Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом від 22 квітня 1993 р. N 15


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 70 від 31.12.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 січня 1994 р.
 vd931231 vn70            за N 13/222
 
      Про внесення змін до Інструкції про порядок
      обчислення та справляння державного мита,
     затвердженої наказом від 22 квітня 1993 р. N 15
 
   З метою спрощення механізму сплати, посилення контролю за
правильністю, повнотою  справляння  державного  мита  за дії,
пов'язані з поданням заявок на об'єкти промислової власності,
проведенням пошуку та експертизи, видачею охоронних документів та
підтриманням їх чинності, і своєчасністю його перерахування до
державного бюджету  України,  а також керуючись ст.7 Декрету
Кабінету  Міністрів  України  "Про  державне  мито" N 7-93,
Н А К А З У Ю:
   1. Викласти  п.78  Інструкції "Про порядок обчислення та
справляння державного мита"  ( z0050-93 ) у такій редакції:
   "Сплата державного мита за дії, пов'язані з  одержанням
охоронних документів  на  об'єкти  промислової  власності,
підтриманням їх чинності та передачею прав їхніми власниками,
провадиться у розмірах, визначених у підпункті "у" пункту 6 статті
3 Декрету "Про державне мито" N 7-93.
   Державне мито  сплачується  до подання заявки на видачу
охоронного документа на об'єкт промислової  власності,  перед
експертизою заявки, видачею і переоформленням охоронного документа
і закінченням річного строку чинності патенту та перед проведенням
інших дій, пов'язаних з вирішенням вказаних питань.
   Державне мито за названі дії, яке сплачують фізичні або
юридичні особи, які постійно проживають або знаходяться в Україні,
перераховується на транзитний карбованцевий рахунок Держпатенту
України, відкритий в Укрсоцбанку в м.Києві, а мито, яке сплачують
фізичні або юридичні особи, що постійно проживають або знаходяться
за межами України, перераховується на транзитний валютний рахунок
Держпатенту України, відкритий у Державному експортно-імпортному
банку України в м.Києві.
   У дорученні на перерахування державного мита або в квитанції
про його сплату в рядку "одержувач" зазначається найменування
"Держпатент України" та номер відповідного рахунку Держпатенту,
який відкрито йому в установі банку за встановленими підрозділами
бюджетної кваліфікації,  а  також  вказується  назва  об'єкта
промислової власності (винаходу, промислового зразка, товарного
знака тощо) та назва дії, за яку сплачується мито.
   Держпатент України зобов'язаний не рідше одного разу в 3 дні
перераховувати кошти,  що  надійшли  на  відповідні  рахунки
Держпатенту, до державного бюджету на рахунок фінвідділу за місцем
знаходження Держпатенту на розділ 11 параграфа 2 "Державне мито за
дії, пов'язані з одержанням охоронних документів на об'єкти
промислової власності, підтриманням їх чинності та передачею прав
їхніми власниками", символ звітності банку 55. Держпатент не має
права розпоряджатися цими коштами на власний розсуд.
   Фізичні або іноземні юридичні особи, що відповідно постійно
проживають або знаходяться за межами України, сплачують мито,
вказане у підпункті "у" пункту 6 статті 3 Декрету "Про державне
мито", у вільно конвертованій валюті виходячи  з  розрахунку
мінімальної заробітної плати, еквівалентного 600 доларам США, або
в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з
Україною, на транзитний валютний рахунок Держпатенту, а останнім
ці кошти не рідше одного разу в 3 дні перераховуються на валютний
рахунок Мінфіну   України   N  4489070604  у  Державному
експортно-імпортному банку України, МФО 322313.
   У випадках, коли перерахунок мита провадиться з рахунку
платника, що знаходиться у кредитній установі, до документа,
оплаченого митом,  додається  довідка,  засвідчена  підписом
контролера і відбитком печатки кредитної установи.
   Сплата мита провадиться окремо по кожному об'єкту промислової
власності та окремо за кожну із вказаних дій".
   2. Начальнику  управління оподаткування доходів громадян,
майна та землі Бондаренку Ю.Г. та начальнику юридичного відділу
Лонюку І.І. подати зазначені зміни до Міністерства юстиції України
для державної реєстрації.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Мороза В.А.
 
   Заступник Міністра фінансів,
   начальник Головної державної
   податкової інспекції України            В.Н.Ільїн
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка