Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо поліпшення роботи з профілактики невиробничого травматизму населення України


 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 жовтня 1996 р. N 1303
                Київ
        Про заходи щодо поліпшення роботи з
       профілактики невиробничого травматизму
            населення України
 
   Кабінет Міністрів України відзначає, що надзвичайно складним
у країні залишається стан травматизму невиробничого характеру.
   Реалізація Комплексної програми заходів щодо  запобігання
дорожньо-транспортному,  побутовому, дитячому травматизмові та
іншим нещасним випадкам невиробничого характеру на 1991-1995 роки
не поліпшила становища у цій сфері.
   У січні поточного року затверджені Концепція організації
роботи з профілактики невиробничого травматизму ( 114-96-п ) та
Комплексна програма запобігання дорожньо-транспортному, побутовому
і дитячому травматизму, іншим нещасним випадкам невиробничого
характеру на 1996 - 2000 роки ( 5-96-п ). В областях розроблені
відповідні регіональні програми.
   Незважаючи на вжиті заходи кількість травм дедалі зростає.
   За останні п'ять років (1991 - 1995 роки) з різних причин від
нещасних  випадків невиробничого характеру загинуло 349 тис.
чоловік, зокрема сталося 63 тис.самогубств, 54 тис. смертельних
випадків, пов'язаних з транспортом, 31 тис. вбивств, 40 тис.
чоловік загинуло внаслідок отруєнь алкоголем тощо.  Особливо
складне  становище  склалося  в  Автономній Республіці Крим,
Донецькій, Луганській областях та м. Києві.
   Високим залишається рівень  невиробничого  травматизму  в
Харківській, Херсонській та деяких інших областях.
   Наведені дані  свідчать,  що  профілактична  робота  із
запобігання невиробничому травматизму проводиться міністерствами,
відомствами,  Радою  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними
адміністраціями та громадськими організаціями не на належному
рівні.
   З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі
охорони  життя  і  здоров'я  населення, поліпшення роботи з
профілактики невиробничого травматизму Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Роботу керівників міністерств, відомств, місцевих органів
виконавчої влади з виконання Комплексної програми заходів щодо
запобігання   дорожньо-транспортному,  побутовому,  дитячому
травматизмові та іншим нещасним випадкам невиробничого характеру
на 1991 - 1995 роки визнати незадовільною.
   2. Міністерствам, відомствам, які в межах своєї компетенції
забезпечують реалізацію державної політики щодо організації роботи
з  профілактики  невиробничого  травматизму,  Раді  міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській   та
Севастопольській  міським державним адміністраціям у місячний
термін:
   проаналізувати становище і виявити причини, що призвели до
значного зростання рівня травматизму невиробничого характеру,
розглянути на засіданнях колегій, а також на засіданнях рад з
питань безпечної життєдіяльності населення при обласних, Київській
та Севастопольській міських  державних  адміністраціях  звіти
керівників підпорядкованих підприємств, установ та організацій,
органів виконавчої влади, на території яких мало місце різке
зростання  смертельних  випадків,  внести відповідні зміни і
доповнення   до   регіональних   програм   запобігання
дорожньо-транспортному, побутовому, дитячому травматизму та іншим
нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996 - 2000 роки;
   розглянути питання про  притягнення  до  відповідальності
керівників,  які  не вживають заходів до поліпшення безпеки
життєдіяльності населення.
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
   координувати роботу  з  питань профілактики невиробничого
травматизму населення в регіонах і залучати в разі потреби
регіональні органи міністерств і відомств до роботи із запобігання
невиробничому травматизму;
   щоквартально аналізувати стан невиробничого травматизму і
профілактичної роботи із запобігання йому, передбачати у проектах
місцевих бюджетів виділення  коштів  на  виконання  заходів,
передбачених    регіональними    програмами   запобігання
дорожньо-транспортному, побутовому, дитячому травматизму та іншим
нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996 - 2000 роки;
   до 1  січня  1997  р.  вирішити  питання  про  надання
лікувально-профілактичними  закладами  оперативної  інформації
місцевим  органам  виконавчої  влади  і  органам  місцевого
самоврядування про нещасні випадки невиробничого характеру, що
сталися на підпорядкованій їм території, для вжиття відповідних
профілактичних заходів;
   вжити заходів до комплектування відділів з питань охорони
праці обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій  спеціалістами  з  профілактики  невиробничого
травматизму.
   4. Міністерству освіти починаючи з 1997/98 навчального року,
забезпечити безумовне виконання Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12  )  щодо  навчання в середніх загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах за  програмами,  які
забезпечують  отримання учнями посвідчень на право керування
мотоциклами і легковими автомобілями у період навчання у цих
закладах.
   5. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту,
Міністерству юстиції до 1 січня 1997р. підготувати та подати
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення правового
механізму впливу на керівників підприємств, установ та організацій
усіх форм власності за незадовільну організацію ними навчання
різних груп населення Правил дорожнього руху ( 1094-93-п ).
   6. Міністерству освіти разом з центральною радою Товариства
рятування на водах України у першому півріччі 1997р. розробити
спеціальну програму та організувати практичне навчання дітей
плаванню.
   7. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з
Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти протягом
першого півріччя 1997р. вирішити питання організації спеціальних
телерадіопередач з питань пропаганди безпечної життєдіяльності
населення, особливо дітей.
   8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Дурдинця В. В.
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.33
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка