Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1993 року


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про присудження Державних премій України
        в галузі науки і техніки 1993 року
 
   На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки  і  техніки  при  Кабінеті  Міністрів  України
п о с т а н о в л я ю:
   1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1993 року:
   - за монографію у п'яти томах "Механика связанных полей в
элементах конструкций" (К.: Наукова думка, 1987 - 1989):
   ШЕВЧЕНКУ Юрію Миколайовичу, члену-кореспонденту Академії наук
України, завідуючому відділом Інституту механіки АН України
   КИРИЧКУ Івану Федоровичу, докторові фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту механіки АН України
   МАХОРТУ Пилипу  Григоровичу, докторові фізико-математичних
наук, завідуючому лабораторією Інституту механіки АН України
   МОТОВИЛОВЦЮ Івану Опанасовичу, докторові технічних  наук,
головному науковому співробітникові Інституту механіки АН України
   САВЧЕНКУ Віталію  Григоровичу,  докторові технічних наук,
завідуючому лабораторією Інституту механіки АН України
   КОЗЛОВУ Володимиру Іллічу, кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту механіки АН
України;
   - за цикл праць "Математичні методи і програмні засоби для
розпаралелювання  та  розв'язання  задач  на  розподілених
багатопроцесорних ЕОМ":
   МИХАЛЄВИЧУ Володимиру Сергійовичу, академікові Академії наук
України  та  Російської академії наук, директорові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова АН України
   СЕРГІЄНКУ Івану Васильовичу,  академікові  Академії  наук
України,  заступникові  директора Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова АН України
   ЛЕТИЧЕВСЬКОМУ Олександру Адольфовичу,  члену-кореспонденту
Академії наук України, завідуючому відділом Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова АН України
   ШОРУ Науму Зуселевичу, члену-кореспонденту Академії  наук
України,  завідуючому  відділом  Інституту  кібернетики імені
В.М. Глушкова АН України
   КАПІТОНОВІЙ Юлії Володимирівні, докторові фізико-математичних
наук, завідуючій   відділом  Інституту  кібернетики  імені
В.М. Глушкова АН України
   МОЛЧАНОВУ Ігорю Миколайовичу, докторові фізико-математичних
наук,  завідуючому  відділом  Інституту  кібернетики  імені
В.М. Глушкова АН України
   ТРУБІНУ    Володимиру    Олексійовичу,    докторові
фізико-математичних  наук,  завідуючому  відділом  Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова АН України
   КЛИМЕНКУ Віталію Петровичу, докторові фізико-математичних
наук, заступникові директора Інституту проблем математичних машин
і систем АН України;
   - за цикл праць "Фазові та структурні перетворення у твердих
розчинах з мікро- і субмікронеоднорідним розподілом елементів та
їх використання для одержання нових металічних матеріалів":
   ІВАСИШИНУ Оресту Михайловичу, докторові  технічних  наук,
заступникові директора Інституту металофізики АН України
   ГАВРИЛЮКУ Валентину Геннадійовичу, докторові технічних наук,
завідуючому відділом Інституту металофізики АН України
   КОКОРІНУ Володимиру     Володимировичу,     докторові
фізико-математичних  наук,  завідуючому  відділом  Інституту
металофізики АН України
   ТЕЛЬОВИЧУ Роману     Володимировичу,     кандидатові
фізико-математичних  наук,  завідуючому лабораторією Інституту
металофізики АН України
   СЛЬОЗОВУ    Віталію    Валентиновичу,    докторові
фізико-математичних наук, начальникові лабораторії Національного
наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
   ЯКУШЕЧКІНУ  Євгену  Івановичу,  начальникові  сектора
Українського   науково-дослідного  інституту  конструкційних
матеріалів "Прометей";
   - за цикл праць "Проміжні частки та комплекси в органічних
реакціях: роль, будова, реакційна здатність":
   ПОХОДЕНКУ Віталію  Дмитровичу,  академікові Академії наук
України,  директорові  Інституту  фізичної  хімії  імені
Л.В. Писаржевського АН України
   КОШЕЧКУ В'ячеславу Григоровичу, члену-кореспонденту Академії
наук України, завідуючому лабораторією Інституту фізичної хімії
імені Л.В. Писаржевського АН України
   ПОПОВУ Анатолію Федоровичу, члену-кореспонденту Академії наук
України, директорові  Інституту  фізико-органічної  хімії  та
вуглехімії імені Л.М. Литвиненка АН України
   ОПЕЙДІ Йосипу  Олексійовичу,  докторові  хімічних  наук,
заступникові директора Інституту фізико-органічної  хімії  та
вуглехімії імені Л.М. Литвиненка АН України
   СТАНИНЦЮ Василю  Івановичу,  докторові  хімічних  наук,
завідуючому відділом Інституту органічної хімії АН України
   СЕРГУЧОВУ Юрію  Олексійовичу,  докторові  хімічних  наук,
завідуючому лабораторією Інституту органічної хімії АН України
   ЛИТВИНЕНКУ Леоніду Михайловичу, академікові Академії наук
України (посмертно)
   КУЧЕРУ Роману Володимировичу, академікові  Академії  наук
України (посмертно);
   - за працю "Фізико-хімічні механізми мінливості мембранної
системи хлоропластів у зв'язку з регуляцією процесу фотосинтезу":
   КОЧУБЕЙ Світлані Михайлівні, докторові біологічних  наук,
завідуючій відділом Інституту фізіології рослин і генетики АН
України
   ВОЛОВИК  Ользі  Гнатівні,  кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і
генетики АН України
   МАНУЇЛЬСЬКІЙ Світлані Володимирівні, кандидатові біологічних
наук, колишньому старшому науковому співробітникові Інституту
фізіології рослин і генетики АН України;
   - за цикл монографій "Географічні  основи  регіонального
природокористування в Україні":
   ПАЛАМАРЧУКУ Максиму Мартиновичу, академікові Академії наук
України, радникові дирекції Інституту географії АН України
   МАРИНИЧУ Олександру   Мефодійовичу,   члену-кореспонденту
Академії наук України, радникові дирекції Інституту географії АН
України
   РУДЕНКУ Леоніду Григоровичу, члену-кореспонденту  Академії
наук України, директорові Інституту географії АН України
   ГОРЛЕНКО Інзі Олександрівні, докторові географічних наук,
завідуючій відділом Інституту географії АН України
   ПАРХОМЕНКО Галині Орестівні, кандидатові географічних наук,
провідному  науковому  співробітникові Інституту географії АН
України
   ШИЩЕНКУ Петру  Григоровичу,  члену-кореспонденту  Академії
педагогічних  наук  України,  завідуючому кафедрою Київського
університету імені Тараса Шевченка
   ЩЕРБАНЮ Михайлу  Іллічу,  докторові  географічних  наук,
професорові Київського університету імені Тараса Шевченка
   ШВЕБСУ Генріху  Івановичу,  докторові  географічних наук,
завідуючому кафедрою Одеського державного університету  імені
І.І. Мечникова;
   - за цикл праць "Україна і Схід" (1981 - 1992):
   ПРІЦАКУ Омеляну Йосиповичу, іноземному членові Академії наук
України, директорові Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського
АН України;
   - за  розроблення  методів  та  виведення  української
червоно-рябої молочної породи:
   ЗУБЦЮ Михайлу Васильовичу, академікові Української академії
аграрних наук, віце-президентові Української академії аграрних
наук
   ОМЕЛЬЯНЕНКУ Андрію Оксентійовичу, академікові Української
академії  аграрних  наук,  директорові Інституту тваринництва
Української академії аграрних наук
   БУРКАТУ Валерію Петровичу, члену-кореспонденту Української
академії аграрних наук, генеральному директорові Національного
об'єднання по племінній справі у тваринництві
   КАРАСИКУ   Юрію  Михайловичу,  Міністрові  сільського
господарства і продовольства України
   КРУГЛЯКУ Андрію Петровичу, кандидатові біологічних наук,
завідуючому лабораторією Інституту розведення і генетики тварин
Української академії аграрних наук
   ХАВРУКУ Олександру Федоровичу, кандидатові біологічних наук,
завідуючому лабораторією Інституту розведення і генетики тварин
Української академії аграрних наук
   РУБАНУ Сергію Юрійовичу, кандидатові сільськогосподарських
наук, старшому науковому співробітникові Інституту тваринництва
Української академії аграрних наук
   БОРЗОВУ    Владиславу    Васильовичу,    кандидатові
сільськогосподарських  наук,  колишньому  старшому  науковому
співробітникові  Інституту  тваринництва  Української академії
аграрних наук;
   - за  цикл праць "Початкові та зворотні форми порушень
мозкового кровообігу. Розробка і впровадження у практику нових
методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації в
Україні";
   ЗОЗУЛІ Івану Савовичу, докторові медичних наук, проректорові
Київського інституту удосконалення лікарів
   МАЧЕРЕТ Євгенії  Леонідівні,  докторові  медичних  наук,
завідуючій кафедрою Київського інституту удосконалення лікарів
   РУДЕНКУ  Анатолію  Юхимовичу,  докторові  медичних наук,
завідуючому кафедрою Київського інституту удосконалення лікарів
   САМОСЮКУ  Івану  Захаровичу,  докторові  медичних  наук,
завідуючому кафедрою Київського інституту удосконалення лікарів
   ВОЛОШИНУ  Петру  Власовичу,  докторові  медичних  наук,
директорові Українського науково-дослідного інституту клінічної
та експериментальної неврології і психіатрії
   СЕРГІЄНКУ  Миколі  Григоровичу, докторові медичних наук,
проректорові Харківського медичного інституту
   ДУБЕНКУ  Євгену  Григоровичу,  докторові  медичних наук,
завідуючому кафедрою Харківського медичного інституту
   ТОЧИЛОВСЬКОМУ Анатолію Семеновичу, докторові медичних наук,
асистентові кафедри Харківського Інституту удосконалення лікарів;
   - за розроблення та впровадження комплексу технологічних
процесів виробництва високоресурсних трубопровідних систем  у
машинобудуванні:
   БИЧКОВУ Сергію  Андрійовичу,  докторові  технічних  наук,
заступникові головного інженера Авіаційного науково-технічного
комплексу імені О.К. Антонова
   КОРОЛЮ Володимиру  Миколайовичу,  головному  інженерові
Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
   МІЛЬЧЕНКУ Євгену Івановичу, кандидатові  технічних  наук,
заступникові головного технолога Авіаційного науково-технічного
комплексу імені О.К. Антонова
   ПРИВАЛІХІНУ   Вячеславу   Олексійовичу,   начальникові
дослідно-конструкторського  бюро Авіаційного науково-технічного
комплексу імені О.К. Антонова
   СУХОВУ Віталію  Вікторовичу,   заступникові   директора
Українського науково-дослідного інституту авіаційної технології
   САДОВОМУ Мирославу Степановичу, начальникові технологічного
бюро Київського авіаційного виробничого об'єднання
   ЗАЙЦЮ Віктору Івановичу, головному технологові Харківського
авіаційного виробничого об'єднання
   САЛАХЕТДІНОВУ  Зякерії  Хасяновичу,  старшому  науковому
співробітникові   Науково-дослідного   інституту  авіаційної
технології та організації виробництва;
   - за цикл праць "Комплексні дослідження фізичних властивостей
карбіду кремнію і розробка на його основі напівпровідникових
приладів, що працюють в екстремальних умовах":
   ВАЛАХУ Михайлу Яковичу, докторові фізико-математичних наук,
заступникові  директора  Інституту фізики напівпровідників АН
України
   ВЕНГЕРУ Євгенію Федоровичу, докторові фізико-математичних
наук, заступникові директора Інституту фізики напівпровідників АН
України
   СЕРГЕЄВУ Олегу Тимофійовичу, кандидатові технічних наук,
завідуючому відділом Інституту фізики напівпровідників АН України
   БЕРЕЖИНСЬКОМУ Леоніду     Йосиповичу,     кандидатові
фізико-математичних наук, старшому  науковому  співробітникові
Інституту фізики напівпровідників АН України
   ВЛАСКІНІЙ Світлані Іванівні, кандидатові технічних наук,
старшому   науковому   співробітникові   Інституту  фізики
напівпровідників АН України
   ТАРАЩЕНКУ    Дмитру    Трохимовичу,    кандидатові
фізико-математичних  наук,  старшому науковому співробітникові
Інституту фізики АН України
   КРОХМАЛЮ Анатолію Павловичу, кандидатові фізико-математичних
наук,  завідуючому лабораторією Київського університету імені
Тараса Шевченка
   ГУБАНОВУ    Віктору    Олександровичу,   кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові Київського університету імені
Тараса Шевченка;
   - за  конструкцію  доменних  печей  із  великогабаритних
охолоджувальних модулів:
   ПЛІСКАНОВСЬКОМУ Станіславу Тихоновичу, докторові технічних
наук, професорові Державної металургійної академії України
   ЦАРИЦИНУ  Євгену  Олександровичу,  головному  інженерові
орендного  підприємства "Маріупольський металургійний комбінат
імені Ілліча"
   ПЕФТІЄВУ Ігорю Михайловичу, заступникові начальника відділу
орендного  підприємства "Маріупольський металургійний комбінат
імені Ілліча"
   БОГОДИЦІ  Віктору Петровичу, помічникові начальника цеху
орендного  підприємства "Маріупольський металургійний комбінат
імені Ілліча"
   ГРИЦЮКУ Льву  Дмитровичу,  кандидатові  технічних  наук,
директорові науково-виробничої фірми "Стимул"
   ЧЕЧЕНЄВУ Володимиру Андрійовичу, кандидатові технічних наук,
головному  інженерові  спеціалізованого  тресту  з  ремонту
металургійних печей та устаткування "Дніпродомнаремонт"
   ДЕМЕНКОВУ Дмитру  Яковичу,  начальникові  Маріупольського
спеціалізованого управління N 2 тресту "Донбасдомнаремонт"
   РАБІНОВІЧУ Григорію  Борисовичу,  головному  доменщикові
Міністерства промисловості України;
   - за цикл праць з наукового обгрунтування, розроблення та
впровадження способів охорони в зонах розвантаження підготовчих
виробок глибоких шахт Донбасу:
   ЗБОРЩИКУ  Михайлу  Павловичу,  докторові технічних наук,
проректорові Донецького політехнічного інституту
   НАЗИМКУ Віктору Вікторовичу,  докторові  технічних  наук,
професорові Донецького політехнічного інститут;
   - за цикл праць "Термодинамічні та термокінетичні основи
будівельного матеріалознавства":
   МЧЕДЛОВУ-ПЕТРОСЯНУ  Отару  Петровичу,  члену-кореспонденту
Академії   наук   Грузії,   професорові   Харківського
інженерно-будівельного інституту
   БАБУШКІНУ Володимиру Івановичу, докторові технічних наук,
завідуючому кафедрою Харківського інженерно-будівельного інституту
   УШЕРОВУ-МАРШАКУ Олександру   Володимировичу,   докторові
технічних наук, професорові Харківського інженерно-будівельного
інституту
   УРЖЕНКУ Анатолію   Михайловичу,   старшому   науковому
співробітникові Харківського інженерно-будівельного інституту
   ІЛЬЇНУ  Володимиру  Олександровичу, кандидатові технічних
наук, генеральному директорові проектно-промислового будівельного
об'єднання "Харківський домобудівний комбінат N 1"
   МОСКАЛЕНКУ  Борису  Миколайовичу,  головному енергетикові
проектно-промислового  будівельного  об'єднання  "Харківський
домобудівний комбінат N 1"
   МАТВЄЄВУ  Герману  Михайловичу, докторові хімічних наук,
завідуючому    відділом    Науково-дослідного   інституту
науково-технічної  інформації  та  економіки  промисловості
будівельних матеріалів;
   - за розроблення конструкції, технології виготовлення та
освоєння серійного виробництва пасажирських тролейбусів великої
місткості серії ПМЗ-Т:
   ОЛЕКСІЄВУ  Юрію  Сергійовичу,  генеральному  директорові
виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод"
   КУЧМІ  Леоніду  Даниловичу,  кандидатові технічних наук,
колишньому  генеральному  директорові  виробничого  об'єднання
"Південний машинобудівний завод"
   ХМЕЛЕВСЬКОМУ Сергію Вікторовичу, начальникові виробництва
виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод"
   ЯНКОВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу, начальникові виробництва
виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод"
   ЛЕГКОШЕРСТУ Євгену Антоновичу, начальникові цеху виробничого
об'єднання "Південний машинобудівний завод"
   АНКУДІНОВУ  Ігорю  Миколайовичу,  заступникові  головного
конструктора конструкторського бюро "Південне" імені М.К. Янгеля
   КОЖУШКІНУ  Едуарду  Олексійовичу,  начальникові  відділу
конструкторського бюро "Південне" імені М.К. Янгеля
   КРАТУ Віктору Іллічу, начальникові управління Державного
комітету України по житлово-комунальному господарству;
   - за підручник "Ядерная физика" (4-те вид. - Харків: Основа,
1991):
   ЗАЛЮБОВСЬКОМУ Іллі Івановичу, члену-кореспонденту Академії
наук України, проректорові Харківського державного університету
   ВАЛЬТЕРУ Антону Карловичу, академікові Академії наук України
(посмертно).
   2. Установити на 1993 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки десять мільйонів карбованців кожна.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 31 грудня 1993 року
     N 617/93
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка