Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про звіт Тимчасової депутатської слідчої комісії по перевірці фактів фальсифікації окремих положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" та контролю за виконанням пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 6 липня 1995 року "Про


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про звіт Тимчасової депутатської слідчої комісії по
   перевірці фактів фальсифікації окремих положень Декрету
   Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" та
   контролю за виконанням пункту 3 Постанови Верховної Ради
   України від 6 липня 1995 року "Про проект Закону України
    про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету
      Міністрів України "Про довірчі товариства"
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР 
    N 1555-III ( 1555-14 ) від 16.03.2000 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
   1. Звіт Тимчасової депутатської слідчої комісії взяти до
відома.
   2. Відзначити, що Декрет Кабінету Міністрів України "Про
довірчі товариства" від 17 березня 1993 року ( 23-93 ) не вирішив
проблеми створення та нормального функціонування первинного ринку
приватизаційних цінних паперів, не виконав завдань з  метою
зниження ризику покупців у процесі розміщення вкладів в об'єкти
приватизації.
   Законодавча невизначеність, непроведення  юридично-правової
експертизи проекту Декрету, відсутність чіткої системи контролю в
сфері діяльності фінансових посередників,  безвідповідальність
місцевих органів виконавчої влади всебічно сприяли активізації
створення та негативної діяльності псевдодовірчих  товариств,
трастів,  страхових  компаній, інвестиційних фондів та інших
суб'єктів підприємництва в частині залучення майна  та,  що
найгірше,  грошових  коштів  громадян. Неприйняття своєчасних
оперативних   запобіжних   заходів   з   боку   владних
структур,контролюючих  та  правоохоронних органів призвело до
розповсюдження в Україні фінансового шахрайства у загрозливих для
держави  широкомасштабних  розмірах,  масового  пограбування
населення, насамперед соціально не захищеного.
   3. Надаючи  виняткового  значення  забезпеченню  надійних
гарантій захисту майнових прав громадян, запропонувати Кабінету
Міністрів України у місячний термін внести на розгляд Верховної
Ради України:
   1) Проект Закону України про забезпечення відшкодування втрат
громадян, які постраждали внаслідок недобросовісної діяльності
небанківських фінансових установ, в якому, зокрема, визначити:
   - коло осіб, яким компенсуються зазначені втрати;
   - обсяг компенсації, який має дорівнювати прямій дійсній
шкоді, завданій громадянину;
   - що правонаступниками щодо майна довірчих товариств та інших
небанківських фінансових установ, які фактично припинили свою
діяльність, можуть бути інші особи (санатори) за умов взяття ними
на себе зобов'язань щодо відшкодування громадянам, які постраждали
внаслідок недобросовісної діяльності цих установ, завданих втрат в
обсязі, встановленому цим Законом;
   - створення  Фонду  відшкодування  втрат  громадян,  які
постраждали внаслідок недобросовісної діяльності небанківських
фінансових установ, засновниками якого мають бути державні органи
та об'єднання громадян, які постраждали внаслідок діяльності цих
установ. При цьому Фонд має стати правонаступником щодо майна тих
довірчих товариств та інших небанківських фінансових установ, які
фактично припинили свою діяльність, якщо немає осіб, які бажають
здійснити санацію. Визначити реальні джерела грошових коштів та
майна, що будуть зараховуватись до Фонду компенсації, а також
передбачити участь в управлінні Фондом як держави,  так  і
громадських об'єднань вкладників, створених з метою захисту їх
прав.
   2) Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про господарські товариства" щодо підвищення рівня
гарантій акціонерів по захисту їх прав.
   3) Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів
України, яким встановлювався б більш оперативний порядок виконання
судових рішень та ухвал, постанов слідчих органів щодо майна
юридичних осіб-боржників, забезпечувалися  гарантії  належного
збереження  та  економічно ефективного користування майном і
коштами, на які накладено арешт.
   4) До 1 січня 1997 року розробити примірне Положення про
товариства по захисту прав вкладників.
   5) Прискорити розробку проекту Закону України про недержавні
фонди соціального забезпечення, а також законодавчого акта про
гарантії  захисту  прав громадян, кошти яких залучаються як
передоплата при здійсненні цивільно-правових угод.
   4. До прийняття законодавчих актів України, якими будуть
регулюватися повернення втрат, спричинених громадянам України
внаслідок діяльності небанківських фінансових організацій, які
залучали грошові кошти громадян в 1993 - 1995 роках, дозволити
продаж  чи  інше відчуження грошових коштів та майна таких
організацій, на які накладено арешт, лише з метою забезпечення
судових позовів громадян, в першу чергу інвалідів I та II групи і
ветеранів Великої Вітчизняної війни, включаючи і конфіскацію
майна.
( Пункт 4 в редакції Постанови ВР N 1555-III ( 1555-14 ) від
16.03.2000 )
   5. Тимчасовій  депутатській  слідчій  комісії  направити
матеріали розслідування Генеральній прокуратурі  України  для
вирішення питання про притягнення до відповідальності посадових
осіб, дії яких завдали шкоди інтересам громадян України у зв'язку
з прийняттям та реалізацією Декрету Кабінету Міністрів України
"Про довірчі товариства" ( 23-93 ).
   6. Генеральній прокуратурі  України  здійснити  перевірку
законності   реєстрації   довірчих  товариств  та  інших
фінансово-кредитних установ, які здійснювали свою діяльність із
залученням коштів та цінних паперів громадян.
   7. Доручити Міністерству внутрішніх справ України у місячний
строк провести реєстрацію майна та грошових коштів небанківських
фінансових установ, на які постановами слідчих або рішенням
судових органів накладено арешт у зв'язку з  розслідуванням
кримінальних справ. Просити Верховний Суд України сприяти у
проведенні цієї реєстрації, зобов'язавши виконавчі служби судів
передати Міністерству внутрішніх справ України відомості про
відповідне майно та кошти, які знаходяться під арештом в порядку
виконавчого провадження.
   8. Контроль  за  виконанням  цієї Постанови покласти на
Тимчасову депутатську слідчу комісію, повноваження якої продовжити
до реалізації зазначених у Постанові заходів.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 31 жовтня 1996 року
     N 452/96-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка