Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Спостережну раду по контролю за проведенням експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш"


            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 1996 р. N 1354
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1572 ( 1572-2000-п ) від 20.10.2000 )
 
    Про затвердження Положення про Спостережну раду по
   контролю за проведенням експерименту у Північнокримській
      експериментальній економічній зоні "Сиваш"
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про Спостережну раду по контролю за
проведенням експерименту у Північнокримській експериментальній
економічній зоні "Сиваш" (додається).
 
   Прем'єр-міністр України         П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.27
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
               від 8 листопада 1996 р. N 1354
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Спостережну раду по контролю за проведенням
    експерименту у Північнокримській експериментальній
           економічній зоні "Сиваш"
   1. Спостережна рада по контролю за проведенням експерименту у
Північнокримській експериментальній економічній зоні <Сиваш> (далі
- Спостережна рада) створена згідно з Указом Президента України
від 17 листопада 1995 р. N 1062 ( 1062/95 ) "Про заходи щодо
проведення експерименту у Північнокримській  експериментальній
економічній зоні "Сиваш".
   Спостережна рада  здійснює  контроль  за  проведенням
експерименту у Північнокримській експериментальній економічній
зоні  "Сиваш" (далі - зона "Сиваш") і координує діяльність
центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, Адміністрації зони "Сиваш" з питань
проведення експерименту.
   2. На Спостережну раду покладається:
   розгляд інвестиційних проектів, реалізація яких пов'язана з
наданням  пільг суб'єктам зони <Сиваш>, і подання їх після
схвалення на затвердження Кабінету Міністрів України;
   щоквартальний розгляд ходу та соціально-економічних наслідків
експерименту і пропозицій щодо забезпечення його ефективності;
   підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозицій щодо підвищення ефективності експерименту, умов його
проведення  або  припинення  і  внесення  у разі потреби у
встановленому порядку проектів відповідних законодавчих та інших
нормативних актів;
   погодження річних  звітів Адміністрації зони "Сиваш", її
організаційної структури, питань створення, реорганізації  та
ліквідації філіалів і представництв Адміністрації зони "Сиваш";
   прийняття рішень стосовно проведення позачергових перевірок
фінансово-господарської діяльності Адміністрації зони "Сиваш".
   3. Спостережна рада має право:
   залучати спеціалістів  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ,  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) до аналізу окремих питань проведення
експерименту;
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, Адміністрації зони "Сиваш" інформацію, документи і
матеріали, а від Мінстату - статистичні дані для виконання
покладених на неї завдань (безплатно).
   4. Спостережну раду очолює голова, який має заступника.
Голова Спостережної ради організовує її роботу і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Спостережну раду
завдань.
   5. Формою  роботи  Спостережної  ради  є засідання, які
проводяться щокварталу.
   Позачергові засідання скликаються на вимогу голови або 1/3
складу Спостережної ради.
   Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менш як 2/3 її складу.
   6. Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю
голосів  її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів голос голови Спостережної ради є вирішальним.
   7. Рішення Спостережної ради оформляється протоколом, який
підписується головою Спостережної ради, за відсутності голови
Спостережної ради - його заступником.
   8. Організаційне   забезпечення   проведення   засідань
Спостережної  ради  здійснює Відділ взаємодії з міжнародними
фінансовими організаціями, іноземних  інвестицій  та  вільних
економічних зон апарату Кабінету Міністрів України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.47478
EUR29.61734
RUB0.40976
PLN6.89192
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка