Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про склад Робочої групи з підготовки проектів Законів України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим", "Про вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим"


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про склад Робочої групи з підготовки проектів
     Законів України "Про Верховну Раду Автономної
     Республіки Крим", "Про Раду міністрів Автономної
      Республіки Крим", "Про вибори Верховної Ради
          Автономної Республіки Крим"
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
   N 677/96-рп від 28.12.96 )
   Затвердити персональний склад Робочої групи з підготовки
проектів Законів України "Про Верховну Раду Автономної Республіки
Крим", "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим", "Про
вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (додається).
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 жовтня 1996 року
     N 488/96-рп
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               Розпорядженням Президента України
               від 28 жовтня 1996 року N 488/96-ВР
               СКЛАД
    Робочої групи з підготовки проектів Законів України
     "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим",
   "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим",
     "Про вибори Верховної Ради Автономної Республіки
               Крим"
 
   ГОЛОВАТИЙ        - Міністр юстиції України, голова
Сергій Петрович        Робочої групи
   СТРЕТОВИЧ        - Голова Комісії  Верховної Ради
Володимир Миколайович     України з питань правової полі-
                тики і судово-правової реформи,
                народний депутат України, спів-
                голова Робочої групи (за згодою)
            Члени Робочої групи:
   АВЕР'ЯНОВ        - завідувач відділу державно-пра-
Вадим Борисович        вових проблем управління Інсти-
                туту держави  і  права  імені
                В.М.Корецького НАН України, док-
                тор юридичних наук, професор
   ДЕМИДЕНКО        - Прем'єр-міністр Уряду Автономної
Аркадій Федорович       Республіки Крим
   ЄВГРАФОВ        - керівник юридичного  управління
Павло Борисович        Представництва Президента Украї-
                ни в Автономній Республіці Крим
   КИСЕЛЬОВ        - Голова Верховної Ради
Василь Олексійович       Автономної Республіки Крим (за
                згодою)
   КОМАРЕНКО        - в.о.Керівника Управління з пи-
Олександр Іванович       тань територій   Адміністрації
                Президента України
   КОРНІЄНКО        - перший заступник завідувача нау-
Микола Іванович        ково-експертного відділу Секре-
                таріату Верховної Ради України
                (за згодою)
   ЛАВРИНОВИЧ       - заступник голови Комісії Верхов-
Олександр Володимирович    ної Ради України з питань право-
                вої політики і судово-правової
                реформи, народний депутат Украї-
                ни (за згодою)
   ПАНАСЮК         - завідувач відділу з питань міс-
Федір Тимофійович       цевих державних адміністрацій та
                органів місцевого самоврядування
                Кабінету Міністрів України
   ПУХТИНСЬКИЙ       - голова Фонду сприяння місцевому
Микола Олександрович      самоврядуванню України
   СТЕПАНЮК        - Постійний Представник Президента
Дмитро Петрович        України в Автономній Республіці
                Крим
   ШАМРАЄНКО        - начальник управління  конститу-
Тетяна Ксенофонтівна      ційного законодавства Міністерс-
                тва юстиції України
   ШЕРЕНІН         - народний депутат  України  (за
Юрій Леонідович        згодою)
 
( Склад групи із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 677/96-рп від 28.12.96 )
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка