Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 165/97 від 25.02.97 ) 
      Про Положення про Постійного представника
      Президента України у Верховній Раді України
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 165/97 від 25.02.97 ) 
   Затвердити Положення про Постійного представника Президента
України у Верховній Раді України (додається).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 27 грудня 1995 року
     N 1179/95
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 165/97 від 25.02.97 ) 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 27 грудня 1995 року N 1179/95
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Постійного представника Президента України
           у Верховній Раді України
 
   1. Постійний представник Президента України у Верховній Раді
України (далі - Постійний  представник)  сприяє  забезпеченню
взаємодії між Президентом України і Верховною Радою України,
оперативно вирішує питання, що виникають  у  взаємовідносинах
Президента України та Верховної Ради України.
   2. Постійного представника призначає на посаду і увільняє з
посади Президент України.
   Постійний представник   підпорядковується   безпосередньо
Президентові України.
   3. Постійний представник керується  у  своїй  діяльності
Конституцією України  ( 888-09 ), Конституційним Договором між
Президентом України і Верховною Радою України ( 1к/95-ВР ),
указами і розпорядженнями Президента України та цим Положенням.
   4. Основними завданнями Постійного представника є:
   1) участь в організації здійснення повноважень Президента
України у Верховній Раді України;
   2) підтримання  від  імені  Президента України постійних
зв'язків з Верховною Радою України, її структурними підрозділами,
органами та посадовими особами;
   3) участь разом з підрозділами  Адміністрації Президента
України у підготовці проектів законів, загальнодержавних програм,
доповідей та інших документів, які вносяться Президентом України
на розгляд Верховної Ради України;
   4) представлення на засіданнях Верховної Ради України, її
постійних комісій проектів законів, загальнодержавних програм,
інших документів, внесених Президентом України;
   5) представлення інтересів Президента України у Верховній
Раді України при розгляді на її пленарних засіданнях питань щодо
вето Президента  України,  застосованого ним до законів, які
надіслані йому Верховною Радою України на підпис;
   6) представлення інтересів Президента України у Верховній
Раді України при розгляді на її пленарних засіданнях питань про
застосування вето щодо Указів Президента України;
   7) інформування Президента України про хід та результати
розгляду у  Верховній  Раді  України та її органах внесених
Президентом України документів.
   5. На виконання основних завдань Постійний представник:
   1) взаємодіє  з  постійними  та  тимчасовими  комісіями,
депутатськими групами,  фракціями та іншими робочими органами
Верховної Ради України, а також структурними підрозділами її
Секретаріату;
   2) бере участь у засіданнях Верховної Ради України, її
Президії, постійних та тимчасових комісій, депутатських груп,
фракцій, а також в інших заходах, що здійснюються Верховною Радою
України, її органами та посадовими особами;
   3) виступає на засіданнях Верховної  Ради  України,  її
Президії, постійних,  тимчасових комісій та інших органів із
обгрунтуванням внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів
України проектів законів, загальнодержавних програм та зауважень
Президента України на прийняті Верховною Радою України закони;
   4) представляє на засіданнях Верховної Ради України подані
Президентом України кандидатури для призначення Верховною Радою
України на  посади, передбачені пунктами 12 і 15 статті 24
Конституційного Договору між президентом України і Верховною Радою
України ( 1к/95-ВР );
   5) залучає за погодженням з Верховною Радою України до
представлення законопроектів,  внесених  Президентом  України,
Кабінетом Міністрів  України,  членів  Уряду  України  та
відповідальних працівників Кабінету Міністрів України, міністерств
та інших центральних органів державної виконавчої влади;
   6) бере участь у роботі узгоджувальних та інших комісій,
експертних груп, що утворює Верховна Рада України за участю
представників Президента України та Уряду України;
   7) організовує зустрічі Президента України з  керівниками
депутатських груп і фракцій, головами постійних комісій Верховної
Ради України для обговорення актуальних питань, що становлять
взаємний інтерес;
   8) візує проекти актів, що подаються Президентом України на
розгляд Верховної Ради України;
   9) співпрацює під час підготовки необхідних матеріалів  з
радниками, помічиками,  науковими  консультантами  Президента
України та відповідними структурними підрозділами Адміністрації
Президента України;
   10) бере участь в опрацюванні проектів нормативних Указів
Президента України  в  Юридичному  управлінні  Адміністрації
Президента України;
   11) взаємодіє  з  відповідальними  посадовими  особами
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади
з питань зв'язків з Верховною Радою України;
   12) виконує інші доручення Президента України.
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 165/97 від 25.02.97 ) 
   6. Постійний представник для здійснення своїх завдань має
право:
   - брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України,
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади
під час розгляду ними проектів нормативних актів, що готуються для
подання на розгляд Верховної Ради України;
   - одержувати необхідні матеріали та інформацію від Кабінету
Міністрів України,  міністерств,  інших  центральних  органів
державної виконавчої влади;
   - утворювати експертні та робочі групи з окремих напрямів
своєї діяльності, залучати спеціалістів, науковців та експертів, у
тому числі на договірній основі, для сприяння у здійсненні своїх
функцій;
   - користуватись інформаційними банками даних Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади.
   7. Діяльність  Постійного представника забезпечує робочий
апарат, що утворюється  на  правах  управління  Адміністрації
Президента України.
   8. Робочий апарат  складається  з  помічника  Постійного
представника та інших працівників.
   9. Структуру і штатну чисельність робочого апарату Постійного
представника затверджує Глава Адміністрації Президента України.
   10. Працівників робочого апарату за поданням  Постійного
представника призначає  на посаду і увільняє з посади Глава
Адміністрації Президента України.
 
   Глава Адміністрації
   Президента України             Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка