Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію санаторно-курортного лікування дітей


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 202 від 29.12.92
   м.Київ
 
 vd921229 vn202
 
        Про організацію санаторно-курортного
             лікування дітей
 
   Санаторно-курортне лікування - це комплекс оздоровчих  і
спеціальних  лікувальних  заходів,  спрямованих  на зменшення
захворюваності та попередження розвитку хронічних форм.
   За останні  роки проведено певну роботу щодо поліпшення
санаторно-курортної допомоги дітям.  Санаторії  спеціалізовані
згідно із захворюваннями, розширені вікові показання (приймають на
лікування дітей з 2 - 3 річного віку).
   Організовано санаторій "матері та дитини" та визначено 9
санаторіїв для лікування  дітей,  що  постраждали  внаслідок
чорнобильської  катастрофи, оскільки сьогодні 126 тис. дітей
диспансерного нагляду потребують  щороку  санаторно-курортного
лікування.
   В санаторіях обласного підпорядкування відкриті відділення
для  проведення  етапного  лікування,  а  в ряді санаторіїв
Міністерства охорони здоров'я України - відділення реабілітації з
індивідуальними строками лікування дітей.
   В оздоровчому процесі використовуються нові методи лікування,
фізіотерапії,  масаж,  лікувальна фізкультура в поєднанні із
загартовуючими    та    тренувальними     процедурами,
кліматобальнеолікування, нетрадиційні методи лікування.
   У зв'язку з розширенням медичних показань в  санаторіях
введені ставки лікарів-ендокринологів, гематологів, психологів,
рефлексотерапевтів.
   Вжиті   заходи   сприяли   поліпшенню   ефективності
санаторно-курортного лікування дітей. Однак, функціонуюча мережа
дитячих  санаторіїв  України  ще  не  задовольняє потребу в
оздоровлення  дітей  із неспецифічними захворюваннями органів
дихання, вкрай недостатньо ліжок для дітей із захворюваннями
шлунково-кишкового  тракту, нирок, шкіри, серцево-судинної та
ендокринної систем.
   Незважаючи на дефіцит в дитячих санаторних ліжках ще в
багатьох санаторіях, розташованих в  курортних  зонах,  через
незадовільну роботу санаторно-курортних відбіркових комісій мають
місце постійні недоїзди, запізнення дітей, невикористання путівок.
Досі направляються діти,  яким  непоказано  або  протипоказано
лікування за профілем захворювання і віком. Трапляються випадки
неправильного оформлення  медичної  документації на дітей, що
направляються до санаторію.
   Зміцніла матеріально-технична база санаторіїв, в багатьох з
них  проведено капітальні ремонти та реконструкцію корпусів.
Санаторії поповнились новою медичною апаратурою, інвентарем. Але
ще частина обласних дитячих санаторіїв має по 100 і менше ліжок,
розміщених  в  пристосованих  і  недостатньо  упорядкованих
приміщеннях із зниженими санітарними нормами. Не всі санаторії
мають  ізолятори,  відсутні  веранди  та  кліматопавільйони,
рентгенкабінети та кабінети функціональної діагностики, зали ЛФК.
Таким чином, із-за малої потужності санаторіїв не забезпечується
весь обсяг необхідних досліджень та методів лікування.
   Науково-дослідними інститутами  курортології, педіатрії та
профільними кафедрами медінститутів  не  на  належному  рівні
проводяться наукові  дослідження  з питань санаторно-курортної
допомоги дітям та недостатньо впроваджуються в практичну роботу
нові методи лікування та діагностики.
   Для поліпшення організації санаторно-курортної допомоги дітям
із захворюваннями нетуберкульозного профілю З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
   Додатки 1 - 8 до цього наказу.
   Додаток 1 -  Перелік  медичних  профілів  санаторіїв  з
нетуберкульозними захворюваннями,  строки  санаторно-курортного
лікування і віковий склад дітей.
   Додаток 2 - Показання і протипоказання для лікування дітей в
місцевих санаторіях і на курортах (крім туберкульозних).
   Додаток 3 - Інструкція про порядок випуску, розподілу, обліку
та видачі путівок в дитячі санаторії.
   Додаток 4 - Порядок медичного відбору і прийому дітей на
санаторно-курортне лікування.
   Додаток 5 - Санаторно-курортна карта.
   Додаток 6 - Зразок путівки.
   Додаток 7 - Акт лікувально-консультативної комісії.
   Додаток 8 - Положення про дитячий санаторій нетуберкульозного
профілю.
   П Р О П О Н У Ю:
   1. Начальникам управлінь охорони здоров'я обласних та міських
державних адміністрацій:
   1.1. Прийняти до виконання затверджені цим наказом додатки.
   1.2. Звернути увагу на стан матеріально-технічної бази діючих
обласних дитячих санаторіїв, здійснити заходи щодо її зміцнення, а
також оснащення медичним обладнанням, інвентарем та створення
необхідних умов для перебування дітей в санаторіях.
   1.3. Збільшувати кількість ліжок для етапного лікування дітей
в санаторіях, а також ширше організовувати палати або відділення
реабілітації.
   1.4. Зобов'язати керівників дитячих  лікувальних  установ
встановити суворий  контроль  за роботою санаторно-відбіркових
комісій у відношенні правильного та повного використання путівок
та своєчасного відбору і направлення дітей в санаторії згідно з
правилами відбору і медичними показаннями.
   Н А К А З У Ю:
   1. Українському НДІ дитячої курортології і  фізіотерапії
(Дріневський М.П.), Українському НДІ курортології та медичної
реабілітації (Бабов К.Д.), Українському НДІ охорони здоров'я дітей
та підлітків  (Коренєв  М.М.),  Українському  НДІ  педіатрії,
акушерства і гінекології (Лук'янова О.М.),  Українському  НДІ
гігієни харчування (Смоляр В.І.), профільним кафедрам Кримського
та Одеського медичних інститутів:
   1.1. Здійснювати методичне керівництво та планування наукових
досліджень з питань санаторно-курортної допомоги дітям, звертаючи
особливу увагу  на вивчення ефективних строків та віддалених
результатів лікування дітей в санаторіях різних профілів  та
розробку науково обгрунтованих режимів, лікувального харчування,
впливу курортних факторів на лікування дітей, особливо тих, хто
постраждав внаслідок чорнобильської катастрофи.
   1.2. Планувати проведення заходів (семінарів, конференцій)
щодо підвищення  кваліфікації  лікарів  дитячих  санаторіїв
нетуберкульозного профілю  і  різних  питань  педіатрії  та
санаторно-курортного лікування  дітей,  в  т.ч.  постраждалих
внаслідок чорнобильської  катастрофи,  та  циклів  підвищення
кваліфікації лікарів   дитячих   санаторіїв   з   питань
санаторно-курортного лікування.
   2. Генеральному  директору  Кримського  (Мурдід М.П.) та
Одеського (Гажій М.Б.) об'єднань санаторіїв, головному лікарю
Головного санаторію "Орлятко" (Кравцов В.І.), головним лікарям
дитячих санаторіїв Міністерства охорони здоров'я України:
   2.1. Підвищити якість лікування дітей в санаторіях шляхом
впровадження в практику нових досліджень медичної науки, ширше
використовувати  в  лікуванні дітей ЛФК, природні лікувальні
фактори, нетрадіційні методи лікування.
   2.2. Встановити суворий контроль за якістю приготування їжі,
складання меню  з врахуванням віку і стану здоров'я дитини,
організацією лікувального харчування, тощо.
   2.3. Розробити   і   здійснити   заходи   покращання
санітарно-протиепідемічного режиму  в  дитячих   санаторіях,
підвищення санітарного  стану  та  створення  необхідних умов
перебування дітей в санаторії.
   Контроль за виконанням цього наказу покладаю на начальників
Головних управлінь організації медичної допомоги і  медичного
страхування (Картиш А.П.) та організації медичної допомоги дітям і
матерям (Гойда Н.Г.)
 
 Заступник міністра                В.М.Пономаренко
                         Додаток 1
                       до наказу МОЗ України
                       N 202 від 29.12.92
               Перелік
     медичних профілів санаторіїв з нетуберкульозними
      захворюваннями, строки санаторно-курортного
         лікування і віковий склад дітей
   I. Медичний профіль санаторіїв:
   1. Санаторії кардіоревматологічного профілю.
   2. Санаторії для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.
   3. Санаторії для дітей з захворюваннями органів дихання
нетуберкульозної етіології.
   4. Санаторії для дітей з захворюваннями органів травлення,
нирок, сечовивідних шляхів і обміну речовин.
   5. Санаторії для дітей з захворюваннями ендокринної системи.
   6. Санаторії для дітей з захворюваннями шкіри.
   7. Санаторії для дітей з ураженням центральної нервової
системи та порушенням психіки.
   8. Санаторії для дітей, хворих остеомієлітом.
   9. Санаторії для дітей, хворих інфекційним неспецифічним
(ревматоїдним) поліартритом.
   10. Санаторії для дітей, які перенесли дизентерію.
   11. Санаторії для дітей з батьками, що постраждали внаслідок
аварії на Чорнобильської АЕС.
   Примітка: а)  в місцевих кардіоревматологічних санаторіях
        дозволяється   організовувати   спеціалізоване
        відділення для дітей з вродженими вадами серця для
        етапного лікування;
        б) при  неможливості організувати санаторій для
        лікування  дітей  з  інфекційним  неспецифічним
        (ревматоїдним)  поліартритом  і  остеомієлітом
        дозволяється організація спеціалізованих відділень
        в  санаторіях  для дітей з порушенням функцій
        опорно-рухового апарату;
        в) для  дітей  із  сколіозом  рекомендується
        організовувати  спеціалізовані  відділення  в
        санаторіях  для  дітей  з  порушенням  функцій
        опорно-рухового апарату;
        г) санаторії для дітей з ураженням центральної
        нервової системи та порушенням психіки можуть бути
        організовані для дітей з церебральними паралічами
        на  фоні  затримки  психічного  розвитку  або
        олігофренії в стадії помірної дебільності, для
        дітей з пограничними станами психічних порушень та
        мінімальною церебральною дисфункцією з синдромами
        рухової недостатності.
   II. В  дитячі  місцеві санаторії, які розташовані не в
курортній зоні приймаються діти віком від 1 до 14 років включно; в
дитячі санаторії в курортних зонах - від 4 до 14 років (в
санаторії з порушенням функції опорно-рухового апарату та з
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки - з
2, 3-річного віку).
   В санаторіях  дозволяється  організовувати  відділення по
віковому складу: для дітей від 1 до 3 років, дошкільнят - від 4 до
6 років і шкільного віку від 7 до 14 років включно.
   III. Строки  санаторно-курортного  лікування в санаторіях
нетуберкульозного профілю:
 
------------------------------------------------------------------
|NN |Профіль санаторію   |    Строки лікування      |
|зп |            |------------------------------------|
|  |            |в місцевих    |на курортах    |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|1 |    2        |  3      |   4      |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|1. |Кардіоревматологічний |         |         |
|  |            |         |         |
|  |а) для дітей хворих  |індивід.     |   -      |
|  |ревматизмом з активною |         |         |
|  |фазою         |         |         |
|  |б) з неактивною фазою |взимку - по   |взимку - 2 міс., |
|  |            |учбовим чвертям, |влітку - 35-40 дн.|
|  |            |влітку - 45 дн. |         |
|  |в) міокардити,     |взимку - 2 міс., |взимку - 2 міс., |
|  |кардіопатії,      |влітку - 45 дн. |влітку - 35-40 дн.|
|  |вегетосудинні     |         |         |
|  |дистонії, хр. тонзиліт |         |         |
|  |при наявності     |         |         |
|  |тонзилогенної     |         |         |
|  |кардіоміопатії     |         |         |
|  |г) вади серця до і   |2 міс.      |   -      |
|  |після операції з НК не |         |         |
|  |вище 2 ст.       |         |         |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|2. |Для дітей з      |2 міс.      |взимку - 2 міс., |
|  |захворюваннями органів |         |влітку - 45 дн.  |
|  |дихання        |         |         |
|  |нетуберкульозної    |         |         |
|  |етіології       |         |         |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|3.*|Для дітей з порушенням |         |         |
|  |функцій опорно-рухового|         |         |
|  |апарату різної     |         |         |
|  |етіології:       |         |         |
|  |а) асептичний некроз  |         |         |
|  |головки стегнової   |         |         |
|  |кістки та інших    |         |         |
|  |локалізацій різної   |         |         |
|  |етіології - в     |         |         |
|  |залежності від стадії |         |         |
|  |процесу        |         |         |
|  | II ст.        |6 міс.      |3 - 6 міс.    |
|  | III ст.        |4 міс.      |3 - 4 міс.    |
|  | IV ст.        |3 міс.      |2 міс.      |
|  |Повторне направлення  |         |         |
|  |хворого на санаторне  |         |         |
|  |лікування можливе при |         |         |
|  |необхідності, через рік|         |         |
|  |терміном не більше   |         |         |
|  |2 міс.         |         |         |
|  |б) вроджений вивих   |         |         |
|  |стегна:        |         |         |
|  |- після оперативного  |2 міс.      |3 міс.      |
|  |втручання через    |         |         |
|  |3 - 4 міс.       |         |         |
|  |- при наявності    |індивід.     |4 міс.      |
|  |дегенеративно-     |         |         |
|  |дистрофічних змін в  |         |         |
|  |кульшовому суглобі   |         |         |
|  |в) хронічний      |3 міс.      |3 міс.      |
|  |остеомієліт різної   |         |         |
|  |етіології       |         |         |
|  |- після оперативного  |3 міс.      |3 міс.      |
|  |втручання       |         |         |
|  |- запущені форми з   |індивід.     |6 міс.      |
|  |численною локалізацією |         |         |
|  |г) сколіози      |         |         |
|  |- прогресуючі форми  |до 1 року    |до 4 міс.     |
|  |сколіозу        |         |         |
|  |- ранні диспластичні  |індивід.     |до 6 міс.     |
|  |сколіози, що мають   |         |         |
|  |тенденцію до швидкого |         |         |
|  |прогресування     |         |         |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|4. |Для дітей з      |30 дн.      |30 дн.      |
|  |захворюваннями органів |         |         |
|  |травлення       |         |         |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|5. |Для дітей з      |45 дн.      |30 дн.      |
|  |захворюваннями нирок, |         |         |
|  |сечовивідних шляхів та |         |         |
|  |обміну речовин     |         |         |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|6. |Для дітей з      | -       |45 дн.      |
|  |захворюваннями шкіри  |         |         |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|7. |Для дітей з ураженням |         |         |
|  |центральної нервової  |         |         |
|  |системи та пораженням |         |         |
|  |психіки        |         |         |
|  |а) пограничні стани  |2 міс.      |  -       |
|  |психічних порушень   |         |         |
|  |б) церебральні паралічі|3 міс.      |2 міс.      |
|  |різної етіології (при |         |         |
|  |нормальному інтелекті, |         |         |
|  |з затримкою психічного |         |         |
|  |розвитку або      |         |         |
|  |олігофренії в стадії  |         |         |
|  |помірної дебільності) |         |         |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|8. |Для дітей, хворих   |3 міс.      |2 міс.      |
|  |інфекційним      |         |         |
|  |(ревматоїдним)     |         |         |
|  |поліартритом      |         |         |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|9. |Для дітей, які     |індивід.     |  -       |
|  |перенесли дизентерію  |         |         |
|---+-----------------------+-----------------+------------------|
|10.|Санаторії для дітей  |24 дн.      |24 дн.      |
|  |з батьками, що     |         |         |
|  |постраждали внаслідок |         |         |
|  |аварії на ЧАЕС     |         |         |
------------------------------------------------------------------
_______________
   * Методичні рекомендації "Оптимальні строки лікування дітей
з ортопедичною патологією нетуберкульозної етіології, розроблені
Київським НДІ ортопедії, 1982 р.
   Питання про продовження лікування дітей в санаторіях вирішує
внутрісанаторна лікарняна комісія (ВСЛК) і оформляє відповідним
актом, який подається в органи охорони здоров'я по підпорядкуванню
санаторію.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги і
 медичного страхування                 А.П.Картиш
                         Додаток 2
                      до наказу МОЗ України
                      від 29.12.92 N 202
       Показання і протипоказання для лікування
      дітей в місцевих санаторіях і на курортах
           (крім туберкульозних)
   I. Захворювання серцево-судинної системи
 
------------------------------------------------------------------
|NN |   Показання             |Санаторії     |
|зп |                     |         |
|---+-----------------------------------------+------------------|
|1. |Ревматизм в а/ф без, або з вадою серця з |Місцеві санаторії |
|  |активністю процесу не вище I ст., без  |(відділення)   |
|  |порушення кровообігу або з недостатністю |кардіологічного  |
|  |кровообігу не вище I ст.         |профілю      |
|---+-----------------------------------------+------------------|
|2. |Інфекційно-алергічний міокардит і    |  -"-      |
|  |септичний ендокардит в період стихання  |         |
|  |активності процесу з недостатністю    |         |
|  |кровообігу не вище I ст.         |         |
|---+-----------------------------------------+------------------|
|3. |Ревматиз в н/ф без вади, або з вадою   |  -"-      |
|  |серця з недостатністю кровообегу не вище |         |
|  |I ст. або без неї.            |         |
|---+-----------------------------------------+------------------|
|4. |Природжені і придбані вади серця до і  |  -"-      |
|  |після операції з недостатністю кровообігу|         |
|  |не вище II ст.              |         |
|---+-----------------------------------------+------------------|
|5. |Ревматизм н/ф (не раніше як через 8-10  |Санаторії     |
|  |міс. після загострення без вади серця,  |кардіоревматоло- |
|  |або з помірною, повністю компенсованою  |гічного профілю на|
|  |ізольованою недостатністю митрального  |бальнеокліматичних|
|  |або аортального клапану).        |курортах України |
|  |                     |(Одеса, Євпаторія)|
|---+-----------------------------------------+------------------|
|6. |Хронічний тонзиліт при наявності     |  -"-      |
|  |тонзилогенної кардіоміопатії.      |         |
|---+-----------------------------------------+------------------|
|7. |Вегетосудинна дистонія, міокардити,   |  -"-      |
|  |кардіопатії.               |         |
------------------------------------------------------------------
       Протипоказання для місцевих санаторіїв:
   1. Ревматизм  з  активністю  процесу  II,  III  ст.,
інфекційно-алергічний міокардит і септичний ендокардит в гострому
періоді захворювання.
   2. Недостатність кровообігу II і III ст.
   3. Мерехтлива аритмія і пароксизмальна тахикардія.
   4. Повна атріовентрикулярна блокада при частоті скорочень
серця 50 в I' наявністю синдрому Морган'ї-Адамса-Стокса.
     Протипоказання для бальнеокліматичних курортів:
   1. Ревматизм в а/ф.
   2. Ревматизм в н/ф раніш як через 8-10 міс. після закінчення
загострення.
   3. Митральний стеноз, комбіновані та вроджені вади серця.
   4. Недостатність кровообігу будь-якої ступені, мерехтлива
аритмія, повна атріо-вентрикулярна блокада, складні порушення
ритму серця.
   5. Тонзилектомія в попередні 2 міс.
   II. Хронічні неспецифічні захворювання органів дихання
 
------------------------------------------------------------------
|NN |     Показання            |Санаторії    |
|зп |                     |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|1. |Хронічна пневмонія, в тому числі     |Місцеві санаторії|
|  |сформована на основі вади розвитку    |для дітей з   |
|  |бронхолегеневої системи.         |захворюваннями  |
|  |                     |органів дихання |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|2. |Повторні пневмонії, бронхіти.       |  -"-     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|3. |Реконвалесценти після оперативного    |  -"-     |
|  |втручання на легенях (після виписки із  |         |
|  |стаціонару без ускладнень         |         |
|  |післяопераційного періоду).        |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|4. |Бронхіальна астма (легка та середня    |  -"-     |
|  |форма), астматичний бронхіт.       |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|5. |Респіраторні алергози (в тому числі    |         |
|  |полінози).                |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|6. |Хронічні запалення легень при спадкових і |Місцеві санаторії|
|  |системних захворюваннях (муковісцедоз,  |для дітей з   |
|  |імнодефіцитні стани і ін.).        |захворюваннями  |
|  |                     |органів дихання |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|7. |Повторні пневмонії, рецидивуючі бронхіти в|Санаторії для  |
|  |період ремісії, не раніше як через 2 міс. |дітей з захворю- |
|  |після останнього загострення.       |ваннями органів |
|  |                     |дихання, на при- |
|  |                     |морських курортах|
|  |                     |України (Ялта,  |
|  |                     |Феодосія, Гаспра,|
|  |                     |Євпаторія,    |
|  |                     |Бердянськ)    |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|8. |Хронічна пневмонія з обмеженими      |   -"-     |
|  |пневмосклеротичними змінами без      |         |
|  |бронхоектазів, в період ремісії, не раніше|         |
|  |3 міс. після загострення.         |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|9. |Бронхіальна астма (легка та середня форма |   -"-     |
|  |в міжприступний період).         |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|10.|Реконвалесценти після оперативного    |   -"-     |
|  |втручання на легенях, не раніше 8-10 міс. |         |
|  |після операції, без ускладнень і признаків|         |
|  |дихальної недостатності.         |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|11.|Затяжні пневмонії, залишкові зміни -   |   -"-     |
|  |плевропневмонії, плеврит.         |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|12.|Респіраторні алергози.          |   -"-     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|13.|Хронічні захворювання в/д шляхів.     |   -"-     |
------------------------------------------------------------------
       Протипоказання для місцевих санаторіїв
   1. Активність  процесу  в  бронхолегеневій  системі  або
носоглотці.
   2. Приступний період бронхіальної астми.
   3. Наявність у хворих:
   а) вираженої інтоксикації,
   б) значної кількості гнійної мокроти,
   в) кровохаркання,
   г) дихальна недостатність більше I ст.
   4. Полінози в період цвітіння дерев і трав.
   Протипоказання для санаторіїв, розміщених на курортах
   1. Бронхіальна астма (важка форма, приступний період).
   2. Наявність дихальної недостатності будь-якого ступеню.
     III. Порушення функції опорно-рухового апарату
             різної етіології
------------------------------------------------------------------
|NN |Показання                 |Санаторії    |
|зп |                     |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|1. |Хвороба Пертеса.             |Санаторії для ді-|
|  |                     |тей з порушенням |
|  |                     |функції опорно- |
|  |                     |рухового апарату |
|  |                     |місцеві або   |
|  |                     |грязеві і баль- |
|  |                     |неологічні    |
|  |                     |курорти України |
|  |                     |(Євпаторія,   |
|  |                     |Одеса, Алупка)  |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|2. |Травматичні неврити, поліневрити,     |  -"-     |
|  |плексити, полірадікулоневрити після    |         |
|  |гострого періоду, а також в більш пізні  |         |
|  |строки з відновленням функції.      |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|3. |Хворі після хірургічного втручання на   |  -"-     |
|  |кістково-суглобовому апараті, що     |         |
|  |потребують відновлення функції      |         |
|  |(природжений вивих стегна, рахитичні   |         |
|  |скривлення, артрогрипоз, сколіоз і т.ін.).|         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|4. |Хворі після операцій на сухожиллях, а   |  -"-     |
|  |також хворі за наявністю контрактур, що  |         |
|  |потребують розробки рухових функцій.   |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|5. |Сколіози 1, 2, 3 ст. із зниженою     |  -"-     |
|  |стабільністю хребта.           |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|6. |Артрити травматичного походження.     |  -"-     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|7. |Остеоміеліти не раніше 6 міс. після    |  -"-     |
|  |загострення та без показань для      |         |
|  |оперативного втручання.          |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|8. |Хронічні остеомієліти (крім        |  -"-     |
|  |туберкульозних), що не вимагають     |         |
|  |оперативного втручання:          |         |
|  |а) свищеві або безсвищеві форми,     |         |
|  |б) ускладнені артритоартрозом великих   |         |
|  |суглобів, обмеження руху, анкилозами,   |         |
|  |в) склерозуючі форми остеомієліту     |         |
|  |трубчатих плоских кісток.         |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|9. |Інфекційний неспецифічний поліартрит   |  -"-     |
|  |(ревматоїдний) в н/ф або з активністю   |         |
|  |I ст.                   |         |
------------------------------------------------------------------
             Протипоказання
   1. Захворювання  опорно-рухового  апарату,  що потребують
оперативного або консервативного лікування в умовах стаціонару.
   2. Інфекційний неспецифічний поліартрит в фазі загострення II
і III ст. активності.
   Примітка: дітей після прийому гормональної терапії необхідно
        направляти на санаторно-курортне  лікування  не
        раніше  як  через  1,5-2  міс.  після відміни
        препаратів.
   3. Остеоміеліт  в  ст. загострення, а також із значною
кількістю свищів  з  гнійним  виділення  великих  секвестрів,
амілоідозом внутрішніх органів.
   4. Всі форми прогресивно-м'язевих дистрофій.
        IV. Захворювання органів травлення
 
------------------------------------------------------------------
|NN |Показання                 |Санаторії    |
|зп |                     |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|1. |Неускладнена виразкова хвороба шлунку і  |Санаторії для ді-|
|  |12-палої кишки в стадії ремісії.     |тей з захворюван-|
|  |                     |нями органів   |
|  |                     |травлення місцеві|
|  |                     |та на бальнеоло- |
|  |                     |гічних курортах |
|  |                     |України     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|2. |Хронічний гастрит з нормальною і зміненою |  -"-     |
|  |секрецїєю і кислотністю в стадії ремісії. |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|3. |Хронічні захворювання кишечника в стадії |Санаторії для ді-|
|  |ремісії, крім виразкових стенозуючих,   |тей з захворюван-|
|  |туберкульозних форм і хронічної      |нями органів   |
|  |дизентерії.                |травлення місцеві|
|  |                     |та на бальнеоло- |
|  |                     |гічних курортах |
|  |                     |України     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|4. |Хронічні гепатити, холангіти, холецистіти |  -"-     |
|  |різної етіології в стадії ремісії.    |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|5. |Цироз печінки без клінічних прояв     |  -"-     |
|  |портальної гіпертензії в н/ф захворювання,|         |
|  |без жовтухи, з нормальними клініко-    |         |
|  |лабораторними показниками.        |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|6. |Жовчно-кам'яна хвороба, яка не потребує  |  -"-     |
|  |оперативного втручання.          |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|7. |Реконвалесценти після хвороби Боткіна:  |         |
|  |а) із залишковими явищами не раніше як  |         |
|  |через 3 міс. після виписки із стаціонару |         |
|  |і без ознаків активності гепатиту;    |         |
|  |б) для етапного лікування після виписки  |Спеціалізовані  |
|  |із стаціонару.              |місцеві санаторії|
|  |                     |або відділення  |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|8. |Цукровий діабет (крім тяжкої форми) різної|  -"-     |
|  |давності захворювання в стадії      |         |
|  |компенсації.               |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|9. |Цукровий діабет, ускладнений хронічним  |  -"-     |
|  |холецистітом, холангітом, дискинезією   |         |
|  |жовчних ходів та кишечника, гастритом,  |         |
|  |виразковою хворобою шлунку і 12-палої   |         |
|  |кишки в стадії ремісії, нефропатією,   |         |
|  |ангіоретинопатією, поліневритом.     |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|10.|Реконвалесценти після гострої затяжної  |  -"-     |
|  |дихентерії або загострення хронічної, для |         |
|  |етапного лікування після виписки із    |         |
|  |стаціонару.                |         |
------------------------------------------------------------------
             Протипоказання
   1. Виразкова  хвороба шлунку і 12-палої кишки, хронічні
гастрити, гепатити і інші захворювання в період загострення.
   2. Огранічний стеноз пілорусу.
   3. Цироз печінки з клінічними симптомами декомпенсації і
протальної гіпертензії.
       V. Ураження центральної нервової системи
           та порушення психіки.
 
------------------------------------------------------------------
|NN |Показання                 |Санаторії    |
|зп |                     |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|1. |Неврози.                 |Місцеві санаторії|
|  |                     |(відділення) для |
|  |                     |дітей з ураженням|
|  |                     |ЦНС та порушенням|
|  |                     |психіки     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|2. |Невротичні форми реактивних станів.    |   -"-     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|3. |Астенічні, церебростеничні        |         |
|  |неврозопоподібні стани, як наслідок    |         |
|  |раннього органічного пошкодження     |         |
|  |центральної нервової системи, травм    |         |
|  |черепа, нейроінфекції і соматичні     |         |
|  |захворювання.               |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|4. |Церебральні паралічі (при нормальному   |Місцеві та    |
|  |інтелекті, із затримкою психічного    |спеціалізовані  |
|  |розвитку або олігофренією в стадії    |санаторії на   |
|  |помірної дебільності) та мінімальна    |грязевих і    |
|  |церебральна дисфункція з синдромами    |бальнеологічних |
|  |рухової недостатності.          |курортах (Евпато-|
|  |                     |рія, Одеса)   |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|5. |Захворювання периферичної нервової системи|   -"-     |
|  |(неврити, плексити, полірадікулоневропатії|         |
|  |та ін.).                 |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|6. |Наслідки менінгітів, енцефалітів,     |   -"-     |
|  |міелітів, травматичних ушкоджень     |         |
|  |головного, спинного мозку та периферичної |         |
|  |нервової системи, гострих порушень    |         |
|  |мозкового кровообігу, що супроводжуються |         |
|  |руховими розладами легкої та середньої  |         |
|  |степені з давністю захворювання не менш  |         |
|  |2 міс.                  |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|7. |Наслідки поліоміеліту та поліоміелітних  |   -"-     |
|  |захворювань.               |         |
------------------------------------------------------------------
             Протипоказання
   1. Захворювання, перелічені в показаннях (п. 1-3) в стадії
декомпенсації, яким потрібне обстеження і лікування в умовах
стаціонару.
   2. Психопатії,  патологічний розвиток особи з вираженими
розладами поведінки і соціальної адаптації.
   3. Резидуально-органічні і процесуальні психоподібні стани.
   4. Епілепсія, епілептичний синдром на фоні  прогресуючих
захворювань головного мозку.
   5. Дитячий церебральний параліч з важкими порушеннями рухової
сфери.
      VI. Захворювання нирок, сечовивідних шляхів
 
------------------------------------------------------------------
|NN |Показання                 |Санаторії    |
|зп |                     |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|1. |Хронічний гломерулонефрит в стадії    |Місцеві санаторії|
|  |клініко-лабораторної ремісії (без ознак  |(відділення) ПБК |
|  |ниркової недостатності).         |(літній період) |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|2. |Хронічний пієлонефрит і цистіт в період  |Місцеві санаторії|
|  |повної і часткової клініко-лабораторної  |та санаторії на |
|  |ремісії без ознак ниркової недостатності. |бальнеологічних |
|  |                     |курортах України |
|  |                     |(Трускавець)   |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|3. |Сечокам'яна хвороба            |         |
|  |а) з присутністю в сечовивідних ходах   |   -"-     |
|  |каміння спроможного до самостійного    |         |
|  |відходження;               |         |
|  |б) в післяопераційному періоді для    |   -"-     |
|  |попередження повторного каменеутворення. |         |
------------------------------------------------------------------
       Протипоказання для місцевих санаторіїв
   1. Дифузний гломерулонефрит в стадії активності.
   2. Пієлонефрит в стадії активності.
   3. Хронічна ниркова недостатність.
         Протипоказання для санаторіїв на
           бальнеологічних курортах
   1. Пієлонефрит в стадії активності.
   2. Хронічна ниркова недостатність.
   3. Порушення пасажу сечі.
           VII. Захворювання шкіри
 
------------------------------------------------------------------
|NN |Показання                 |Санаторії    |
|зп |                     |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|1. |Хронічна екзема.             |Санаторії    |
|  |                     |дерматологічного |
|  |                     |профілю на    |
|  |                     |бальнеологічних |
|  |                     |курортах України |
|  |                     |із сірководневими|
|  |                     |водами (Одеса). |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|2. |Обмежені і дифузні нейродерміти.     |  -"-     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|3. |Псоріаз (початкови форми псоріатичної   |  -"-     |
|  |артропатії).               |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|4. |Кропивниця.                |  -"-     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|5. |Склеродермія (крім системних форм).    |  -"-     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|6. |Іхтіоз.                  |  -"-     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|7. |Дерматози.                |  -"-     |
------------------------------------------------------------------
   Примітка: При захворюваннях, схильних до загострення в літній
        період року, хворих направляти на курорт в осінній
        період; дітей, які хворіють іхтіозом,  зимовою
        формою псоріазу - направляти на лікування влітку.
   Протипоказання: захворювання не зазначені в показаннях.
     Загальні протипоказання для направлення дітей
         на санаторно-курортне лікування
   1. Всі хвороби в гострому періоді.
   2. Соматичні  захворювання,  яким  потрібне  стаціонарне
лікування.
   3. Інфекційні хвороби.
   4. Бацилоносійство дифтерії та кишкових інфекцій.
   5. Всі заразні і паразитарні хвороби очей і шкіри.
   6. Злоякісні новоутворення, лейкемія,  анемія,  нахонсія,
амілоїдоз внутрішніх органів.
   7. Всі форми туберкульозу.
   8. Судорожні  припадки,  патологічний  розвиток  особи з
вираженими розладами поведінки і соціальної адаптації, розумова
відсталість.
   Примітка: Енурез не є протипоказанням для направлення дітей в
        санаторій. Після діфтерії і скарлатини діти можуть
        направлятися в санаторії не раніше як через 4-5
        міс. після виписки із стаціонару.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги і
 медичного страхування                 А.П.Картиш
                          Додаток 3
                       до наказу МОЗ України
                       від 29.12.92 N 202
              Інструкція
     про порядок випуску, розподілу, обліку та видачі
          путівок в дитячі санаторії
   Лікування дітей  в  спеціалізованих  санаторіях  системи
Міністерства охорони здоров'я України безкоштовне. Держбюджетні
путівки видаються санаторно-курортними відбірковими комісіями за
встановленою формою N 077/о (додаток 6 до наказу МОЗ України).
   Продаж або передача їх іншому забороняється. Оформлення
інших документів замість путівки не дозволяється.
   Бланки путівок  друкуються  по  замовленню територіальних
об'єднань санаторіїв або санаторію з нумерацією типографським
способом згідно затверджених графіків заїзду дітей до санаторію: в
республіканські - Міністерством охорони здоров'я, в місцеві -
Управлінням  охорони  здоров'я  обласної  (міської) державної
адміністрації та реєструються відповідальною особою  по  акту
відповідно кількості і нумерації.
   Зберігаються путівки як бланки строгої звітності в касі
установи і враховуються бухгалтерією на забалансовому рахунку.
   На місця путівки відправляє санаторій згідно затвердженої
рознарядки розподілу путівок по півріччям, поштою, як  цінну
бандероль із зазначенням в описі їх кількості і номерів.
   Органи охорони здоров'я, які отримали путівки, складають акт
прийому і копію його відправляють на адресу санаторію. Наказом
органу охорони здоров'я визначається особа, відповідальна за їх
отримання, зберігання і видачу.
   Відповідає за правильну реалізацію держбюджетних  путівок
заступник начальника управління охорони здоров'я по організації
медичної  допомоги  дітям  і  матерям  обласної  державної
адміністрації.
   Батькам путівка на дитину видається при наявності заповненої
санаторно-курортної карти (форма 076/о).
   Облік путівок, що видаються, ведеться в спеціальному журналі
з поміткою дати отримання, номера та строку лікування, паспортних
даних батька або матері і їх підпису про одержання путівки.
   Всі путівки в дитячі санаторії розподіляються і видаються в
плановому порядку згідно черги, встановленої СКВК на місці.
   Додатково до  плану  може здійснюватися випуск резервних
путівок до 5% від загальної кількості ліжок в санаторії для
виконання плану ліжко-днів.
   Відповідальність за обгрунтовану індивідуальну видачу путівок
несе керівник  (його  заступник)  відповідного органу охорони
здоров'я.
   Видача індивідуальних путівок можлива лише при наявності
відповідного  клопотання,  медичного  висновку  про  показане
санаторно-курортне лікування. Реєстрація ведеться в спеціальному
журналі.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги і
 медичного страхування                 А.П.Картиш
                          Додаток 4
                       до наказу МОЗ України
                       від 29.12.92. N 202
      Порядок медичного відбору і прийому дітей
         на санаторно-курортне лікування
   1. Медичний  відбір хворих дітей на лікування в дитячі
спеціалізовані санаторії здійснюють районні,  міські,  обласні
санаторно-курортні відбіркові комісії (СКВК), що організуються при
поліклініках, лікарнях чи управліннях охорони здоров'я обласних та
міських державних адміністрацій.
   2. Склад СКВК та розпорядок її роботи затверджується наказом
відповідного органу охорони здоров'я.
   3. До складу СКВК входить:
   а) голова комісії - головний педіатр (району, міста, області)
або заступник головного лікаря по лікувальній роботі (поліклініки,
лікарні, диспансеру);
   б) члени комісії -  лікарі-спеціалісти  згідно  існуючих
профілів санаторних  установ  (пульмонолог,  кардіоревматолог,
невропатолог, ортопед,  гастроентеролог,  дерматолог  та  інші
спеціалісти;
   г) головний лікар або його заступник по медчастині дитячого
санаторію (при направленні дітей в місцеві санаторії).
   4. Задачі СКВК:
   - облік хворих дітей, що потребують санаторно-курортного
лікування;
   - медичний відбір хворих дітей в місцеві і республіканські
санаторії згідно медичних показань та протипоказань;
   - контроль повноти обслідування та підготовки хворих перед
направленням на санаторно-курортне лікування і якості оформлення
медичної документації;
   - консультативна    допомога    лікарям    дитячих
лікувально-профілактичних установ з питань відбору  дітей  на
санаторно-курортне лікування;
   - збір та облік даних ефективності  санаторно-курортного
лікування дітей, аналіз дефектури у відборі та направленні дітей
на санаторно-курортне лікування;
   - організація і проведення занять з лікарями по правилам
відбору і направленню  хворих  дітей  на  санаторно-курортне
лікування.
   5. Необхідність  направлення дитини на санаторно-курортне
лікування визначає лікар (поліклініки, лікарні, диспансеру), який
подає на розгляд СКВК потрібну документацію на хворого, витяг з
історії хвороби або санаторно-курортну карту для дітей.
   6. Рішення   про   направлення   хворої  дитини  на
санаторно-курортне лікування приймає СКВК на підставі поданої
медичної документації.
   7. При направленні дитини на санаторно-курортне лікування
необхідні слідуючі документи:
   а) путівка (форма 0/77/о);
   б) санаторно-курортна карта (форма 076/о);
   в) витяг  із  історії  хвороби  дитини  з  даними
клініко-лабораторного обстеження давністю не більше місяця;
   г) висновок  лікаря-дерматолога  про відсутність заразних
захворювань шкіри;
   д) довідку  від  лікаря  педіатра  або епідеміолога про
відсутність контакту дитини з інфекційними хворими по  місцю
проживання, в дитсадку або школі та про проведені щеплення;
   є) характеристику із школи (для школярів при направленні в
учбовий період року).
   8. Питання продовження лікування дитини в санаторії (на строк
не більше 1 місяця) вирішує внутрісанаторна лікарняна комісія
(ВЛК) і оформлює відповідним актом, затвердженим органом охорони
здоров'я по підпорядкуванню.
   9. Після закінчення санаторно-курортного лікування на дитину
видають відривний талон санаторно-курортної карти (форма 076/о)
або витяг з історії хвороби з даними про проведене в санаторії
лікування, його ефективність, рекомендації по дальшому лікуванню
та дані про контакт з інфекційними хворими. Зазначена документація
видається на руки батькам для передачі в поліклініку по місцю
проживання.
   Раціональне використання ліжкового фонду дитячих санаторіїв
залежить як від правильного, якісного відбору та направлення дітей
на лікування, так і від своєчасної і повної реалізації всіх
виділених путівок.
   Органи охорони  здоров'я  забезпечують  чіткий, постійний
контроль за роботою СКВК, реалізацією путівок, проводять всебічний
аналіз причин усіх порушень та приймають заходи для їх усунення.
   Дитина повинна прибути в санаторій в день, зазначений в
путівці. Діти, що запізнилися більше 5 днів без поважних причин, в
санаторій не приймаються.
   При погіршенні  стану здоров'я дитини або при наявності
протипоказань, що виключають перебування її в санаторії, ВСК
повинна вирішити питання про направлення хворої дитини за місцем
проживання або переводу її до лікарні.
   Комісія складає відповідний акт в 3 примірниках, з яких один
відправляється в адресу вишестоячого органу охорони здоров'я,
другий - в адресу лікувально-профілактичної установи, що видала
путівку, третій - залишається в санаторії.
   Головний лікар санаторію відсилає в орган охорони здоров'я по
підпорядкуванню двічі на рік інформацію про використання ліжкового
фонду (дані про невикористані путівки, запізнення, передчасні
від'їзди, непоказані та протипоказані хворі, виконання  плану
ліжко-днів) для прийняття необхідних заходів.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги і
 медичного страхування                 А.П.Картиш
                          Додаток 5
                       до наказу МОЗ України
                       від 29.12.92 N 202
 
 Міністерство охорони       Код форми за ЗКУД ______________
 здоров'я України         Код форми за ЗКПО ______________
 
 Назва закладу (установи)     Медична документація
 ________________________     Форма N 076/о
                 Затверджена наказом Міністерства
                 охорони здоров'я України
                 від 29 грудня 1992 р. N 202
        Санаторно-курортна карта для дітей
   Адреса лікувально-профілактичної установи ___________________
__________________________________________________________________
   Прізвище, ім'я ______________________________________________
   Дата народження _____________________________________________
                (число, місяць, рік)
   школа N ________
   клас ___________
   дитячий садок ________________
   Домашня адреса ______________________________________________
__________________________________________________________________
   Місце роботи батьків ________________________________________
   1. Анамнез: вага при народженні,  особливості  розвитку,
перенесені захворювання (в якому віці) ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   2. Спадковість ______________________________________________
   3. Профілактичні щеплення (зазначити дати) __________________
__________________________________________________________________
   4. Анамнез захворювання: з якого віку хворіє, особливості і
характер перебігу,  частота  загострень,  дата  останнього
загострення, проведене лікування (в тому числі противорецидивне),
чи користувався раніше санаторно-курортним лікуванням, скільки
разів, де і коли _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Скарги ___________________________________________________
__________________________________________________________________
   6. Дані об'єктивного огляду _________________________________
__________________________________________________________________
   7. Дані лабораторних, рентгенологічних та інших досліджень
(дати) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   8. Основний діагноз _________________________________________
   9. Супутні захворювання _____________________________________
 
 Місце печаті          Підпис лікаря
                 Підпис зав. відділенням
       Висновок санаторно-відбіркової комісії
   Основний діагноз ____________________________________________
   Супутні захворювання ________________________________________
   Рекомендоване санаторно-курортне лікування __________________
__________________________________________________________________
  (зазначити назву курорту, санаторію, строк лікування, номер
               путівки)
                   Голова комісії ______________
                   Члени комісії _______________
                Дата _______________________
                   (число, місяць, рік)
   Дана карта дійсна при умові чіткого заповнення усіх граф та
підписів, наявності печаті. Строк дії карти 1 міс.
   Підлягає поверненню в районну поліклініку по місцю проживання
дитини.
   Прізвище, ім'я, по-батькові дитини __________________________
__________________________________________________________________
   Знаходився в санаторії ______________________________________
__________________________________________________________________
   Діагноз санаторію ___________________________________________
__________________________________________________________________
   Проведене лікування _________________________________________
__________________________________________________________________
        (види лікування, кількість процедур)
   Епікриз/динаміка антропометричних, гематологічних показників,
функціональних проб, зміни в соматичному стані і інше ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Результати лікування: значне покращення, покращення, без
змін, погіршення (необхідне підкреслити) _________________________
__________________________________________________________________
   Рекомендації для лікування надалі ___________________________
__________________________________________________________________
   Контакти з хворими інфекційними захворюваннями ______________
   Перенесені інтеркурентні захворювання і загострення основного
та супутніх захворювань __________________________________________
                 Підпис лікаря ____________
                 Підпис зав. відділенням _________
                      Дата __________________
                          Додаток 6
                       до наказу МОЗ України
                       від 29.12.92 N 202
 
 Міністерство охорони       Код форми за ЗКУД ______________
 здоров'я України         Код форми за ЗКПО ______________
 
 Назва закладу (установи)     Медична документація
 ________________________     Форма N 077/о
                 Затверджена наказом Міністерства
                 охорони здоров'я України
                 від 29 грудня 1992 р. N 202
              Путівка N
   в дитячий санаторій _________________________________________
                (назва санаторію, профіль)
   строком з ________ 199 р. до __________ 1999 р.
   Путівка безкоштовна, продаж або передача її забороняється.
   Прізвище та ім'я дитини _____________________________________
   Дата народження _____________________________________________
                (число, місяць, рік)
   Діагноз: ____________________________________________________
   Домашня адреса ______________________________________________
   Назва установи, що видала путівку ___________________________
__________________________________________________________________
 
 Печатка установи,
 що видала путівку
 
 Підпис особи, видала путівку ____________________________________
                   (посада і прізвище)
   В санаторій приймаються діти віком від _______ до________
років.
              Показання
       (згідно з медичним профілем санаторію)
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
   4. __________________________________________________________
   5. __________________________________________________________
   6. __________________________________________________________
   7. __________________________________________________________
   8. __________________________________________________________
           Загальні протипоказання
   1. Всі хвороби в період загострення.
   2. Всі хронічні захворювання, що потребують спеціального
лікування.
   3. Перенесені  інфекційні  хвороби  до закінчення строку
ізоляції.
   4. Бацилоносійство.
   5. Всі заразні хвороби очей, шкіри,  злоякісні  анемії,
лейкемії, злоякісні новоутворення, кахексія, амілоїдоз внутрішніх
органів, активні форми туберкульозу легень і інших органів.
   6. Хвороби серцево-судинної системи:
   а) для місцевих спеціалізованих санаторіїв - недостатність
кровообігу вище I ст.;
   б) для санаторного лікування на курортах - недостатність
кровообігу любого ступеню.
   7. Діти з епілепсією, психоневрозами, психопатією, розумовою
відсталістю, що потребують індивідуального догляду і лікування.
   8. Наявність у дітей супутніх захворювань, протипоказаних для
даного курорту або санаторію.
   Діти з протипоказаннями по віку і захворюванню в санаторій не
приймаються.
         Путівка дійсна при наявності:
   1. Обмінної санаторно-курортної карти.
   2. Довідки  епідеміолога  про  відсутність  контакту  з
інфекційними хворими по місцю проживання.
   3. Довідки дерматолога про відсутність заразних захворювань
шкіри.
   4. Дані  дослідження  на  дифтерійне  і  дизентерійне
бактеріоносійство (по епідеміологічних та медичних показниках).
   5. Школярі повинні мати характеристику із школи і щоденник
(при направленні їх в осінньо-зимово-весняний період).
   6. Діти повинні бути забезпечені одежею, взуттям по сезону, а
також спортивною одежею і предметами особистої гігієни.
   Примітка: 1. В санаторіях для дітей з захворюваннями органів
        травлення   обстеження   на    дизентерійне
        бактеріоносійство обов'язкове.
        2. Достроковий приїзд до санаторію і від'їзд їх із
        санаторію заборонений.
                          Додаток 7
                       до наказу МОЗ України
                       від 29.12.92 N 202
                Акт
        лікувально-консультативної комісії
   1. Найменування санаторію ___________________________________
__________________________________________________________________
   2. Адреса санаторію _________________________________________
   3. Прізвище, ім'я по-батькові _______________________________
__________________________________________________________________
   4. Вік ________
   5. Прибув (зазначити дату) _________________________
   6. N путівки (на санаторне лікування), виданої на строк _____
назва установи, що видала путівку ________________________________
__________________________________________________________________
   7. Найменування і адреса лікувальної установи, що видала
санаторно-курортну карту _________________________________________
__________________________________________________________________
   Прізвище, ім'я,   по-батькові   лікаря,   що   видав
санаторно-курортну карту _________________________________________
   8. Діагноз по місцю відбору хворого _________________________
__________________________________________________________________
   а) основного захворювання ___________________________________
   б) супутні захворювання _____________________________________
   9. Адреса місця проживання хворого __________________________
__________________________________________________________________
             Висновок комісії
   Комісія, обстеживши хворого встановила:
   1. Діагноз:
   а) основного захворювання ___________________________________
   б) супутнього _______________________________________________
   2. Хворому протипоказане перебування на курорті, в санаторії
(зазначити причину) ______________________________________________
   3. Хворий підлягає:
   а) реевакуюванню по місцю проживання (зазначити куди)
__________________________________________________________________
   б) переведенню (зазначити куди) _____________________________
__________________________________________________________________
   в) залишити в санаторії для кліматичного, медикаментозного
лікування, відпочинку (необхідне підкреслити).
   4. Причина направлення протипоказаного хворого (підкреслити);
   а) невірний медичний висновок по місцю відбору;
   б) порушення правил видачі путівок установою (видача їх без
медичної документації або без рекомендацій, зазначених в ній).
 
 " " ________ 199 р.
 
 М.П.                 Голова комісії
                    Члени комісії
                          Додаток 8
                       до наказу МОЗ України
                       від 29.12.92 N 202
              Положення
     про дитячий санаторій нетуберкульозного профілю
   1. Дитячий санаторій нетуберкульозного профілю є самостійною
стаціонарною лікувально-профілактичною установою, що фінансується
з республіканського або місцевого бюджету.
   Санаторій є юридичною особою, має свій штамп, печатку зі
своїм найменуванням, а також свій баланс і розрахунковий рахунок у
відділенні Держбанку України. При необхідності санаторій може
відкривати валютний та інші рахунки в установах Держбанку України.
   2. Дитячий санаторій організовується в окремому приміщенні,
спеціально збудованому або пристосованому для цього, в заміській
місцевості із сприятливими кліматичними і природними умовами або
на курорті. Площа земельної ділянки, склад та площа приміщень
санаторіїв нетуберкульозного профілю повинні відповідати діючим
будівельним нормам і правилам.
   3. Основною задачею дитячого санаторію, незалежно від його
медичного профілю,  це  проведення  в  порядку  етапності
лікувально-оздоровчих заходів, що сприяють відновленню порушених
функцій організму дитини і закріпленню досягнутих результатів
лікування та   організаційних   форм   роботи   передових
лікувально-профілактичних установ.
   До лікувально-оздоровчих заходів відноситься:
   а) санаторно-гігієнічний  і  диференційований  лікувальний
режими, що відповідають характеру та тяжкості захворювання дітей,
з організацією сприятливого зовнішнього середовища;
   б) максимальне використання природних лікувальних факторів
(клімато-геліо-таласотерапія, бальнео  і  пелоідотерапія)  в
поєднанні з фізіотерапією, загартуванням, лікувальною фізкультурою
і інше;
   в) спеціальне  лікування  в  залежності  від  характеру
захворювання (психотерапевтичне, ортопедичне і інше);
   г) повноцінне раціональне і лікувальне харчування;
   д) вітамінне і медикаментозне лікування;
   є) лікування  супутніх  захворювань  всіма  доступними в
санаторних умовах методами;
   ж) учбово-виховний  процес, що відповідає віку та стану
здоров'я дітей.
   4. Санаторій може мати слідуючі структурні підрозділи:
   а) кліматопавільйони,   веранди    для    проведення
аерогеліокліматотерапії, сну дітей на повітрі;
   б) обладнані діагностичні і лікувальні кабінети відповідно
медичному профілю санаторію.
   5. Для попередження розповсюдження інфекційних захворювань
дитячий санаторій повинен мати:
   а) приймальне відділення з санпропускником;
   б) дезкамеру;
   в) ізолятор.
   6. Штати  санаторію  затверджуються  відповідно  діючих
нормативних документів.
   7. Медичний профіль санаторіїв, віковий склад дітей в них і
строки лікування встановлюються відповідно додатку 1 до наказу
Міністерства охорони здоров'я.
   8. По  віковому  принципу  організуються  санаторії  або
відділення для дітей раннього віку (від 1 року до 3), дошкільного
(від 4 до 6) і шкільного (від 7 до 14 включно).
   Примітка: в санаторіях, залежно від медичного профілю і
        діючих показань по направленню дітей, в них можуть
        бути організовані спеціальні відділення для дітей з
        різними формами та ступенями активності процесу в
        порядку  переводу  їх  із  стаціонарів (етапне
        відділення).
   В санаторіях  нетуберкульозного  профілю  можуть  бути
організовані також відділення відновного (реабілітації) лікування
з індивідуальними строками лікування.
   9. Відбір дітей на санаторно-курортне лікування здійснюється
відповідно додатку 4 до наказу МОЗ.
   10. В санаторії на кожну дитину заводять історію хвороби по
затвердженим формам.
   11. Результати ефективності санаторно-курортного лікування
дітей оцінюються відповідно діючим медичним вказівкам.
   12. Продовження строку лікування в дитячому санаторії можливе
згідно медичних показань та рішення внутрісанаторної лікарняної
комісії (ВЛК) з оформленням цього рішення відповідним актом, який
подається до органу охорони здоров'я по підпорядкуванню санаторія.
   13. Санаторій повинен здійснювати систематичний зв'язок з
іншими дитячими установами охорони здоров'я (лікарня, поліклініка,
диспансер).
   14. При дитячих санаторіях, в установленому порядку, можуть
бути організовані загально-освітні школи по набору та складу
приміщень, що відповідають потребам будівельних норм та правил
загально-освітніх шкіл.
   15. Учбово-виховна, культурно-масова та організаційна робота
в дитячих  санаторіях нетуберкульозного профілю підпорядкована
медичним потребам, будується відповідно встановленого режиму дня і
координується головним лікарем і лікарями відділень, що здійснюють
контроль за всіма лікувальними заходами з точки зору допустимості
навантажень на організм дитини.
   16. Дитячий  санаторій  знаходиться  в  підпорядкуванні
обласного, міського управлінь охорони здоров'я або Міністерства
охорони здоров'я.
   Відкриття, реорганізація і закриття санаторію проводиться в
установленому порядку.
   17. Керівництво дитячим санаторієм здійснює головний лікар на
основі єдиноначальності,  назначається  та  звільняється  в
установленому порядку.
   18. Робота медичного персоналу дитячого санаторію будується
відповідно з інструкцією про права та обов'язки медичного і
педагогічного персоналу дитячих санаторіїв .
   19. Дитячий санаторій звітує по медичній, педагогічній та
господарчій діяльності по формах, затверджених МОЗ України і у
визначені строки подає їх у відповідні органи охорони здоров'я.
   20. Дитячий санаторій повинен обов'язково  мати  правила
трудового розпорядку для співробітників та правила внутрішнього
розпорядку для дітей.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги
 і медичного страхування                А.П.Картиш
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка