Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо обкладання податком на добавлену вартість туристичних послуг


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 10-218/26/11-507 від 30.10.96
   м.Київ
 
 vd961030 vn10-218/26/11-507
                  Державному комітету України
                  по туризму
                  252034, м.Київ-34,
                  вул.Ярославів Вал, 36
                  Державній податковій інспекції
                  по м.Києву
 
       Щодо обкладання податком на добавлену
          вартість туристичних послуг
 
   Головна державна податкова інспекція України розглянула ваш
лист від 25.09.96 N 588/11-05 щодо обкладання податком  на
добавлену вартість туристичних послуг і повідомляє.
   Відповідно до п.1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України
від 26.12.92 р. N 14-92 "Про податок на добавлену вартість"
реалізація товарів (робіт, послуг) за іноземну валюту не є
об'єктом оподаткування, а тому при проведенні розрахунків за
туристичні послуги в іноземній валюті, вони  не  підлягають
оподаткуванню податком на добавлену вартість.
   Згідно з п.63 Інструкції "Про порядок обчислення і сплати
податку на добавлену вартість та акцизного збору за товари,
ввезені із-за меж митних кордонів України, і товари (роботи,
послуги), що експортуються за межі митних кордонів України",
затвердженої наказом Головної державної податкової  інспекції
України від 31.05.94 N 44 ( z0140-94 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 29.06.94 за N 140/349, податок на
добавлену вартість не справляється за реалізацію  послуг  з
розрахунками в іноземній чи національній валюті, так і шляхом
обміну чи передачі на експорт за межі митних кордонів України.
   Послуги вважаються експортованими, коли вони не призначені
для експлуатації, використання та вжитку в Україні, надані особам,
підприємства яких або вони самі постійно не перебувають або
постійно не проживають на території України (здійснення культурної
діяльності, фінансові, юридичні, інформаційні,  перекладацькі,
комерційні, брокерські послуги та інші).
   Виходячи з викладеного, якщо туристичні послуги надаються
нерезидентам України за межами країни незалежно від способів
розрахунків, то це є експортом послуг і їх вартість не підлягає
оподаткуванню податком на добавлену вартість. При цьому за умови
надання таких послуг за іноземну валюту, то відповідно до пункту
65 вищезазначеної Інструкції суми податку на добавлену вартість,
що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані
роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо,
придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди та взяті
на облік нематеріальні активи, зараховуються в рахунок чергових
платежів або відшкодовуються з бюджетів за рахунок загальних
надходжень доходів щомісячно, не пізніше 15-го числа, наступного
за звітним місяця при виконанні всіх вимог цього пункту.
   Якщо туристичні  послуги  надаються нерезидентам в межах
України за іноземну валюту, то це не є експортом послуг, але
згідно з пунктом 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від
26.12.92 N 14-92 "Про податок на добавлену вартість" вони не
об'єкт оподаткування, а суми податку, що сплачені або підлягають
сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, за
придбані  матеріальні ресурси, паливо включаються у вартість
туристичних послуг, а податок на добавлену вартість, що сплачений
або підлягає сплаті постачальникам за придбані основні виробничі
фонди і нематеріальні активи, покривається за рахунок відповідних
джерел їх придбання.
   Необхідно підкреслити, що обов'язковою вимогою проведення
вищезазначених операцій є дотримання правил використання іноземної
валюти як засобу платежу в Україні та законодавства з питань
валютного регулювання.
   У разі, якщо туристичні послуги надаються резидентам за
національну валюту України, то, незалежно від місця їх надання,
вартість таких послуг підлягає оподаткуванню податком на добавлену
вартість. При цьому згідно з п.1 ст.4 та п.2 ст.7 вищезгаданого
Декрету оподатковуваний оборот з реалізованих туристичних послуг
обчислюється виходячи з їх вартості за вільними цінами і тарифами,
державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами, що
включають податок на добавлену вартість. Сума податку на добавлену
вартість, що підлягав сплаті до бюджету, визначається як різниця
між  сумою  податку, одержаного від покупців за реалізовані
туристичні послуги, і сумами податку, що сплачені або підлягають
сплаті  постачальникам за виконані роботи, послуги, придбані
матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на вартість
туристичних  послуг,  та  податку  за придбані і введені в
експлуатацію основні  виробничі  фонди  і  взяті  на  облік
нематеріальні активи.
   При наявності оборотів з реалізації туристичних послуг як
оподатковуваних,  так  і  неоподатковуваних,  підприємства  і
організації згідно з пунктом 1 статті 7 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26.12.92 N 14-92 "Про податок на добавлену вартість"
та пунктом 40 Інструкції про порядок обчислення і сплати податку
на  добавлену  вартість  від 10.02.93  N 3 ( z0018-93 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.05.93 за N 18,
повинні вести окремий облік зазначених послуг з відповідним
розподілом сум податку по придбаних і введених в експлуатацію
основних виробничих фондах та взятих  на  облік  нематеріальних
активах, які використовуються для таких послуг,  за  місяць
(квартал), в якому було їх введено в експлуатацію, з кінцевим
перерахунком за поточний рік (інший звітний період - в разі
припинення діяльності підприємства протягом року) та відображенням
результатів розподілу у декларації за грудень (інший) місяць або
четвертий квартал поточного року.
 
 Перший заступник начальника               О.І.Шитря
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка