Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про позику між Україною (що діє через Міністерство фінансів України) та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання незв"язаного кредиту в сумі, еквівалентній 150 млн. дол. США від 28 грудня 1995 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
           про позику між Україною
      (що діє через Міністерство фінансів України)
        та Експортно-імпортним Банком Японії
       щодо надання експортного кредиту в сумі,
         еквівалентній 50 млн. дол. США
           від 28 грудня 1995 року
   ( Угоду ратифіковано Законом N 113/96-ВР від 26.03.96 )
 
   Угода про позику від 28 грудня 1995 року
   між Україною, що діє через Міністерством  фінансів,  як
позичальником   (далі   іменованою   "Позичальник")   та
Експортно-імпортним  Банком  Японії,  як  позикодавцем  (далі
іменованим "Ексімбанк").
   Враховуючи що:
   а) Прем'єр Міністр Мураяма зобов'язався перед Президентом
Кучмою 23 березня 1995 року надати суму в ієнах, еквівалентну
двомстам мільйонам доларів США (US $ 200.000.000), з метою
допомоги Позичальнику забезпечити свій платіжний  баланс  та
виконати Програму (визначену далі в тексті).
   b) Сума в ієнах, еквівалентна двомстам мільйонам доларів США
(US $ 200.000.000), буде надаватися Ексімбанком Позичальникові у
вигляді двох кредитів. Перший кредит для фінансування видається в
ієнах в сумі, що не перевищує величину, еквівалентну п'ятидесяти
мільйонам доларів США (US $ 50.000.000), та підлягає умовам,
викладеним далі. Другий кредит, який є непов'язаним, надається у
формі спільного фінансування Позичальника разом з кредитною лінією
Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку на суму, яка не
перевищує величину в ієнах, еквівалентну ста п'ятидесяти мільйонам
доларів США (US $ 150.000.000). Обидва кредити надаються з метою
сприяння успішному впровадженню та виконанню Програми.
   Виходячи з цього, Сторони домовилися про таке:
               Стаття I
             Предмет Угоди
   1. "Загальні умови укладення Угод про надання експортних
кредитів незалежним державам та державним установам" Ексімбанку
від 23 березня 1994 року ("Загальні умови") становлять невід'ємну
частину цієї Угоди про позику та викладені для використання у
Додатку 1.
   2. Положення "Загальних умов" потребують внесення  таких
поправок:
   а) (посилання на гарантії). Всі посилання в  "Загальних
умовах" на "Гаранта" та "Гарантію" не застосовуються;
   b) (Нью-Йоркська юрисдикція). Всі посилання в "Загальних
умовах" на "штат Нью-Йорк та/або федеральні суди, що засідають в
місті Нью-Йорк", а також на "агенти у судових справах в Нью-Йорку"
не застосовуються;
   c) (Позика Республиці). Такі положення "Загальних умов" не
застосовуються:
   i) пункт (4) розділу 3.01;
   ii) розділ 9.01 та пункт (а) розділу 9.07;
   iii) пункт (б) розділу 10.02 та пункт (б) розділу 10.03;
   iv) розділи 11.03 та 11.04;
   v) пункти (е) та (є) розділу 12.02.
   d) (Банківська позика).
   Розділ 10.04 "Загальних умов" вилучається;
   е) (Японські товари та/або послуги). Японські товари та/або
послуги визначаються таким чином:
   "устаткування, машини,  товари  та/або послуги японського
виробництва або походження (за винятком місцевих товарів і/або
послуг),  які Позичальник вирішив закупити згідно з умовами
Контракту, якщо в цілях цієї Угоди японські товари та/або послуги
не  включають  устаткування,  машини, товари та/або послуги,
профінансовані  або  схвалені  до  фінансування  за  рахунок
незв'язаного кредиту."
   f) (Схвалення парламенту). Розділи 9.05 та 9.06 "Загальних
умов" слід вилучити та замінити такими положеннями:
   Розділ 9.05 (Вимоги до реєстрації).
   За винятком ратифікації парламентом Країни Позичальника Угоди
про позику Позичальником, немає потреби подавати, реєструвати або
іншим чином оформлювати Угоду про позику або будь-який договірний
документ, передбачений нею, у суді, державних установах або інших
закладах Країни Позичальника, або ж платити черговий реєстраційний
чи інший збір стосовно цієї Угоди про позику або будь-якого
договірного документа, передбаченого нею, як свідчення дійсності,
законності, ефективності, чинності та застосовності Угоди.
   Розділ 9.06 (Зобов'язувальний характер Угоди).
   За винятком ратифікації парламентом Країни Позичальника цієї
Угоди про позику, з метою набуття нею чинності, ця Угода про
позику є належним чином підписаною повноважним представником
Позичальника  і  становить  правове,  дійсне  та обов'язкове
зобов'язання Позичальника, що є її положеннями.
   3. У констатаційній частині цієї Угоди про позику та у
Додатках до неї такі терміни та вирази, визначені в "Загальних
умовах", мають відповідне значення з такими уточненнями:
   Термін "Порядок схвалення" означає  порядок, визначений у
Додатку 3;
   Термін "Країна Позичальника" означає Україну;
   Термін "Максимальна сума" означає два мільйони п'ятсот тисяч
ієн (Y 2.500.000);
   Термін "Порядок  виплати"  означає порядок, викладений у
Додатку 4;
   Термін "Остання дата виплати" означає 31 травня 1996 року;
   Термін "Сума позики" означає суму позики, визначену у Статті
2 (1);
   Термін "Повідомлення про схвалення" означає належним чином
заповнену Форму 1, що додається до "Порядку схвалення";
   Термін "Дата виплати" означає, стосовно кожної суми Позики,
піврічні дати, які визначені в повідомленні про схвалення, та
почнуться не пізніше шести  (6)  місяців  після  початкової
запланованої дати останнього відвантаження, згідно з відповідним
контрактом;
   Термін "Програма" означає програму дій, намірів та заходів,
призначених для досягнення економічної стабілізації та здійснення
структурної  реформи  в  народному господарстві України, яка
викладена в листі від 20 листопада 1994 року від Позичальника до
Міжнародного Банку реконструкції та розвитку, та в листі від 3
березня 1995 року від Позичальника до Міжнародного Валютного
Фонду;
   Термін "Проект" означає Програму.
   4. Крім того, наступні слова та вирази мають такі значення:
   Термін "Агент" означає "Bank Tokyo Ltd", Токіо.
   Термін "Заява про схвалення Контракту"  означає  подання
Позичальника до Ексімбанку у формі, викладеній у Додатку 3;
   Термін "Комерційна базова процентна ставка" означає, відносно
будь-якої Позики, ставку, яку визначає Організація економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) і яка  дорівнює  сукупній
величині (і) Довгострокової базисної ставки позичкового процента
на день укладення Контракту мінус дві (2) десятих відсотка (0,2%);
   Термін "Центральний Банк" означає Національний Банк України;
   Термін "Сума у доларовому еквіваленті" означає еквівалент у
доларах  США  Схваленої  Суми, визначеної згідно з Порядком
Схвалення;
   Термін "Сума кредиту у доларах" означає п'ятдесят мільйонів
доларів США (US $ 50.000.000);
   Термін "Базова процентна ставка на довгострокові позики"
означає процентну  ставку,  яка  використовується  банками
довгострокового кредитування в Японії, як базисна процентна ставка
на довгострокові позики на відповідну дату щодо позик цих банків в
ієнах на термін більше одного (1) року своїм основним клієнтам в
Японії; за умови, якщо не всі банки довгострокового кредитування
застосовують однакову процентну ставку, базова процентна ставка на
довгострокові позики  означає  таку  процентну  ставку,  яка
застосовується банком довгострокового кредитування  в  Японії,
вибраним Ексімбанком, і про яку Ексімбанк повідомив Постачальника,
як про базову процентну  ставку,  на  відповідну  дату,  на
довгострокові позики, які надаються цим банком в ієнах, на строк
більше одного (1) року, основним клієнтом цього банку в Японії.
   Термін "Непов'язана  позика"  означає  Позику  (в ієнах,
еквівалентну ста п'ятдесяти  мільйонам  доларів  США  (US  $
150.000.000), що  надається  Позичальнику  Ексімбанком  та
визначається в Угоді про позику між Позичальником та Ексімбанком
від тієї ж дати, що й ця Угода.
   Термін "Угода про позику Світового банку" означає Угоду про
позику (позика  N  3831  UA)  від 22 грудня 1994 року між
Позичальником та Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку.
   Термін "Ієновий еквівалент" означає суму в ієнах, яка повинна
бути  еквівалентною  сумі в іншій валюті згідно з порядком
схвалення.
   5. Додатки до цієї Угоди про позику становлять невід'ємну
частину останньої.
              Стаття II
        Сума Позики; використання Позики;
       схвалення контрактів; виплата Позики.
   1. (Обсяг  Позики).  Ексімбанк  цим  погоджується надати
Позичальникові, на умовах цієї Угоди про позику, позичкові кошти в
ієнах,  на  загальну  суму  не  більше шести мільярдів ієн
(Y 6.000.000.000) ("Кошти").
   2. (Використання позики). Всі надходження від позики будуть
використанні Позичальником  лише  з  метою  фінансування  до
вісімдесяти п'яти відсотків (85%) Експортної суми, що підлягає
виплаті згідно із Схваленими Контрактами, за умови, що Ексімбанк
не схвалює жодного контракту, укладеного раніше 23 серпня 1994
року або жодних витрат згідно з будь-яким контрактом, виплачених
до дати укладення цієї Угоди.
   3. (Схвалення контракту).
   а) (Заява).  Для  забезпечення  чинності  Контракту  для
фінансування згідно з цією Угодою, Японський експортер  має
спочатку  проконсультуватися  з  Ексімбанком з приводу цього
контракту. Остаточне схвалення Ексімбанком такого контракту згідно
з положеннями, викладеними у Додатку 3, є обов'язковим.
   б) (Останній термін подання заяви).  Подання  заяв  для
схвалення згідно з вищевикладеним порядком не допускається після
останнього терміну подання, якщо на це немає письмового дозволу
Ексімбанку.
   в) (Схвалена сума). Незважаючи  на  будь-які  протилежні
положення, що містяться у цій Угоді, загальний розмір всіх
схвалених сум у доларовому еквіваленті не повинен перевищувати
розмір доларових коштів позики.
   г) (Преференційні товари). Без обмеження щодо будь-яких інших
положень цієї Угоди про позику, Ексімбанк у явно вираженій формі
визнає право Позичальника  повністю  згідно  з  уподобаннями
Позичальника  роботи  запити  щодо  фінансування  Контрактів
купівлю-продаж Товарів, які відсутні у переліку Недозволених
товарів згідно з Доповнення А до Додатка 1. Цим Ексімбанк
засвідчує надання переваги Контрактам, поданим йому для схвалення,
які стосуються закупівлі:
   i) сільськогосподарських хімікатів та інсектицидів;
   ii) транспортних  засобів,  таких як трактори, виделкові
навантажувачі, автомобілі швидкої допомоги, але за виключенням
пасажирського транспорту;
   iii) запасних  частин,  необхідних  для  промислового
устаткування;
   iv) будівельного устаткування.
   4. (Спосіб виплати).
   а) (Порядок виплати). В залежності від виконання  умов,
викладених у Статті III "Загальних умов", та схвалення Ексімбанком
контракту згідно з положеннями, викладеними в Статті II (3) і
Додатку 3, Ексімбанк виплачує Кошти відносно такого схваленого
контракту у відповідності з Порядком виплати, викладеному в
Додатку 4.
   в) (Останній термін виплати). Виплата не може здійснюватися
після останнього терміну виплати, якщо на це немає письмового
дозволу Ексімбанку.
   5. (Особливі  умови  для першої виплати). Перша виплата
здійснюється після виконаннях,  з  метою  задоволення  вимог
Ексімбанку, зазначених нижче вимог, додатково до попередніх умов,
передбачених  у  Статті  III  "Загальних  умов",  а  саме,
документального свідчення того, що парламент Країни Позичальника
ратифікував укладення цієї Угоди про позику.
   6. (Дата набуття чинності цієї Угоди про позику). За винятком
випадку, коли Ексімбанк і Позичальник вирішать інакше, ця Угода
про позику набуває чинності в день, коли Ексімбанк сповіщає
Позичальника про своє задоволення виконанням вимоги, викладених у
Статті II (5). Таке сповіщення має бути в формі, передбаченій
Додатком 6 до цієї Угоди.
               Стаття III
   1. (Повернення позики). Позичальник повертає кожну  суму
позики згідно з відповідним Графіком виплат, який складається з
урахуванням відповідних критеріїв та додається до відповідного
Повідомлення  про  схвалення. Кожний Графік виплат становить
невід'ємну частину цієї Угоди і безумовно та остаточно зобов'язує
Позичальника виплачувати надану Позику згідно з такими критеріями:
   а) Погашення кожної позики здійснюється десятьма (10) рівними
послідовними шестимісячними внесками відповідно до розміру даної
схваленої суми (за умови, що внески, за винятком останнього,
округлюються до найближчої тисячі ієн (Y 1.000), а одержана таким
чином загальна додаткова сума відраховується від суми останнього
внеску);
   b) Перший (1-й) внесок відносно кожної Позики  підлягає
виплаті у день платежу, який іде безпосередньо після раніше
запланованої  дати  останнього  відвантаження,  визначеної  у
відповідному схваленому Контракті, і кожний наступний послідовний
шестимісячний внесок відносно такої Позики підлягає  виплаті
кожного платіжного дня, який припадає після такої першої (1-ї)
дати платежу.
   2. (Процентна ставка). Позичальник виплачує проценти на кожну
суму згідно з Комерційною базовою процентною ставкою щодо такої
суми Позики.
   3. (Рахунок Ексімбанку). Згідно з вимогою Розділу 7.01 Статті
VII "Загальних умов", визначається поточний рахунок Ексімбанку
0010707 у головному офісі Bank of Tokyo Ltd., Tokio.
              Стаття IV
           Твердження і гарантії
   Додатково до Статті IX, Позичальник цим заявляє та гарантує
на користь Ексімбанку, що:
   1. (Податки). Згідно  з  законами  Країни  Позичальника,
відсутність  будь-яких податків, які повинні стягуватися або
виплачуватися (як через утримання, так і іншим чином) у зв'язку з
оформленням і укладенням цієї Угоди про позику, або будь-якими
документами, оформлення і укладення яких передбачається згідно з
цією Угодою, у зв'язку з забезпеченням виконання, примусовим
виконанням у судовому порядку, або використанням для доказів, а
також у зв'язку з будь-якими документами, оформлення і укладення
яких  передбачається  згідно  з  цією  Угодою, у зв'язку з
забезпеченням виконання, примусовим виконанням у судовому порядку,
або використанням для доказів, а також у зв'язку з будь-якими
виплатами, які вимагаються згідно з цією Угодою, або згаданими
документами.
   2. (Примусове  виконання  Угоди  в судовому порядку). У
будь-якій судовій справі Країни Позичальника для примусового
виконання цієї Угоди про позику:
   i) буде визначатися лише законодавство Японії як застосоване,
і саме таке законодавство застосовуватиметься;
   ii) безвідкличне підпорядкування  Позичальника  юрисдикції
Окружного суду Токіо та Верховного суду Великобританії, а також
призначення Позичальником Агента у судових справах в Токіо та
Агента  у  судових  справах в Лондоні є дійсним, законним,
обов'язковим та застосовним;
   iii) настільки, наскільки дозволено чинним законодавством
Країни Позичальника (включаючи будь-які міжнародні двосторонні або
багатосторонні договори, Стороною яких є країна Позичальник),
будь-яке рішення суду, винесене в Японії або Великобританії буде
визначене та прийняте до виконання відносно Позичальника та його
активів (за винятком активів
   а) у   власності   дипломатичного  або  консульського
представництва Країни Позичальника або
   b) військового  характеру  та під управлінням військових
органів влади або оборонного відомства) в Країні Позичальника;
   iv) оскільки чинним законодавством Країни Позичальника не
дозволяється будь-яке судове рішення, ухвалене в Японії або
Великобританії, визнавати та виконувати відносно Позичальника або
його активів в Країні Позичальника, необхідно розпочати судове
впровадження в Країні Позичальника для впровадження цієї Угоди,
(незважаючи на те, що таке судове рішення, винесене в Японії або
Великобританії не виконується в Країні Позичальника) в будь-яких
таких судових розглядах будь-яке рішення, винесене в Японії або
Великобританії з будь-яких питань, які стосуються цієї Угоди,
допускатиметься як доказ для судів Країни Позичальника, якщо суди
Країни Позичальника вважатимуть таке рішення стосується справи що
є у провадженні.
   3. (Юрисдикційний  імунітет).  Відмова  Позичальника  від
юрисдикційного імунітету є законною, чинною, обов'язковою та
такою, що підлягає застосуванню, і ні на Позичальника, ні на його
активи не поширюється імунітет від позовів, виконання судових
рішень, арешту майна для виконання судового рішення або інших
юридичних акцій щодо зобов'язань Позичальника, згідно з цією
Угодою про позику, у будь-якій Країні, включаючи, без обмеження,
Країну Позичальника, за умови що згадані активи не включають
власність
   а) дипломатичних або  консульських  представництв  Країни
Позичальника або
   b) військового характеру під управлінням військових органів
влади або оборонного відомства.
               Стаття V
              Зобов'язання
   1. Позичальник зобов'язується та погоджується виконувати, від
дати укладання цієї Угоди, поки всі суми, які повинні бути
виплачені  згідно з цією Угодою, не будуть виплачені, такі
зобов'язання:
   2. (Фінансові звіти та рахунки).
   а) Позичальник повинен:
   i) забезпечувати ревізію фінансових документів, згаданих вище
в пункті (а), за кожний звітний фінансовий рік, згідно  з
прийнятими принципами бухгалтерського обліку, залучати для цього
незалежних аудиторів, прийнятних для Ексімбанку;
   ii) подавати до Ексімбанку якнайскоріше, але у будь-якому
випадку не пізніше шести (6) місяців після закінчення кожного
фінансового року, засвідчену копію звіту аудиторів про ревізію в
такому обсязі і з такими даними, які Ексімбанк може обгрунтовано
вимагати;
   iii) подавати до Ексімбанку таку іншу  інформацію,  яка
стосується фінансових документів і їх ревізії, яку Ексімбанк може
час від часу обгрунтовано вимагати.
   b) Для всіх витрат щодо яких були зроблені виплати сум за
позикою на підставі звітів про витрати, Позичальник повинен:
   i) забезпечити  наявність  фінансових звітів і рахунків,
згаданих вище в пункті а), які відображають такі витрати;
   ii) зберігати, принайнмі протягом одного (1) року після дати
останньої виплати  за  позикою,  всі  документи  (контракти,
замовлення, рахунки, накладні, розписки та і.), що свідчать про
такі витрати;
   iii) дозволяти  представникам  Ексімбанку  вивчати  такі
документи;
   iv) забезпечувати включення таких записів та рахунків до
складу документів, які ревізуються щороку згідно з пунктом (b)
вище, і такий звіт про ревізію має вмістити окрему думку аудиторів
проте, чи подані за фінансовий рік звіти про витрати, разом з
процедурами та методами внутрішнього контролю під час підготовки
цих звітів, можна вважати дійсними для підтримки відповідних
виплат сум Позики.
              Стаття VI
               Різне
   1. (Агент у судових справах).
   а) Позичальник цим безвідклично призначає:
   i) торгового  представника  Країни  Позичальника,  який
розташований за адресою: 78, Kensington Park Road, London W 112PL,
England, як Агента у судових правах в Лондоні; та
   ii) торгового представника Країни Позичальника, тимчасово
розташованого за адресою: 5-31-7 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105,
Japan, як Агента в судових правах в Токіо.
   b) Позичальник підтверджує, що діяльність будь-якого Агента у
судових справах, призначеного згідно із Статтею VI (1), не буде
становити порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини
( 995_048 ) і/або Віденської конвенції про консульські зносини
(995_047 ).
   2. (Агент Ексімбанку). Цим призначається Агент Ексімбанку для
виконання таких функцій, на які він має повноваження, надані або
передані йому згідно з умовами цієї Угоди як агентові у справі
виплати сум позики. Агент повинен діяти як представник Ексімбанку,
не повинен брати і не вважатиметься таким, що бере будь-які
зобов'язання щодо виконання як агентських чи довірчих функцій для
Позичальника, так і довірчих функцій для Ексімбанку.
   3. (Зв'язок).
   Повідомлення, записи, вимоги та інша кореспонденція  від
Позичальника до Ексімбанку можуть бути надіслані або передані до
Посольства України в Токіо через термінову рекомендовану пошту.
Вважатиметься, що такі повідомлення, запити, вимоги та інша
кореспонденція, що надсилаються рекомендованою поштою в Токіо,
належним  чином  передаються  через  п'ять  (5)  днів після
відправлення.
   Для цілей Розділу 14.06 "Загальних умов" визначені такі
адреси:
 
 Для звернення до Ексімбанку: The Export-Import Bank of japan
                (for the attention of tne Direktor
                General of Loan Department II
                (Evripe, Middle East and Africa))
                4-1, Ohtemachi-1-chome, Chioda-ku
                Tokyo 100, Japan
                Телекс: 222-3728
                Телетайп: YUGIN J
                Факс: TOKYO 3287-9541
 
 Для звернення до Агента:   The Bank of Tokyo, Ltd.
                (for the fttention of General
                Manager of Sovereign Advisory
                Division)
                3-2, Nihombashi Hongokucho 1-chome,
                Chuo-ku, Tokyo 103, Japan
                Телеграф: TOHBAN
                Телекс: J2220 TOHBANK
                Факс: (Tokyo 3) 3245-0427
 
 Для звернення до Позичальника:
                Ministry of Finance of Ukraine,
                (for the attention of Director of
                External Debt Department),
                12/2 Hrushevskogo Str.,
                Kyiv 2520008, Ukraine
                Telex:
                Teletype:
                Fax: 38 044 293-21-78
   4. (Скорочення).
   У кореспонденції між Ексімбанком і Позичальником, а також у
відповідних документах можливе посилення на цю Угоду про позику як
на "експортний кредит ЕІБЯ Україні".
   5. (Англійські та українські тексти).
   Ця Угода про позику укладається у двох примірниках, кожний
українською та англійською мовами, причому в разі виникнення
двозначностей або розбіжностей у тлумаченні, текст англійською
мовою переважатиме.
   На засвідчення чого. Начальник і Ексімбанк, які діють через
своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду
про позику в двох примірниках українською та англійською мовами і
поставили свої підписи на такі дати і в таких місцях, які
визначені нижче.
   Дата підписання Ексімбанком у Токіо, Японія, вважається датою
укладення цієї Угоди про позику, а офіційна установа Ексімбанку у
Токіо, Японія, вважається місцем підписання цієї Угоди про позику.
 
 Від імені            Від імені
 України             Експортно-імпортного банку Японії
 
 (підпис)                  (підпис)
  Дата                    Дата
 Місце                   Місце
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка