Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Правил обов"язкової сертифікації алкогольних напоїв, затверджених наказом Держстандарту України від 13 вересня 1996 р. N 379


 
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
          МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
              Н А К А З
 
 N 458 від 31.10.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 листопада 1996 р.
 vd961031 vn458            за N 666/1691
 
   Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації
   алкогольних напоїв, затверджених наказом Держстандарту
        України від 13 вересня 1996 р. N 379
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
30 липня 1996 р. N 851 ( 851-96-п ) "Про подальше вдосконалення
контролю за якістю лікеро-горілчаних виробів, що імпортуються в
Україну" та з метою уточнення функції органів із сертифікації
Н А К А З У Ю:
   1. Внести до Правил обов'язкової сертифікації алкогольних
напоїв, затверджених наказом Держстандарту України від 13 вересня
1996 року N 379 ( z0570-96 ), такі зміни:
   - у пункті 2.1.1. виключити слова "або митну декларацію за
формою МД-2 з відміткою митниці для імпортної продукції";
   - пункт 2.1.5. викласти у такій редакції: "2.1.5. Якщо на
сертифікацію заявляється імпортна продукція, не позначена як така,
що відповідає вимогам стандартів, чинних в Україні, в реквізиті
заявки "назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної
продукції" код ОКП і код ТН ЗЕД не зазначаються. Заявником
зазначається тільки назва продукції";
   - пункт  2.4.5.  викласти  у  такій  редакції:  "2.4.5.
Ідентифікація продукції проводиться органом із сертифікації на
підставі результатів  випробувань,  проведених  акредитованою
випробувальною лабораторією за пп.2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9.,
2.4.9.1.-2.4.9.7.";
   - у пункті 2.4.10. виключити слова  "чи  випробувальної
лабораторії";
   - другий абзац пункту 2.9.3. викласти у такій редакції:
"Реквізит "код ТН ЗЕД" заповнюється за результатами ідентифікації
продукції і визначення на  їх  підставі  коду  за  Товарною
номенклатурою зовнішньоекономічної  діяльності  (перші  чотири
знаки)";
   - у додатку N 6  виключити слова і цифри  "розмірі 500
відсотків вартості реалізованої продукції" і після слів "штраф у"
доповнити словами "відповідності з чинним законодавством України".
   2. Директорам  територіальних  центрів  стандартизації,
метрології та сертифікації довести зміни, внесені у Правила
обов'язкової сертифікації алкогольних напоїв згідно з пунктом 1
цього наказу, до зацікавлених підприємств, організацій і установ,
а також суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм
власності.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України - Верещагу Є.М.
 
 Голова Держстандарту України             Т.Кисільова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка