Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок переведення підприємств на резервні види палива під час похолодань


            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 1996 р. N 1358
                Київ
        Про порядок переведення підприємств
      на резервні види палива під час похолодань
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99 
      N 367 ( 367-2001-п ) від 23.04.2001 )
 
   З метою забезпечення стабільного газопостачання під  час
похолодань в осінньо-зимовий період, а також запобігання аваріям
на магістральних газопроводах та газових мережах Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок переведення підприємств на резервні
види палива під час похолодань в осінньо-зимовий період, що
додається.
   До графіків переведення підприємств на резервні види палива
включаються  всі  підприємства,  які  мають резервне паливне
господарство і відповідно до встановленого паливного режиму можуть
працювати на інших, крім газу, видах палива.
   Персональну відповідальність за створення необхідного запасу
резервного палива та його поповнення несуть керівники підприємств.
   2. Надати право Міністерству палива та енергетики приймати
рішення про переведення підприємств на резервні види палива за
графіком, який доводиться Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99, N 367
( 367-2001-п ) від 23.04.2001 )
   Контроль за переведенням підприємств на резервні види палива
покласти на Державну інспекцію з енергозбереження. ( Абзац другий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2219
( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
 
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.37
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
              від 8 листопада 1996 р. N 1358
               ПОРЯДОК
     переведення підприємств на резервні види палива
      під час похолодань в осінньо-зимовий період
 
   1. Переведення  підприємств  на резервні види палива та
передача ними природного газу для потреб житлово-комунального
господарства  в осінньо-зимовий період здійснюється згідно з
графіками (за формою, поданою в додатку до цього Порядку), які
складаються газозбутовими організаціями НАК "Нафтогаз України" (по
Автономній Республіці Крим, областях і місту Севастополю) та
державним комунальним підприємством "Київгаз" (по місту Києву) і
затверджуються  Радою  міністрів  Автономної Республіки Крим,
обласними,  Київською  і Севастопольською міськими державними
адміністраціями. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
   Графіки затверджуються до 15 липня кожного року і після
затвердження доводяться газозбутовими організаціями до відповідних
підприємств. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
   2.  На  основі  затверджених Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями графіків складається загальний графік
переведення підприємств України на резервні види палива, який
затверджується Мінпаливенерго до 15 серпня кожного року. ( Абзац
перший  пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99, N 367 ( 367-2001-п ) від
23.04.2001 )
   Складання загального графіка покладається на НАК "Нафтогаз
України". ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
   3. Запас резервного палива на підприємствах повинен постійно
поповнюватися і бути не меншим обсягу, потрібного для роботи
протягом 40 діб.
   4. Контроль за наявністю і поповненням резервних запасів
палива, технічним станом резервного паливного господарства та
обладнання, яке використовує паливо, на підприємствах здійснює
Державна інспекція з енергозбереження. ( Пункт 4 в редакції
Постанови КМ N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
                    Додаток
             до Порядку переведення підприємств
           на резервні види палива під час похолодань
               в осінньо-зимовий період
                    "ЗАТВЕРДЖУЮ"
              ______________________________________
              (найменування органу виконавчої влади)
                 "___"________________199_ р.
               ГРАФІК
    переведення підприємств ___________________________
                  (область, місто)
      на резервні види палива під час похолодань
       в осінньо-зимовий період 1996/97 року
 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
п/п |Назва підп- |Місце зна-|Середньодо-|Обсяг при-|Технологіч-
  |риємства,  |ходження  |бовий обсяг|родного га-|на  броня
  |відомча   |підприємс- |споживання |зу,   що|газоспожи-
  |підпорядко- |тва    |природного |звільняєть-|вання  на
  |ваність   |      |газу в IV|ся,тис.куб.|добу,
  |      |      |кварталі  |метрів  на|тис.куб.
  |      |      |поточного |добу    |метрів
  |      |      |року,   |———————————|
  |      |      |тис.куб.ме-| 1 | 2 |
  |      |      |трів    |черга|черга|
————+————————————+———————————+———————————+—————+—————+————————————
 1 |   2   |   3   |   4   | 5 | 6 |   7
——————————————————————————————————————————————————————————————————
        продовження таблиці
———————————————————————————————————
Вид резерв-|Місткість |Запас  ре-
ного пали-|сховища ре-|зервного
ва, тонн  |зервного  |палива  на
      |палива,  |час  зат-
      |тонн    |вердження
      |      |графіка,
      |      |тонн
———————————+———————————+———————————
   8   |   9   |  10
———————————————————————————————————
          ПОГОДЖЕНО:
  Керівник газотранспортної організації  _____________________
                       (прізвище, підпис)
  Керівник газозбутової організації    _____________________
                       (прізвище, підпис)
  Керівник підрозділу Державної інспекції
  з енергозбереження            _____________________
                       (прізвище, підпис)
   Примітки.
   1. Обсяг природного газу, що звільняється підприємством у
першу чергу (колонка N 5), повинен бути не меншим 50 відсотків
різниці між колонками N 4 і N 7, тобто достатнім для забезпечення
потреб  житлово-комунального  господарства  у разі незначного
зниження температури зовнішнього повітря.
   До обсягу природного газу, що звільняється підприємством у
другу чергу (колонка N 6), включається різниця між колонками N 4 і
N 7, тобто обсяг, необхідний для повного забезпечення потреб
житлово-комунального господарства при різкому зниженні температури
зовнішнього повітря.
   2. Технологічна броня газоспоживання визначається Державною
інспекцією з енергозбереження разом з керівництвом підприємства і
повинна щорічно переглядатися.
   3. В першу чергу включаються підприємства, які мають резервне
паливо - мазут і переводяться на роботу на ньому протягом 3-12
годин, у другу - понад 12 годин.
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2219
( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка