Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перевірку рішення в порядку нагляду


         ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 від 19.04.95            Справа N 04-1/ЦА-77/6-на-6/24
 
       Про перевірку рішення в порядку нагляду
 
   ( Додатково див. Ухвалу ВАСУ N 77/6-на ( v77_6800-95 )
             від 01.02.95 )
 
   Арбітражна наглядова  колегія  розглянула заяву довірчого
товариства з додатковою відповідальністю "Паритет", м. Київ (далі
- товариство "Паритет") про перевірку рішення від 01.02.95 N
77/6-на за  позовом акціонерного комерційного агропромислового
банку "Україна", м. Київ (далі - банк "Україна") до товариства
"Паритет"  про  визнання недійсним укладеного з відповідачем
договору гарантії від 24.06.94.
   Ухвалою арбітражної колегії з вирішення господарських спорів
від 11.11.94 до участі у справі залучений інший відповідач -
виробничо-комерційне підприємство "Кіта", м. Київ (далі - ВКП
"Кіта").
   Ухвалою від 01.02.95 (  v77_6800-95  )  суддя  припинив
провадження у справі, посилаючись на те, що позивачем заявлено
відмову від позову; відмову прийнято арбітражним судом. Пунктом 4
резолютивної частини ухвали у позові до ВКП "Кіта" відмовлено.
   Заявник просить  пункт  4  резолютивної  частини  ухвали
( v77_6800-95 ) скасувати та змінити мотивувальну частину ухвали,
в  якій  ідеться про втрату товариством "Паритет" права на
повернення заборгованості за укладеним з ВКП "Кіта" договором про
спільну діяльність від 23.06.94 N 6 (саме за цим договором
виконання зобов'язань з боку  ВКП  "Кіта"  гарантував  банк
"Україна").
   На думку заявника, такий довід не відповідає предмету позову.
Крім того, дія Указу Президента України від 14.09.94 ( 530/94 )
"Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості
суб'єктів підприємницької діяльності України" поширюється  на
заборгованість суб'єктів підприємницької діяльності, що виникла
станом на день підписання Указу, тоді як заборгованість ВКП "Кіта"
перед товариством "Паритет" виникла після 12.10.94.
   Відповідно до вимог ч. 2 ст. 106 Арбітражного процесуального
кодексу України  (  1798-12 ) рішення арбітражної колегії з
вирішення господарських спорів перевіряється в повному обсязі,
незалежно від доводів, викладених у заяві.
   Перевіривши матеріали справи, арбітражна наглядова колегія
відзначає таке.
   Предметом даного позову є визнання недійсним договору від
24.06.94, укладеного між банком "Україна" і товариством "Паритет",
за умовами якого банк "Україна" гарантував виконання грошових
зобов'язань ВКП "Кіта", що випливають із договору про спільну
діяльність від 23.06.94 N 6 між товариством "Паритет" і ВКП
"Кіта". Позов заявлено з підстав  невідповідності  згаданого
договору вимогам законодавства, а саме:
   - жодна зі сторін у договорі про спільну діяльність не
виконує своїх зобов'язань у повному обсязі, у зв'язку з чим цей
договір, а відтак і договір гарантії, згідно зі ст. 48 Цивільного
кодексу України ( 1540-06 ), є недійсним;
   - від імені банку "Україна" договір гарантії підписаний
першим заступником голови Правління Ковалем О.М., який не мав
належних повноважень.
   До прийняття рішення у справі банк "Україна" подав доповнення
до позовної заяви від 30.01.95 N 12-17/401, у якому просив
припинити провадження у справі, посилаючись на те, що товариство
"Паритет" припустилося порушення Указу Президента України від
14.09.94 ( 530/94 ) "Про випуск та обіг векселів для покриття
взаємної заборгованості суб'єктів  підприємницької  діяльності
України" і не оформило векселем простроченої заборгованості за
договором гарантії. Відповідно до Указу Президента України від
14.10.94 ( 610/94 ) "Про Оперативну міжвідомчу комісію з питань
подолання платіжної кризи та про деякі заходи щодо впорядкування
розрахунків та платежів" суб'єкти підприємницької діяльності, які
не вимагали оформлення кредиторської заборгованості векселем,
втратили право на повернення такої заборгованості без будь-якого
відшкодування і мають списати її на власні збитки. За таких
обставин, на думку банку "Україна", будь-яке рішення у справі не
матиме суттєвих правних наслідків для сторін.
   Арбітражна наглядова колегія вважає,  що  наведене  вище
доповнення до позовної заяви неправильно оцінено арбітражною
колегією з вирішення господарських спорів як відмова  банку
"Україна" від позову. Відмова позивача від позову - це одна з
передбачених нормами арбітражного процесу підстав  припинення
провадження у справі, виникнення якої залежить виключно від
волевияву позивача. У доповненні до позовної заяви банк "Україна"
не заявляв про відмову від позову, а просив припинити провадження
у справі  з  підстав,  не  передбачених  ст.80  Арбітражного
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), а саме: "... рішення
... не буде мати суттєвих правних наслідків для сторін".
   За таких обставин провадження у справі припинено без належних
правних підстав.
   Порушення норм арбітражного процесу полягає також у тому, що,
не вирішуючи спір по суті, арбітражна колегія з  вирішення
господарських спорів у мотивувальній частині ухвали про припинення
провадження у справі визнала майнові вимоги товариства "Паритет"
за договором про спільну діяльність і за договором гарантії
такими, що не підлягають задоволенню та судовому захисту, хоча
такі вимоги не були предметом даного спору.
   Зважаючи на викладене, ухвала арбітражної колегії з вирішення
господарських спорів не відповідає нормам арбітражного процесу і
має бути скасована, а справа - передана для розгляду по суті
заявлених вимог.
   Керуючись ст.ст. 106-108 Арбітражного процесуального кодексу
України ( 1798-12 ),  арбітражна  наглядова  колегія  Вищого
арбітражного суду України П О С Т А Н О В И Л А:
   скасувати ухвалу  арбітражної  колегії  з   вирішення
господарських спорів Вищого арбітражного суду України від 01.02.95
у справі N 77/6-на ( v77_6800-95 ).
   Справу передати для розгляду в арбітражну колегію з вирішення
господарських спорів.
 
 Надруковано: "Збірник рішень та арбітражної практики Вищого
       арбітражного суду України", N 1, 1996 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка