Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік

Страница 7Крим              4171
 
Області:
 
Вінницька           3729
Волинська           3543
Дніпропетровська        5523
Донецька            7361
Житомирська          2458
Закарпатська          2487
Запорізька           3029
Iвано-Франківська       5309
Київська            6537
Кіровоградська         2061
Луганська           4578
Львівська           7016
Миколаївська          4643
Одеська            3187
Полтавська           2559
Рівненська           2602
Сумська            4106
Тернопільська         2601
Харківська           9206
Херсонська           5222
Хмельницька          3380
Черкаська           1912
Чернівецька          2642
Чернігівська          3650
м. Київ            8431
м. Севастополь         978
 
Усього            112921
 
 
                            Додаток 15
                            до Порядку
 
            ФIЗИЧНI ПОКАЗНИКИ,
    враховані під час визначення розрахункового обсягу
    видатків на капітальний ремонт житлового фонду та
         благоустрій населених пунктів
 
----------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦ Загальна площа  ¦ Площа вулиць та
територіальна  ¦ житлового фонду, ¦ доріг з капітальним
одиниця     ¦ тис.кв.метрів  ¦ і полегшеним
         ¦ (Sbi)      ¦ типами дорожнього
         ¦         ¦ одягу,
         ¦         ¦ млн.кв.метрів
         ¦         ¦ (Pbi)
----------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим         5797         15,5
 
Області:
 
Вінницька           1913,2         10,3
Волинська            2011         11,1
Дніпропетровська       14186,5         62,1
Донецька           15080,5         64,6
Житомирська          2688,8          8,8
Закарпатська          1264          6,1
Запорізька          6447,4         19,1
Iвано-Франківська       1984,8          9,4
Київська           3606,9         16,2
Кіровоградська        2157,7          8,5
Луганська           8132,2         54,8
Львівська           5436,1         19,1
Миколаївська          2793         13,7
Одеська            7377,6         19,9
Полтавська          3004,6         17,7
Рівненська          1870,2          8,6
Сумська            2516,3         14,7
Тернопільська         1046,7          6,2
Харківська          10016,5         13,1
Херсонська          2264,1         15,9
Хмельницька          1745,9          9,5
Черкаська           2624,4         15,9
Чернівецька          1430,9          7,9
Чернігівська         2303,1          8,3
м. Київ           13676,7          16
м. Севастополь        1976,7          3,3
-----------------
Усього           125352,8         476,3
 
 
                            Додаток 16
                            до Порядку
 
               ОБСЯГ
   видатків на погашення заборгованості із заробітної плати
          та інших соціальних виплат
 
--------------------------------------------
Адміністративно- ¦ Обсяг видатків на
територіальна  ¦ погашення заборгованості
одиниця     ¦ із заробітної плати та
         ¦ інших соціальних виплат,
         ¦ тис. гривень (Vzabi)
--------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим       17000
 
Області:
 
Волинська          9000
Закарпатська         9000
Iвано-Франківська      28000
Одеська           4500
Рівненська          6000
Тернопільська        21000
Херсонська         17500
Хмельницька         11000
Чернівецька         14000
-----------------
Усього           137000
 
 
                            Додаток 17
                            до Порядку
 
              РОЗРАХУНОК
    обсягу видатків на надання пільг населенню з оплати
     електроенергії, природного і скрапленого газу та
          житлово-комунальних послуг
 
------------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Кількість ¦Частка  ¦Обсяг видатків на надання
територіальна  ¦ветеранів ¦ветеранів ¦пільг населенню з оплати
одиниця     ¦війни та ¦війни та ¦електроенергії, природного
         ¦праці на ¦праці в їх¦і скрапленого газу та
         ¦1 січня  ¦загальній ¦житлово-комунальних
         ¦2000 р.  ¦кількості ¦послуг, тис. гривень
         ¦(тис.   ¦по Україні¦(Wpi)
         ¦чоловік) ¦(Ks2i)  ¦
------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим    237,5  0,03786          33043,7
 
Області:
 
Вінницька       330,3  0,05265          45955,1
Волинська        146  0,02327          20313,7
Дніпропетровська    365,7  0,05830          50879,3
Донецька        711,2  0,11337          98948,4
Житомирська      182,9  0,02916          25447,1
Закарпатська      47,8  0,00762           6647,1
Запорізька       213,1  0,03398          29653,4
Iвано-Франківська    93,5  0,01490          13005,5
Київська        349,1  0,05565          48569,8
Кіровоградська     135,8  0,02165          18899,3
Луганська       273,4  0,04358          38038,6
Львівська       306,9  0,04892          42699,4
Миколаївська      111,7  0,01781           15541
Одеська        335,7  0,05352          46705,4
Полтавська       213,2  0,03399          29662,8
Рівненська       187,5  0,02989          26087,1
Сумська        209,5  0,03340           29148
Тернопільська      54,5  0,00868           7576,8
Харківська       300,1  0,04784          41753,3
Херсонська        188  0,02997          26156,7
Хмельницька      211,8  0,03376           29468
Черкаська       207,9  0,03314          28925,4
Чернівецька       29,3  0,00467           4071,7
Чернігівська      383,1  0,06107          53300,4
м. Київ        385,7  0,06149          53661,9
м. Севастополь     61,9  0,00987           8612,3
____________________________
Усього         6273     1          872771,2
 
 
                            Додаток 18
                            до Порядку
 
              РОЗРАХУНОК
   обсягу видатків на надання субсидій населенню для оплати
     електроенергії, природного і скрапленого газу та
          житлово-комунальних послуг
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Кількість ¦Річний ¦Обсяг ви- ¦Кількість ¦Середньомі- ¦Обсяг видат-¦Обсяг видатків
територіальна  ¦отримувачів¦розмір ¦датків на ¦отримувачів¦сячний роз- ¦ків на нада-¦на надання
одиниця     ¦субсидії на¦субсидії¦надання  ¦субсидії на¦мір субсидії¦ння субсидій¦субсидій насе-
         ¦придбання ¦на прид-¦субсидій  ¦житлово-  ¦на житлово- ¦на житлово- ¦ленню на оплату
         ¦скрапленого¦бання  ¦на придба- ¦комунальні ¦комунальні ¦комунальні ¦електроенергії,
         ¦газу (Qi3) ¦скрапле-¦ння скрап- ¦послуги  ¦послуги,  ¦послуги,  ¦природного і
         ¦      ¦ного га-¦леного   ¦(Qi1)   ¦гривень*  ¦тис. гривень¦скрапленого газу
         ¦      ¦зу, гри-¦газу, тис. ¦      ¦(Pi1)    ¦(Qi1 х Pi1 х¦та житлово-кому-
         ¦      ¦вень*  ¦гривень  ¦      ¦      ¦х 12)    ¦нальних послуг,
         ¦      ¦(Pi3)  ¦(Qi3 х Pi3)¦      ¦      ¦      ¦тис. гривень
         ¦      ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦(Wsi)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим     12455  70,440    877,3    77320    31,455   29185,3     30062,6
 
Області:
 
Вінницька        62286  20,296   1264,2   124548    50,900   76073,6     77337,8
Волинська        5548  28,962    160,7    62939    74,623   56360,7     56521,4
Дніпропетровська     9093  23,147    210,5   178299    63,242   135312,8     135523,3
Донецька         3413  32,266    110,1   278098    44,900   149839,4     149949,6
Житомирська       13309  39,548    526,3    76389    55,844   51190,3     51716,7
Закарпатська      23582  53,093    1252    57442    59,175   40789,3     42041,3
Запорізька       23705  29,463    698,4   124490    33,600   50194,3     50892,7
Iвано-Франківська    4660  15,267    71,1   147740    44,900   79602,4     79673,5
Київська        10261  45,675    468,7   107122    67,100   86254,9     86723,6
Кіровоградська     43373  76,714   3327,3    66282    62,255   49516,5     52843,8
Луганська        4998  40,240    201,1   203089    39,400   96020,6     96221,7
Львівська        15399  56,961    877,1   209223    77,024   193381,5     194258,6
Миколаївська      15310  19,085    292,2    61090    46,115    33806     34098,2
Одеська         21000  22,275    467,8   146274    30,600   53711,7     54179,5
Полтавська        1913  22,147    42,4   120193    74,569   107552,8     107595,1
Рівненська        931  11,338    10,6    79263    70,100    66676     66686,5
Сумська         32495  14,549    472,8    98769    50,200   59498,7     59971,4
Тернопільська      13929  53,669    747,6   115292    47,900   66269,8     67017,4
Харківська       13979  35,137    491,2   223169    54,147   145007,4     145498,6
Херсонська       16395  29,318    480,7    69181    36,516   30314,7     30795,3
Хмельницька       9913  35,455    351,5    85494    57,700   59196,1     59547,6
Черкаська        7792  19,915    155,2    80251    56,493    54403     54558,3
Чернівецька       9839  40,013    393,7    48284    37,100   21495,9     21889,6
Чернігівська       101  22,907     2,3    77737   109,327    101985     101987,3
м. Київ          81  64,311     5,2   162955    56,455    110395     110400,2
м. Севастополь      1193  70,983    84,7    13935    33,300    5568,5      5653,2
Усього         376953  37,253   14042,7  3094868,7    54,111  2009602,2    2023644,8
-----------------------------
 
   * Середній розмір субсидії з урахуванням підвищення тарифів у
наступному році в 1,45 раза.


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка