Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок нарахування, обліку і використання фінансових ресурсів для розвитку авіаційного транспорту


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 211 від 03.10.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 жовтня 1996 р.
 vd961003 vn211            за N 605/1630
 
   Про затвердження Інструкції про порядок нарахування,
   обліку і використання фінансових ресурсів для розвитку
           авіаційного транспорту
 
   На виконання постанови  Кабінету Міністрів України  від
29 лютого 1996 року N 249 ( 249-96-п ) "Про заходи щодо реалізації
програм вітчизняного літакобудування" Н А К А З У Ю:
   Затвердити Інструкцію  про порядок нарахування, обліку і
використання фінансових  ресурсів  для  розвитку  авіаційного
транспорту (додається).
 
 Міністр                     В.М.Короневський
                       Затверджено
                   наказом Міністерства фінансів
                   України від 03.10.96 N 211
              Інструкція
  про порядок нарахування, обліку і використання фінансових
      ресурсів для розвитку авіаційного транспорту
   Інструкція про порядок нарахування, обліку і використання
фінансових ресурсів для розвитку авіаційного транспорту (далі -
Інструкція)  розроблена  відповідно до Порядку формування та
використання фінансових  ресурсів  для  розвитку  авіаційного
транспорту (далі - Порядку), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 249 ( 249-96-п ), яким
передбачено, що:
   формування фінансових  ресурсів  для розвитку авіаційного
транспорту (далі - фінансові ресурси) здійснюється з  метою
поєднання інтересів авіакомпаній та авіаційних підрозділів щодо
поновлення і розвитку парку авіаційної техніки з можливостями
підприємств авіаційної галузі, які мають високий потенціал у
створенні, серійному виробництві та сервісному обслуговуванні
літальних апаратів сучасного рівня.
   Формування фінансових ресурсів здійснюється при Мінтрансі за
рахунок:
   відрахувань в розмірі 5 відсотків собівартості авіаперевезень
авіакомпаній (авіатранспортних підприємств) незалежно від форми
власності;
   добровільних внесків українських та іноземних юридичних і
фізичних осіб;
   інших надходжень.
   Фінансові ресурси, невикористані в поточному (звітному) році,
вилученню не підлягають.
   Цією Інструкцією встановлюється такий порядок:
   1. Нарахування  до  фінансових  ресурсів  здійснюються
авіакомпаніями, авіатранспортними підприємствами, на балансі яких
перебувають підрозділи, що виконують перевезення  для  інших
споживачів.
   Від внесків звільняються підприємства, що виконують розробку
та виробництво літаків і двигунів до них, визначених постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  29 лютого 1996 року  N 249
( 249-96-п ).
   2. Кошти фінансових ресурсів зараховуються на окремий рахунок
"Кошти фінансових ресурсів для розвитку вітчизняного авіаційного
транспорту", що відкрито Мінтрансу України в ОПЕРУ Національного
банку України.
   3. Суми  внесків  до  фінансових  ресурсів  визначаються
платниками самостійно на підставі цієї Інструкції.
   Передбачені зазначеним Порядком відрахування до фінансових
ресурсів одержуються від споживачів авіаперевезень понад діючі
тарифи на авіаперевезення.
   Сума відрахувань до фінансових ресурсів авіакомпаніями у
документах на оплату авіапослуг виділяється окремим рядком.
   4. Перерахування коштів здійснюється щомісячно не пізніше
10-го числа місяця, наступного за звітним.
   Черговість сплати  платежів  до  фінансових  ресурсів
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
   5. Відрахування  до  фінансових  ресурсів  авіакомпанії
відображають по кредиту рахунку 65 "Розрахунки по позабюджетних
платежах"   у   кореспонденції  з  рахунками  50 "Каса",
51 "Розрахунковий рахунок" і 52 "Валютний рахунок". Перераховані
Мінтрансу України відрахування до фінансових ресурсів авіакомпанії
відображають по дебету рахунку 65 і кредиту рахунку 51.
   6. Розпорядником коштів фінансових ресурсів є Міністерство
транспорту України.
   Кошти спрямовуються згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 29 лютого 1996 року N 249 ( 249-96-п ) на:
   створення літаків та двигунів нового покоління;
   підготовку та серійне виробництво зазначених літаків  та
двигунів.
   7. Кошти перераховуються підприємствам літакобудівної галузі
на підставі договорів, які укладаються цими підприємствами з
Мінтрансом України, з наступною безоплатною (в тій частині,  яка
сплачена) передачею авіатехніки та наданням послуг авіакомпаніям
(авіатранспортным підприємствам).
   8. Суми коштів для перерахування визначаються Мінтрансом
України за поданням підприємствами розрахунків потрібних коштів за
формою Мінтрансу, узгоджених з Міністерством машинобудування,
військово-промислового комплексу та конверсії України, а також
звітів  про використання попередніх перерахувань за цільовим
призначенням.
   9. Кошти виділяються на фінансування вказаних заходів у межах
сум, що фактично надійшли до фінансових ресурсів для розвитку
авіаційного транспорту.
   10. Кошти,  що  надійшли  підприємствам  літакобудування,
зараховуються на відкриті установами банків спеціальні рахунки для
фінансування заходів, що проводяться за  рахунок  фінансових
ресурсів для розвитку авіаційного транспорту.
   11. Залік авансу при поставках літаків та двигунів конкретним
авіакомпаніям здійснюється на підставі рішень Мінтрансу України,
які враховують фактичні частки внесків авіакомпаній до фінансових
ресурсів.
   12. Облік одержаних для цільового призначення коштів ведеться
підприємствами літакобудівної галузі по дебету рахунку 55 "Інші
рахунки в банках"  у  кореспонденції з рахунком 96 "Цільове
фінансування і цільові надходження".
   13. Кошти не можуть бути використані на цілі,  що  не
передбачені цією Інструкцією.
   14. Контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів
здійснюється Мінтрансом і Мінфіном України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка