Законы Украины

Новости Партнеров
 

Нова форма звітності N 111


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент валютного регулювання НБУ
               Л И С Т
 
 N 13-211/3192 від 30.10.96
   м.Київ
 
 vd961030 vn13-211/3192
                   Регіональним управлінням НБУ
                   Комерційним банкам
 
          Нова форма звітності N 111
 
   З метою вдосконалення та спрощення звітності за валютними
операціями комерційних банків, постановою Правління Національного
банку України N 278 ( v0397500-96 ) від 23.10.96 р., скасовується
звітність за формами NN 111, 112, 113 та 114 (11, 12, 13, 14), і
натомість запроваджується нова форма звітності N 111.
   Звітність за формою N 111 надається щомісячно уповноваженими
банками-юридичними особами за консолідованими даними (з даними за
операціями філій, обласних та  регіональних відділень банків
включно), електронною поштою до регіональних управлінь НБУ (термін
надання  та  електронна  адреса  встановлюються регіональними
управліннями НБУ).
   Регіональні управління НБУ надають звітність за формою N 111
електронною поштою (в розрізі банків-юридичних осіб та за даними
валютних операцій  регіонального  управління НБУ) департаменту
валютного регулювання через Центральну розрахункову палату до
15 числа місяця, наступного за звітним.
                            Форма N 111
 
 Позиції таблиці, які треба заповнювати, позначені - ***.
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|  Назва показника |Зобов'я|Зобов'язання та вимоги |      |
|          |зання |з залишеним строком  | Усього  |
|          |та вимо|погашення       |      |
|          |ги бан-|———————————————————————|      |
|          |ку до |До 3  |Від 3 |Понад |      |
|          |запитан|місяців|до 6  |6 міся-|      |
|          |ня   |    |міс.  |ців  |      |
|          |———————|———————|———————|———————|———————————|
|          | Р | Н | Р | Н | Р | Н | Р | Н | Р | Н |Ра-|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |зом|
|————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|
 1. Валютні активи
  банку, усього   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 1.01. Каса та прирі-
    вняні до неї
    кошти                         ***
 1.02. Кошти на раху-
    нках в банках *** ***             *** *** ***
 1.03. Депозитні ра-
    хунки в банках *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 1.04. Кредити корот-
    кострокові,
    надані:        *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    - банкам       *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    - іншим дебі-
     торам        *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 1.05. Кредити довго-
    строкові, на-
    дані:         *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    - банкам       *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    - іншим дебі-
     торам        *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 1.06. Пролонговані
    кредити        *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 1.07. Прострочена
    заборгованість
    за кредитами                  *** *** ***
 1.08. Операції з
    цінними папе-
    рами      *** ***             *** *** ***
 1.09. Надані гаран-
    тії та акцепти                 *** *** ***
 1.10. Інші активи  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 
 2. Валютні пасиви
  банку, усього   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 2.01. Власна валюта
    банку:                         ***
    - статутний
     фонд                         ***
    - валютна по-
     зиція                        ***
    - інші власні
     кошти                        ***
 2.02. Валюта готів-
    кою, куплена у
    фізичних осіб                     ***
 2.03. Резерви для
    покриття ризи-
    ків                      *** *** ***
 2.04. Розрахункові,
    поточні рахун-
    ки суб'єктів
    господарювання *** ***             *** *** ***
 2.05. Рахунки бан-
    ків-кореспон-
    дентів     *** ***             *** *** ***
 2.06. Внески та де-
    позити суб'єк-
    тів господарю-
    вання     *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 2.07. Внески та де-
    позити насе-
    лення     *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 2.08. Кредити, отри-
    мані від бан-
    ків          *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 2.09. Депозити від
    банків         *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 2.10. Отримані га-
    рантії, акцеп-
    ти       *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 2.11. Інші пасиви  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 
 3. Довідково
 3.01. Від операцій з
    валютними цін-
    ностями за
    звітний період
    - сума доходів                     ***
    - сума видат-
     ків                         ***
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Інструкція  по  заповненню  даної  форми  звітності
( v0397500-96 ) доведена до комерційних банків телеграмою НБУ
N 15-211/97-6379 ( v6379500-96 ) від 24.10.96 р.
   Звіт заповнюється в копійках окремо за операціями у ВКВ та
НКВ.
   Числовий показник за розділом "довідково" (сума доходів)
розраховується  як  сума  доходів  від операцій з валютними
цінностями, отриманих у гривні плюс гривнєвий еквівалент доходів,
отриманих в іноземній валюті (заповнюється також у копійках).
Аналогічно розраховується сума видатків.
   Регіональні управління НБУ надають звіт за формою N 111
вперше за жовтень 1996 року до 15 листопада 1996 року.
   Програмне забезпечення  буде  доведене  до  регіональних
управлінь НБУ додатково департаментом інформатизації.
 
 Заступник директора
 департаменту валютного регулювання         Т.А.Важеєвська
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка