Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань реєстрації випуску акцій та інформації про їх випуск


 
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
              Н А К А З
 
 N 267 від 06.11.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 листопада 1996 р.
 vd961106 vn267            за N 674/1699
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Рішення
     Держкомісціннихпаперів N 118 ( z0672-98 ) від 12.09.98 )
 
 
  Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів
  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з
  питань реєстрації випуску акцій та інформації про їх випуск
 
   Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України від 9
липня 1996 року "Про внесення змін до Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 283/96-ВР ) Н А К А З У Ю:
   1. У Тимчасовому положенні про порядок реєстрації випуску
акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних
підприємств у процесі приватизації та інформації про їх випуск
(07-02/96) ( z0573-96 ), затвердженому наказом Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку 20 вересня 1996 року N 210
( z0572-96 ):
   1.1. пункт 2 викласти в такій редакції:
   "2. Реєстрація випуску акцій відкритих акціонерних товариств,
створених із державних підприємств у процесі приватизації (далі -
акцій), та інформації про їх випуск провадиться:
   Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо
сума випуску дорівнює або вища 21,5 мільйона гривень;
   територіальними відділеннями Державної комісії  з  цінних
паперів та фондового ринку, якщо сума випуску цінних паперів не
перевищує 21,5 мільйона гривень."
   1.2. пункт 10 виключити;
   1.3. у пункті 19 слово "додаток" замінити словами "додатки 1,
2";
   1.4. у назві розділу IV після слова "ринку" доповнити словами
"та її територіальних відділеннях".
   1.5. у пунктах 3, 4, 5, 6 після слів "Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку" у всіх відмінках доповнити
словами "та її територіальні відділення" у відповідних відмінках.
   2. У Тимчасовому положенні про порядок реєстрації випуску
акцій відкритих акціонерних товариств, створених відповідно до
Указу Президента України від 26.11.94 N 699 "Про заходи щодо
забезпечення прав  громадян  на  використання  приватизаційних
майнових сертифікатів", та інформації про їх випуск" (07-05/96)
( z0575-96 ), затвердженому наказом Державної комісії з цінних
паперів  та  фондового  ринку  20 вересня 1996 року  N 210
( z0572-96 ):
   2.1. пункт 2 викласти в такій редакції:
   "2. Реєстрація випуску акцій відкритих акціонерних товариств,
створених із державних підприємств у процесі приватизації (далі -
акцій), та інформації про їх випуск провадиться:
   Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо
сума випуску дорівнює або вища 21,5 мільйона гривень;
   територіальними відділеннями  Державної  комісії з цінних
паперів та фондового ринку, якщо сума випуску цінних паперів не
перевищує 21,5 мільйона гривень."
   2.2. пункт 10 виключити;
   2.3. у пункті 19 слово "додаток" замінити словами "додатки 1,
2";
   2.4. у назві розділу IV після слова "ринку" доповнити словами
"та її територіальних відділеннях";
   2.5. у пунктах 3, 4, 5, 6, 15 після слів "Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку" у всіх відмінках доповнити
словами "та її територіальні відділення" у відповідних відмінках.
 
 Голова комісії                    О.М.Мозговий
                      Додаток 1
              до Тимчасового положення про порядок
              реєстрації випуску  акцій відкритих
              акціонерних  товариств,  створених
              відповідно до Указу Президента України
              26.11.94  N 699  "Про  заходи щодо
              забезпечення  прав  громадян  на
              використання приватизаційних майнових
              сертифікатів", та інформації про їх
              випуск (в редакції наказу Державної
              комісії з цінних паперів та фондового
              ринку від 6 листопада 1996 року N 267)
              Свідоцтво
       про реєстрацію випуску цінних паперів
   Державна комісія  з  цінних  паперів та фондового ринку
засвідчує, що випуск _____________________________________________
              (найменування цінного паперу)
___________________________, що здійснюється _____________________
__________________________________________________________________
       (повне фірмове найменування емітента)
на суму __________________________________________________________
              (сума прописом)
__________________________________________________________________
в тому числі: іменних простих ____________________________________
_____________________________________________________________ штук
            (кількість прописом)
номіналом ________________________________________________________
             (номінал прописом)
на суму __________________________________________________________
               (сума прописом)
__________________________________________________________________
внесено до Реєстру випуску цінних паперів.
 
Реєстраційний N ____________
 
Свідоцтво видане "___" _____________ 19__ року
 
Начальник Управління корпоративних фінансів
                      Додаток 2
              до Тимчасового положення про порядок
              реєстрації випуску  акцій відкритих
              акціонерних  товариств,  створених
              відповідно до Указу Президента України
              26.11.94  N 699  "Про  заходи щодо
              забезпечення  прав  громадян  на
              використання приватизаційних майнових
              сертифікатів", та інформації про їх
              випуск (в редакції наказу Державної
              комісії з цінних паперів та фондового
              ринку від 6 листопада 1996 року N 267)
              Свідоцтво
       про реєстрацію випуску цінних паперів
   Територіальне відділення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку засвідчує, що випуск __________________________
______________________________________________________________, що
         (найменування цінного паперу)
здійснюється _____________________________________________________
           (повне фірмове найменування емітента)
на суму __________________________________________________________
              (сума прописом)
__________________________________________________________________
в тому числі: іменних простих ____________________________________
_____________________________________________________________ штук
           (кількість прописом)
номіналом ________________________________________________________
              (номінал прописом)
на суму __________________________________________________________
              (сума прописом)
__________________________________________________________________
внесено до Реєстру випуску цінних паперів.
 
Реєстраційний N __________
 
Свідоцтво видане "___" ______________ 19___ року
 
Голова територіального відділення
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка