Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін та доповнень до Статуту Центральної районної дитячої поліклініки Оболонського району м. Києва

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 37 від 23.01.2007
 
 
        Про затвердження змін та доповнень
       до Статуту Центральної районної дитячої
       поліклініки Оболонського району м. Києва
 
 
   З метою приведення установчих документів у відповідність до
законодавства України:
 
   Затвердити зміни  та  доповнення  до Статуту Центральної
районної дитячої поліклініки Оболонського району  м.  Києва,
затвердженого  розпорядженням  Київської  міської  державної
адміністрації від 19.06.2002 N 1221 ( ra1221017-02  ),  що
додаються.
 
 Голова                       Л.Черновецький
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 23.01.2007 N 37
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
    до Статуту Центральної районної дитячої поліклініки
          Оболонського району м. Києва,
          затвердженого розпорядженням
      Київської міської державної адміністрації
       від 19.06.2002 N 1221 ( ra1221017-02 )
 
      (Цей документ є невід'ємною частиною Статуту
       Центральної районної дитячої поліклініки
     Оболонського району м. Києва ( ra1221017-02 )
 
   1. У тексті Статуту ( ra1221017-02  )  слова  "Головне
управління  охорони  здоров'я  Київської  міської  державної
адміністрації" та слово "Заклад" замінити відповідно словами
"Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)" та словом "Установа" у відповідних
відмінках.
 
   2. Пункти 1.1, 1.3 розділу I викласти в новій редакції:
   "1.1. Центральна  районна дитяча поліклініка Оболонського
району м. Києва (далі - іменується Установа)  є  бюджетною
(неприбутковою) Установою, що заснована на комунальній власності
територіальної громади м. Києва і підпорядкована  управлінню
охорони  здоров'я Оболонської районної у м. Києві державної
адміністрації та Головному управлінню  охорони  здоров'я  та
медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)".
   "1.3. Установа  має  самостійний   баланс,   здійснює
бухгалтерський  і первинний медичний облік, веде статистичну
звітність у встановленому законодавством порядку".
 
   3. Пункт 1.6 розділу I викласти в новій редакції:
   "1.6. До складу Установи входять структурні підрозділи без
права юридичної особи:
   Дитяча поліклініка N 1 за адресою - вул. Лайоша Гавро, 26;
   Дитяча поліклініка N 2 за адресою - вул. Маршала Тимошенка,
14;
   Дитяча поліклініка N 3 за адресою - вул. Вишгородська, 54-а".
 
   4. У пункті 2.2 розділу II виключити абзаци:
   "- всі інші види медичної, консультативної, лікувальної та
профілактичної діяльності, в тому числі медичні послуги відповідно
до чинного законодавства";
   "- Заклад має право застосовувати в своїй діяльності за
медичними показаннями наркотичні, сильнодіючі засоби, спирти та
прекурсори в порядку, визначеному законами України";
   "- Заклад  може  здійснювати  в  випадках,  передбачених
законодавством України, господарську діяльність за напрямками, які
погоджуються з Головним управлінням охорони здоров'я Київської
міської державної адміністрації".
 
   5. Пункт 2.2 розділу II доповнити абзацами такого змісту:
   "- медична практика;
   - здійснення   діяльності,  пов'язаної  з  відпуском,
використанням, придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням
наркотичних  засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, у
порядку, визначеному законодавством України".
 
   6. Пункт 3.2 розділу III викласти в новій редакції:
   "3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за
рахунок бюджетних коштів, а також  коштів,  отримання  яких
передбачено діючим законодавством України".
 
   7. Розділ VIII викласти в новій редакції:
 
       "VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
 
   8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її
реорганізації  або  ліквідації,  за  рішенням  власника  чи
уповноваженого ним органу, за рішенням суду або господарського
суду у порядку, встановленому законодавством України.
 
   8.2. У разі припинення діяльності Установи працівникам, що
звільняються,  гарантується  додержання  їх прав і інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
 
   8.3. У випадку ліквідації Установи її активи мають бути за
рішенням  власника  передані  іншій неприбутковій організації
відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинськи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка