Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів


            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 1996 р. N 1376
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 16 ( 16-2001-п ) від 12.01.2001 )
 
      Про внесення змін до ставок ввізного мита
           на окремі види товарів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 67 ( 67-97-п ) від 27.01.97 )
      
   ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ
      N 359 ( 359-97-п ) від 18.04.97 )
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 721 (  721-97-п ) від 09.07.97
      N 787 (  787-97-п ) від 15.07.97
      N 916 (  916-97-п ) від 22.08.97 
      N 957 (  957-97-п ) від 01.09.97 
      N 1120 ( 1120-97-п ) від 08.10.97 
      N 1432 ( 1432-97-п ) від 20.12.97 
      N 150 (  150-98-п ) від 16.02.98 
      N 352 (  352-98-п ) від 20.03.98 
      N 1212 ( 1212-98-п ) від 03.08.98 
      N 1935 ( 1935-98-п ) від 09.12.98
      N 1401 ( 1401-99-п ) від 30.07.99
      N 1798 ( 1798-99-п ) від 27.09.99
      N  40 ( 40-2000-п ) від 15.01.2000
      N 121 ( 121-2000-п ) від 24.01.2000
      N 751 ( 751-2000-п ) від 04.05.2000 
      N 926 ( 926-2000-п ) від 06.06.2000 )
  
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести зміни до ставок ввізного мита ( 4а-93, 4б-93,
4в-93 ) на окремі види товарів згідно з додатком.
   2. Затвердити  зміни,  що  вносяться до рішень Кабінету
Міністрів України щодо ставок ввізного мита на окремі види товарів
(додаються).
   3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 15 травня 1995 р. N 335 ( 335-95-п ) "Про
внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів" (ЗП
України, 1995 р., N 7, ст.184) та від 30 травня 1996 р. N 583
( 583-96-п ) "Про внесення змін до повних ставок ввізного мита на
окремі види промислових товарів".
   4. Ця постанова набирає чинності через 10  днів  після
опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".
 
   Прем'єр-міністр України        П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.40
                     Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 8 листопада 1996 р. N 1376
               ПЕРЕЛІК
       окремих видів товарів, на які змінюються
            ставки ввізного мита
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару  | Опис товару згідно  |     Ставка мита
згідно з ГС |    з ГС      |—————————————————————————————
       |           |  пільгова  |  повна
——————————————————————————————————————————————————————————————————
33.02 (крім  Суміші запашних речо-    5(1)     5
33.02 90000) вин і суміші (включаю-
       чи спиртові розчини),
       одержувані на основі
       однієї і більше таких
       речовин, що використо-
       вуються як промислова
       сировина
——————————————
(1) Тут і далі у відсотках до митної вартості товару.
 
33.03     Духи і туалетна вода      20     20
 
33.04     Косметичні засоби або     20     20
       засоби для макіяжу і
       засоби для догляду за
       шкірою (крім лікарсь-
       ких), включаючи сонце-
       захисні та для загару;
       препарати для манікюру
       і педикюру
 
33.05     Засоби для волосся       20     20
 
33.06 (крім  Засоби гігієни ротової     20     20
33.06 90000) порожнини  і  зубів,
       включаючи фіксуючі по-
       рошки і пасти для зуб-
       них протезів
 
33.07     Засоби, які використо-     20     20
       вуються до, під час і
       після гоління, дезодо-
       ранти індивідуального
       призначення,  суміші
       для ванн, засоби для
       виведення волосся та
       інші парфюмерні, кос-
       метичні та  туалетні
       засоби, не зазначені в
       іншому місці; дезодо-
       ранти для приміщень,
       ароматизовані або неа-
       роматизовані, що мають
       або не мають дезинфі-
       куючих властивостей
 
 
 
42.03 29910  Тільки: рукавички, ру-     20     20
       кавиці з натуральної
       або штучної шкіри для
       чоловіків та хлопчиків
 
42.03 29990  Тільки: рукавички, ру-     20     20
       кавиці з натуральної
       або штучної шкіри для
       жінок та дівчаток
 
42.03 30000  Тільки: пояси, ремені     20     20
 
————————————————
(2) Екю - тут і далі еквівалент у валюті України.
 
 
44.08 90300    Тільки шпон струганий (крім шпону   10  10
         струганого з порід деревини грецького
         і анатолійського горіха та
         маньчжурського ясеня)
 
44.08 90300    Тільки шпон струганий з порід      5  10
         деревини грецького і анатолійського
         горіха та маньчжурського ясеня
       Плити деревностружкові
       та аналогічні плити з
       деревини  або  інших
       здеревілих частин рос-
       лин, просочені або не
       просочені смолами чи
       іншими   органічними
       зв'язуючими речовина-
       ми:
 
 
 
44.10 10100  необроблені чи тільки    10       10
       відшліфовані
       Плити деревностружкові
       та аналогічні плити з
       деревини  або  інших
       здеревілих частин рос-
       лин, з доданням або
       без додання смол або
       інших органічних речо-
       вин:
       що мають   щільність
       більш як 0,8 г/куб.см:
 
44.11 11000  без механічного оброб-    10       10
       лення чи облицювання
       що мають   щільність
       більш як 0,5 г/куб.см,
       але не більш як 0,8
       г/куб.см:
 
44.11 21000  без механічного оброб-    10       10
       лення чи облицювання
       Фанера клеєна,   що
       складається виключно з
       листів деревини, тов-
       щина кожного з яких не
       більш як 6 мм:
 
 
 
 
 
 
 
 
44.12 12000  інша, що має не менше    10       10
       одного   зовнішнього
       листа шпону з деревини
       листяних порід
 
44.12 19000  інша             10       10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( На виняток із додатка встановити тимчасово - до 1 жовтня 
1997 р., ставки ввізного мита на товари за кодом згідно з ГС 
54.07 10000 (тільки тканини типу "Кевлар", "Тварон") у
відсотках до митної вартості: пільгова - 0, повна - 20 згідно з
Постановою КМ N 957 ( 957-97-п ) від 01.09.97 )
 
       Інше полотно основов'-
       язане (включаючи по-
       лотно, виготовлене на
       галуннов'язальних
       верстатах):
 
 
 
 
 
       спідниці       і
       спідниці-брюки:
 
 
82.04     Ключі гайкові  ручні  15       15
       (включаючи   гайкові
       ключі з торсіометрами,
       але     виключаючи
       воротки);    змінні
       головки для гайкових
       ключів, з ручками або
       без них
 
82.05     Інструмент   ручний  15       15
       (включаючи   алмазні
       склорізи),     не
       зазначені  в  іншому
       місці; лампи паяльні;
       лещата, затискачі та
       аналогічні   вироби,
       крім  приладдя   і
       деталей   верстатів;
       ковадла,     горна
       переносні, шліфувальні
       круги з  рамами,  з
       ручним  або  ножним
       приводом
 
82.06 00000  Інструмент двох або більше     15   15
       найменувань, класифікованих у 
       товарних позиціях 82.02 - 82.05,
       в наборах, передбачених для
       продажу вроздріб (крім ящиків з
       інструментом для тракторів)
 
82.06 00000  Тільки ящики з інструментом для  7    15
       тракторів
 
82.10     Прилади     ручні  10       10
       механічні масою   не
       більш як  10 кг для
       приготування,
       оброблення або подачі
       їжі та напоїв
 
82.11     Ножі з пилкоподібними  10       10
       або іншими різальними
       лезами (включаючи ножі
       для    обрізування
       дерев),  крім ножів,
       класифікованих    у
       товарній позиції 82.08,
       та лез для них
 
 
82.12     Бритви і леза для них  10       10
       (включаючи  заготовки
       для лез)
 
82.13     Ножиці,   включаючи  10       10
       кравецькі      та
       аналогічні їм,  леза
       для них
 
82.14     Вироби різальні  інші  10       10
       (наприклад машинки для
       стриження   волосся,
       спеціальні ножі  для
       м'ясників     або
       спеціальні   кухонні
       ножі та сікачі, ножі
       для паперу); манікюрні
       та педикюрні набори та
       інструменти (включаючи
       пилки для нігтів)
 
82.15     Ложки,    виделки,  10       10
       ополоники,  шумівки,
       лопаточки для тортів,
       ножі для риби, масла,
       щипці  для цукру та
       аналогічні кухонні або
       столові прибори
 
 
 83.01 (крім  Замки висячі та врізні (що діють   10    10
 83.01 10000,  за допомогою ключа або кодової
 83.01 40110,  комбінації,  електричні   та
 83.01 40190,  неелектричні) з недорогоцінних
 83.01 40900)  металів; шпінгалети і рами з
         шпінгалетами, обладнані замками,
         з недорогоцінних металів; ключі
         для  зазначених  виробів  з
         недорогоцінних металів
 
 83.01 40190  Замки, призначені      для   20    20
         встановлення у двері будівель:
         інші
 
 83.01 40900  Інші  замки             20   20
 
 
 83.01 40110  Тільки замки, призначені для   2     10
        встановлення в алюмінієві двері
        будівель, з габаритним розміром
        корпусу не більш як 20 х 48 х 215
        мм, але не менш як 10 х 24 х 92 мм
        
 83.02 (крім  Арматура, кріплення      та   10    10
 83.02 41000)  аналогічні    вироби    з
         недорогоцінних  металів,  що
         використовуються       для
         виготовлення  меблів,  дверей,
         драбин, вікон, штор у салонах
         транспортних  засобів,  шорних
         виробів, валіз, ящиків шкатулок
         та   аналогічних   виробів;
         кронштейни,   вішалки   для
         капелюхів та аналогічні вироби з
         недорогоцінних металів, ролики з
         арматурою  з  недорогоцінних
         металів, що закривають пристрої
         для автоматичних дверей
 83.02 41000  Арматура, кріплення      та   15   15
         аналогічні  вироби  інші,  що
         застосовуються в будинках (крім
         арматури, деталей кріплення та
         аналогічних виробів інших, що
         використовуються у будинках для
         зачинення вікон з поворотною та
         поворотно-відкидною стулкою
 
 83.02 41000  Тільки арматура, деталі     2     10
        кріплення та аналогічні вироби
        інші, що використовуються у
        будівлях для зачинення вікон з
        поворотною та поворотно-
        відкидною стулкою
 
83.03     Сейфи броньовані  або  20       20
       армовані,  включаючи
       сейфи   і   двері
       банківських   комор,
       ящики,   спеціально
       призначені     для
       зберігання грошей  і
       документів,     та
       аналогічні вироби  з
       недорогоцінних металів
 
83.04     Шафи для досьє, ящики  20       20
       для ділових паперів,
       картотек,     для
       зберігання  печаток,
       лотки і підставки для
       папарів та аналогічне
       конторське обладнання
       з    недорогоцінних
       металів,     крім
       конторських  меблів,
       класифікованих    у
       товарній позиції 94.03
 
83.05     Арматура      для  20       20
       швидкозшивачів   або
       папок,  канцелярські
       затискачі та скріпки,
       індексні   карткові
       покажчики      та
       аналогічні
       канцелярські вироби з
       недорогоцінних
       металів; дротяні скоби
       в блоках для зшивачів
       (наприклад     для
       канцелярських  цілей,
       оббивання    меблів
       упаковки)
 
83.06     Дзвони, гонги    та  20       20
       аналогічні   вироби,
       неелектричні     з
       недорогоцінних
       металів;
       статуетки та   інші
       декоративні вироби з
       недорогоцінних
       металів;  рамки  для
       фотографій, картин та
       аналогічні  рамки  з
       недорогоцінних
       металів; дзеркала  з
       недорогоцінних металів
 
83.08     Застібки, рами   із  20       20
       застібками,  пряжки,
       пряжки-застібки,
       гачки, петлі, кільця
       та аналогічні вироби з
       недорогоцінних
       металів,      що
       використовуються  для
       одягу,     взуття,
       навісів,    сумок,
       дорожніх  речей  або
       інших готових виробів;
       заклепки трубчаті або
       роздвоєні      з
       недорогоцінних
       металів;  буси   і
       блискітки      з
       недорогоцінних металів
 
83.10     Таблички       з  20       20
       покажчиками,
       найменуваннями, адре-
       сами та   аналогічні
       таблички,   номери,
       літери та аналогічні
       символи       з
       недорогоцінних
       металів, крім виробів
       товарної позиції 94.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Перелік окремих видів товарів із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 721 ( 721-97-п ) від 09.07.97, N 787 ( 787-97-п )
від 15.07.97, N 916 ( 916-97-п )  від  22.08.97,  N 1120
( 1120-97-п ) від 08.10.97, N 1432 ( 1432-97-п ) від 20.12.97, N
150 ( 150-98-п ) від 16.02.98, N 352 ( 352-98-п ) від 20.03.98, N
1212 ( 1212-98-п ) від 03.08.98, N 1935 ( 1935-98-п ) від
09.12.98, N 1401 ( 1401-99-п ) від 30.07.99, N 1798 ( 1798-99-п )
від  27.09.99,  N 40 ( 40-2000-п ) від 15.01.2000, N 121
(  121-2000-п ) від 24.01.2000, N 751 ( 751-2000-п ) від
04.05.2000, N 926 ( 926-2000-п ) від 06.06.2000 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНІ
              постановою Кабінету Міністрів України
               від 8 листопада 1996 р. N 1376
          I. ЗМІНИ, 
     що вносяться у додаток до постанови
     Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р.
     N 285 ( 285-94-п ) "Про зміни ставок ввізного
    мита на окремі види товарів" (ЗП України, 1994 р.,
             N 11, ст. 266)
 
1. Позицію
"34.02    Речовини поверхнево-активні органі-   0   20"
       чні, що призначені або не призначені
       для роздрібної торгівлі
виключити.
2. Замінити:
цифри і слова
"44.01 10000 Деревина і вироби з неї         0   5"
 44.03 10910
 44.03 10990
 44.03 91000
 44.03 99900
 44.07-44.12
цифрами і словами
"44.01 10000 Деревина і вироби з неї         0   5";
 44.03 10910
 44.03 10990
 44.03 99900
 44.07-44.12
(крім 44.08 90300 тільки: шпон струганий
 44.10 10100
 44.11 11000
 44.11 21000
 44.12 12000
 44.12 19000)
цифри і слова
"51.11    Тканини                 0   10"
 51.12
 52.08-52.12
 54.07
 54.08
 55.12-55.16
 56.03
цифрами і словами
"51.11    Тканини                 0   10";
 51.12
 52.08-52.12
 55.12-55.16
 56.03
цифри і слова
"85.17    Апарати електричні телефонні і      10   40"
       телеграфні для дротяного зв'язку
цифрами і словами
"85.17 (крім Апарати електричні телефонні і      10   40".
85.17 10000) телеграфні для дротяного зв'язку
 
         II. ЗМІНИ, 
  що вносяться у додаток до постанови Кабінету
  Міністрів України від 22 лютого 1995 р. N 139 ( 139-95-п )
   "Про внесення змін до ставок ввізного мита на товари,
       яких достатньо виробляється у країні"
        (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 128)
 
1. Замінити:
цифри і слова
"61.04-61.14 Одяг і речі одягу трикотажні       30   40"
 61.17
цифрами і словами
"61.04-61.14 Одяг і речі одягу трикотажні       30   40";
(крім
 61.04 11000-
 61.04 33000;
 
 61.04 41000-
 61.04 59000;
 
 61.04 61000
 61.04 62100
 61.04 63100
 61.05 10000
 61.05 20
 61.05 90
 61.06 10000
 61.06 20000
 61.06 90
 61.07 11000-
 61.07 99000;
 61.08 11100-
 61.08 11900;
 61.08 19100-
 61.08 22000;
 61.08 31100
 61.08 31900
 61.08 32110-
 61.08 92000;
 61.09 10000
 61.09 90100-
 61.09 90900;
 61.10 10100-
 61.10 10990;
 61.10 20100-
 61.10 20990;
 61.10 30100-
 61.10 30990;
 61.10 90100
 61.11 10
 61.11 20
 61.11 30
 61.12 11000
 61.12 12000-
 61.12 20000;
 61.12 31100
 61.12 39100
 61.12 41
 61.12 49),
 61.17
цифри і слова
"62.01-62.15 Одяг і речі одягу текстильні (крім    30   40"
       трикотажних)
цифрами і словами
"62.03-62.15 Одяг і речі одягу текстильні (крім    30   40".
(крім     трикотажних)
 62.03 10000-
 62.03 19;
 62.03 21000
 62.03 22
 62.03 23
 62.03 29
 62.03 31000
 62.03 32
 62.03 33
 62.03 39
 62.03 41
 62.03 42
 62.03 43
 62.03 49
 62.04 11000-
 62.04 13000;
 62.04 19
 62.04 21000
 62.04 22
 62.04 23
 62.04 29
 62.04 31000
 62.04 32
 62.04 33
 62.04 39
 62.04 41000-
 62.04 49;
 62.04 51000-
 62.04 53000;
 62.04 61
 62.04 62
 62.04 63
 62.04 69
 62.05
 62.06
 62.09
 62.12)
 
           III. ЗМІНИ, 
       що вносяться у додаток до постанови
   Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 360
    ( 360-96-п ) "Про внесення змін до ставок ввізного
       мита на окремі види товарів та до деяких
           рішень Уряду України"
 
Позиції
"64.03    Взуття на підошві з гуми, полімерного  30   30
       матеріалу, натуральної чи штучної
       шкіри з шкіряним верхом
 64.04    Взуття на підошві з гуми, пластмаси,   30   30
       натуральної чи штучної шкіри або
       шкіряних волокон з верхом із
       текстильних матеріалів
 64.05    Інші види взуття             30   30"
виключити.
 
          IV. ЗМІНИ, 
   що вносяться у додаток до постанови Кабінету
  Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 770 ( 770-96-п )
      "Про внесення змін до ставок ввізного мита
           на окремі види товарів"
 
Позиції:
34.02 90100  Тільки: деворойл, енпосан    10   40
       
       "Колготи, панчохи, гольфи,
       шкарпетки, послідники та
       інші панчішно-шкарпеткові
       вироби, включаючи еластич-
       ні панчохи для хворих з
       варікозним   розширенням
       вен, і взуття без підошви,
       трикотажні:
       колготи:
 
 61.15 11000 із синтетичних ниток лі-     25   30%, але не
       нійної щільності на оди-       менш як
       ничну нитку менше 67 деци-       0,2 екю за
       текс                  штуку
 
 61.15 12000 із синтетичних ниток лі-    25   30%, але не
       нійної щільності на одиничну      менш як
       нитку 67 децитекс і більше       0,5 екю за
                           штуку
 
 61.15 19   з інших текстильних мате-    25   30%, але не
       ріалів                 менш як
                           0,6 екю за
                           штуку
       Панчохи і  гольфи жіночі
       лінійної щільності на оди-
       ничну нитку менше 67 деци-
       текс із синтетичних ниток:
 
 61.15 20110 гольфи              25   30%, але не
                           менш як
                           0,1 екю за
                           пару
 
 61.15 20190 інші               25   30%, але не
                           менш як
                           0,1 екю за
                           пару";
 
"84.70 10000 Калькулятори  електронні,    20   40%, але не
       які працюють без зовнішньо-       менш як
       го джерела живлення           6,5 екю за
                           штуку";
 
"84.71 20900 Тільки: персональні ЕОМ     15   20%, але не
                           менш як
                           309 екю за
                           штуку"
виключити.
( Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 
( 67-97-п ) від 27.01.97 )
             V. ЗМІНИ, 
       що вносяться у додаток до постанови
     Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р.
     N 925 ( 925-96-п ) "Про внесення змін до ставок
    ввізного мита на окремі види товарів та до деяких
          рішень Уряду України"
 
Позиції
"66.01 91000 Парасольки складані           20   30
"95.02 10100 Ляльки, що зображають людей: пластма-  10   20
       сові
 95.03 41000 Іграшки, що зображають тварин або ін-  10   20
       ших істот, крім людей: набивні
 95.03 49300 Іграшки, що зображають тварин або ін-  10   20"
       ших істот, крім людей: пластмасові
виключити.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка