Ēąźīķū Óźšąčķū

Ķīāīńņč Ļąšņķåšīā
 

Ļšī ēąņāåšäęåķķ˙ Ņąščō³ā ķą ļåšåāåēåķķ˙ ļąńąęčš³ā ³ įąćąęó ēąė³ēķč÷ķčģ ņšąķńļīšņīģ ó āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³

         ĢIĶIŃŅÅŠŃŅĀĪ ŅŠĄĶŃĻĪŠŅÓ ÓŹŠĄÆĶČ
 
              Ķ Ą Ź Ą Ē
 
 N 410 ā³ä 03.12.97          Ēąšåŗńņšīāąķī ā Ģ³ķ³ńņåšńņā³
   ģ.Źčæā              žńņčö³æ Óźšąæķč
                   11 ćšóäķ˙ 1997 š.
 vd971203 vn410            ēą N 585/2389
 
   { Ķąźąē āņšąņčā ÷čķķ³ńņü ķą ļ³äńņąā³ Ķąźąēó Ģ³ķ³ńņåšńņāą
                    ņšąķńļīšņó ņą ēā'˙ēźó
    N 405 ( z0537-07 ) ā³ä 15.05.2007 }
 
    Ļšī ēąņāåšäęåķķ˙ Ņąščō³ā ķą ļåšåāåēåķķ˙ ļąńąęčš³ā
    ³  įąćąęó   ēąė³ēķč÷ķčģ   ņšąķńļīšņīģ  ó
         āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³
 
   { Iē ēģ³ķąģč, āķåńåķčģč ēć³äķī ē Ķąźąēīģ Ģ³ķ³ńņåšńņāą
                         ņšąķńļīšņó
    N 248 ( z0411-98 ) ā³ä 26.06.98 }
 
 
 
   Ē ģåņīž į³ėüų ļīāķīćī ā³äųźīäóāąķķ˙ āčņšąņ, ļīā'˙ēąķčõ ³ē
ēąįåēļå÷åķķ˙ģ ˙ź³ńķīćī īįńėóćīāóāąķķ˙  ļąńąęčš³ā  ó  ļīæēäąõ,
Ķ Ą Ź Ą Ē Ó Ž:
 
   1. Ēąņāåšäčņč  Ņąščōč ķą ļåšåāåēåķķ˙ ļąńąęčš³ā ³ įąćąęó
ēąė³ēķč÷ķčģ ņšąķńļīšņīģ ó āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³, łī
äīäąžņüń˙.
   2. Óźšēąė³ēķčö³ (Ģąźąšåķźī Ģ.Ā.) ņą ķą÷ąėüķčźąģ ēąė³ēķčöü
Óźšąæķč  ēąįåēļå÷čņč  ńāīŗ÷ąńķå  āāåäåķķ˙  ó 䳞 Ņąščō³ā ņą
ļšąāčėüķ³ńņü æõ ēąńņīńóāąķķ˙ ³ ļšī³ķōīšģóāąņč ļšī öå ķąńåėåķķ˙ ķą
āīźēąėąõ ņą ļóķźņąõ ļšīäąęó źāčņź³ā.
   3. Óļšąāė³ķķž ņąščōķīæ ņą ö³ķīāīæ ļīė³ņčźč (Īńąä÷ą Ņ.Ģ.)
šąēīģ ³ē Ćīėīāķčģ óļšąāė³ķķ˙ģ ļšąāīāīćī ēąįåēļå÷åķķ˙ ä³˙ėüķīńņ³
ņšąķńļīšņó (Ėīć³ķīāą Ė.Ģ.) ā óńņąķīāėåķīģó ļīš˙äźó ēąšåŗńņšóāąņč
ēąēķą÷åķ³ Ņąščōč ā Ģ³ķ³ńņåšńņā³ žńņčö³æ.
   4. Iē āāåäåķķ˙ģ ó 䳞 öüīćī ķąźąēó āņšą÷ąžņü ÷čķķ³ńņü Ņąščōč
ķą ļåšåāåēåķķ˙ ļąńąęčš³ā ³ įąćąęó ēąė³ēķč÷ķčģ ņšąķńļīšņīģ ó
āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³, ēąņāåšäęåķ³ ķąźąēīģ Ģ³ķ³ńņåšńņāą
ņšąķńļīšņó ā³ä 14 ņšąāķ˙ 1997 š. N 174 ( z0208-97 ) "Ļšī
ēąņāåšäęåķķ˙ Ņąščō³ā ķą ļåšåāåēåķķ˙ ļąńąęčš³ā ³ įąćąęó ēąė³ēķč÷ķčģ
ņšąķńļīšņīģ ó āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³" ³ ēąšåŗńņšīāąķ³
Ģ³ķ³ńņåšńņāīģ žńņčö³æ 5 ÷åšāķ˙ 1997 š. ēą N 208/2012.
   5. Źīķņšīėü ēą āčźīķąķķ˙ģ öüīćī ķąźąēó ļīźėąńņč ķą Ļåšųīćī
ēąńņóļķčźą Ģ³ķ³ńņšą ņšąķńļīšņó Óźšąæķč - Ćåķåšąėüķīćī äčšåźņīšą
Óźšēąė³ēķčö³ Ą.Ā.Ńėīįīä˙ķą.
 
 Ģ³ķ³ńņš                         Ā.I.×åšåļ
 
   ( Ņąščōč ķą ļåšåāåēåķķ˙ ļąńąęčš³ā ³ įąćąęó ēąė³ēķč÷ķčģ
ņšąķńļīšņīģ ó āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³ āņšąņčėč ÷čķķ³ńņü ķą
ļ³äńņąā³ Ķąźąēó Ģ³ķņšąķńó N 248 ( z0411-98 ) ā³ä 26.06.98 )
    
 
                      Ēąņāåšäęåķī
                  ķąźąēīģ Ģ³ķ³ńņåšńņāą ņšąķńļīšņó
                  Óźšąæķč ā³ä 03.12.97 N 410
 
               Ņąščōč
     ķą ļåšåāåēåķķ˙ ļąńąęčš³ā ³ įąćąęó ēąė³ēķč÷ķčģ
     ņšąķńļīšņīģ ó āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³
 
   1. Ö³ Ņąščōč ēąńņīńīāóžņüń˙ ķą āń³õ ė³ķ³˙õ ēąė³ēķčöü ųčšīźīæ
³ āóēüźīæ źīė³æ ēąćąėüķīæ ģåšåę³ Óźšēąė³ēķčö³, āźėž÷åķčõ  ó
ļīńņ³éķó åźńļėóąņąö³ž (ņąįė. NN 1-5).
   2. Ņąščōč ēąńņīńīāóžņüń˙ äė˙ īį÷čńėåķķ˙ āąšņīńņ³ ļšīæēäó
ļąńąęčš³ā ³ ļåšåāåēåķķ˙ įąćąęó ó ļīæēäąõ (āąćīķąõ) ļš˙ģīćī ³
ģ³ńöåāīćī ńļīėó÷åķķ˙ ōīšģóāąķķ˙ ēąė³ēķčöü Óźšąæķč.
   3. Óģīāč ņą ļīš˙äīź āčźīķąķķ˙ ļåšåāåēåķü ļąńąęčš³ā ³ įąćąęó
ēąė³ēķč÷ķčģ ņšąķńļīšņīģ, ą ņąźīę ā³äļīā³äąėüķ³ńņü ńņīš³ķ ļšč öüīģó
āčēķą÷ąžņüń˙ ÷čķķčģ Ńņąņóņīģ ēąė³ēķčöü ³ ļšąāčėąģč ļåšåāåēåķü
ļąńąęčš³ā ³ įąćąęó ēąė³ēķčö˙ģč.
   4. Āąšņ³ńņü  ļšīæēäó  ļąńąęčš³ā  ³ ļåšåāåēåķķ˙ įąćąęó ó
āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³ āčēķą÷åķą įåē óšąõóāąķķ˙ ļīäąņźó
ķą äīäąķó āąšņ³ńņü ņą ńņšąõīāīćī ēįīšó.
   5. Āąšņ³ńņü ļšīæēäó äė˙ ä³ņåé ā³źīģ ā³ä 5 äī 10 šīź³ā
ńņąķīāčņü 50 ā³äńīņź³ā āąšņīńņ³ ļšīæēäó äīšīńėīćī ļąńąęčšą.
   6. Ļšč īōīšģėåķķ³ ļšīæēäó ćšóļ³ ļąńąęčš³ā ³ē 36 ÷īėīā³ź ³
į³ėüųå ³ē ēąćąėüķīæ āąšņīńņ³ źāčņźą ķąäąŗņüń˙ ēķčęźą 30 ā³äńīņź³ā
ķą ļšīæēä "ņóäč" ³ "ķąēąä", ą ļšč īōīšģėåķķ³ ļšīæēäó ā īäķīģó
ķąļš˙ģźó - 20 ā³äńīņź³ā.
   7. Šīēģ³š ēķčęīź āąšņīńņ³ źāčņźą ņą ļėąöźąšņč ķą īźšåģ³
ļīæēäč, ķąļš˙ģźč, äķ³ ņčęķ˙, ą ņąźīę ļåš³īäč šīźó āńņąķīāėžŗņüń˙
īźšåģčģ ķąźąēīģ Ģ³ķ³ńņåšńņāą ņšąķńļīšņó Óźšąæķč.
 
                             Ņąįėčö˙ 1
 
       Āąšņ³ńņü ļšīæēäó ķą ēąė³ēķčö˙õ Óźšąæķč ó
         āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³
     (ļīāķčé źāčņīź ó ćščāķ˙õ ó ēāč÷ąéķčõ ļīæēäąõ)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
¦ N ¦ Ā³ä- ¦   Ļąńąęčšńüźčé ļīæēä   ¦    Ųāčäźčé ļīæēä    ¦ Ā³ä- ¦ N ¦
¦ ņ/ļ ¦ ńņąķü¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ ńņąķü¦ ņ/ļ ¦
¦   ¦ (źģ) ¦ Ē, Ń ¦  Ļ ¦ Ź, Ģ ¦  Ė  ¦ Ē, Ń ¦  Ļ ¦ Ź, Ģ ¦ Ė  ¦ (źģ) ¦   ¦
¦ÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄĦ
¦ 1  ¦ 10 ¦ 1,64 ¦ 2,52 ¦ 4,33 ¦ 11,94 ¦ 1,78 ¦ 2,69 ¦ 4,57 ¦12,60 ¦ 10 ¦ 1 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,10 ¦ 1,20 ¦ 1,79 ¦ 4,84 ¦ 1,24 ¦ 1,37 ¦ 2,03 ¦ 5,50 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,54 ¦ 1,32 ¦ 2,54 ¦ 7,10 ¦ 0,54 ¦ 1,32 ¦ 2,54 ¦ 7,10 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 2  ¦  20 ¦ 1,70 ¦ 2,65 ¦ 4,56 ¦ 12,44 ¦ 1,88 ¦ 2,83 ¦ 4,83 ¦13,18 ¦ 20 ¦ 2 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,16 ¦ 1,29 ¦ 1,94 ¦ 5,16 ¦ 1,34 ¦ 1,47 ¦ 2,21 ¦ 5,90 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,54 ¦ 1,36 ¦ 2,62 ¦ 7,28 ¦ 0,54 ¦ 1,36 ¦ 2,62 ¦ 7,28 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 3  ¦  30 ¦ 1,82 ¦ 2,75 ¦ 4,75 ¦ 12,99 ¦ 1,99 ¦ 2,95 ¦ 5,04 ¦13,76 ¦ 30 ¦ 3 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,24 ¦ 1,37 ¦ 2,07 ¦ 5,54 ¦ 1,41 ¦ 1,57 ¦ 2,36 ¦ 6,31 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,58 ¦ 1,38 ¦ 2,68 ¦ 7,45 ¦ 0,58 ¦ 1,38 ¦ 2,68 ¦ 7,45 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 4  ¦  40 ¦ 1,90 ¦ 2,89 ¦ 4,95 ¦ 13,44 ¦ 2,07 ¦ 3,08 ¦ 5,25 ¦14,28 ¦ 40 ¦ 4 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,32 ¦ 1,47 ¦ 2,19 ¦ 5,86 ¦ 1,49 ¦ 1,66 ¦ 2,49 ¦ 6,70 ¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,58 ¦ 1,42 ¦ 2,76 ¦ 7,58 ¦ 0,58 ¦ 1,42 ¦ 2,76 ¦ 7,58 ¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 5  ¦  50 ¦ 1,97 ¦ 3,00 ¦ 5,12 ¦ 13,99 ¦ 2,17 ¦ 3,22 ¦ 5,43 ¦14,85 ¦ 50 ¦ 5 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,37 ¦ 1,54 ¦ 2,32 ¦ 6,24 ¦ 1,57 ¦ 1,76 ¦ 2,63 ¦ 7,10 ¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,60 ¦ 1,46 ¦ 2,80 ¦ 7,75 ¦ 0,60 ¦ 1,46 ¦ 2,80 ¦ 7,75 ¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 6  ¦  60 ¦ 2,05 ¦ 3,12 ¦ 5,32 ¦ 14,50 ¦ 2,24 ¦ 3,34 ¦ 5,67 ¦15,43 ¦ 60 ¦ 6 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,45 ¦ 1,64 ¦ 2,46 ¦ 6,57 ¦ 1,64 ¦ 1,86 ¦ 2,81 ¦ 7,50 ¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,60 ¦ 1,48 ¦ 2,86 ¦ 7,93 ¦ 0,60 ¦ 1,48 ¦ 2,86 ¦ 7,93 ¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 7  ¦  70 ¦ 2,13 ¦ 3,26 ¦ 5,53 ¦ 15,04 ¦ 2,36 ¦ 3,51 ¦ 5,90 ¦16,00 ¦ 70 ¦ 7 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,51 ¦ 1,72 ¦ 2,59 ¦ 6,94 ¦ 1,74 ¦ 1,97 ¦ 2,96 ¦ 7,90 ¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,62 ¦ 1,54 ¦ 2,94 ¦ 8,10 ¦ 0,62 ¦ 1,54 ¦ 2,94 ¦ 8,10 ¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 8  ¦  80 ¦ 2,19 ¦ 3,35 ¦ 5,70 ¦ 15,51 ¦ 2,41 ¦ 3,59 ¦ 6,07 ¦16,55 ¦ 80 ¦ 8 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,57 ¦ 1,79 ¦ 2,71 ¦ 7,27 ¦ 1,79 ¦ 2,03 ¦ 3,08 ¦ 8,31 ¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,62 ¦ 1,56 ¦ 2,99 ¦ 8,24 ¦ 0,62 ¦ 1,56 ¦ 2,99 ¦ 8,24 ¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 9  ¦  90 ¦ 2,28 ¦ 3,47 ¦ 5,88 ¦ 16,05 ¦ 2,50 ¦ 3,74 ¦ 6,27 ¦17,11 ¦ 90 ¦ 9 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,64 ¦ 1,89 ¦ 2,84 ¦ 7,64 ¦ 1,86 ¦ 2,16 ¦ 3,23 ¦ 8,70 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,64 ¦ 1,58 ¦ 3,04 ¦ 8,41 ¦ 0,64 ¦ 1,58 ¦ 3,04 ¦ 8,41 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 10 ¦ 100 ¦ 2,39 ¦ 3,61 ¦ 6,10 ¦ 16,55 ¦ 2,64 ¦ 3,88 ¦ 6,52 ¦17,64 ¦ 100 ¦ 10 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,72 ¦ 1,97 ¦ 2,98 ¦ 7,97 ¦ 1,97 ¦ 2,24 ¦ 3,40 ¦ 9,06 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,67 ¦ 1,64 ¦ 3,12 ¦ 8,58 ¦ 0,67 ¦ 1,64 ¦ 3,12 ¦ 8,58 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 11 ¦ 110 ¦ 2,46 ¦ 3,73 ¦ 6,29 ¦ 17,10 ¦ 2,70 ¦ 4,02 ¦ 6,74 ¦18,26 ¦ 110 ¦ 11 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,79 ¦ 2,07 ¦ 3,11 ¦ 8,34 ¦ 2,03 ¦ 2,36 ¦ 3,56 ¦ 9,50 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,67 ¦ 1,66 ¦ 3,18 ¦ 8,76 ¦ 0,67 ¦ 1,66 ¦ 3,18 ¦ 8,76 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 12 ¦ 120 ¦ 2,54 ¦ 3,83 ¦ 6,45 ¦ 17,56 ¦ 2,79 ¦ 4,13 ¦ 6,90 ¦18,75 ¦ 120 ¦ 12 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,84 ¦ 2,14 ¦ 3,23 ¦ 8,67 ¦ 2,09 ¦ 2,44 ¦ 3,68 ¦ 9,86 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,70 ¦ 1,69 ¦ 3,22 ¦ 8,89 ¦ 0,70 ¦ 1,69 ¦ 3,22 ¦ 8,89 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 13 ¦ 130 ¦ 2,61 ¦ 3,98 ¦ 6,66 ¦ 18,09 ¦ 2,89 ¦ 4,31 ¦ 7,13 ¦19,37 ¦ 130 ¦ 13 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,91 ¦ 2,24 ¦ 3,36 ¦ 9,03 ¦ 2,19 ¦ 2,57 ¦ 3,83 ¦10,31 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,70 ¦ 1,74 ¦ 3,30 ¦ 9,06 ¦ 0,70 ¦ 1,74 ¦ 3,30 ¦ 9,06 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 14 ¦ 140 ¦ 2,71 ¦ 4,08 ¦ 6,84 ¦ 18,60 ¦ 2,98 ¦ 4,39 ¦ 7,34 ¦19,90 ¦ 140 ¦ 14 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,99 ¦ 2,32 ¦ 3,48 ¦ 9,37 ¦ 2,26 ¦ 2,63 ¦ 3,98 ¦10,67 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,72 ¦ 1,76 ¦ 3,36 ¦ 9,23 ¦ 0,72 ¦ 1,76 ¦ 3,36 ¦ 9,23 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 15 ¦ 150 ¦ 2,79 ¦ 4,21 ¦ 7,03 ¦ 19,11 ¦ 3,08 ¦ 4,56 ¦ 7,52 ¦20,47 ¦ 150 ¦ 15 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,07 ¦ 2,41 ¦ 3,63 ¦ 9,70 ¦ 2,36 ¦ 2,76 ¦ 4,12 ¦11,06 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,72 ¦ 1,80 ¦ 3,40 ¦ 9,41 ¦ 0,72 ¦ 1,80 ¦ 3,40 ¦ 9,41 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 16 ¦ 160 ¦ 2,80 ¦ 4,24 ¦ 7,08 ¦ 19,62 ¦ 3,09 ¦ 4,58 ¦ 7,59 ¦21,02 ¦ 160 ¦ 16 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,07 ¦ 2,43 ¦ 3,67 ¦ 10,07 ¦ 2,36 ¦ 2,77 ¦ 4,18 ¦11,47 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,73 ¦ 1,81 ¦ 3,41 ¦ 9,55 ¦ 0,73 ¦ 1,81 ¦ 3,41 ¦ 9,55 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 17 ¦ 170 ¦ 2,82 ¦ 4,27 ¦ 7,12 ¦ 20,12 ¦ 3,10 ¦ 4,64 ¦ 7,64 ¦21,58 ¦ 170 ¦ 17 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź. ¦ 2,09 ¦ 2,46 ¦ 3,71 ¦ 10,40 ¦ 2,37 ¦ 2,83 ¦ 4,23 ¦11,86 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,73 ¦ 1,81 ¦ 3,41 ¦ 9,72 ¦ 0,73 ¦ 1,81 ¦ 3,41 ¦ 9,72 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 18 ¦ 180 ¦ 2,89 ¦ 4,36 ¦ 7,26 ¦ 20,66 ¦ 3,19 ¦ 4,71 ¦ 7,80 ¦22,16 ¦ 180 ¦ 18 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,16 ¦ 2,54 ¦ 3,82 ¦ 10,77 ¦ 2,46 ¦ 2,89 ¦ 4,36 ¦12,27 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,73 ¦ 1,82 ¦ 3,44 ¦ 9,89 ¦ 0,73 ¦ 1,82 ¦ 3,44 ¦ 9,89 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 19 ¦ 190 ¦ 2,91 ¦ 4,40 ¦ 7,28 ¦ 21,17 ¦ 3,21 ¦ 4,76 ¦ 7,83 ¦22,74 ¦ 190 ¦ 19 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,16 ¦ 2,58 ¦ 3,86 ¦ 11,10 ¦ 2,46 ¦ 2,94 ¦ 4,41 ¦12,67 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,75 ¦ 1,82 ¦ 3,42 ¦ 10,07 ¦ 0,75 ¦ 1,82 ¦ 3,42 ¦10,07 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 20 ¦ 200 ¦ 2,98 ¦ 4,48 ¦ 7,46 ¦ 21,67 ¦ 3,27 ¦ 4,86 ¦ 8,01 ¦23,26 ¦ 200 ¦ 20 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,23 ¦ 2,64 ¦ 3,99 ¦ 11,47 ¦ 2,52 ¦ 3,02 ¦ 4,54 ¦13,06 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,75 ¦ 1,84 ¦ 3,47 ¦ 10,20 ¦ 0,75 ¦ 1,84 ¦ 3,47 ¦10,20 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 21 ¦ 250 ¦ 3,20 ¦ 4,83 ¦ 7,98 ¦ 23,19 ¦ 3,55 ¦ 5,25 ¦ 8,59 ¦24,93 ¦ 250 ¦ 21 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,41 ¦ 2,89 ¦ 4,33 ¦ 12,50 ¦ 2,76 ¦ 3,31 ¦ 4,94 ¦14,24 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,79 ¦ 1,94 ¦ 3,65 ¦ 10,69 ¦ 0,79 ¦ 1,94 ¦ 3,65 ¦10,69 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 22 ¦ 300 ¦ 3,59 ¦ 5,40 ¦ 3,89 ¦ 25,78 ¦ 3,99 ¦ 5,86 ¦ 9,58 ¦27,78 ¦ 300 ¦ 22 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,73 ¦ 3,29 ¦ 4,96 ¦ 14,27 ¦ 3,13 ¦ 3,75 ¦ 5,65 ¦16,27 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,86 ¦ 2,11 ¦ 3,93 ¦ 11,51 ¦ 0,86 ¦ 2,11 ¦ 3,93 ¦11,51 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 23 ¦ 350 ¦ 3,99 ¦ 5,96 ¦ 9,79 ¦ 28,34 ¦ 4,41 ¦ 6,47 ¦10,58 ¦30,58 ¦ 350 ¦ 23 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 3,06 ¦ 3,68 ¦ 5,56 ¦ 16,00 ¦ 3,48 ¦ 4,19 ¦ 6,35 ¦18,24 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,93 ¦ 2,28 ¦ 4,23 ¦ 12,34 ¦ 0,93 ¦ 2,28 ¦ 4,23 ¦12,34 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 24 ¦ 400 ¦ 4,33 ¦ 6,53 ¦10,68 ¦ 30,89 ¦ 4,79 ¦ 7,11 ¦11,54 ¦33,36 ¦ 400 ¦ 24 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 3,36 ¦ 4,10 ¦ 6,16 ¦ 17,73 ¦ 3,82 ¦ 4,68 ¦ 7,02 ¦20,20 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,97 ¦ 2,43 ¦ 4,52 ¦ 13,16 ¦ 0,97 ¦ 2,43 ¦ 4,52 ¦13,16 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 25 ¦ 450 ¦ 4,72 ¦ 7,10 ¦11,56 ¦ 33,46 ¦ 5,23 ¦ 7,72 ¦12,51 ¦36,20 ¦ 450 ¦ 25 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 3,68 ¦ 4,50 ¦ 6,77 ¦ 19,50 ¦ 4,19 ¦ 5,12 ¦ 7,72 ¦22,24 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,04 ¦ 2,60 ¦ 4,79 ¦ 13,96 ¦ 1,04 ¦ 2,60 ¦ 4,79 ¦13,96 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 26 ¦ 500 ¦ 5,12 ¦ 7,66 ¦12,44 ¦ 36,01 ¦ 5,68 ¦ 8,35 ¦13,48 ¦38,98 ¦ 500 ¦ 26 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,01 ¦ 4,89 ¦ 7,37 ¦ 21,23 ¦ 4,57 ¦ 5,58 ¦ 8,41 ¦24,20 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,11 ¦ 2,77 ¦ 5,07 ¦ 14,78 ¦ 1,11 ¦ 2,77 ¦ 5,07 ¦14,78 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 27 ¦ 550 ¦ 5,50 ¦ 8,22 ¦13,34 ¦ 38,59 ¦ 6,11 ¦ 8,97 ¦14,46 ¦41,79 ¦ 550 ¦ 27 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,31 ¦ 5,30 ¦ 7,97 ¦ 22,97 ¦ 4,92 ¦ 6,05 ¦ 9,09 ¦26,17 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,19 ¦ 2,92 ¦ 5,37 ¦ 15,62 ¦ 1,19 ¦ 2,92 ¦ 5,37 ¦15,62 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 28 ¦ 600 ¦ 5,88 ¦ 8,78 ¦14,24 ¦ 41,15 ¦ 6,53 ¦ 9,57 ¦15,43 ¦44,61 ¦ 600 ¦ 28 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,63 ¦ 5,70 ¦ 8,58 ¦ 24,74 ¦ 5,28 ¦ 6,49 ¦ 9,77 ¦28,20 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,25 ¦ 3,08 ¦ 5,66 ¦ 16,41 ¦ 1,25 ¦ 3,08 ¦ 5,66 ¦16,41 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 29 ¦ 650 ¦ 6,24 ¦ 9,34 ¦15,11 ¦ 43,69 ¦ 6,93 ¦10,20 ¦16,38 ¦47,40 ¦ 650 ¦ 29 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,94 ¦ 6,09 ¦ 9,18 ¦ 26,46 ¦ 5,63 ¦ 6,95 ¦10,45 ¦30,17 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,30 ¦ 3,25 ¦ 5,93 ¦ 17,23 ¦ 1,30 ¦ 3,25 ¦ 5,93 ¦17,23 ¦   Ļėąö. ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 30 ¦ 700 ¦ 6,62 ¦ 9,93 ¦15,99 ¦ 46,26 ¦ 7,37 ¦10,83 ¦17,36 ¦50,20 ¦ 700 ¦ 30 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 5,25 ¦ 6,51 ¦ 9,77 ¦ 28,20 ¦ 6,00 ¦ 7,41 ¦11,14 ¦32,14 ¦  Źāčņīź ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,37 ¦ 3,42 ¦ 6,22 ¦ 18,06 ¦ 1,37 ¦ 3,42 ¦ 6,22 ¦18,06 ¦   Ļėąö. ¦
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
                             Ņąįėčö˙ 2
 
         Āąšņ³ńņü ļšīæēäó ķą ēąė³ēķčö˙õ
        ó āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³
   (ļīāķčé źāčņīź ó ćščāķ˙õ ó ō³šģīāčõ ļīæēäąõ 1-ćī źėąńó)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
¦ N ¦ Ā³ä- ¦   Ļąńąęčšńüźčé ļīæēä   ¦    Ųāčäźčé ļīæēä    ¦ Ā³ä- ¦ N ¦
¦ ņ/ļ ¦ ńņąķü¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ ńņąķü¦ ņ/ļ ¦
¦   ¦ (źģ) ¦ Ē, Ń ¦  Ļ ¦ Ź, Ģ ¦  Ė  ¦ Ē, Ń ¦  Ļ ¦ Ź, Ģ ¦ Ė  ¦ (źģ) ¦   ¦
¦ÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄĦ
¦ 1 ¦  10 ¦ 2,46 ¦ 3,78 ¦ 6,50 ¦ 17,91 ¦ 2,67 ¦ 4,04 ¦ 6,86 ¦ 18,90¦ 10  ¦ 1 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,10 ¦ 1,20 ¦ 1,79 ¦ 4,84 ¦ 1,24 ¦ 1,37 ¦ 2,03 ¦ 5,50¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,36 ¦ 2,58 ¦ 4,71 ¦ 13,07 ¦ 1,43 ¦ 2,67 ¦ 4,83 ¦ 13,40¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 2 ¦  20 ¦ 2,55 ¦ 3,98 ¦ 6,84 ¦ 18,66 ¦ 2,82 ¦ 4,25 ¦ 7,25 ¦ 19,77¦ 20  ¦ 2 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź ¦ 1,16 ¦ 1,29 ¦ 1,94 ¦ 5,16 ¦ 1,34 ¦ 1,47 ¦ 2,21 ¦ 5,90¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,39 ¦ 2,69 ¦ 4,90 ¦ 13,50 ¦ 1,48 ¦ 2,78 ¦ 5,04 ¦ 13,87¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 3 ¦  30 ¦ 2,73 ¦ 4,13 ¦ 7,13 ¦ 19,49 ¦ 2,98 ¦ 4,43 ¦ 7,56 ¦ 20,64¦ 30  ¦ 3 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź ¦ 1,24 ¦ 1,37 ¦ 2,07 ¦ 5,54 ¦ 1,41 ¦ 1,57 ¦ 2,36 ¦ 6,31¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,49 ¦ 2,76 ¦ 5,06 ¦ 13,95 ¦ 1,58 ¦ 2,86 ¦ 5,20 ¦ 14,33¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 4 ¦  40 ¦ 2,85 ¦ 4,33 ¦ 7,42 ¦ 20,16 ¦ 3,11 ¦ 4,62 ¦ 7,88 ¦ 21,42¦ 40  ¦ 4 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź ¦ 1,32 ¦ 1,47 ¦ 2,19 ¦ 5,86 ¦ 1,49 ¦ 1,66 ¦ 2,49 ¦ 6,70¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,53 ¦ 2,86 ¦ 5,23 ¦ 14,30 ¦ 1,62 ¦ 2,96 ¦ 5,39 ¦ 14,72¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 5 ¦  50 ¦ 2,96 ¦ 4,50 ¦ 7,68 ¦ 20,99 ¦ 3,26 ¦ 4,83 ¦ 8,15 ¦ 22,28¦ 50  ¦ 5 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź ¦ 1,37 ¦ 1,54 ¦ 2,32 ¦ 6,24 ¦ 1,57 ¦ 1,76 ¦ 2,63 ¦ 7,10¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,59 ¦ 2,96 ¦ 5,36 ¦ 14,75 ¦ 1,69 ¦ 3,07 ¦ 5,52 ¦ 15,18¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 6 ¦  60 ¦ 3,08 ¦ 4,68 ¦ 7,98 ¦ 21,75 ¦ 3,36 ¦ 5,01 ¦ 8,50 ¦ 23,15¦ 60  ¦ 6 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,45 ¦ 1,64 ¦ 2,46 ¦ 6,57 ¦ 1,64 ¦ 1,86 ¦ 2,81 ¦ 7,50¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,63 ¦ 3,04 ¦ 5,52 ¦ 15,18 ¦ 1,72 ¦ 3,15 ¦ 5,69 ¦ 15,65¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 7 ¦  70 ¦ 3,20 ¦ 4,89 ¦ 8,29 ¦ 22,56 ¦ 3,54 ¦ 5,27 ¦ 8,85 ¦ 24,00¦ 70  ¦ 7 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,51 ¦ 1,72 ¦ 2,59 ¦ 6,94 ¦ 1,74 ¦ 1,97 ¦ 2,96 ¦ 7,90¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,69 ¦ 3,17 ¦ 5,70 ¦ 15,62 ¦ 1,80 ¦ 3,30 ¦ 5,89 ¦ 16,10¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 8 ¦  80 ¦ 3,29 ¦ 5,03 ¦ 8,55 ¦ 23,27 ¦ 3,62 ¦ 5,39 ¦ 9,11 ¦ 24,83¦ 80  ¦ 8 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,57 ¦ 1,79 ¦ 2,71 ¦ 7,27 ¦ 1,79 ¦ 2,03 ¦ 3,08 ¦ 8,31¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,72 ¦ 3,24 ¦ 5,84 ¦ 16,00 ¦ 1,83 ¦ 3,36 ¦ 6,03 ¦ 16,52¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 9 ¦  90 ¦ 3,42 ¦ 5,21 ¦ 8,82 ¦ 24,08 ¦ 3,75 ¦ 5,61 ¦ 9,40 ¦ 25,67¦ 90  ¦ 9 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,64 ¦ 1,89 ¦ 2,84 ¦ 7,64 ¦ 1,86 ¦ 2,16 ¦ 3,23 ¦ 8,70¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,78 ¦ 3,32 ¦ 5,98 ¦ 16,44 ¦ 1,89 ¦ 3,45 ¦ 6,17 ¦ 16,97¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 10 ¦  100¦ 3,59 ¦ 5,42 ¦ 9,15 ¦ 24,83 ¦ 3,96 ¦ 5,82 ¦ 9,78 ¦ 26,46¦ 100 ¦ 10 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,72 ¦ 1,97 ¦ 2,98 ¦ 7,97 ¦ 1,97 ¦ 2,24 ¦ 3,40 ¦ 9,06¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,87 ¦ 3,45 ¦ 6,17 ¦ 16,86 ¦ 1,99 ¦ 3,58 ¦ 6,38 ¦ 17,40¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 11 ¦  110¦ 3,69 ¦ 5,59 ¦ 9,44 ¦ 25,65 ¦ 4,05 ¦ 6,03 ¦10,11 ¦ 27,39¦ 110 ¦ 11 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,79 ¦ 2,07 ¦ 3,11 ¦ 8,34 ¦ 2,03 ¦ 2,36 ¦ 3,56 ¦ 9,50¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,90 ¦ 3,52 ¦ 6,33 ¦ 17,31 ¦ 2,02 ¦ 3,67 ¦ 6,55 ¦ 17,89¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 12 ¦  120¦ 3,81 ¦ 5,75 ¦ 9,68 ¦ 26,34 ¦ 4,19 ¦ 6,20 ¦10,35 ¦ 28,13¦ 120 ¦ 12 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,84 ¦ 2,14 ¦ 3,23 ¦ 8,67 ¦ 2,09 ¦ 2,44 ¦ 3,68 ¦ 9,86¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,97 ¦ 3,61 ¦ 6,45 ¦ 17,67 ¦ 2,10 ¦ 3,76 ¦ 6,67 ¦ 18,27¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 13 ¦  130¦ 3,92 ¦ 5,97 ¦ 9,99 ¦ 27,14 ¦ 4,33 ¦ 6,47 ¦10,70 ¦ 29,06¦ 130 ¦ 13 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,91 ¦ 2,24 ¦ 3,36 ¦ 9,03 ¦ 2,19 ¦ 2,57 ¦ 3,83 ¦ 10,31¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,01 ¦ 3,73 ¦ 6,63 ¦ 18,11 ¦ 2,14 ¦ 3,90 ¦ 6,87 ¦ 18,75¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 14 ¦  140¦ 4,07 ¦ 6,12 ¦10,26 ¦ 27,90 ¦ 4,47 ¦ 6,58 ¦11,01 ¦ 29,85¦ 140 ¦ 14 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,99 ¦ 2,32 ¦ 3,48 ¦ 9,37 ¦ 2,26 ¦ 2,63 ¦ 3,98 ¦ 10,67¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,07 ¦ 3,80 ¦ 6,78 ¦ 18,53 ¦ 2,21 ¦ 3,95 ¦ 7,03 ¦ 19,18¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 15 ¦  150¦ 4,19 ¦ 6,32 ¦10,55 ¦ 28,67 ¦ 4,62 ¦ 6,84 ¦11,28 ¦ 30,71¦ 150 ¦ 15 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,07 ¦ 2,41 ¦ 3,63 ¦ 9,70 ¦ 2,36 ¦ 2,76 ¦ 4,12 ¦ 11,06¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,12 ¦ 3,90 ¦ 6,91 ¦ 18,97 ¦ 2,26 ¦ 4,08 ¦ 7,16 ¦ 19,65¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 16 ¦  160¦ 4,20 ¦ 6,36 ¦10,62 ¦ 29,43 ¦ 4,64 ¦ 6,87 ¦11,39 ¦ 31,53¦ 160 ¦ 16 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,07 ¦ 2,43 ¦ 3,67 ¦ 10,07 ¦ 2,36 ¦ 2,77 ¦ 4,18 ¦ 11,47¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,13 ¦ 3,93 ¦ 6,95 ¦ 19,36 ¦ 2,28 ¦ 4,10 ¦ 7,21 ¦ 20,06¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 17 ¦  170¦ 4,23 ¦ 6,40 ¦10,68 ¦ 30,18 ¦ 4,65 ¦ 6,96 ¦11,46 ¦ 32,37¦ 170 ¦ 17 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,09 ¦ 2,46 ¦ 3,71 ¦ 10,40 ¦ 2,37 ¦ 2,83 ¦ 4,23 ¦ 11,86¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,14 ¦ 3,94 ¦ 6,97 ¦ 19,78 ¦ 2,28 ¦ 4,13 ¦ 7,23 ¦ 20,51¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 18 ¦  180¦ 4,34 ¦ 6,54 ¦10,89 ¦ 30,99 ¦ 4,79 ¦ 7,07 ¦11,70 ¦ 33,24¦ 180 ¦ 18 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,16 ¦ 2,54 ¦ 3,82 ¦ 10,77 ¦ 2,46 ¦ 2,89 ¦ 4,36 ¦ 12,27¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,18 ¦ 4,00 ¦ 7,07 ¦ 20,22 ¦ 2,33 ¦ 4,17 ¦ 7,34 ¦ 20,97¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 19 ¦  190¦ 4,37 ¦ 6,60 ¦10,92 ¦ 31,76 ¦ 4,82 ¦ 7,14 ¦11,75 ¦ 34,11¦ 190 ¦ 19 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,16 ¦ 2,58 ¦ 3,86 ¦ 11,10 ¦ 2,46 ¦ 2,94 ¦ 4,41 ¦ 12,67¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,21 ¦ 4,02 ¦ 7,06 ¦ 20,66 ¦ 2,36 ¦ 4,20 ¦ 7,34 ¦ 21,44¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 20 ¦  200¦ 4,47 ¦ 6,72 ¦11,19 ¦ 32,51 ¦ 4,91 ¦ 7,29 ¦12,02 ¦ 34,89¦ 200 ¦ 20 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,23 ¦ 2,64 ¦ 3,99 ¦ 11,47 ¦ 2,52 ¦ 3,02 ¦ 4,54 ¦ 13,06¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,24 ¦ 4,08 ¦ 7,20 ¦ 21,04 ¦ 2,39 ¦ 4,27 ¦ 7,48 ¦ 21,83¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 21 ¦  250¦ 4,80 ¦ 7,25 ¦11,97 ¦ 34,79 ¦ 5,32 ¦ 7,88 ¦12,89 ¦ 37,40¦ 250 ¦ 21 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,41 ¦ 2,89 ¦ 4,33 ¦ 12,50 ¦ 2,76 ¦ 3,31 ¦ 4,94 ¦ 14,24¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,39 ¦ 4,36 ¦ 7,64 ¦ 22,29 ¦ 2,57 ¦ 4,57 ¦ 7,94 ¦ 23,15¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 22 ¦  300¦ 5,39 ¦ 8,10 ¦13,34 ¦ 38,67 ¦ 5,98 ¦ 8,79 ¦14,37 ¦ 41,67¦ 300 ¦ 22 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,73 ¦ 3,29 ¦ 4,96 ¦ 14,27 ¦ 3,13 ¦ 3,75 ¦ 5,65 ¦ 16,27¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,66 ¦ 4,81 ¦ 8,38 ¦ 24,40 ¦ 2,86 ¦ 5,04 ¦ 8,72 ¦ 25,40¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 23 ¦  350¦ 5,99 ¦ 8,94 ¦14,69 ¦ 42,51 ¦ 6,62 ¦ 9,71 ¦15,87 ¦ 45,87¦ 350 ¦ 23 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 3,06 ¦ 3,68 ¦ 5,56 ¦ 16,00 ¦ 3,48 ¦ 4,19 ¦ 6,35 ¦ 18,24¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,93 ¦ 5,26 ¦ 9,13 ¦ 26,51 ¦ 3,14 ¦ 5,52 ¦ 9,52 ¦ 27,63¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 24 ¦  400¦ 6,50 ¦ 9,79 ¦16,02 ¦ 46,34 ¦ 7,19 ¦10,37 ¦17,31 ¦ 50,04¦ 400 ¦ 24 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 3,36 ¦ 4,10 ¦ 6,16 ¦ 17,73 ¦ 3,82 ¦ 4,68 ¦ 7,02 ¦ 20,20¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 3,14 ¦ 5,69 ¦ 9,86 ¦ 28,61 ¦ 3,37 ¦ 5,98 ¦10,29 ¦ 29,84¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 25 ¦  450¦ 7,08 ¦10,65 ¦17,34 ¦ 50,19 ¦ 7,85 ¦11,58 ¦18,77 ¦ 54,30¦ 450 ¦ 25 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 3,68 ¦ 4,50 ¦ 6,77 ¦ 19,50 ¦ 4,19 ¦ 5,12 ¦ 7,72 ¦ 22,24¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 3,40 ¦ 6,15 ¦10,57 ¦ 30,69 ¦ 3,66 ¦ 6,46 ¦11,05 ¦ 32,06¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 26 ¦  500¦ 7,68 ¦11,49 ¦18,66 ¦ 54,02 ¦ 8,52 ¦12,53 ¦20,22 ¦ 58,47¦ 500 ¦ 26 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,01 ¦ 4,89 ¦ 7,37 ¦ 21,23 ¦ 4,57 ¦ 5,58 ¦ 8,41 ¦ 24,20¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 3,67 ¦ 6,60 ¦11,29 ¦ 32,79 ¦ 3,95 ¦ 6,94 ¦11,81 ¦ 34,27¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 27 ¦  550¦ 8,25 ¦12,33 ¦20,01 ¦ 57,88 ¦ 9,16 ¦13,46 ¦21,69 ¦ 62,69¦ 550 ¦ 27 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,31 ¦ 5,30 ¦ 7,97 ¦ 22,97 ¦ 4,92 ¦ 6,05 ¦ 9,09 ¦ 26,17¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 3,94 ¦ 7,03 ¦12,04 ¦ 34,91 ¦ 4,24 ¦ 7,40 ¦12,60 ¦ 36,52¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 28 ¦  600¦ 8,82 ¦13,17 ¦21,36 ¦ 61,72 ¦ 9,80 ¦14,36 ¦23,15 ¦ 66,91¦ 600 ¦ 28 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,63 ¦ 5,70 ¦ 8,58 ¦ 24,74 ¦ 5,28 ¦ 6,49 ¦ 9,77 ¦ 28,20¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 4,19 ¦ 7,47 ¦12,78 ¦ 36,99 ¦ 4,52 ¦ 7,87 ¦13,38 ¦ 38,71¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 29 ¦  650¦ 9,36 ¦14,01 ¦22,67 ¦ 65,54 ¦10,40 ¦15,30 ¦24,57 ¦ 71,10¦ 650 ¦ 29 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,94 ¦ 6,09 ¦ 9,18 ¦ 26,46 ¦ 5,63 ¦ 6,95 ¦10,45 ¦ 30,17¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 4,42 ¦ 7,92 ¦13,49 ¦ 39,08 ¦ 4,77 ¦ 8,35 ¦14,12 ¦40,93 ¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 30 ¦  700¦ 9,93 ¦14,90 ¦23,99 ¦ 69,39 ¦11,06 ¦16,25 ¦26,04 ¦ 75,30¦ 700 ¦ 30 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 5,25 ¦ 6,51 ¦ 9,77 ¦ 28,20 ¦ 6,00 ¦ 7,41 ¦11,14 ¦ 32,14¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 4,68 ¦ 8,39 ¦14,22 ¦ 41,19 ¦ 5,06 ¦ 8,84 ¦14,90 ¦ 43,16¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 31 ¦  800¦10,77 ¦16,17 ¦26,04 ¦ 75,16 ¦11,99 ¦17,67 ¦28,29 ¦ 81,66¦ 800 ¦ 31 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 5,72 ¦ 7,11 ¦10,70 ¦ 30,84 ¦ 6,53 ¦ 8,11 ¦12,20 ¦ 35,17¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 5,05 ¦ 9,06 ¦15,34 ¦ 44,32 ¦ 5,45 ¦ 9,56 ¦16,09 ¦ 46,49¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 32 ¦  900¦11,94 ¦17,84 ¦28,70 ¦ 82,83 ¦13,26 ¦19,50 ¦31,19 ¦ 90,02¦ 900 ¦ 32 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 6,37 ¦ 7,90 ¦11,91 ¦ 34,34 ¦ 7,25 ¦ 9,01 ¦13,57 ¦ 39,13¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 5,57 ¦ 9,94 ¦16,79 ¦ 48,49 ¦ 6,01 ¦10,49 ¦17,62 ¦ 50,89¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 33 ¦ 1000¦13,10 ¦19,56 ¦31,37 ¦ 90,51 ¦14,57 ¦21,39 ¦34,11 ¦ 98,46¦ 1000 ¦ 33 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 6,99 ¦ 8,71 ¦13,11 ¦ 37,80 ¦ 7,97 ¦ 9,93 ¦14,94 ¦ 43,10¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 6,11 ¦10,85 ¦18,26 ¦ 52,71 ¦ 6,59 ¦11,46 ¦19,17 ¦ 55,36¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 34 ¦ 1100¦14,21 ¦21,26 ¦34,05 ¦ 98,19 ¦15,81 ¦23,25 ¦37,07 ¦106,83¦ 1100 ¦ 34 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 7,62 ¦ 9,53 ¦14,32 ¦ 41,30 ¦ 8,69 ¦10,86 ¦16,33 ¦ 47,06¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 6,59 ¦11,73 ¦19,73 ¦ 56,89 ¦ 7,12 ¦12,39 ¦20,74 ¦ 59,77¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 35 ¦ 1200¦15,39 ¦22,91 ¦36,71 ¦105,92 ¦17,12 ¦25,05 ¦39,96 ¦115,31¦ 1200 ¦ 35 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 8,27 ¦10,31 ¦15,53 ¦ 44,80 ¦ 9,42 ¦11,74 ¦17,70 ¦ 51,06¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 7,12 ¦12,60 ¦21,18 ¦ 61,11 ¦ 7,70 ¦13,31 ¦22,26 ¦ 64,25¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 36 ¦ 1300¦16,55 ¦24,63 ¦39,42 ¦113,57 ¦18,44 ¦26,96 ¦42,93 ¦123,71¦ 1300 ¦ 36 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 8,89 ¦11,12 ¦16,75 ¦ 48,27 ¦10,15 ¦12,67 ¦19,09 ¦ 55,03¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 7,66 ¦13,51 ¦22,67 ¦ 65,30 ¦ 8,29 ¦14,29 ¦23,84 ¦ 68,68¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 37 ¦ 1400¦17,67 ¦26,33 ¦42,06 ¦121,23 ¦19,67 ¦28,82 ¦45,80 ¦132,09¦ 1400 ¦ 37 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 9,53 ¦11,93 ¦17,96 ¦ 51,77 ¦10,86 ¦13,59 ¦20,45 ¦ 59,01¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 8,14 ¦14,40 ¦24,10 ¦ 69,46 ¦ 8,81 ¦15,23 ¦25,35 ¦ 73,08¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 38 ¦ 1500¦18,80 ¦28,01 ¦44,73 ¦128,97 ¦20,91 ¦30,69 ¦48,77 ¦140,58¦ 1500 ¦ 38 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦10,15 ¦12,71 ¦19,15 ¦ 55,27 ¦11,56 ¦14,50 ¦21,84 ¦ 63,01¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 8,65 ¦15,30 ¦25,58 ¦ 73,70 ¦ 9,35 ¦16,19 ¦26,93 ¦ 77,57¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 39 ¦ 1600¦19,97 ¦29,70 ¦47,37 ¦136,65 ¦22,25 ¦32,54 ¦51,65 ¦149,01¦ 1600 ¦ 39 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦10,79 ¦13,53 ¦20,36 ¦ 58,77 ¦12,31 ¦15,42 ¦23,21 ¦ 67,01¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 9,17 ¦16,17 ¦27,01 ¦ 77,88 ¦ 9,94 ¦17,11 ¦28,44 ¦ 82,00¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 40 ¦ 1700¦21,09 ¦31,43 ¦50,10 ¦144,29 ¦23,49 ¦34,44 ¦54,62 ¦157,34¦ 1700 ¦ 40 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦11,42 ¦14,34 ¦21,59 ¦ 62,24 ¦13,02 ¦16,35 ¦24,60 ¦ 70,94¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 9,67 ¦17,09 ¦28,51 ¦ 82,04 ¦10,47 ¦18,09 ¦30,02 ¦ 86,40¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 41 ¦ 1900¦22,83 ¦33,97 ¦54,09 ¦155,81 ¦25,43 ¦37,23 ¦59,00 ¦169,97¦ 1900 ¦ 41 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦12,37 ¦15,55 ¦23,40 ¦ 67,47 ¦14,10 ¦17,72 ¦26,67 ¦ 76,91¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦10,46 ¦18,42 ¦30,69 ¦ 88,34 ¦11,33 ¦19,51 ¦32,33 ¦ 93,06¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 42 ¦ 2100¦25,10 ¦37,34 ¦59,42 ¦171,21 ¦27,96 ¦40,95 ¦64,85 ¦186,87¦ 2100 ¦ 42 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦13,62 ¦17,14 ¦25,81 ¦ 74,47 ¦15,53 ¦19,55 ¦29,43 ¦ 84,91¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦11,48 ¦20,20 ¦33,61 ¦ 96,74 ¦12,43 ¦21,40 ¦35,42 ¦101,96¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 43 ¦ 2300¦27,38 ¦40,77 ¦64,77 ¦186,57 ¦30,51 ¦44,69 ¦70,72 ¦203,67¦ 2300 ¦ 43 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦14,89 ¦18,77 ¦28,24 ¦ 81,44 ¦16,98 ¦21,38 ¦32,21 ¦ 92,84¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦12,49 ¦22,00 ¦36,53 ¦105,13 ¦13,53 ¦23,31 ¦38,51 ¦110,83¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 44 ¦ 2500¦29,66 ¦44,10 ¦70,13 ¦201,98 ¦33,06 ¦48,38 ¦76,55 ¦220,55¦ 2500 ¦ 44 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦16,15 ¦20,36 ¦30,65 ¦ 88,43 ¦18,42 ¦23,21 ¦34,93 ¦100,81¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦13,51 ¦23,74 ¦39,48 ¦113,55 ¦14,64 ¦25,17 ¦41,62 ¦119,74¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 45 ¦ 2700¦31,97 ¦47,49 ¦75,51 ¦217,31 ¦35,61 ¦52,11 ¦82,46 ¦237,35¦ 2700 ¦ 45 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦17,42 ¦21,96 ¦33,08 ¦ 95,41 ¦19,85 ¦25,04 ¦37,71 ¦108,77¦  Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦14,55 ¦25,53 ¦42,43 ¦121,90 ¦15,76 ¦27,07 ¦44,75 ¦128,58¦  Ļėąö.  ¦
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
                             Ņąįėčö˙ 3
 
         Āąšņ³ńņü ļšīæēäó ķą ēąė³ēķčö˙õ
        ó āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³
   (ļīāķčé źāčņīź ó ćščāķ˙õ ó ō³šģīāčõ ļīæēäąõ 2-ćī źėąńó)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
¦ N ¦ Ā³ä- ¦   Ļąńąęčšńüźčé ļīæēä   ¦    Ųāčäźčé ļīæēä    ¦ Ā³ä- ¦ N ¦
¦ ņ/ļ ¦ ńņąķü¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ ńņąķü¦ ņ/ļ ¦
¦   ¦ (źģ) ¦ Ē, Ń ¦  Ļ ¦ Ź, Ģ ¦  Ė  ¦ Ē, Ń ¦  Ļ ¦ Ź, Ģ ¦ Ė  ¦ (źģ) ¦   ¦
¦ÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄĦ
¦ 1  ¦ 10 ¦ 1,97 ¦ 3,02 ¦ 5,20 ¦ 14,33 ¦ 2,14 ¦ 3,23 ¦ 5,48 ¦ 15,12¦ 10  ¦ 1 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,10 ¦ 1,20 ¦ 1,79 ¦ 4,84 ¦ 1,24 ¦ 1,37 ¦ 2,03 ¦ 5,50¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,87 ¦ 1,82 ¦ 3,41 ¦ 9,49 ¦ 0,90 ¦ 1,86 ¦ 3,45 ¦ 9,62¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 2  ¦ 20 ¦ 2,04 ¦ 3,18 ¦ 5,47 ¦ 14,93 ¦ 2,26 ¦ 3,40 ¦ 5,80 ¦ 15,82¦ 20  ¦ 2 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,16 ¦ 1,29 ¦ 1,94 ¦ 5,16 ¦ 1,34 ¦ 1,47 ¦ 2,21 ¦ 5,90¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,88 ¦ 1,89 ¦ 3,53 ¦ 9,77 ¦ 0,92 ¦ 1,93 ¦ 3,59 ¦ 9,92¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 3  ¦ 30 ¦ 2,18 ¦ 3,30 ¦ 5,70 ¦ 15,59 ¦ 2,39 ¦ 3,54 ¦ 6,05 ¦ 16,51¦ 30  ¦ 3 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,24 ¦ 1,37 ¦ 2,07 ¦ 5,54 ¦ 1,41 ¦ 1,57 ¦ 2,36 ¦ 6,31¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,94 ¦ 1,93 ¦ 3,63 ¦ 10,05 ¦ 0,98 ¦ 1,97 ¦ 3,69 ¦ 10,20¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 4  ¦ 40 ¦ 2,28 ¦ 3,47 ¦ 5,94 ¦ 16,13 ¦ 2,48 ¦ 3,70 ¦ 6,30 ¦ 17,14¦ 40  ¦ 4 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,32 ¦ 1,47 ¦ 2,19 ¦ 5,86 ¦ 1,49 ¦ 1,66 ¦ 2,49 ¦ 6,70¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,96 ¦ 2,00 ¦ 3,75 ¦ 10,27 ¦ 0,99 ¦ 2,04 ¦ 3,81 ¦ 10,44¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 5  ¦ 50 ¦ 2,36 ¦ 3,60 ¦ 6,14 ¦ 16,79 ¦ 2,60 ¦ 3,86 ¦ 6,52 ¦ 17,82¦ 50  ¦ 5 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,37 ¦ 1,54 ¦ 2,32 ¦ 6,24 ¦ 1,57 ¦ 1,76 ¦ 2,63 ¦ 7,10¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 0,99 ¦ 2,06 ¦ 3,82 ¦ 10,55 ¦ 1,03 ¦ 2,10 ¦ 3,89 ¦ 10,72¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 6  ¦ 60 ¦ 2,46 ¦ 3,74 ¦ 6,38 ¦ 17,40 ¦ 2,69 ¦ 4,01 ¦ 6,80 ¦ 18,52¦ 60  ¦ 6 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,45 ¦ 1,64 ¦ 2,46 ¦ 6,57 ¦ 1,64 ¦ 1,86 ¦ 2,81 ¦ 7,50¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,01 ¦ 2,10 ¦ 3,92 ¦ 10,83 ¦ 1,05 ¦ 2,15 ¦ 3,99 ¦ 11,02¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 7  ¦ 70 ¦ 2,56 ¦ 3,91 ¦ 6,64 ¦ 18,05 ¦ 2,83 ¦ 4,21 ¦ 7,08 ¦ 19,20¦ 70  ¦ 7 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,51 ¦ 1,72 ¦ 2,59 ¦ 6,94 ¦ 1,74 ¦ 1,97 ¦ 2,96 ¦ 7,90¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,05 ¦ 2,19 ¦ 4,05 ¦ 11,11 ¦ 1,09 ¦ 2,24 ¦ 4,12 ¦ 11,30¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 8  ¦ 80 ¦ 2,63 ¦ 4,02 ¦ 6,84 ¦ 18,61 ¦ 2,89 ¦ 4,31 ¦ 7,28 ¦ 19,86¦ 80  ¦ 8 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,57 ¦ 1,79 ¦ 2,71 ¦ 7,27 ¦ 1,79 ¦ 2,03 ¦ 3,08 ¦ 8,31¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,06 ¦ 2,23 ¦ 4,13 ¦ 11,34 ¦ 1,10 ¦ 2,28 ¦ 4,20 ¦ 11,55¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 9  ¦ 90 ¦ 2,74 ¦ 4,16 ¦ 7,06 ¦ 19,26 ¦ 3,00 ¦ 4,49 ¦ 7,52 ¦ 20,53¦ 90  ¦ 9 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,64 ¦ 1,89 ¦ 2,84 ¦ 7,64 ¦ 1,86 ¦ 2,16 ¦ 3,23 ¦ 8,70¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,10 ¦ 2,27 ¦ 4,22 ¦ 11,62 ¦ 1,14 ¦ 2,33 ¦ 4,29 ¦ 11,83¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 10 ¦ 100 ¦ 2,87 ¦ 4,33 ¦ 7,32 ¦ 19,86 ¦ 3,17 ¦ 4,66 ¦ 7,82 ¦ 21,17¦ 100 ¦ 10 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,72 ¦ 1,97 ¦ 2,98 ¦ 7,97 ¦ 1,97 ¦ 2,24 ¦ 3,40 ¦ 9,06¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,15 ¦ 2,36 ¦ 4,34 ¦ 11,89 ¦ 1,20 ¦ 2,42 ¦ 4,42 ¦ 12,11¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 11 ¦ 110 ¦ 2,95 ¦ 4,48 ¦ 7,55 ¦ 20,52 ¦ 3,24 ¦ 4,82 ¦ 8,09 ¦ 21,91¦ 110 ¦ 11 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,79 ¦ 2,07 ¦ 3,11 ¦ 8,34 ¦ 2,03 ¦ 2,36 ¦ 3,56 ¦ 9,50¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,16 ¦ 2,41 ¦ 4,44 ¦ 12,18 ¦ 1,21 ¦ 2,46 ¦ 4,53 ¦ 12,41¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 12 ¦ 120 ¦ 3,05 ¦ 4,60 ¦ 7,74 ¦ 21,07 ¦ 3,35 ¦ 4,96 ¦ 8,28 ¦ 22,50¦ 120 ¦ 12 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,84 ¦ 2,14 ¦ 3,23 ¦ 8,67 ¦ 2,09 ¦ 2,44 ¦ 3,68 ¦ 9,86¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,21 ¦ 2,46 ¦ 4,51 ¦ 12,40 ¦ 1,26 ¦ 2,52 ¦ 4,60 ¦ 12,64¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 13 ¦ 130 ¦ 3,13 ¦ 4,78 ¦ 7,99 ¦ 21,71 ¦ 3,47 ¦ 5,17 ¦ 8,56 ¦ 23,24¦ 130 ¦ 13 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,91 ¦ 2,24 ¦ 3,36 ¦ 9,03 ¦ 2,19 ¦ 2,57 ¦ 3,83 ¦ 10,31¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,22 ¦ 2,54 ¦ 4,63 ¦ 12,68 ¦ 1,28 ¦ 2,60 ¦ 4,73 ¦ 12,93¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 14 ¦ 140 ¦ 3,25 ¦ 4,90 ¦ 8,21 ¦ 22,32 ¦ 3,58 ¦ 5,27 ¦ 8,81 ¦ 23,88¦ 140 ¦ 14 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,99 ¦ 2,32 ¦ 3,48 ¦ 9,37 ¦ 2,26 ¦ 2,63 ¦ 3,98 ¦ 10,67¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,26 ¦ 2,58 ¦ 4,73 ¦ 12,95 ¦ 1,32 ¦ 2,64 ¦ 4,83 ¦ 13,21¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 15 ¦ 150 ¦ 3,35 ¦ 5,05 ¦ 8,44 ¦ 22,93 ¦ 3,70 ¦ 5,47 ¦ 9,02 ¦ 24,56¦ 150 ¦ 15 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,07 ¦ 2,41 ¦ 3,63 ¦ 9,70 ¦ 2,36 ¦ 2,76 ¦ 4,12 ¦ 11,06¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,28 ¦ 2,64 ¦ 4,81 ¦ 13,23 ¦ 1,34 ¦ 2,71 ¦ 4,90 ¦ 13,50¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 16 ¦ 160 ¦ 3,36 ¦ 5,09 ¦ 8,50 ¦ 23,54 ¦ 3,71 ¦ 5,50 ¦ 9,11 ¦ 25,22¦ 160 ¦ 16 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,07 ¦ 2,43 ¦ 3,67 ¦ 10,07 ¦ 2,36 ¦ 2,77 ¦ 4,18 ¦ 11,47¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,29 ¦ 2,66 ¦ 4,83 ¦ 13,47 ¦ 1,35 ¦ 2,73 ¦ 4,93 ¦ 13,75¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 17 ¦ 170 ¦ 3,38 ¦ 5,12 ¦ 8,54 ¦ 24,14 ¦ 3,72 ¦ 5,57 ¦ 9,17 ¦ 25,90¦ 170 ¦ 17 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,09 ¦ 2,46 ¦ 3,71 ¦ 10,40 ¦ 2,37 ¦ 2,83 ¦ 4,23 ¦ 11,86¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,29 ¦ 2,66 ¦ 4,83 ¦ 13,74 ¦ 1,35 ¦ 2,74 ¦ 4,94 ¦ 14,04¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 18 ¦ 180 ¦ 3,47 ¦ 5,23 ¦ 8,71 ¦ 24,79 ¦ 3,83 ¦ 5,65 ¦ 9,36 ¦ 26,59¦ 180 ¦ 18 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,16 ¦ 2,54 ¦ 3,82 ¦ 10,77 ¦ 2,46 ¦ 2,89 ¦ 4,36 ¦ 12,27¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,31 ¦ 2,69 ¦ 4,89 ¦ 14,02 ¦ 1,37 ¦ 2,76 ¦ 5,00 ¦ 14,32¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 19 ¦ 190 ¦ 3,49 ¦ 5,28 ¦ 8,74 ¦ 25,40 ¦ 3,85 ¦ 5,71 ¦ 9,40 ¦ 27,29¦ 190 ¦ 19 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,16 ¦ 2,58 ¦ 3,86 ¦ 11,10 ¦ 2,46 ¦ 2,94 ¦ 4,41 ¦ 12,67¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,33 ¦ 2,70 ¦ 4,88 ¦ 14,30 ¦ 1,39 ¦ 2,77 ¦ 4,99 ¦ 14,62¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 20 ¦ 200 ¦ 3,58 ¦ 5,38 ¦ 8,95 ¦ 26,00 ¦ 3,92 ¦ 5,83 ¦ 9,61 ¦ 27,91¦ 200 ¦ 20 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,23 ¦ 2,64 ¦ 3,99 ¦ 11,47 ¦ 2,52 ¦ 3,02 ¦ 4,54 ¦ 13,06¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,35 ¦ 2,74 ¦ 4,96 ¦ 14,53 ¦ 1,40 ¦ 2,81 ¦ 5,07 ¦ 14,85¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 21 ¦ 250 ¦ 3,84 ¦ 5,80 ¦ 9,58 ¦ 27,83 ¦ 4,26 ¦ 6,30 ¦10,31 ¦ 29,92¦ 250 ¦ 21 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,41 ¦ 2,89 ¦ 4,33 ¦ 12,50 ¦ 2,76 ¦ 3,31 ¦ 4,94 ¦ 14,24¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,43 ¦ 2,91 ¦ 5,25 ¦ 15,33 ¦ 1,50 ¦ 2,99 ¦ 5,37 ¦ 15,68¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 22 ¦ 300 ¦ 4,31 ¦ 6,48 ¦10,67 ¦ 30,94 ¦ 4,79 ¦ 7,03 ¦11,50 ¦ 33,34¦ 300 ¦ 22 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 2,73 ¦ 3,29 ¦ 4,96 ¦ 14,27 ¦ 3,13 ¦ 3,75 ¦ 5,65 ¦ 16,27¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,58 ¦ 3,19 ¦ 5,71 ¦ 16,67 ¦ 1,66 ¦ 3,28 ¦ 5,85 ¦ 17,07¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 23 ¦ 350 ¦ 4,79 ¦ 7,15 ¦11,75 ¦ 34,01 ¦ 5,29 ¦ 7,76 ¦12,70 ¦ 36,70¦ 350 ¦ 23 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 3,06 ¦ 3,68 ¦ 5,56 ¦ 16,00 ¦ 3,48 ¦ 4,19 ¦ 6,35 ¦ 18,24¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,73 ¦ 3,47 ¦ 6,19 ¦ 18,01 ¦ 1,81 ¦ 3,57 ¦ 6,35 ¦ 18,46¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 24 ¦ 400 ¦ 5,20 ¦ 7,84 ¦12,82 ¦ 37,07 ¦ 5,75 ¦ 8,53 ¦13,85 ¦ 40,03¦ 400 ¦ 24 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 3,36 ¦ 4,10 ¦ 6,16 ¦ 17,73 ¦ 3,82 ¦ 4,68 ¦ 7,02 ¦ 20,20¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,84 ¦ 3,74 ¦ 6,66 ¦ 19,34 ¦ 1,93 ¦ 3,85 ¦ 6,83 ¦ 19,83¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 25 ¦ 450 ¦ 5,66 ¦ 8,52 ¦13,87 ¦ 40,15 ¦ 6,28 ¦ 9,26 ¦15,01 ¦ 43,44¦ 450 ¦ 25 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 3,68 ¦ 4,50 ¦ 6,77 ¦ 19,50 ¦ 4,19 ¦ 5,12 ¦ 7,72 ¦ 22,24¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 1,98 ¦ 4,02 ¦ 7,10 ¦ 20,65 ¦ 2,09 ¦ 4,14 ¦ 7,29 ¦ 21,20¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 26 ¦ 500 ¦ 6,14 ¦ 9,19 ¦14,93 ¦ 43,21 ¦ 6,82 ¦10,02 ¦16,18 ¦ 46,78¦ 500 ¦ 26 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,01 ¦ 4,89 ¦ 7,37 ¦ 21,23 ¦ 4,57 ¦ 5,58 ¦ 8,41 ¦ 24,20¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,13 ¦ 4,30 ¦ 7,56 ¦ 21,98 ¦ 2,25 ¦ 4,44 ¦ 7,77 ¦ 22,58¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 27 ¦ 550 ¦ 6,60 ¦ 9,86 ¦16,01 ¦ 46,31 ¦ 7,33 ¦10,76 ¦17,35 ¦ 50,15¦ 550 ¦ 27 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,31 ¦ 5,30 ¦ 7,97 ¦ 22,97 ¦ 4,92 ¦ 6,05 ¦ 9,09 ¦ 26,17¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,29 ¦ 4,56 ¦ 8,04 ¦ 23,34 ¦ 2,41 ¦ 4,71 ¦ 8,26 ¦ 23,98¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 28 ¦ 600 ¦ 7,06 ¦10,54 ¦17,09 ¦ 49,38 ¦ 7,84 ¦11,48 ¦18,52 ¦ 53,53¦ 600 ¦ 28 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,63 ¦ 5,70 ¦ 8,58 ¦ 24,74 ¦ 5,28 ¦ 6,49 ¦ 9,77 ¦ 28,20¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,43 ¦ 4,84 ¦ 8,51 ¦ 24,64 ¦ 2,56 ¦ 4,99 ¦ 8,75 ¦ 25,33¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 29 ¦ 650 ¦ 7,49 ¦11,21 ¦18,13 ¦ 52,43 ¦ 8,32 ¦12,24 ¦19,66 ¦ 56,88¦ 650 ¦ 29 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 4,94 ¦ 6,09 ¦ 9,18 ¦ 26,46 ¦ 5,63 ¦ 6,95 ¦10,45 ¦ 30,17¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,55 ¦ 5,12 ¦ 8,95 ¦ 25,97 ¦ 2,69 ¦ 5,29 ¦ 9,21 ¦ 26,71¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 30 ¦ 700 ¦ 7,94 ¦11,92 ¦19,19 ¦ 55,51 ¦ 8,84 ¦13,00 ¦20,83 ¦ 60,24¦ 700 ¦ 30 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 5,25 ¦ 6,51 ¦ 9,77 ¦ 28,20 ¦ 6,00 ¦ 7,41 ¦11,14 ¦ 32,14¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,69 ¦ 5,41 ¦ 9,42 ¦ 27,31 ¦ 2,84 ¦ 5,59 ¦ 9,69 ¦ 28,10¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 31 ¦ 800 ¦ 8,62 ¦12,94 ¦20,83 ¦ 60,13 ¦ 9,59 ¦14,14 ¦22,63 ¦ 65,33¦ 800 ¦ 31 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 5,72 ¦ 7,11 ¦10,70 ¦ 30,84 ¦ 6,53 ¦ 8,11 ¦12,20 ¦ 35,17¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 2,90 ¦ 5,83 ¦10,13 ¦ 29,29 ¦ 3,06 ¦ 6,03 ¦10,43 ¦ 30,16¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 32 ¦ 900 ¦ 9,55 ¦14,27 ¦22,96 ¦ 66,26 ¦10,61 ¦15,60 ¦24,95 ¦ 72,01¦ 900 ¦ 32 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 6,37 ¦ 7,90 ¦11,91 ¦ 34,34 ¦ 7,25 ¦ 9,01 ¦13,57 ¦ 39,13¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 3,18 ¦ 6,37 ¦11,05 ¦ 31,92 ¦ 3,36 ¦ 6,59 ¦11,38 ¦ 32,88¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 33 ¦ 1000¦10,48 ¦15,65 ¦25,09 ¦ 72,41 ¦11,65 ¦17,11 ¦27,29 ¦ 78,77¦ 1000 ¦ 33 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 6,99 ¦ 8,71 ¦13,11 ¦ 37,80 ¦ 7,97 ¦ 9,93 ¦14,94 ¦ 43,10¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 3,49 ¦ 6,94 ¦11,98 ¦ 34,61 ¦ 3,68 ¦ 7,18 ¦12,35 ¦ 35,67¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 34 ¦ 1100¦11,36 ¦17,00 ¦27,24 ¦ 78,55 ¦12,65 ¦18,60 ¦29,65 ¦ 85,46¦ 1100 ¦ 34 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 7,62 ¦ 9,53 ¦14,32 ¦ 41,30 ¦ 8,69 ¦10,86 ¦16,33 ¦ 47,06¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 3,74 ¦ 7,47 ¦12,92 ¦ 37,25 ¦ 3,96 ¦ 7,74 ¦13,32 ¦ 38,40¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 35 ¦ 1200¦12,31 ¦18,32 ¦29,36 ¦ 84,73 ¦13,69 ¦20,04 ¦31,97 ¦ 92,24¦ 1200 ¦ 35 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 8,27 ¦10,31 ¦15,53 ¦ 44,80 ¦ 9,42 ¦11,74 ¦17,70 ¦ 51,06¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 4,04 ¦ 8,01 ¦13,83 ¦ 39,93 ¦ 4,27 ¦ 8,30 ¦14,27 ¦ 41,18¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 36 ¦ 1300¦13,24 ¦19,70 ¦31,54 ¦ 90,85 ¦14,75 ¦21,56 ¦34,34 ¦ 98,96¦ 1300 ¦ 36 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 8,89 ¦11,12 ¦16,75 ¦ 48,27 ¦10,15 ¦12,67 ¦19,09 ¦ 55,03¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 4,35 ¦ 8,58 ¦14,79 ¦ 42,58 ¦ 4,60 ¦ 8,89 ¦15,25 ¦ 43,93¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 37 ¦ 1400¦14,14 ¦21,06 ¦33,65 ¦ 96,98 ¦15,73 ¦23,05 ¦36,64 ¦105,67¦ 1400 ¦ 37 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 9,53 ¦11,93 ¦17,96 ¦ 51,77 ¦10,86 ¦13,59 ¦20,45 ¦ 59,01¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 4,61 ¦ 9,13 ¦15,69 ¦ 45,21 ¦ 4,87 ¦ 9,46 ¦16,19 ¦ 46,66¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 38 ¦ 1500¦15,04 ¦22,40 ¦35,78 ¦103,18 ¦16,73 ¦24,55 ¦39,01 ¦112,46¦ 1500 ¦ 38 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦10,15 ¦12,71 ¦19,15 ¦ 55,27 ¦11,56 ¦14,50 ¦21,84 ¦ 63,01¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 4,89 ¦ 9,69 ¦16,63 ¦ 47,91 ¦ 5,17 ¦10,05 ¦17,17 ¦ 49,45¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 39 ¦ 1600¦15,97 ¦23,76 ¦37,90 ¦109,32 ¦17,80 ¦26,03 ¦41,32 ¦119,21¦ 1600 ¦ 39 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦10,79 ¦13,53 ¦20,36 ¦ 58,77 ¦12,31 ¦15,42 ¦23,21 ¦ 67,01¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 5,18 ¦10,23 ¦17,54 ¦ 50,55 ¦ 5,49 ¦10,61 ¦18,11 ¦ 52,20¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 40 ¦ 1700¦16,87 ¦25,14 ¦40,08 ¦115,43 ¦18,79 ¦27,55 ¦43,69 ¦125,87¦ 1700 ¦ 40 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦ 1,42 ¦14,34 ¦21,59 ¦ 62,24 ¦13,02 ¦16,35 ¦24,60 ¦ 70,94¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 5,45 ¦10,80 ¦18,49 ¦ 53,19 ¦ 5,77 ¦11,20 ¦19,09 ¦ 54,93¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 41 ¦ 1900¦18,26 ¦27,18 ¦43,27 ¦124,64 ¦20,34 ¦29,78 ¦47,20 ¦135,97¦ 1900 ¦ 41 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦12,37 ¦15,55 ¦23,40 ¦ 67,47 ¦14,10 ¦17,72 ¦26,67 ¦ 76,91¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 5,89 ¦11,63 ¦19,87 ¦ 57,17 ¦ 6,24 ¦12,06 ¦20,53 ¦ 59,06¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 42 ¦ 2100¦20,08 ¦29,87 ¦47,53 ¦136,97 ¦22,37 ¦32,76 ¦51,88 ¦149,50¦ 2100 ¦ 42 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦13,62 ¦17,14 ¦25,81 ¦ 74,47 ¦15,53 ¦19,55 ¦29,43 ¦ 84,91¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 6,46 ¦12,73 ¦21,72 ¦ 62,50 ¦ 6,84 ¦13,21 ¦22,45 ¦ 64,59¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 43 ¦ 2300¦21,90 ¦32,62 ¦51,82 ¦149,26 ¦24,41 ¦35,75 ¦56,58 ¦162,94¦ 2300 ¦ 43 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦14,89 ¦18,77 ¦28,24 ¦ 81,44 ¦16,98 ¦21,38 ¦32,21 ¦ 92,84¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 7,01 ¦13,85 ¦23,58 ¦ 67,82 ¦ 7,43 ¦14,37 ¦24,37 ¦ 70,10¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 44 ¦ 2500¦23,72 ¦35,28 ¦56,10 ¦161,58 ¦26,45 ¦38,70 ¦61,24 ¦176,44¦ 2500 ¦ 44 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦16,15 ¦20,36 ¦30,65 ¦ 88,43 ¦18,42 ¦23,21 ¦34,93 ¦100,81¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 7,57 ¦14,92 ¦25,45 ¦ 73,15 ¦ 8,03 ¦15,49 ¦26,31 ¦ 75,63¦  Ļėąö.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 45 ¦ 2700¦25,57 ¦37,99 ¦60,41 ¦173,84 ¦28,49 ¦41,69 ¦65,96 ¦189,88¦ 2700 ¦ 45 ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Źāčņīź  ¦17,42 ¦21,96 ¦33,08 ¦ 95,41 ¦19,85 ¦25,04 ¦37,71 ¦108,77¦ Źāčņīź  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  Ļėąö.  ¦ 8,15 ¦16,03 ¦27,33 ¦ 78,43 ¦ 8,64 ¦16,65 ¦28,25 ¦ 81,11¦  Ļėąö.  ¦
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
                             Ņąįėčö˙ 4
 
       Ļėąņą ēą ļåšåāåēåķķ˙ įąćąęó ēąė³ēķčö˙ģč
     ó āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó ńļīėó÷åķķ³ (ó ćščāķ˙õ)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
¦Ā³äńņąķü, źģ¦Āąšņ³ńņü ļåšåāåēåķü¦ Ā³äńņąķü, źģ ¦Āąšņ³ńņü ļåšåāå-¦
¦ (ā³ä - äī) ¦  10 źć įąćąęó  ¦ (ā³ä - äī) ¦ēåķü 10 źć įąćą-¦
¦      ¦          ¦       ¦ęó       ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  1-10  ¦    0,01    ¦  451-500  ¦   0,49   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  11-20  ¦    0,03    ¦  501-550  ¦   0,53   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  21-30  ¦    0,04    ¦  551-600  ¦   0,57   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  31-40  ¦    0,06    ¦  601-650  ¦   0,62   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  41-50  ¦    0,07    ¦  651-700  ¦   0,66   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  51-60  ¦    0,08    ¦  701-800  ¦   0,70   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  61-70  ¦    0,10    ¦  801-900  ¦   0,76   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  71-80  ¦    0,10    ¦  901-1000  ¦   0,81   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  81-90  ¦    0,11    ¦ 1001-1100  ¦   0,87   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦  91-100  ¦    0,13    ¦ 1101-1200  ¦   0,91   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 101-110  ¦    0,14    ¦ 1201-1300  ¦   0,97   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 111-120  ¦    0,15    ¦ 1301-1400  ¦   1,02   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 121-130  ¦    0,17    ¦ 1401-1500  ¦   1,08   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 131-140  ¦    0,18    ¦ 1501-1600  ¦   1,12   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 141-150  ¦    0,20    ¦ 1601-1700  ¦   1,18   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 151-160  ¦    0,21    ¦ 1701-1900  ¦   1,23   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 161-170  ¦    0,22    ¦ 1901-2100  ¦   1,29   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 171-180  ¦    0,24    ¦ 2101-2300  ¦   1,33   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 181-190  ¦    0,25    ¦ 2301-2500  ¦   1,39   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 191-200  ¦    0,27    ¦ 2501-2700  ¦   1,44   ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 201-250  ¦    0,29    ¦       ¦        ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 251-300  ¦    0,34    ¦       ¦        ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 301-350  ¦    0,38    ¦       ¦        ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 351-400  ¦    0,42    ¦       ¦        ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦ 401-450  ¦    0,46    ¦       ¦        ¦
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
                             Ņąįėčö˙ 5
 
     Āąšņ³ńņü ēą īćīėīųåķó ö³ķķ³ńņü įąćąęó ļšč éīćī
     ļåšåāåēåķķ³ ēąė³ēķčö˙ģč ó āķóņš³ųķüīäåšęąāķīģó
           ńļīėó÷åķķ³ (ó ćščāķ˙õ)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
¦   Ā³äńņąķü, źģ    ¦   Īćīėīųåķą ö³ķķ³ńņü 10,00 ćšķ.  ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦      100      ¦        0,01         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦      200      ¦        0,03         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦      300      ¦        0,04         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦      400      ¦        0,06         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦      500      ¦        0,07         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦      600      ¦        0,08         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦      700      ¦        0,10         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦      800      ¦        0,10         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦      900      ¦        0,11         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1000      ¦        0,12         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1100      ¦        0,14         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1200      ¦        0,15         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1300      ¦        0,17         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1400      ¦        0,18         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1500      ¦        0,19         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1600      ¦        0,21         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1700      ¦        0,22         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1800      ¦        0,23         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     1900      ¦        0,25         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     2000      ¦        0,26         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     2100      ¦        0,28         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     2200      ¦        0,29         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     2300      ¦        0,29         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     2400      ¦        0,30         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     2500      ¦        0,32         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     2600      ¦        0,33         ¦
¦ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ+ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĦ
¦     2700      ¦        0,35         ¦
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
 "Īō³ö³éķčé ā³ńķčź Óźšąæķč" 1997, ÷čńėī 51, ńņīš.140
 Źīä ķīšģąņčāķīćī ąźņą: 4504/199
Ļīńėåäķčå ķīāīńņč

 
Źóšńū ĶĮ Óźšąčķū
Ēąļšąųčāąåģą˙ ńņšąķčöą ķå ķąéäåķą
Āąėžņą
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Šåźėąģą
ŠåźėąģąĶąųą źķīļźą