Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасового порядку відпуску електричної енергії в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів


 
            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 1996 р. N 1361
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 441 ( 441-99-п ) від 24.03.99 )
        Про затвердження Тимчасового порядку
     відпуску електричної енергії в умовах дефіциту
         паливно-енергетичних ресурсів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 223 ( 223-97-п ) від 11.03.97 
      N 1440 ( 1440-97-п ) від 20.12.97 )
 
 
   З метою  запобігання збиткам, які можуть бути заподіяні
економіці внаслідок критичного становища, що склалося в енергетиці
України через нестачу палива на електростанціях, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Тимчасовий порядок відпуску електричної енергії
в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів (додається).
   2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N
1440 ( 1440-97-п ) від 20.12.97 в частині надання Міністерству
промисловості    та    Міністерству    машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії права  розподілу
електричної енергії підприємствам, що належать до сфери  їх
управління ) Надати Міністерству промисловості,  Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і  конверсії
Державному комітетові по водному господарству право розподілу
електричної енергії підприємствам, що належать до сфери  їх
управління. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 223 ( 223-97-п ) від 11.03.97 )
   3. Надати  Міжвідомчій  робочій  групі   з   питань
енергозабезпечення  суспільного виробництва і населення право
затверджувати щомісячні граничні рівні споживання електричної
енергії і доводити їх Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  і  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям.
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.37
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
               від 8 листопада 1996 р. N 1361
          Тимчасовий порядок відпуску
       електричної енергії в умовах дефіциту
         паливно-енергетичних ресурсів
   1. Щомісячні граничні рівні споживання електричної енергії
визначаються   Міжвідомчою   робочою   групою  з  питань
енергозабезпечення суспільного виробництва і населення за поданням
Міненерго  на  підставі  балансового  розрахунку  очікуваного
виробництва електроенергії за наявними запасами та надходженням
палива на електростанції, попиту Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя (далі -  регіонів)  та
розрахункових заявок міністерств на електричну енергію.
   Щомісячні граничні  рівні електричної потужності регіонам
встановлюються Міненерго.
   2. Граничні рівні споживання електричної енергії визначаються
для регіонів з урахуванням:
   структури споживання та потреб регіону в електричній енергії;
   наявності споживачів, електропостачання яких є пріоритетним
(підприємства з видобування, переробки, транспортування палива,
підприємства  електрифікованого  міського  та  залізничного
транспорту, харчової промисловості, організації Міноборони, МВС
СБУ, органи державного управління, підприємства життєзабезпечення
населених пунктів та населення);
   рівнів електроспоживання  підприємств,  встановлених  їм
міністерствами, яким надано таке право (далі - міністерства).
   3. Міністерства до 15 числа місяця, що передує розрахунковому
кварталу,  подають  до  Міненерго  заявки  розрахункового
електроспоживання енергоємних підприємств, що належать до сфери їх
управління і внесені до переліку, погодженого з Міжвідомчою
робочою групою з питань енергозабезпечення суспільного виробництва
і населення, на квартал з помісячним розподілом за регіонами
України.
   4. Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські державні адміністрації разом з
енергопостачальними компаніями щомісячно до 15 числа передають до
Міненерго заявки розрахункового електроспоживання на наступний
місяць усіх споживачів регіону, крім підприємств, що належать до
сфери управління міністерств.
   5. Електроспоживання боржників, які підлягають відключенню
згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995
р. N 705 ( 705-95-п ) та від 26 червня 1996 р. N 672 ( 672-96-п ),
не враховується під час визначення завдань з граничних рівнів
споживання електричної енергії регіонів до погашення ними боргів.
Ця вимога повинна враховуватися міністерствами під час розподілу
електроенергії підприємствам, що належать до сфери їх управління.
   6. Міненерго щомісячно до 15 числа:
   на підставі  отриманих  заявок  розраховує  очікуване
електроспоживання в Україні на наступний місяць;
   розраховує очікуваний баланс виробництва електричної енергії,
виходячи з планів її виробництва атомними  електростанціями,
готовності генеруючого обладнання і наявності органічного палива
на теплових електростанціях та гідроресурсів;
   визначає обсяг дефіциту електроенергії на наступний місяць,
готує пропозиції щодо граничних рівнів електроспоживання і до 20
числа подає їх на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань
енергозабезпечення суспільного виробництва і населення.
   7. Після  затвердження граничних рівнів електроспоживання
Міжвідомчою робочою групою з питань енергозабезпечення суспільного
виробництва  і  населення вони доводяться до Ради міністрів
Автономної   Республіки   Крим,   держадміністрацій   та
енергопостачальних компаній областей, міст Києва та Севастополя, а
також до міністерств для подальшого доведення споживачам та
контролю їх виконання.
   8. Завдання з граничного споживання електричної енергії та
потужності повинні доводитися регіонам не пізніше ніж за 5 днів до
початку місяця.
   Місцеві органи виконавчої влади зобов'язані використовувати
можливості для зменшення негативних наслідків обмежень відпуску
електричної енергії шляхом проведення попередньої оперативної
роботи із споживачами регіону щодо забезпечення безаварійної
зупинки підприємств, що підлягають обмеженню в енергопостачанні.
   9. Скорочення  обсягів  дефіциту  електричної енергії та
потужності, пов'язане з можливим поліпшенням балансу виробництва
та споживання енергії проти розрахункового, дає підстави Міненерго
за  узгодженням  з  Міжвідомчою  робочою  групою  з  питань
енергозабезпечення  суспільного  виробництва  і населення для
додаткового перерозподілу резервів, які виникли, між регіонами з
кращими показниками щодо оплати використаної енергії.
   10. У  разі погіршення реального балансу виробництва та
споживання електричної енергії проти очікуваного  встановлені
граничні рівні споживання електричної енергії можуть оперативно
змінюватися за рішенням Міжвідомчої робочої групи з  питань
енергозабезпечення суспільного виробництва і населення.
   11. Міністерства мають право на одноразовий перерозподіл
встановлених  ними  рівнів  споживання  електроенергії  між
підприємствами, що належать до сфери їх управління, в межах
відповідного регіону не пізніше 20 числа поточного місяця з
обов'язковим повідомленням про це енергопостачальних компаній
Міненерго.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка