Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Спостережну раду по контролю за проведенням експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш"


            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 1996 р. N 1354
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1572 ( 1572-2000-п ) від 20.10.2000 )
 
    Про затвердження Положення про Спостережну раду по
   контролю за проведенням експерименту у Північнокримській
      експериментальній економічній зоні "Сиваш"
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про Спостережну раду по контролю за
проведенням експерименту у Північнокримській експериментальній
економічній зоні "Сиваш" (додається).
 
   Прем'єр-міністр України         П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.27
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
               від 8 листопада 1996 р. N 1354
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Спостережну раду по контролю за проведенням
    експерименту у Північнокримській експериментальній
           економічній зоні "Сиваш"
   1. Спостережна рада по контролю за проведенням експерименту у
Північнокримській експериментальній економічній зоні <Сиваш> (далі
- Спостережна рада) створена згідно з Указом Президента України
від 17 листопада 1995 р. N 1062 ( 1062/95 ) "Про заходи щодо
проведення експерименту у Північнокримській  експериментальній
економічній зоні "Сиваш".
   Спостережна рада  здійснює  контроль  за  проведенням
експерименту у Північнокримській експериментальній економічній
зоні  "Сиваш" (далі - зона "Сиваш") і координує діяльність
центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, Адміністрації зони "Сиваш" з питань
проведення експерименту.
   2. На Спостережну раду покладається:
   розгляд інвестиційних проектів, реалізація яких пов'язана з
наданням  пільг суб'єктам зони <Сиваш>, і подання їх після
схвалення на затвердження Кабінету Міністрів України;
   щоквартальний розгляд ходу та соціально-економічних наслідків
експерименту і пропозицій щодо забезпечення його ефективності;
   підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозицій щодо підвищення ефективності експерименту, умов його
проведення  або  припинення  і  внесення  у разі потреби у
встановленому порядку проектів відповідних законодавчих та інших
нормативних актів;
   погодження річних  звітів Адміністрації зони "Сиваш", її
організаційної структури, питань створення, реорганізації  та
ліквідації філіалів і представництв Адміністрації зони "Сиваш";
   прийняття рішень стосовно проведення позачергових перевірок
фінансово-господарської діяльності Адміністрації зони "Сиваш".
   3. Спостережна рада має право:
   залучати спеціалістів  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ,  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) до аналізу окремих питань проведення
експерименту;
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, Адміністрації зони "Сиваш" інформацію, документи і
матеріали, а від Мінстату - статистичні дані для виконання
покладених на неї завдань (безплатно).
   4. Спостережну раду очолює голова, який має заступника.
Голова Спостережної ради організовує її роботу і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Спостережну раду
завдань.
   5. Формою  роботи  Спостережної  ради  є засідання, які
проводяться щокварталу.
   Позачергові засідання скликаються на вимогу голови або 1/3
складу Спостережної ради.
   Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менш як 2/3 її складу.
   6. Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю
голосів  її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів голос голови Спостережної ради є вирішальним.
   7. Рішення Спостережної ради оформляється протоколом, який
підписується головою Спостережної ради, за відсутності голови
Спостережної ради - його заступником.
   8. Організаційне   забезпечення   проведення   засідань
Спостережної  ради  здійснює Відділ взаємодії з міжнародними
фінансовими організаціями, іноземних  інвестицій  та  вільних
економічних зон апарату Кабінету Міністрів України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка