Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про наукове співробітництво між Ізраїльською Академією природничих та гуманітарних наук та Академією наук України


 
               УГОДА
         про наукове співробітництво між
   Ізраїльською Академією природничих та гуманітарних наук
          та Академією наук України
   Ізраїльська Академія природничих та гуманітарних наук та
Академія наук України (надалі іменуються як "Сторони") відзначаючи
важливість міжнародного співробітництва; враховуючи взаємну вигоду
наукового  співробітництва;  бажаючи забезпечити розширення і
подальший розвиток наукового співробітництва, домовились про таке:
          1. Основи співробітництва
               Стаття 1
   Мета цієї Угоди - розвивати і розширювати взаємовигідне
співробітництво між науковими інститутами і науковцями Ізраїлю та
України з метою сприяння науковому прогресу. Це має бути досягнуто
об'єднанням зусиль дослідників двох країн і спільним використанням
ресурсів цих країн для наукових досліджень.
               Стаття 2
   Угода охоплює фундаментальні наукові дослідження в галузі
математики, природничих наук, медицини, сільського господарства,
соціальних, гуманітарних і технічних наук. При цьому повинен бути
врахований і прикладний аспект. Обидві Сторони, кожна в межах
своєї країни, будуть вживати необхідних заходів щодо забезпечення
належної уваги згаданим галузям науки на довготривалій основі для
розвитку і виконання даної Угоди.
               Стаття 3
   Наукове співробітництво буде здійснюватися по таких напрямах:
   - спільні лабораторії, дискусії, особливо з метою розробки
можливих спільних проектів досліджень;
   - обмін вченими з метою забезпечення дослідної роботи, обмін
інформацією про початок нових досліджень, вибір нових наукових
методів і призентації наукових лекцій;
   - обмін студентами з метою підготовки до майбутньої спільної
дослідницької праці, розробки нових напрямів науки і техніки;
 
             2. Обмін вченими
               Стаття 4
   Включаючи всі можливі засоби такого співробітництва, для
кожної Сторони передбачено до 6 люд/місяців на рік для обміну
вченими з  метою  надання  можливості  науковцям  двох країн
здійснювати дослідницьку роботу, інформувати кожну Сторону про
сучасну дослідну діяльність іншої країни, читати наукові лекції чи
опановувати нові наукові методи.
               Стаття 5
   Як правило, Сторона, що надсилає, згідно ст.4 на основі
взаємної домовленості висуває в межах квоти претендентів  на
поїздку в іншу країну. Водночас, Сторона, що приймає, має також
право висловити свої побажання запросити певних вчених в межах
квоти. Обидві Сторони, наскільки це можливо, будуть позитивно
розглядати і підтримувати такі прохання.
               Стаття 6
   Обмін вченими згідно ст.4 здійснюється таким чином:
   а) Сторона, що надсилає, сплачує проїзд своїх вчених в іншу
країну і назад;
   б) Сторона, що приймає, сплачує витрати вченим на приміщення,
місцеві  транспортні  потреби,  поїздки в межах  встановленої
програми, а також забезпечує фінансування медичної допомоги в разі
хвороби чи нещасного випадку;
   с) крім того, Сторони сплачують запрошеним вченим:
   - в Ізраїлі __________ в день
   - в Україні 48000 крб. в день*.
   Ці норми можуть бути змінені, якщо Сторони дійдуть згоди у
даному питанні.
   * Сума має змінюватися щомісяця у відповідності з курсом
Національного Банку України.
               Стаття 7
   Інформацію про призначення вчених для здійснювання програми
індивідуальних обмінів Сторона, що надсилає, буде  передавати
Стороні, що приймає, не пізніше ніж за 3 місяці до початку
візитів. Сторона, що надсилає, забезпечить іншу Сторону необхідною
інформацією про призначених вчених у відповідності з формами, що
містяться у додатку. Протягом одного місяця після одержання
пропозиції  Сторона, що приймає, має повідомити Сторону, що
надсилає, про таке:
   а) вона може прийняти призначеного вченого;
   б) вона запропонує певні доповнення до програми;
   с) підтвердить час та тривалість візиту.
   Після одержання згоди на прийом Сторона,  що  надсилає,
передасть Стороні,  що  приймає, інформацію про дату приїзду
вченого, але не пізніше, ніж за 2 тижні до візиту.
               Стаття 8
   Передбачено, що згідно з Угодою наявні гроші мають бути
використані на переїзди та участь в міжнародних і національних
симпозіумах і конференціях, але тільки в тих випадках, коли така
участь дає очевидну можливість обговорення і планування спільних
проектів досліджень.
               Стаття 9
   Сторони  мають можливість щорічно запрошувати і надсилати в
іншу країну до 3 осіб на строк до 1 тижня з метою обговорення
питань співробітництва і обмінів, пов'язаних з Угодою. Строки
таких візитів регулюються у тому ж порядку, що встановлений для
обмінів окремими вченими.
       3. Спільні проекти наукових досліджень
              Стаття 10
   Приймаючи до уваги кваліфікацію, наукову і  технологічну
компетенцію,  інфраструктуру  та  можливості  обидві  Сторони
сприятимуть здійсненню на взаємовигідній основі спільних проектів
між науковими установами обох країн, при необхідності укладати
прямі міжінститутські угоди. Такі угоди будуть обговорюватись та
підписуватись безпосередньо представниками зацікавлених наукових
установ. Здійснення та фінансування цього співробітництва буде
залежати від можливостей наукових установ, що приймають в ньому
участь. Обидві Сторони при підборі кандидатур будуть надавати
перевагу вченим наукових установ, що працюють по програмі обміну.
           4. Заключні положення
              Стаття 11
   Сторони погоджуються  сприяти науковому співробітництву і
обміну поза межами виділених коштів відповідно положень даної
Угоди. Фінансові умови такого співробітництва та обміну мають
визначатися в кожному окремому випадку.
 
              Стаття 12
   Дана Угода діятиме в період 1993 - 1998.
   Дія Угоди автоматично продовжується на наступний однорічний
період, якщо жодна з Сторін не висловить письмово своє бажання не
продовжувати чи припинити Угоду, але не пізніше, ніж за 6 місяців
до закінчення терміну дії Угоди.
              Стаття 13
   Дана Угода складена у двох ідентичних копіях англійською та
українською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
   Підписано __________ грудня 1993
 
 Від імені Ізраїльської Академії
 природничих та гуманітарних наук
 
 
 Від імені Академії наук
 України
 Академік                     Б.Е.ПАТОН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка