Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів


             П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 1996 р. N 1378
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 16 ( 16-2001-п ) від 12.01.2001 )
 
        Про внесення змін до ставок ввізного
          мита на окремі види товарів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
      N 43 ( 43-97-п ) від 21.01.97 )
   ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ
    N 359 ( 359-97-п ) від 18.04.97 )
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 552 ( 552-97-п ) від 09.06.97 
      N 721 ( 721-97-п ) від 09.07.97
      N 787 ( 787-97-п ) від 15.07.97
      N 916 ( 916-97-п ) від 22.08.97 
      N 1120 ( 1120-97-п ) від 08.10.97 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести зміни до ставок ввізного мита на окремі види
товарів згідно з додатком ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ).
   2. Затвердити зміни, що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України (додаються).
   3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після її
опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.40
                    Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 8 листопада 1996 р. N 1378
               ПЕРЕЛІК
           окремих видів товарів,
       на які змінюються ставки ввізного мита
—————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |            |    Ставка мита
 згідно з ГС| Опис товару згідно з ГС|———————————————————————————
      |            |  пільгова |  повна
—————————————————————————————————————————————————————————————————
01.02.10000 Велика рогата  худоба  0       0
       жива чистопородна пле-
       мінна
 
01.03.10000 Свині живі чистопородні 0       0
       племінні
 
01.04.10100 Вівці живі чистопородні 0       0
       племінні
 
01.04.20100 Кози живі чистопородні 0       0
       племінні
 
01.05.11000 Вагою  не  більш  як 0,05     0,05
       185 г:  птиця  виду
       Gallus domesticus
 
01.05.19100 Гуси та індики      5%(1), але не 5%, але не
                   менш як 0,04 менш як 0,04
                   екю(2) за 1 кг  екю за 1 кг
——————————————————
(1) Тут і далі у відсотках до митної вартості товару.
(2) Екю - тут і далі еквівалент у валюті України.
 
 
01.05.19900 Качки та цесарки     5%, але не  5%, але не
                   менш як 0,04 менш як 0,04
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
03.02 70000 Печінка, ікра та молоки 20%, але не  20%, але не
                   менш як 0,2  менш як 0,2
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
 
03.03 79830 Путасу  (некондиційна 5%, але не  5%, але не
       для  годівлі хутрових менш як 0,05 менш як 0,05
       звірів)         екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
 
03.03 79990 Інша (некондиційна для 5%, але не  5%, але не
       годівлі хутрових зві- менш як 0,05 менш як 0,05
       рів)           екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
03.03 80000 Печінка, ікра та молоки 20%, але не  20%, але не
                   менш як 0,2  менш як 0,2
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
03.05 20000 Печінка, ікра та молоки 20%, але не  20%, але не
       рибні, сушені, копчені, менш як 0,8  менш як 0,8
       солені чи у розсолі   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
04.02    Молоко і вершки згуще- 30%, але не  30%, але не
       ні, з додаванням цукру менш як 0,4  менш як 0,4
       або інших підсолоджую- екю за 1 л  екю за 1 л
       чих речовин
 
 
04.03    Маслянка, кисле молоко, 30%, але не  30%, але не
       вершки, йогурт, ке-  менш як 0,45 менш як 0,45
       фір та інші ферментова- екю за 1 л  екю за 1 л
       ні або скислі молоко та
       вершки,  згущені  або
       незгущені, з додаванням
       або без додавання цукру
       чи інших підсолоджуючих
       і ароматизуючих речо-
       вин, горіхів, какао або
       фруктів
 
 04.04      Сироватка молочна, згущена або    30%,  30%,
         незгущена, з додаванням або    але не але не
         без додавання цукру чи інших    менш   менш
         підсолоджуючих речовин; продукти як 0,18 як 0,18
         з натуральних компонентів молока, екю за екю за
         з додаванням або без додавання   1 л  1 л
         цукру чи інших підсолоджуючих
         речовин, не зазначені в
         іншому місці
 
05.11    Продукти тваринного по- 30%, але не  30%, але не
       ходження, не зазначені менш як 0,03 менш як 0,03
       в іншому місці, здохлі екю за 1 кг  екю за 1 кг
       тварини, вказані в гру-
       пах 01 або 03, не при-
       датні для споживання
 
05.11 10000 Сперма бугаїв      5%, але не  5%, але не
                   менш як 0,03 менш як 0,03
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
05.11 99900 Інші           5%, але не  5%, але не
                   менш як 0,03 менш як 0,03
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
06.04 99900 Інші           15%, але не  15%, але не
                   менш як 0,02 менш як 0,02
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
07.04 90100 Капуста білоголова  та 30%, але не  30%, але не
       червоноголова      менш як 0,2  менш як 0,2
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
09.04 20900 Дроблений чи молотий   10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,12 менш як 0,12
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.01 10100 Пшениця тверда насін- 0       0
       нєва
 
10.01 90100 Пшениця інша: спельта 10%, але не  10%, але не
       для сіяння        менш як 0,02 менш як 0,02
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.01 90990 Суміш для сіяння: інше  10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,02 менш як 0,02
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.03 00900 Ячмінь інший       20%, але не  20%, але не
                   менш як 0,02 менш як 0,02
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.04 00900 Овес інший        20%, але не  20%, але не
                   менш як 0,02 менш як 0,02
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.05 10110 Подвійні гібриди   та 0       0
       топкросні
 
10.05 10130 Потрійні гібриди     0       0
 
10.05 10150 Прості гібриди      0       0
 
10.08 10000 Гречка          20%, але не  20%, але не
                   менш як 0,06 менш як 0,06
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
10.08 20000 Просо          30%, але не  30%, але не
                   менш як 0,1  менш як 0,1
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
11.01 00000 Борошно пшеничне  або 20%, але не  20%, але не
       пшенично-житнє      менш, як 0,04 менш, як 0,04
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
11.05    Борошно, крупа,  плас- 30%, але не  30%, але не
       тівці і гранули картоп- менш як 0,1  менш як 0,1
       ляні           екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
12.04 00100 Насіння льону для сіян- 0       0
       ня
 
12.05 00100 Насіння рапсу для сіян- 0       0
       ня
 
12.08    Тільки шрот з насіння 0       0
       або  плодів  олійних
       культур
 
12.09    Насіння, плоди і спори 0       0
       для сіяння
 
12.11    Рослини, частини  рос- 0       0
       лин, насіння і плоди,
       що використовуються в
       парфюмерних, фармацев-
       тичних, інсектицидних,
       фунгіцидних і аналогіч-
       них цілях, свіжі або
       сушені, цілі чи розрі-
       зані, подрібнені, моло-
       ті
 
12.12 92 000 Цукрова тростина     50%, але не  50%, але не
                   менш як 0,1  менш як 0,1
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
12.14    Бруква, буряк листяний, 5%, але не  5%, але не
       коренеплоди,  кормові, менш як 0,003 менш як 0,003
       сіно, люцерна, конюши- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       на, еспарцет, капуста
       кормова, люпин, вика і
       аналогічні фуражні про-
       дукти, гранульовані або
       негранульовані
 
12.14    Тільки садівний матері- 0       0
       ал
 
15.05 90000 Інші           10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,03 менш як 0,03
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
15.15 Жири і олія рослинні, інші     30%,  30%,
   (включаючи олію жожоба) та їх   але не але не
    фракції, нерафіновані або     менш  менш
    рафіновані, але без зміни їх   як 0,15 як 0,15
    хімічного складу          екю за екю за
                      1 кг  1 кг
 
(Крім
 
15.15 30
15.15 40000   Тільки масло тунгове)
 
15.15 40000   Тільки масло тунгове  1     20
 
15.20    Гліцерин,   включаючи   0     0
       чистий; гліцеринова во-
       да і щолок
 
16.01 00990 Ковбаси і  аналогічні 30%, але не  30%, але не
       продукти з м'яса, м'яс- менш як 0,9  менш як 0,9
       них субпродуктів  або екю за 1 кг  екю за 1 кг
       крові; харчові продук-
       ти, виготовлені на їх
       основі, інші: інші
 
16.02    Вироби і консерви  з 30%, але не  30%, але не
       м'яса, м'ясних субпро- менш як 0,4  менш як 0,4
       дуктів або крові, інші  екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
17.01    Цукор тростинний або з 50%, але не  50%, але не
       цукрового буряку і хі- менш як 0,2  менш як 0,2
       мічно чиста сахароза в екю за 1 кг  екю за 1 кг
       твердому стані
 
17.02    Інші види цукру, вклю- 30%, але не  30%, але не
       чаючи  хімічно  чисті менш як 0,3  менш як 0,3
       лактозу, мальтозу, глю- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       козу і фруктозу в твер-
       дому стані; сиропи цук-
       рові без додавання аро-
       матизуючих або фарбую-
       чих  речовин; штучний
       мед, змішаний чи незмі-
       шаний  з натуральним,
       карамельний кулер
 
17.04    Кондитерські вироби  з 30%, але не  30%, але не
       цукру, що не містять менш як 1   менш як 1
       какао (включаючи білий екю за 1 кг  екю за 1 кг
       шоколад)
 
18.06, крім Шоколад та інші харчові 30%, але не  30%, але не
18.06 31000- продукти із вмістом ка- менш як 0,7  менш як 0,7
18.06 32000, као           екю за 1 кг  екю за 1 кг
18.06 90110-
18.06 90390
 
19.01 10000 Дитяче харчування, роз- 10%, але не  10%, але не
       фасоване  для продажу менш як 0,15 менш як 0,15
       вроздріб         екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
19.02    Вироби макаронні, в то- 30%, але не  30%, але не
       му числі варені або не- менш як 0,15 менш як 0,15
       варені, з начинкою (з екю за 1 кг  екю за 1 кг
       м'яса або інших продук-
       тів) і без неї або при-
       готовлені іншим спосо-
       бом; кускус
 
19.05    Хлібобулочні і борошня- 30%, але не  30%, але не
       ні кондитерські вироби, менш як 0,4  менш як 0,4
       тістечка, печиво та ін- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       ші  продукти хлібопе-
       карського  виробництва
       без вмісту або із вміс-
       том  какао;  вафельні
       диски, порожні капсули,
       придатні для викорис-
       тання в фармацевтичних
       цілях, вафлі, рисовий
       папір і аналогічні про-
       дукти
 
20.09 11190                       
20.09 11990         
20.09 19190
20.09 19990
20.09 20190
20.09 20990
20.09 30190
20.09 30390
20.09 30590
20.09 30990
20.09 40190
20.09 40990
20.09 60190
20.09 60510
20.09 60710
20.09 80320
20.09 80340
20.09 80390
20.09 80950
20.09 80990
20.09 90290
20.09 90490
20.09 90590
20.09 90790
20.09 90990
 
21.05    Морозиво, інші   види 30%, але не  30%, але не
       харчового  льоду, без менш як 2,4  менш як 2,4
       вмісту або із вмістом екю за 1 кг  екю за 1 кг
       какао
 
 
23.01 20000 Борошно, мучка і грану- 2%, але не  2%, але не
       ли з риби або ракопо- менш як 0,02 менш як 0,02
       дібних, молюсків  або екю за 1 кг  екю за 1 кг
       інших водних безхребет-
       них
       Які не містять крохмалю
       або містять не більш як
       10% маси крохмалю:
 
23.09 10110 які не містять молочних 10%, але не  10%, але не
       продуктів або які міс- менш як 0,08 менш як 0,08
       тять менш як 10% маси екю за 1 кг  екю за 1 кг
       молочних продуктів;
 
23.09 10130 які містять від 10% до 10%, але не  10%, але не
       50% маси молочних про- менш як 0,08 менш як 0,08
       дуктів;         екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
23.09 10150 які містять від 50% до 10%, але не  10%, але не
       75% маси молочних про- менш як 0,08 менш як 0,08
       дуктів;         екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
23.09 10190 які містять не менш як 10%, але не  10%, але не
       75% маси молочних про- менш як 0,08 менш як 0,08
       дуктів          екю за 1 кг  екю за 1 кг
       Які містять більш  як
       10%, але не більш як
       30% маси крохмалю:
 
23.09 10310 які не містять молочних 10%, але не  10%, але не
       продуктів або які міс- менш як 0,08 менш як 0,08
       тять менш як 10% маси екю за 1 кг  екю за 1 кг
       молочних продуктів;
 
23.09 10330 які містять не менш як 10%, але не  10%, але не
       10%, але менш як 50% менш як 0,08 менш як 0,08
       маси молочних продук- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       тів;
 
23.09 10390 які містять не менш як 10%, але не  10%, але не
       50% маси молочних про- менш як 0,08 менш як 0,08
       дуктів          екю за 1 кг  екю за 1 кг
       Які містять більш  як
       30% крохмалю:
 
23.09 10510 які не містять молочних 10%, але не  10%, але не
       продуктів або які міс- менш як 0,08 менш як 0,08
       тять менш як 10% маси екю за 1 кг  екю за 1 кг
       молочних продуктів;
 
23.09 10530 які містять від 10% до 10%, але не  10%, але не
       50% маси молочних про- менш як 0,08 менш як 0,08
       дуктів;         екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
23.09 10590 які містять не менш як 10%, але не  10%, але не
       50% маси молочних про- менш як 0,08 менш як 0,08
       дуктів          екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
23.09 10700 Які не містять крохма- 10%, але не  10%, але не
       лю, глюкози, глюкозного менш як 0,08 менш як 0,08
       сиропу, мальтодекстри- екю за 1 кг  екю за 1 кг
       ну, мальтодекстринового
       сиропу, але які містять
       молочні продукти
 
23.09 10900 Інші           10%, але не  10%, але не
                   менш як 0,08 менш як 0,08
                   екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
23.09 90100 Розчинні рибні продукти 10%, але не  10%, але не
       чи  продукти з інших менш як 0,08 менш як 0,08
       морських ссавців     екю за 1 кг  екю за 1 кг
 
( Перелік окремих видів товарів із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 43 ( 43-97-п ) від 21.01.97, N 552 ( 552-97-п )
від 09.06.97, N 721 ( 721-97-п ) від 09.07.97, N 787 ( 787-97-п )
від  15.07.97, N 916  ( 916-97-п )  від  22.08.97, N 1120
( 1120-97-п ) від 08.10.97 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНІ
              постановою Кабінету Міністрів України
               від 8 листопада 1996 р. N 1378
               ЗМІНИ,
  що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України
   1. Виключити з додатка до постанови Кабінету  Міністрів
України від 3 травня 1994 р. N 285 ( 285-94-п ) "Про зміни ставок
ввізного мита на окремі види товарів" (ЗП України, 1994 р., N 11,
ст. 266) такі цифри та слова:
 
"01.02 10000 Живі тварини (племінні)        0    10
 01.03 10000                     0    10
 01.04 10100                     0    10
 01.04 20100                     0    10
 02.01    М'ясо великої рогатої худоби,     15    30
       свіже або охолоджене
 02.02    М'ясо великої рогатої худоби,     20    50
       морожене
 02.03    М'ясо свиней свіже, охолоджене або   20    50
       морожене
 02.04    М'ясо дрібної рогатої худоби,     15    30
       свіже, охолоджене або морожене
 02.05    М'ясо коней, ослів, мулів і лоша-   15    30
       ків, свіже, охолоджене або морожене
 02.06    Субпродукти великої рогатої худоби,  20    50
       свиней, дрібної рогатої худоби, ко-
       ней, ослів, лошаків, харчові, свіжі,
       охолоджені або морожені
 02.08    Інші м'ясо і субпродукти харчові,   5    30
       свіжі, охолоджені або морожені
 02.09    Свиняче сало, свинячий і пташиний   20    50
       жир (нетоплений), свіжі, охолодже-
       ні, морожені, солені в розсолі,
       сушені або копчені
 02.10    М'ясо і субпродукти харчові, солені  20    50
       в розсолі, сушені або копчені, хар-
       чова мука і порошки з м'яса або
       субпродуктів
 03.02 70000 Ікра осетрових і лососевих риб,    20    70
 03.03 80000 делікатесна продукція з цінних видів
 03.05 20000 риб та морепродуктів
 04.01    Молоко і вершки незгущені, без     20    50
       додавання цукру або інших підсолод-
       жуючих речовин
 04.02    Молоко і вершки згущені, з додатком  20    50
 крім     цукру або інших підсолоджуючих
       речовин
 04.02 10110 Дитяче харчування розфасоване     0    5
 04.02 10990 для роздрібного продажу        0    5
 04.02 21110                     0    5
 04.02 29990                     0    5
 04.07    Яйця птиць, в шкаралупі, свіжі,    20    50
       консервовані або варені
 10.01 10100 Посадковий матеріал (насіння)     0    20
 10.05 10110                     0    20
 10.05 10130                     0    20
 10.05 10150                     0    20
 12.04 00100                     0    5
 12.05 00100                     0    5
 
 12.08    Шроти із насіння олійних культур    0    5
 12.09    Посадковий матеріал (насіння)     0    5
 12.11    Рослини, частини рослин, плоди і    0    10
       насіння, що використовуються в
       фармацевтичних цілях
 12.14    Посадковий матеріал (насіння)     0    10
 15.16    Жири і масла тваринні або олія     20    50
       рослинна та їх фракції, повністю
       або частково гідрогенізовані
 15.20    Гліцерин, включаючи чистий,      0    20
       гліцеринова вода і луг
 16.01 00990 Ковбаси варені             50   100
 17.01    Цукор тростинний або з цукрового    30    60
       буряку і хімічно чиста сахароза в
       твердому стані
 18.01 00000 Какао, боби в зернах або мелені    0    10
 18.06    Шоколад і шоколадні вироби       50   100".
   2. Виключити  з додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 лютого 1995 р. N 124 ( 124-95-п ) "Про внесення
змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів" (ЗП України,
1995 р., N 5, ст. 123) такі цифри та слова:
 
"01.05.11000 Птиця жива домашня (півні, кури,   0,05   50
 01.05 19100 качки, гуси, індики і цесарки)
 01.05 19900 масою не більше 185 г
 04.07 00110 Яйця птиці в шкаралупі для      0,05   50".
 04.07 00190 інкубації
   3. Виключити з додатка до постанови Кабінету  Міністрів
України від 22 лютого 1995 р. N 139 ( 139-95-п ) "Про внесення
змін до ставок ввізного мита  на  товари,  яких  достатньо
виробляється у країні" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 128) такі
цифри та слова:
 
"07.02 00900 Томати свіжі і охолоджені
       (з 15 травня по 31 жовтня)       30    40
 07.04 90100 Капуста білокачанна та червонока-   30    40
       чанна
 07.06    Морква, ріпа, буряк столовий,     30    40
       козелець, селера коренеплідна, редис
       і інші аналогічні харчові коренепло-
       ди, свіжі або охолоджені
 07.07 00190 Огірки і корнішони свіжі або охолод-  30    40
       жені (з 16 травня по 31 жовтня)
 10.03 00900 Ячмінь інший              20    30
 10.04 00900 Овес інший               20    30
 10.08 10000 Гречка                 20    30
 10.08 20000 Просо                 30    40".
   4. Виключити  з додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 липня 1995 р. N 531 ( 531-95-п ) "Про внесення змін
до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких рішень
Уряду України" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 246) такі цифри та
слова:
 
"05.10    Жовч                  0    10
 06.04 99900 Коріння елеутерокока          0    20
 09.04 20900 Перець роду Capsicum або роду     0    10
       Pimenta
 15.04 20900 Риб'ячий жир трісковий         0    20
 15.05 90000 Ланолін безводний           0    20".
   5. Виключити з додатка до постанови Кабінету  Міністрів
України від 28 грудня 1995 р. N 1054 ( 1054-95-п ) "Про зміни
ставок ввізного мита на окремі види товарів, які не виробляються
або виробляються в недостатній кількості в Україні" (ЗП України,
1996 р., N 4, ст. 139) такі цифри та слова:
 
"05.11 10000 Сперма бугаїв             0.05   10
 05.11 99900 Сперма жеребців, кнурів, баранів   0.05   10".
       і цапів, а також ембріони коней,
       великої рогатої худоби, свиней
       овець і кіз
   6. Виключити з додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 19 лютого 1996 р. N 212 ( 212-96-п ) "Про внесення
змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів" ( ЗП
України, 1996 р., N 7, ст. 219 ) такі цифри та слова:
 
"23.09 10   Корм для собак або котів,       20    20".
       розфасований для роздрібної торгівлі
   7. Виключити з додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 27 березня 1996 р. N 360 ( 360-96-п ) "Про внесення
змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких
рішень Уряду України" ( ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 274 ) такі
цифри та слова:
 
"03.03 79830 Риба морожена, за винятком рибного   2    10
       філе і м'яса риб, класифікованих у
       товарній позиції 03.04; путасу
       (некондиційна для годівлі хутрових
       звірів)
 03.03 79990 Риба морожена, за винятком рибного   2    10
       філе і м'яса риб, класифікованих у
       товарній позиції 03.04; інша (некон-
       диційна для годівлі хутрових звірів)
 23.01 10000 Борошно, мучка і гранули з м'яса    2    10
       або м'ясних субпродуктів; шкварки
 23.01 20000 Борошно, мучка і гранули з риби    2    10
       або ракоподібних, молюсків чи
       інших водних безхребетних
 23.09 90100 Розчинні рибні продукти або      20    20".
       продукти з інших морських ссавців,
       тварин
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка