Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до звітів за ф.N 2-П та ф.N 2-ПТ


 
     ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 19-311/10-673 від 05.11.96
   м.Київ
 
 vd961105 vn19-311/10-673
 
         Про внесення змін до звітів за
            ф.N 2-П та ф.N 2-ПТ
 
   На виконання  розпорядження Головної державної податкової
інспекції України від 07.03.96 N 3 додатково до звітів за ф.N 2-ПТ
та ф.N 2-П "Про результати контрольної роботи ДПІ" необхідно
подавати таблицю "Довідка про суми пені по зовнішньоекономічних
операціях" (додаток 1).
   Звертаємо увагу,  що  у  коді  238  назва  "Пеня  по
експортно-імпортних  операціях"  буде  змінена  на "Пеня  по
зовнішньоекономічних операціях".
   Найближчим часом  Управлінням  комп'ютеризації  податкової
служби будуть внесені відповідні зміни у програмне забезпечення,
одержання яких вам необхідно проконтролювати.
   На численні  запитання  державних  податкових  інспекцій
надсилаємо  уточнений  порядок заповнення коду 238 "Пеня по
зовнішньоекономічних операціях" ("Пеня  по  експортно-імпортних
операціях") у звітах "Про результати контрольної роботи ДПІ" за
ф.N 2-ПТ (додаток 2) та за ф.N 2-П (додаток 3).
   Порядок складання   "Довідки   про   суми  пені  по
зовнішньоекономічних операціях" викладено у додатку 4.
   Доведіть зазначене до відома підлеглих державних податкових
інспекцій та забезпечте складання і подання звітів за встановленою
формою.
 
 Заступник Голови Державної
 податкової адміністрації України            О.І.Шитря
                       Додаток 1
                   до листа ДПА від 05.11.96
                   "Про внесення змін до звітів
                   за ф.N 2-ПТ та за ф.N 2-П"
 
           Довідка про суми пені
        по зовнішньоекономічних операціях
     (звіту за ф.N 2-ПТ за січень-    1996 року)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N | Пеня по зовнішньо-|Кількість|    у тому числі:
 п/п| економічних    |виявлених|———————————————————————————————
  | операціях     |порушень | ДПА | установами | митними
  |          |     |    |  банків  | органами
————|———————————————————|—————————|———————|————————————|——————————
 А |    В     |  1  |  2  |   3   |  4
————|———————————————————|—————————|———————|————————————|——————————
 1 | ВСЬОГО,      |     |    |      |
  |          |     |    |      |
  | у тому числі:   |     |    |      |
 2 | по підприємствах |     |    |      |
 3 | по громадянах   |     |    |      |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Продовження таблиці.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Всього до-|у тому числі: |Скасовано або|у тому числі: |Прийнято
нараховано|——————————————|зменшено   |——————————————|рішення
за актами |ДПА|установами|платежів   |ДПА|установами|про стяг-
перевірок |  | банків |   Усього |  | банків |нення пені
——————————|———|——————————|—————————————|———|——————————|———————————
  5   | 6 |   7  |   8   | 9 |  10  |  11
——————————|———|——————————|—————————————|———|——————————|———————————
     |  |     |       |  |     |
     |  |     |       |  |     |
     |  |     |       |  |     |
     |  |     |       |  |     |
     |  |     |       |  |     |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                       Додаток 2
                   до листа ДПА від 05.11.96
                   "Про внесення змін до звітів
                   за ф.N 2-ПТ та за ф.N 2-П2"
     Додаток до порядку складання звіту за ф.N 2-ПТ
       "Про результати контрольної роботи ДПІ"
   У звіті за ф.N 2-ПТ "Про результати контрольної роботи ДПІ"
"Пеня   по   експортно-імпортних  операціях"  ("Пеня  по
зовнішньоекономічних операціях") у розділі І входить до коду 200 у
тому числі та у розділ II до коду 400 у тому числі.
   При складанні звіту слід враховувати такі дані:
   графа 3  "Кількість платників зареєстровано, усього"  -
включає кількість потенційних  платників  зовнішньоекономічної
діяльності;
   графа 4 "Кількість платників, що сплачують платежі" показує
тих з числа зареєстрованих платників (у гр.3), яким нараховано
пеню за актами перевірок хоча б раз протягом звітного періоду та
тих, що не сплатили за попередній період (рік). Платники, які
сплатили пеню протягом звітного періоду, включаються у звітність
до кінця поточного року;
   графа 5 "Кількість платників, перевірених, усього" включає
одноразово кожного перевіреного протягом звітного періоду платника
незалежно від того, скільки разів він був перевірений протягом
звітного  періоду  з  питань  своєчасності  розрахунків  по
зовнішньоекономічних операціях;
   графа 6 "Кількість платників, у яких виявлено порушення",
включає одноразово кожного платника з перевірених (гр.5), у яких
виявлено  порушення  законодавства  щодо  розрахунків  по
зовнішньоекономічних операціях, складено акт перевірки, прийнято
рішення начальника податкової інспекції або його заступника та
термін сплати платежу настав у звітному періоді;
   графи 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 заповнюються
відповідно до порядку складання звіту за ф.N 2-ПТ в частині
порушень Закону України від 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" зі змінами до нього,
Закону України від 15.09.95 N 327/95-ВР  "Про  операції  з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", Указу
Президента України  від  27.01.95  N  84/95 "Про регулювання
бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" та Указу Президента України від 26.07.95 N 660/95 "Про
додаткові заходи щодо регулювання бартерних  (товарообмінних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності";
   графи 9, 10 та 12 не заповнюються;
   графа 11 "Додатково нараховано за актами перевірок пені"
включає нараховані суми пені по зовнішньоекономічних операціях, що
включені до акту перевірки. Зазначені в актах перевірок суми пені
заповнюються у картках особових рахунків у розділі основних
нарахувань.   Пеня  за  несвоєчасну  сплату  "Пені  по
експортно-імпортних операціях" ("Пені по  зовнішньоекономічних
операціях") не нараховується;
   графа 14  "Кількість  прийнятих  рішень  про  накладання
фінансових санкцій" включає кількість платників з гр.6, до яких
згідно з прийнятими рішеннями начальника податкової інспекції або
його   заступника   застосовується   стягнення  пені  по
зовнішньоекономічних операціях.
                       Додаток 3
                   до листа ДПА від 05.11.96
                   "Про внесення змін до звітів
                   за ф.N 2-ПТ та за ф.N 2-П"
     Додаток до порядку складання звіту за ф.N 2-П
       "Про результати контрольної роботи ДПІ"
   У звіті за ф.N 2-П "Про результати контрольної роботи ДПІ"
"Пеня   по   експортно-імпортних  операціях"  ("Пеня  по
зовнішньоекономічних операціях") у розділі І входить до коду 200 у
тому числі та у розділ II до коду 400 у тому числі.
   При складанні звіту слід враховувати такі дані:
   графа 3 "Кількість платників зареєстровано, усього" включає
кількість потенційних платників зовнішньоекономічної діяльності;
   графа 4 "Кількість платників, що сплачують платежі" показує
тих з числа зареєстрованих платників (у гр.3), яким нараховано
пеню за актами перевірок хоча б раз протягом звітного періоду та
тих, що не сплатили за попередній період (рік). Платники, які
сплатили пеню протягом звітного періоду, включаються у звітність
до кінця поточного року;
   графа 5 "Кількість платників, перевірених, усього" включає
одноразово кожного перевіреного протягом звітного періоду платника
із зареєстрованих (гр.3) незалежно від того, скільки разів він був
перевірений протягом звітного періоду з питань  своєчасності
розрахунків по зовнішньоекономічних операціях;
   графа 6 "Кількість платників, у яких виявлено порушення",
включає одноразово кожного платника з перевірених (гр.5), у яких
виявлено  порушення  законодавства  щодо  розрахунків  по
зовнішньоекономічних операціях, складено акт перевірки, прийнято
рішення начальника податкової інспекції або його заступника та
термін сплати платежу настав у звітному періоді;
   графи 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 заповнюються
відповідно до порядку складання звіту за ф.N 2-П в частині
порушень Закону України від 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" зі змінами до нього,
Закону України від 15.09.95 N 327/95-ВР  "Про  операції  з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", Указу
Президента України від 27.01.95 N  84/95  "Про  регулювання
бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" та Указу Президента України від 26.07.95 N 660/95 "Про
додаткові  заходи щодо регулювання бартерних (товарообмінних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності";
   графи 10, 11 та 13 не заповнюються;
   графа 12 "Додатково нараховано за актами перевірок пені"
включає нараховані суми пені по зовнішньоекономічних операціях, що
включені в акт перевірки. Зазначені в актах перевірок суми пені
заповнюються у картках особових рахунків у розділі основних
нарахувань.  Пеня  за  несвоєчасну  сплату  "Пені   по
експортно-імпортних  операціях" ("Пені по зовнішньоекономічних
операціях") не нараховується;
   графа 16  "Кількість  прийнятих  рішень  про  накладання
фінансових санкцій" включає кількість платників з гр.6, до яких
згідно з прийнятими рішеннями начальника податкової інспекції або
його  заступника  застосовується   стягнення   пені   по
зовнішньоекономічних операціях.
                        Додаток 4
                   до листа ДПА від 05.11.96
                   "Про внесення змін до звітів
                   за ф.N 2-ПТ та за ф.N 2-П"
      Порядок складання таблиці "Довідка про суми
      пені по зовнішньоекономічних  операціях"
         (додаток до звіту за ф.N 2-ПТ
       "Про результати контрольної роботи ДПА")
   Довідка складається наростаючим підсумком з початку року та
подається разом із звітом за ф.N 2-П і N 2-ПТ "Про результати
контрольної роботи ДПІ".
   Показники звіту складаються за наслідками  документальних
перевірок   державних  податкових  інспекцій,  повідомлень
уповноважених банків та митних органів про нарахування пені.
   Показники по графах заповнюються таким чином:
   графа 1 "Кількість виявлених порушень, усього" заповнюється
як сума граф 2, 3 та 4;
   графа 2 "Кількість виявлених порушень державними податковими
інспекціями"  включає кількість перевірок, за якими виявлено
порушення законодавства України по здійсненню розрахунків у галузі
зовнішньоекономічної діяльності;
   графа 3 "Кількість виявлених порушень установами банків"
складається на підставі повідомлень банків;
   графа 4 "Кількість виявлених порушень митними  органами"
складається на підставі повідомлень митних органів;
   графа 5  "Всього  донараховано  за  актами  перевірок"
заповнюється як сума граф 6, 7 та 8;
   графа 6 "Донараховано державними податковими інспекціями"
складається  за наслідками документальних перевірок державних
податкових інспекцій відповідно до Закону України від 23.09.94
N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в  іноземній
валюті" зі змінами до нього, Закону України  від  15.09.95
N 327/95-ВР "Про  операції  з  давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах", Указу Президента України від
27.01.95 N 84/95 "Про регулювання  бартерних  (товарообмінних)
операцій  у  галузі зовнішньоекономічної діяльності" та Указу
Президента України від 26.07.95 N 660/95 "Про додаткові заходи
щодо регулювання бартерних (товарообмінних) операцій  у  галузі
зовнішньоекономічної діяльності";
   графа 7 "Донараховано установами банків" складається  за
наслідками повідомлень уповноважених банків про нарахування пені
відповідно до Інструкції  від  14 червня  1994 року  N 85
( v0085500-94 ) "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній
валюті за експортно-імпортними операціями", затвердженої наказом
Національного банку України та змінами до неї;
   графи 8, 9, 10 "Скасовано або зменшено платежів, усього, у
тому числі: державними податковими інспекціями, установами банків"
заповнюється за актами документальних перевірок, по яких зменшено
нарахування платежів або здійснено скасування нарахованих платежів
на підставі рішень вищих органів та рішень арбітражного суду.
Графа 8 заповнюється як сума граф 9 та 10;
   графа 11 "прийнято рішень про стягнення пені" відображає
кількість  прийнятих  рішень  начальника державної податкової
інспекції або його заступника за результатами документальних
перевірок.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка