
   про Український центр дитячої щелепно-лицьової хірургії
 
   Український центр дитячої щелепно-лицьової хірургії (надалі
Центр) є науково-практичним об'єднанням, організованим на базі
спеціалізованого щелепно-лицьового відділення дитячої клінічної
лікарні N 7 м.Києва та профільної кафедри Національного медичного
університету.  Центр  здійснює  науково-методичне  керівництво
лікувально-профілактичними  закладами  та установами з питань
надання комплексної допомоги дітям України з вродженими  та
набутими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки, надає практичну
медичну допомогу хворим.
   До структури Центру для надання медичної допомоги дітям з
вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки
входять:
   щелепно-лицьове відділення;
   логопедичний кабінет;
   кабінет функціональної діагностики;
   ортодонтичний кабінет;
   реабілітаційний кабінет;
   кабінет дитячого психолога;
   лабораторії: біохімічна, фототехнічна, імунологічна;
   організаційно-методичний кабінет.
   Завдання Центру:
   організація кваліфікованої  спеціалізованої консультативно-
діагностичної та лікувальної  допомоги  дітям  з  вродженими
незрощуваннями губ та піднебіння, пухлинами голови та шиї та
іншими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки у дітей;
   надання організаційно-методичної та координаційної допомоги
лікувальним профільним закладам України з питань  виявлення,
спостереження дітей, що знаходяться на диспансерному обліку;
проведення профілактичних та реабілітаційних заходів;
   вивчення розповсюдженості зазначених захворювань та розробка
ефективних заходів щодо їх зниження та профілактики;
   підвищення кваліфікації лікарів щелепно-лицьових відділень та
лікарів-стоматологів і дитячих стоматологів з питань діагностики,
профілактики,  лікування вад розвитку та набутих захворювань
щелепно-лицьової ділянки у дітей;
   вивчення та розповсюдження в Україні досвіду роботи кращих
щелепно-лицьових відділень та стоматологічних дитячих кабінетів;
   виїзна організаційна та консультативна допомога в містах
України, в т.ч. по лінії санавіації;
   координація та планування наукових досліджень із зазначених
проблем;
   наукова розробка сучасних методів діагностики, профілактики
та лікування хворих з вродженими та набутими захворюваннями
обличчя та застосування на практиці;
   організація та проведення наукових та  науково-практичних
конференцій та семінарів з питань вроджених вад обличчя;
   підготовка щорічного аналізу роботи служби для управління
організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України та МОЗ
АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської  міських  держадміністрацій  -  контроль  за
своєчасною передачею інформації до реєстру дітей з вродженими
вадами щелепно-лицьової ділянки;
   організація роботи по створенню реєстру дітей з вродженими
вадами щелепно-лицьової ділянки, проведення аналізу даних регістру
та підготовка пропозицій для органів охорони здоров'я  щодо
покращання медичної допомоги дітям з щелепно-лицьовою патологією.
 
                            Затверджено
                    Наказ Міністерства охорони
                         здоров'я України
                        від 18.08.99 N 209
 
       Положення про міжобласний центр дитячої
          щелепно-лицьової хірургії
 
   Міжобласний центр дитячої щелепно-лицьової хірургії (надалі
Центр) є науково-практичним об'єднанням, організованим на базі
спеціалізованого щелепно-лицьового відділення клінічної лікарні та
профільної кафедри закладу медичної освіти.
   Центр здійснює     науково-методичне     керівництво
лікувально-профілактичними заходами з питань надання комплексної
допомоги  дітям  із  вродженими  та  набутими захворюваннями
щелепно-лицьової ділянки регіону, підпорядкованому Центру.
   До структури Центру входять:
   щелепно-лицьове відділення;
   логопедичний кабінет;
   кабінет функціональної діагностики;
   реабілітаційний кабінет.
   Завдання міжобласного центру:
   організація кваліфікованої  спеціалізованої консультативно-
діагностичної та лікувальної допомоги дітям із вродженими та
набутими захворюваннями (незрощення губи та піднебіння, колобоми
обличчя, синдром I-II зябрової  дуги,  вроджені  гемангіоми,
полікістоми,  одонтогенні  та  неодонтогенні  пухлини  та
пухлиноподібні новоутворення,  запальні  процеси,  травматичні
ушкодження, захворювання СНЩС, слинних залоз та ін.) в регіоні,
підпорядкованому Центру;
   координаційно-методична допомога  обласним щелепно-лицьовим
відділенням з питань виявлення, активного спостереження дітей, що
знаходяться на диспансерному обліку; проведення профілактичних та
реабілітаційних заходів;
   вивчення розповсюдженості   захворювань  щелепно-лицьової
ділянки та розробка ефективних заходів щодо їх зниження та
профілактики;
   контроль за станом  підготовки  лікарів  щелепно-лицьових
відділень, лікарів-стоматологів, дитячих стоматологів на всіх
видах післядипломної освіти лікарів підпорядкованого регіону з
питань діагностики, лікування вад розвитку та набутих захворювань
щелепно-лицьової ділянки у дітей:
   впровадження в клінічну практику нових розробок та досягнень
вітчизняної та  світової  щелепно-лицьової  хірургії,  аналіз
результатів цих впроваджень;
   виїзна організаційна, консультативна та лікувальна допомога в
підпорядкованому міжобласному центрі регіону;
   організація та проведення спільно з органами охорони здоров'я
регіональних  наукових  та  науково-практичних конференцій та
семінарів  з  питань  вроджених  та  набутих  захворювань
щелепно-лицьової ділянки;
   організація своєчасної передачі інформації до реєстру дітей з
вродженими вадами щелепно-лицьової ділянки до МОЗ України.
   Підготовка щорічного  аналізу  стану  надання  своєчасної
комплексної  медичної допомоги органами та закладами охорони
здоров'я адміністративних територій для відповідних управлінь
охорони  здоров'я  територій,  закріплених  за  Центром,  та
Українського центру дитячої щелепно-лицьової хірургії.
 
                            Затверджено
                    Наказ Міністерства охорони
                         здоров'я України
                        від 18.08.99 N 209
 
  Перелік міжобласних центрів та закріплені за ними регіони
      для надання допомоги дітям з вродженими та
     набутими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки
 
-------------------------------------------------------------------
1. Український - м.Київ,  Лабора- ¦м.Київ, Київська, Черкаська, ¦
торний пров., 12, ДКЛ N 7.     ¦Житомирська, Вінницька,   ¦
Науково-методичне керівництво.   ¦Хмельницька області.     ¦
Національний медичний університет. ¦               ¦
------------------------------------+-----------------------------¦
2. Науково-методичне керівництво.  ¦Донецька, Луганська,     ¦
Донецький медуніверситет.      ¦Запорізька, Дніпропетровська ¦
Донецький міжобласний центр -    ¦області.           ¦
м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, 46 ¦               ¦
------------------------------------+-----------------------------¦
3. Науково-методичне керівництво.  ¦Одеська, Херсонська, Микола- ¦
Одеський медуніверситет.      ¦ївська області, АР Крим,   ¦
Одеський міжобласний центр -    ¦м.Севастополь        ¦
м.Одеса, вул.Рішельєвська, 11    ¦               ¦
------------------------------------+-----------------------------¦
4. Науково-методичне керівництво.  ¦Харківська, Полтавська,   ¦
Харківський медуніверситет.     ¦Сумська, Кіровоградська   ¦
Харківський міжобласний центр -   ¦області.           ¦
м.Харків, вул.Другої п'ятирічки, 18.¦               ¦
------------------------------------+-----------------------------¦
5. Науково-методичне керівництво.  ¦Львівська, Тернопільська,  ¦
Львівський медуніверситет.     ¦Закарпатська, Iвано-     ¦
Львівський міжобласний центр -   ¦Франківська області.     ¦
м.Львів, вул.Некрасова, 6      ¦               ¦
-------------------------------------------------------------------
 
             Карта хворого
     із вродженими вадами щелепно-лицьової ділянки
 
   1. Прізвище, ім'я та по-батькові дитини _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   2. Дата народження __________________________________________
   3. Місце народження _________________________________________
   4. Адреса батьків ___________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Чи були в роду у батька або матері дитини вроджені вади __
__________________________________________________________________
   6. Вік батька дитини, спеціальність _________________________
__________________________________________________________________
   7. Вік матері дитини, спеціальність _________________________
__________________________________________________________________
   8. Вага при народженні ______________________________________
   9. Зріст ____________________________________________________
   10. Повний основний діагноз _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   11. Повний супутній діагноз _________________________________
__________________________________________________________________
   12. Через скільки часу та як (соска, ложечка, грудь) було
забезпечене годування дитини _____________________________________
__________________________________________________________________
   13. Кількість попередніх пологів ____________________________
   14. Наявність негативних впливів на вагітність на 6-12 тижні
(захворювання, психічні та фізичні травми, прийом ліків та ін.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
                            Затверджено
                    наказ Міністерства охорони
                         здоров'я України
                        від 18.08.99 N 209
 
   Стандарти лікування та реабілітації дітей та підлітків
      з захворюваннями щелепно-лицьової ділянки
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 N ¦Нозологічна ¦Тактика та строки¦  Мета та принципи  ¦Місце    ¦Реабілітаційні  ¦          ¦
п/п ¦ форма   ¦  лікування  ¦   лікування    ¦ лікування ¦     заходи ¦
----+------------+-----------------+----------------------+------------+-----------------¦
 1 ¦   2   ¦    3    ¦     4      ¦   5   ¦    6     ¦
------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Вроджене   Проведення одно-  Усунення косметичного В Українсь- Застосування меди-
   ізольоване  сторонньої хейло- дефекту верхньої губи кому або   каментозних засо-
   одностороннє ринопластики в   та основи носа, від- міжобласних бів для організа-
   незрощення  строки від 3 до 8 новлення жому верх-  центрах   ції норматрофіч-
   верхньої   місяців в залеж-  ньої губи             ного рубця. Про-
   губи     ності від сомати-                   філактика вто-
         чного стану дитини                  ринної деформації
                                    верхньої щелепи
                                    по сагіталі. Ви-
                                    готовлення ендо-
                                    назального акти-
                                    ватора
 
 2. Вроджене   Виготовлення об-  Налагодження при-   Обтуратор  Корекція обтура-
   ізольоване  туратора за зра-  родного харчуван-   виготовляє- тора з часом.
   незрощення  зком знімного   ня (можливості    ться в ста- Контроль за
   твердого   протеза на без-  ссати), профіла-   ціонарних  розвитком мови
   та м'якого  зубу верхню ще-  ктика деформацій   умовах у   логопедом.
   піднебіння  лепу в перші дні  горизонтальних    пологовому  Профілактичні
         після народження  пластинок підне-   будинку за  заходи орто-
         з метою налагод-  бінної кістки.    умови мож-  донтом для
         ження природного  Усунення дефекту   ливості   усунення
         харчування. Про-  піднебіння, за-    анестезіо-  можливих
         ведення легкої   безпечення вело-   логічного  вторинних
         ураностафіло-   фарингеальної     забезпече-  деформацій по
         пластики в стро-  достатності за-    ння у разі  трансверзалі
         ки від 10 до 24  безпечення ана-    необхідно-
         місяців при від-  томічного та     сті урано-
         сутності проти-  функціонального    стафіло-
         показань зі сто-  результатів      пластики.
         рони соматичного             В Україн-
         стану дитини               ському або
                              міжобласних
                              центрах
 
 3. Вроджене   I. Виготовлення  Налагодження     Виконується Корекція
   наскрізне  обтуратора за   природного      стоматологом обтуратора
   односто-   зразком знімного  харчування      в умовах по- з часом
   роннє    протеза на без-  (можливість      логового
   незрощення  зубу верхню    ссати), про-     будинку за
   верхньої   щелепу в перші   філактика       умовою мож-
   губи,    дні після     подальшої       ливості
   альвео-   народження     деформації      анестезіо-
   лярного па-           альвеоляр-      логічного
   ростка,             ного парос-      забезпечен-
   твердого            тка, гори-      ня у разі
   та м'якого           зонтальних      необхідно-
   піднебіння           пластинок       сті
                   піднебінної
                   кістки,
                   профілактика
                   збільшення
                   дефекту
                   піднебіння
 
         II. Передопера-  Ліквідація      Український Корекція
         ційне ортодон-   деформації      або міжоблас-  апарата
         тичне лікування  альвеолярного     ні центри.
         (до хейлоплас-   паростка,       Виготовлення
         тики). Комплек-  усунення       ортодонтич-
         сне дообстежен-  недорозвитку     ного апарата
         ня дитини     альвеолярного     в умовах
                   паростка ма-     стаціонару
                   лого фрагмен-
                   та та поворо-
                   ту назовні
                   альвеолярного
                   паростка ве-
                   ликого фраг-
                   мента. Досяг-
                   нення торце-
                   вого змикання
                   альвеолярного
                   паростка двох
                   фрагментів
 
         III. Проведення  Усунення косметич-  Український Профілактика
         односторонньої   них та функціо-    або між-   деформуючого
         хейлориноплас-   нальних порушень   обласні   рубця. Виго-
         тики або хей-   у ділянці верхньої  центри    товлення ен-
         лориновелоплас-  губи та носа            доназального
         тики в строки                     активатора та
         від 3 до 10                      ортодонтичного
         місяців в за-                     апарата для
         лежності від                     профіклатики
         соматичного                      деформації
         стану дитини                     верхньої
         та ортодонтич-                    щелепи по
         ної підготовле-                    сагіталі
         ності до операції
 
         IV. Проведення   Усунення деформацій  Український Корекція
         ортодонтичного   альвеолярних парос-  центр,    апаратів
         лікування, під-  тків малого та ве-  міжобласні
         готовка до ура-  ликого фрагментів,  центри,
         ностафілоплас-   усунення деформації  обласні
         тики (після    горизонтальних    щелепно-
         хейлоріно- до   пластинок піднебін-  лицьові
         ураностафіло-   ної кістки. Вико-   відділення
         пластики)     ристання назального  (ортодон-
                   активатора. Форму-  тичний ка-
                   вання нормотрофіч-  бінет),
                   ного рубця.      ортодон-
                              тичне від-
                              ділення
                              обласної,
                              міської
                              дитячих
                              стомато-
                              логічних
                              лікарень,
                              районний
                              ортодонт
 
         V. Проведення   Усунення дефекту   Український Фізичні методи
         легкої урано-   твердого та м'якого  та між-   та масаж підне-
         стафілопластики  піднебіння або де-  обласні   біння, вправи,
         або велопластики, фекту верхньої гу-  центри    рекомендовані
         або хейлоурано-  би, твердого та          логопедом
         стафілопластики  м'якого піднебіння
         у 18-30 місяців  з відновленням ве-
         в залежності від  лофарингеальної
         соматичного ста-  достатності чи ве-
         ну дитини, орто-  лофарингеальної
         донтичної підго-  достатності та
         товленості, про-  ротового жому
         ведення поперед-
         ніх етапів ліку-
         вання, їх успіш-
         ності
 
         VI. Ортодонтичне  Виготовлення орто-  Український Корекція орто-
         лікування з про-  донтичних апаратів,  та між-   донтичних апа-
         філактики або   що ліквідують мож-  обласні   ратів, психіч-
         усунення вторин-  ливий недорозвиток  центри,   на реабілітація
         них деформацій   верхньої щелепи по  ортодонтич-
         щелеп, логопе-   сагіталі чи транс-  ні кабінети
         дичне навчання   верзалі, або виго-  обласних
         (строки - 2,5   товлення та засто-  щелепно-
         роки - 6 років)  сування ортодонти-  лицьових
                   чних апаратів для   відділень,
                   профілактики де-   стоматоло-
                   формацій верхньої   гічних лі-
                   щелепи        карень
 
         VII. Хірургічне  Застосування всіх   Український Післяопераційна
         усунення вторин-  видів реконструк-   або між-   реабілітація, що
         них деформацій   тивно-пластичних   обласні   спрямована на
         верхньої губи та  операцій з конст-   центри    формування нор-
         носа, дефекту   руювання та гар-          мотрофічних
         альвеолярного   монізації м'яких          рубців, досяг-
         паростка, фрон-  тканин та кісток          нення позитив-
         тальних та бо-   щелепно-лицьової          них функціональ-
         кових відділів   ділянки з метою          них результатів
         верхніх щелеп,   надання обличчю          за допомогою
         нижньої щелепи,  естетичного та           фізичних методів
         контурна пластика соціально прий-          лікування, маса-
         із застосуванням  нятного образу           жу, міогімнасти-
         консервованих                     ки, електрости-
         хряща та кісток,                   мулювання. Пси-
         аутокістки, ПААГ,                   хічна реабілі-
         імплантатів та ін.                  тація
         в строки від 6 до
         15 років в залеж-
         ності від показань.
         Ортодонтичне ліку-
         вання при необхід-
         ності
 
 4. Вроджене   I. Виготовлення  Налагодження     Виконується Корекція обту-
   наскрізне  обтуратора за   природного харчу-   стоматологом ратора з часом
   двостороннє зразком знімного  вання (можливість   в умовах по-
   незрощення  протеза на беззу- ссати), профілак-   логового бу-
   верхньої   бу верхню щелепу  тика подальшої    динку за
   губи, аль-  в перші дні після деформації альве-   умови можли-
   веолярного  народження     олярного паростка,  вості анес-
   паростка,            горизонтальних    тезіологіч-
   твердого та           пластинок підне-   ного забез-
   м'якого             бінної кістки,    печення у
   піднебіння           профілактика     разі необ-
                   збільшення дефек-   хідності
                   ту піднебіння
 
         II. При вираженій Репозиція міжщелеп-  Український Корекція орто-
         протрузії міжще-  ної кістки ззаду   та між-   донтичних
         лепної кістки ви- до забезпечення    обласні   пристроїв
         готовлення орто-  торцевого змикання  центри
         донтичних апара-  її із боковими
         тів та пристроїв  фрагментами
         для нівелювання  (пов'язка Мак-
         такої деформації  Нейла, активатори
         (від 1 міс. до   з екстраоральним
         проведення дво-  кріпленням та
         сторонньої хей-  інше)
         лопластики)
 
         III. Одноетапна  Усунення чи змен-   Український Затосування засо-
         двостороння або  шення косметичного  та між-   бів для організа-
         двоетапна одно-  дефекту верхньої   обласні   ції нормотрофіч-
         стороння хейло-  губи та носа, від-  центри    ного рубця. Про-
         ринопластика    новлення жому           філактика втори-
         в строки від 6   верхньої губи           нної деформації
         міс. до 1 року                    верхньої щелепи
         в залежності                     по сагіталі.
         від соматичного                    Формування верх-
         стану дитини,                     нього переддвер'я
         ортодонтичної                     рота
         підготовленості
 
         IV. Ураностафі-  Усунення дефекту   Український Масаж піднебіння,
         лопластика чи   твердого та м'якого  та між-   логопедичні впра-
         велопластика    піднебіння або    обласні   ви, ортодонтичне
         в строки від    м'якого з формуван-  центри    лікування
         2 до 4 років    ням піднебінноглот-
                   кового затвору або
                   велофарингеальної
                   достатності
 
         V. Ортодонтичне  Виготовлення орто-  Український Корекція орто-
         лікування з про-  донтичних апаратів  та між-   донтичних апа-
         філактики та    та пристроїв з ме-  обласні   ратів та прист-
         усунення вторин-  тою розширення    центри,   роїв, мовні
         них деформацій   верхньої щелепи    ортодонтич- вправи. Психічна
         щелеп, логопедич- по сагіталі та    ні кабінети реабілітація
         не навчання    трансверзалі,     обласних та
         (строк 3-7 років) удосконалення мови  міських
                              стоматоло-
                              гічних по-
                              ліклінік
 
         VI. Хірургічне   Застосування всіх   Український Післяопераційна
         усунення вторинних видів реконструк-   та між-   реабілітація,
         деформацій верх-  тивно-пластичних   обласні   що спрямована на
         ньої губи і носа, операцій з конст-   центри    формування нормо-
         дефектів альвео-  руювання та гар-          трофічних рубців,
         лярного паростка, монізації м'яких          досягнення пози-
         передніх відділів тканин та кісток          тивних функціо-
         піднебіння, вто-  щелепно-лицьової          нальних результа-
         ринних дефектів  ділянки з метою          тів за допомогою
         піднебіння.    надання обличчю          фізичних методів
         Строки 7-15 років. естетичного та           лікування, маса-
         Більш вузький   соціально прий-          жу, міогімнасти-
         термін усунення  нятного образу           ки, електрости-
         деформацій зале-                   мулювання.
         жить від виду їх,                   Психічна
         психологічної                     реабілітація
         залежності, ре-
         зультату орто-
         донтичного ліку-
         вання
 
 5. Синдроми I- Комплексне ліку-  Відновлення всіх   Український В залежності від
   II зябрової вання в ранньому  основних функцій -  та між-   діагнозу та ефек-
   дуги, П'єра- віці щодо усуне-  дихання, жування,   обласні   тивності лікуван-
   Робена, Трі- ння (перш за все) ковтання, віднов-   центри    ня корекція орто-
   чер-Колінса, функціональних   лення прикусу за          донтичних апара-
   ОФДС, Апера порушень, а потім допомогою основ-          тів, усунення
   та ін. Врод- косметичних    них прийомів хі-          вторинних дефор-
   жені нориці недоліків з ура-  рургічного та           мацій. Психічна
   нижньої гу- хуванням законо-  ортодонтичного           реабілітація
   би, колобо- мірностей розвит- лікування
   ми обличчя, ку м'яких тканин
   дефекти та  та кісток щелеп-
   деформації  но-лицьової ді-
   вушних    лянки у дітей
   раковин та  1 міс.-6 років
   ін.
 
 6. Вроджені   Лікування судин-  Повне чи часткове   Український Усунення вторин-
   судинні   них пухлин, що   усунення пухлин за  та між-   них деформацій
   пухлини   ростуть, прово-  допомогою хірур-   обласні   м'яких тканин та
   (гемангі-  дять невідклад-  гічних та консер-   центри    кісток
   оми, лім-  но, одразу ж    вативних методів в  при вели-
   фангіоми,  після встанов-   залежності від ви-  ких розмі-
   гемангіо-  лення діагнозу   ду та розмірів    рах судин-
   лімфангі-            пухлини        них пухлин
   оми)                         та таких,
                              що загро-
                              жують функ-
                              ції органів
 
 7. Запальні
   процеси
   щелепно-
   лицьової
   ділянки
   I. Гострий  Проведення     Загальне (дезін-   Український Профілактика вто-
   гематоген-  комплексного    токсикаційна, гіпо-  та між-   ринних деформацій
   ний остео-  лікування     сенсибілізуюча,    обласні   щелеп
   мієліт    виключно в     протизапальна те-   центри,
   щелеп    умовах стаці-   рапії) та місцеве   обласні
         онару одразу    лікування       щелепно-
         ж після вста-              лицьові
         новлення                 відділення
         діагнозу
 
   II. Гострий Проведення     Місцеве та загаль-  Український Профілактика вто-
   одонтогенний комплексного    не лікування     та між-   ринних деформацій
   остеомієліт лікування                обласні   м'яких тканин та
   щелеп, одон- виключно в                центри,   щелеп
   тогенні та  умовах ста-               обласні
   неодонтоген- ціонару од-               щелепно-
   ні абсцеси, разу ж піс-               лицьові
   флегмони,  ля встанов-               відділення
   фурункули,  лення діаг-
   карбункули, нозу
   лімфодені-
   ти, сіало-
   аденіти
 
 8. Кістковий  Артропластика   Висока остеотомія   Український Профілактика та
   анкілоз   СЩНС одразу    суглобового парост-  та між-   лікування вторин-
   СНЩС     ж після вста-   ка нижньої щелепи   обласні   них деформацій
         новлення      з одномоментним чи  центри    м'яких тканин та
         діагнозу      віддаленим усуненням        щелеп. Психічна
                   мікрогенії             реабілітація
 
 9. Iстинні   Підвищена увага  Радикальне хірургіч- Український Профілактика та
   одонтогенні, до диференційної  не та комплексне лі- та між-   лікування після-
   остеогенні  діагностики пух-  кування з мінімаль-  обласні   операційних де-
   пухлини та  лин. Комплексне  ним ризиком форму-  центри,   фектів та дефор-
   пухлинопо-  раннє лікування  вання вторинних де-  щелепно-   мацій м'яких
   дібні утво- при зростанні   формацій м'яких та  лицьові   тканин та кісток
   рення кіс-  пухлини, яка не-  твердих тканин ще-  відділення  щелепно-лицьової
   ток, пухли- гативно впливає  лепно-лицьової    обласних   ділянки
   ни та пух-  на функціональні  ділянки        лікарень,
   линоподіб-  та косметичні              онкологіч-
   ні утворен- характеристики              ні відді-
   ня м'яких  органів і тканин             лення об-
   тканин ще-  щелепно-лицьової             ласних
   лепно-ли-  ділянки                 лікарень
   цьової ді-
   лянки.
   Злоякісні
   пухлини
 
 10. Травматичні Якомога рання,   Щадний по відно-   Український Рання профілакти-
   ушкодження  повна кваліфіко-  шенню до тканин    та між-   ка та лікування
   м'яких тка- вана хірургічна  принцип надання    обласні   посттравматичних
   нин, зубів, обробка ран. При  комплексної до-    центри,   та післяоперацій-
   кісток ще-  поєднаних ушкод-  помоги з вико-    обласні   них дефектів та
   лепно-лиць- женнях - рання   ристанням сучас-   щелепно-   деформацій щелеп-
   ової ділян- допомога суміж-  них методів ре-    лицьові   но-лицьової ді-
   ки, поєднані них спеціалістів  конструктивної    відділення  лянки
   або не поєд-          хірургії при
   нані з пош-           ушкодженнях із
   кодженнями           дефектами тка-
   інших орга-           нин
   нів
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка