Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розклад засідань Верховної Ради України у листопаді 1996 року


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про розклад засідань Верховної Ради України
           у листопаді 1996 року
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   Розклад засідань Верховної Ради України у листопаді 1996 року
затвердити (додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ 12 листопада 1996 року
     N 480/96-ВР
                    Додаток
              до Постанови Верховної Ради України
            від 12 листопада 1996 року до N 480/96-ВР
               РОЗКЛАД
         засідань Верховної Ради України
           у листопаді 1996 року
 
реєстраційний
  номер
  проекту
             12-15 листопада
 
0300+ Н к Про зауваження Президента України до Закону України
      "Про державні програми"
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0162  к Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про приватизацію майна державних
      підприємств" (третє читання)
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0877+   Проект Закону  України  про державне регулювання
      видобутку, виробництва і  використання дорогоцінних
      металів і дорогоцінного каміння та   контроль  за
      операціями з ними
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0771+   Проект Закону України про внесення доповнення до
      Закону України "Про заставу" (стосовно застави
      транспортних засобів)
               Відповідальний Таранов О.В.
 
2541+   Концепція зовнішньоекономічної політики
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0844+   Проект Закону України про внесення змін до деяких
      законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
      Закону України "Про поставки продукції для держав-
      них потреб"
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0723+   Проект Закону України про внесення доповнень до
      деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийнят-
      тям Закону України "Про промислово-фінансові групи"
               Відповідальний Таранов О.В.
 
 
0712+   Проект Закону України про внесення змін до деяких
      законодавчих актів України (щодо орендних відносин)
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0870+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Украї-
      ною та Швейцарською Конфедерацією  про  сприяння та
      взаємний захист інвестицій
               Відповідальний - Таранов О.В.
 
0871+   Проект Закону України про  ратифікацію   Угоди між
      Урядом України та Урядом  Грецької Республіки про
      сприяння та взаємний захист  інвестицій
               Відповідальний - Таранов О.В.
 
 
0876+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України та Урядом  Держави Ізраїль про заохочення
      та взаємний захист  інвестицій
               Відповідальний - Таранов О.В.
 
 
0658+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України та Урядом Італійської Республіки про сприяння
      та взаємний захист  інвестицій
               Відповідальний - Таранов О.В.
 
0859+   Проект  Закону   України  про ратифікацію Угоди
      між Україною та Угорською Республікою про сприяння
      та взаємний захист  інвестицій
               Відповідальний - Таранов О.В.
 
 
0565+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України та Урядом  Азербайджанської Республіки  про
      виробничу кооперацію
               Відповідальний - Таранов О.В.
 
0483+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України та Урядом Республіки Куба про сприяння та
      взаємний захист інвестицій
               Відповідальний - Таранов О.В.
 
 
0875+   Проект  Закону  України про ратифікацію Угоди між
      Україною та Республікою Чілі про сприяння та
      взаємний захист інвестицій
               Відповідальний - Таранов О.В.
 
 
0790+   Проект Закону України про ратифікацію Конвенції між
      Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвій-
      ного оподаткування та попередження податкових ухилень
      від сплати податків стосовно доходу і капіталу
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0860+   Проект Закону України про ратифікацію Конвенції між
      Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про
      уникнення подвійного оподаткування та попередження
      податкових ухилень стосовно податків на доходи
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0772    Проект Закону України про внесення змін до Кодексу
      України про адміністративні правопорушення щодо
      статті 255
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0694+   Проект Закону України про внесення змін до Декрету
0808+   Кабінету Міністрів України "Про державне мито" щодо
0805+   сплати мита за повторне свідоцтво, паспорт неповно-
      літнім, та позови Комітету у справах нагляду за
      страховою діяльністю про скасування держреєстрації
      страховика
              Відповідальний Суслов В.І.
 
2666+   Проект Постанови Верховної Ради УкраЇни про внесення
      змін до Постанови Верховної Ради України "Про хід
      виконання Кабінетом  Міністрів  України Постанови
      Верховної Ради України "Про погашення заборгованності
      Державного бюджету України і місцевих бюджетів за
      1995 рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях,
      інших грошових виплатах населенню"
              Відповідальний Суслов В.І.
 
0908+   Проект Закону України про внесення змін до Декрету
      Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року "Про
      єдиний митний тариф України"
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0654+ к  Проект Закону України про Державний матеріальний
      резерв (друге читання)
              Відповідальний Азаров М.Я.
 
0462+ к  Проект Закону України про відпустки (третє читання)
              Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0893+ Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до окремих законів України щодо оплати праці
              Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0815+ к  Проект Закону України про проект Основ законодавства
      України про соціальне страхування
              Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0835+ к  Проект Закону України про соціальне партнерство
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0856    Проект Закону України про державні гарантії
      відновлення заощаджень громадян України
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
2645    Проект Постанови Верховної Ради України про тимчасове
      припинення виплати заробітної плати в органах держав-
      ної влади в Україні
              Відповідальні Чапюк Р.С.
                     Буздуган Ю.О.
 
0794+ к  Проект Закону України про метрологію та метрологічну
      діяльність
               Відповідальний Череп В.І.
 
0806+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Декрету Кабінету Міністрів України "Про перелік
      майнових комплексів державних підприємств, організа-
      цій, їх структурних підрозділів основного виробницт-
      ва, приватизація або передача в оренду яких не
      допускається"
              Відповідальний Даниленко А.С.
 
2514+   Проект Постанови Верховної Ради України про внесення
      змін до Постанови Верховної Ради України від 17 червня
      1994 року "Про подолання кризового стану в агропро-
      мисловому комплексі"
              Відповідальний Даниленко А.С.
 
0864+ Н  Проект Закону України про Кабінет Міністрів України
0864/1+           Відповідальні Стешенко О.М.
                      Стретович В.М.
 
0104+  к Проект Закону України про вибори народних депу-
0345/5+  татів України (нова редакція)
0345/6+           Відповідальні Стретович В.М.
                      Стешенко О.М.
 
2653+   Про окремі питання адміністративно-територіального
      устрою
               Відповідальний Стешенко О.М.
 
0535+  к Проект Закону України про космічну діяльність
      (друге читання)
              Відповідальний Мухін В.В.
 
0016+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Кримінального кодексу України та Кодексу України
      про адміністративні правопорушення (стосовно
      розповсюдження порнографії та культу насильства і
      жорстокості) (друге читання)
               Відповідальний Жир О.О.
 
0243+   Проект Закону України про доповнення статті 75
      Кримінального кодексу України у зв'язку з прийняттям
      Закону України "Про біженців"
                 Відповідальний Жир О.О.
 
0326+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до статей 155-8,  198-2  Кримінального  і ст.45,
      46-1 Кримінально-процесуального кодексів  України
      (друге читання)
              Відповідальний Жир О.О.
 
0827+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Кримінального  кодексу  та  Кодексу   про
      адміністративні правопорушення (стосовно обману
      покупців і порушень податкового законодавства)
              Відповідальний Жир О.О.
0842+
      Проект Закону України про амністію осіб, які брали
      участь у масових акціях протесту проти несвоєчасних
      виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
      соціальних виплат у Волинській, Дніпропетровській,
      Донецькій, Луганській, Львівській областях з
      лютого по липень 1996 року
               Відповідальний Жир О.О.
 
0677    Проект Закону України про внесення змін до Закону
      України "Про порядок одержання згоди Ради народних
      депутатів на притягнення депутата до відповідальності"
                 Відповідальний Жир О.О.
 
0456    Проект Закону України про скасування Закону Ук-
      раїни "Про порядок одержання згоди Ради народ-
      них депутатів на притягнення депутата до
      відповідальності"
               Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0569+   Проект Закону України про внесення змін і до-
      повнень до Кримінально-процесуального кодексу
      України (стосовно кримінальної відповідальності
      за злочини вчинені депутатами місцевих Рад на-
      родних депутатів)
               Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0567+   Проект Закону України про внесення змін і до-
      повнень до статті 29 Закону України "Про статус
      депутатів місцевих Рад народних депутатів"
               Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0819+ Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних
      засобів, психотропних речовин, їх аналогів та
      прекурсорів"
               Відповідальні Омельченко Г.О.
                      Спіженко Ю.П.
 
0039  к Проект Закону України про Національну Раду України
      з питань телебачення і радіомовлення
               Відповідальний Понеділко В.І.
 
0484  к Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про статус народного депутата
      України" (друге читання)
              Відповідальний Шейко П.В.
 
0778    Проект Закону України про ратифікацію Угоди про
      спільні заходи України щодо попередження і відвер-
      нення блокади
              Відповідальний Олійник Б.І.
 
0885    Проект Закону України про ратифікацію Поправки до
      Монреальського протоколу про речовини, що руйнують
      озоновий шар
               Відповідальний Філіпчук Г.Г.
 
             19-22 листопада
 
      Про Голову Рахункової палати України
 
0888  к Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про загальні засади створення і
      функціонування спеціальних (вільних) економічних зон"
               Відповідальний Таранов О.В.
 
2520+ Н  Проект Постанови Верховної Ради України про внесення
      змін до Переліку об'єктів, які не підлягають привати-
      зації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0530    Проект Закону України про лізинг (доопрацьований)
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0409    Проект Закону України про амортизацію
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0645    Проект Закону України про електронний обіг цінних
      паперів та систему національного депозитарію
      України (друге читання)
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0811+ Н  Проект Закону України про акцизний збір (друге
      читання)
               Відповідальний Суслов В.І.
   Н  Проект Закону України про податок на добавлену
      вартість
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0527 Н  Проект Закону України про валютне регулювання
      (друге читання)
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0377    Проект Основних положень податкової політики в Україні
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0809+ Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про систему оподаткування"
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0851    Проект Закону України про Державний бюджет України
      на 1997 рік
              Відповідальний Азаров М.Я.
 
2366+   Проект Постанови Верховної Ради України про порядок
      та умови надання і  використання  дотацій   та
      субвенцій з державного бюджету України, республі-
      канського бюджету Автономної Республіки Крим і
      місцевих бюджетів
              Відповідальний Азаров М.Я.
      Про структуру та розмір державного внутрішнього боргу
      України
              Відповідальний Азаров М.Я.
 
0849+  к Проект Закону України про порядок вирішення колек-
      тивних трудових спорів (конфліктів)
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0814+   Проект Закону України про внесення змін і допов-
      нень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0761+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Уря-
      дом України та Урядом Республіки Білорусь про гаран-
      тії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
      Проект Постанови Верховної Ради України про звільнення
      від оподаткування грошових коштів та майнових
      цінностей на проведення різдвяних свят для дітей і
      підлітків та новорічних подарунків
              Відповідальний Буздуган Ю.О.
      Проект Постанови Верховної Ради України про встанов-
      лення нових розмірів мінімальної заробітної плати і
      пенсії за віком
              Відповідальний Буздуган Ю.О.
      Проект Постанови Верховної Ради України про введення
      в дію частини другої статті 9 Закону України "Про
      оплату праці"
              Відповідальний Буздуган Ю.О.
      Проект Закону України про відміну Декрету
      Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1992 року
      "Про тимчасове припинення індексації грошових доходів
      населення" щодо пенсійних виплат
              Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
2599    Проект Постанови Верховної Ради України про
      Національну програму розвитку агропромислового
      виробництва і відродження села на 1996-2005 роки
               Відповідальний Даниленко А.С.
 
0490+  к Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про ветеринарну медицину"
               Відповідальний Даниленко А.С.
      Про призначення членів Конституційного Суду України
               Відповідальний Стретович В.М.
 
2417+   Проект Постанови Верховної Ради України про призна-
      чення суддів Вищого арбітражного суду України
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0855  к Проект Закону України про Вищу раду юстиції
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0026+   Проект Закону України про внесення доповнень і змін
      до деяких законодавчих актів України в зв'язку з
      прийняттям Закону України "Про статус народного
      депутата України" (друге читання)
              Відповідальний Стретович В.М.
 
0859  к  Проект Закону України про місцеве самоврядування
               Відповідальний Стешенко О.М.
 
0857+ Н к Проект Закону України про обласну, Київську та
      Севастопольську міські державні адміністрації
              Відповідальні Стешенко О.М.
                     Стретович В.М.
 
0858+ Н к Проект Закону України про районну, районну в містах
      Києві та Севастополі державні адміністрації
              Відповідальні Стешенко О.М.
                     Стретович В.М.
 
0288+  к Проект Закону України про політичні партії в Україні
              Відповідальний Стретович В.М.
 
0670+   Проект Закону України про ратифікацію Конвенції
      про маркування пластичних вибухових  речовин з
      метою їх виявлення
              Відповідальний Мухін В.В.
 
0821+ Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до деяких законодавчих  актів України щодо
      боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
              Відповідальний Жир О.О.
 
2511 Н  Проект Постанови Верховної Ради України про внесення
      змін і доповнень до Положення про паспорт громадянина
      України
               Відповідальні Буткевич В.Г.
                      Жир О.О.
 
0704+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про боротьбу з корупцією"
               Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0820 Н  Проект Закону України про внесення доповнення до стат-
      ті 4 Закону України "Про підприємництво" стосовно пре-
      курсорів і психотропних речовин
              Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0758+   Проект Закону України про вивезення і ввезення
      культурних цінностей через кордон України
               Відповідальний Косів М.В.
 
0830+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про використання ядерної енергії
      та радіаційну безпеку"
              Відповідальний Павловський М.А.
 
2049/1+  Проект Постанови Верховної Ради України про впоряд-
      кування використання нежилих приміщень у будинках,
      що є державною власністю
               Відповідальний Череп В.І.
 
0800+   Проект Закону України про приєднання України до
      Часткової Угоди про Європейську Комісію "За
      демократію через право"
              Відповідальний Олійник Б.І.
 
      Питання, які можуть бути розглянутими при
        наявності часу та в міру готовності
 
 
0568    Проект Господарського (комерційного) кодексу України
               Відповідальний Таранов О.В.
      Проект Постанови Верховної Ради України про зобов'я-
      зання України перед Міжнародним валютним фондом
              Відповідальний Таранов О.В.
 
0710+   Проект Закону України про встановлення вивізного
      (експортного) мита на відходи та брухт чорних і
      кольорових металів
               Відповідальний Суслов В.І.
 
2594+   Проект Постанови Верховної Ради України про внесення
      змін до Постанови Верховної Ради України від 24 грудня
      1993 року "Про відповідальність за несвоєчасне вико-
      нання грошових зобов'язань"
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0674    Проект Закону України про внесення доповнення до стат-
      ті 52 Закону України "Про банки і банківську діяль-
      ність" (стосовно Пенсійного фонду)
               Відповідальний Суслов В.І.
      Проект Закону України про внесення змін до Митного
      кодексу України (щодо права Кабінету Міністрів України
      на зміну ставок державного мита)
               Відповідальний Суслов В.І.
      Звіт Національного банку України за 1995 рік
              Відповідальний Суслов В.І.
 
0329+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Кодексу України   про    адміністративні
      правопорушення (стосовно правил технічної експлуатації
      сільгоспмашин)
              Відповідальний Даниленко А.С.
 
0503+   Проект Закону України про захист рослин
              Відповідальний Даниленко А.С.
 
0909    Проект Закону України про внесення змін до статті 11
      Закону України "Про зв'язок"
              Відповідальні Кожушко О.М.
                     Буздуган Ю.О.
 
0074+   Проект Закону України про зміну та визнання та-
      кими, що втратили чинність, деяких законодавчих
      актів України у зв'язку з прийняттям Закону Ук-
      раїни "Про об'єднання громадян"
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0828+   Проект Закону України про внесення змін і допов-
      нень до деяких законодавчих актів України (у зв'-
      язку з прийняттям Законів України "Про забезпечен-
      ня безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
      судочинстві" та "Про державний захист працівників
      суду і правоохоронних органів")
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0402    Проект Закону України про внесення змін до Ци-
      вільного процесуального кодексу України (щодо
      статей 90-96, 172)
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0365+   Проект Закону України про порядок розгляду су-
      дами заяв про скасування рішень Рад, їх голів
      і виконавчих комітетів та дачу висновків про
      наявність підстав для дострокового припинення
      повноважень голів Рад
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0629    Проект Закону України про визнання та виконання
      в Україні рішень іноземних судів та арбітражів
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0326    Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Кримінального (статті 155-8 і 198-2) і
      Кримінально-процесуального кодексів України
      (статті 45 і 46-1)
               Відповідальний Стретович В.М.
    к Проект Закону України про державні нагороди
              Відповідальні Стешенко О.М.
                     Косів М.В.
 
0442+   Проект Закону України про ратифікацію Договору з
      відкритого неба
              Відповідальний Мухін В.В.
 
0680+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Кодексу України про адміністративні правопорушення
      (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальний
      військовий обов'язок")
              Відповідальний Мухін В.В.
 
 
0298    Проект Закону України про внесення змін і допов-
      нень до Кримінального кодексу України і Криміналь-
      но-процесуального кодексу України /щодо відпові-
      дальності  за  ухилення  від сплати податків,
      ст.148-2/ (друге читання)
               Відповідальний Жир О.О.
 
0831    Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до деяких законодавчих актів України стосовно Кодексу
      про шлюб та сім'ю в Україні
               Відповідальні Буткевич В.Г.
                      Жир О.О.
 
0825+   Проект Закону України про визнання такими, що втратили
      чинність, деяких законодавчих актів України з питань
      примусового лікування і трудового перевиховання хворих
      на наркоманію
              Відповідальний Спіженко Ю.П.
 
 
0632+   Проект Закону України про психіатричну допомогу
              Відповідальний Спіженко Ю.П.
 
 
0818    Проект Закону України про внесення доповнень до
      Закону України "Про страхування" щодо туристів
               Відповідальний Яковенко О.М.
 
 
0779+   Проект Закону України про охорону прав на типології
      інтегральних мікросхем
              Відповідальний Сторіжко В.Ю.
 
 
2548+   Про продовження строку виконання пункту 2 (абзац пер-
      ший) Постанови Верховної Ради України від 23 березня
      1996 р. N 100а "Про порядок введення в дію Закону Ук-
      раїни "Про внесення змін і доповнень до Закону Укра-
      їнської РСР "Про освіту"
              Відповідальний Сторіжко В.Ю.
 
 
0883    Проект Закону України про професійно-технічну освіту
              Відповідальний Сторіжко В.Ю.
 
      Проект Постанови Верховної Ради України про хід вико-
      нання Постанови Верховної Ради України від 20 вересня
      1996 року "Про грубі порушення Урядом законодавства в
      галузі освіти"
              Відповідальний Сторіжко В.Ю.
 
 
0163    Проект Закону України про видавничу справу
      (друге читання)
               Відповідальний Косів М.В.
 
 
0509    Проект Закону України про громадянство України (друге
      читання)
              Відповідальний Буткевич В.Г.
 
      Про надання згоди Верховної Ради України на призначен-
      ня на посаду Голови Державного комітету телебачення і
      радіомовлення України
              Відповідальний Понеділко В.І.
      Проект Закону України про терміни виведення військових
      формувань Російської Федерації з території України та
      умови їх тимчасового перебування на території України
              Відповідальний Олійник Б.І.
 
0606    Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про міжнародні договори України"
      (стосовно ідентичності договорів)
              Відповідальний Олійник Б.І.
 
2009+   Проект Постанови Верховної Ради України про
      відкриття Постійного представництва України при
      Європейському Союзі
              Відповідальний Олійник Б.І.
 
 
 Примітка
 
 Н - Питання, внесені Президентом України як невідкладні
 к - Питання, які потребують розгляду у зв'язку з
    прийняттям Конституції України
 + - Питання, матеріали з яких вручені депутатам
                     Секретаріат
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка