Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір про надання позики (Проект розвитку ринку електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку


       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
    Договір про надання позики (Проект розвитку ринку
      електроенергії) між Україною та Міжнародним
         банком реконструкції та розвитку
           Дата 1 листопада 1996 р.
   ( Угоду ратифіковано Законом N 613/96-ВР від 18.12.96 )
 
          Договір про надання позики
від 1 листопада 1996 року між  Україною  (Позичальник),  та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк).
   Оскільки: (А) Позичальник, переконаний у  можливості  та
пріоритетності здійснення Проекту, який описується в Додатковій
статті 2 до даного Договору, звернувся до Банку з проханням про
допомогу у фінансуванні цього Проекту;
   (B) Реалізація розділів А(1) та B(1) Проекту здійснюється
Донбасенерго (акціонерною компанією, яку було створено та яка
функціонує відповідно до законів Позичальника) за  допомогою
Позичальника і, у рамках такої допомоги, Позичальник надаватиме
Донбасенерго частину коштів Позики, як це передбачено даним
Договором;
   (C) Реалізація розділів А(2) та B(2) Проекту здійснюється
Дніпроенерго (акціонерною компанією, яку було створено та яка
функціонує відповідно до законів Позичальника) за  допомогою
Позичальника і, у рамках такої допомоги, Позичальник надаватиме
Дніпроенерго частину коштів Позики, як це передбачено даним
Договором;
   (D) Реалізація розділів А(3) та B(3) Проекту здійснюється
Західенерго (акціонерною компанією, яку було створено та яка
функціонує відповідно до законів Позичальника) за  допомогою
Позичальника і, у рамках такої допомоги, Позичальник надаватиме
Західенерго частину коштів Позики, як це передбачено  даним
Договором;
   (E) Реалізація розділів А(4) та B(4) Проекту здійснюється
Центренерго (акціонерною компанією, яку було створено та яка
функціонує відповідно до законів Позичальника) за  допомогою
Позичальника і, у рамках такої допомоги, Позичальник надаватиме
Центренерго частину коштів Позики, як це передбачено  даним
Договором;
   (F) Реалізація розділів C та  D  Проекту  здійснюється
Національним   диспетчерським   центром  (НДЦ)  (державним
підприємством, яке було створене та яке функціонує відповідно до
законів Позичальника) за допомогою Позичальника і, у рамках такої
допомоги, Позичальник надаватиме Національному диспетчерському
центру частину коштів Позики, як це передбачено даним Договором;
   (G) Позичальник має намір укласти з урядом  Нідерландів
(Нідерланди) договір про надання гранта (грант Голландії) на суму,
еквівалентну 1 000 000 дол. США, для допомоги у  фінансуванні
розділу D проекту, на умовах, визначених договором (договір про
надання  гранта  Голландією),  який  має  бути укладено між
Позичальником та Нідерландами;
   (H) Позичальник має намір укласти з урядом Сполучених Штатів
Америки (США) договір про надання гранта (грант США) на суму,
еквівалентну 2 250 000 дол. США, для допомоги у  фінансуванні
розділу D проекту, на умовах, визначених договором (договір про
надання гранта США), який має бути укладено між Позичальником та
США;
   (I) Позичальник має намір укласти з урядом  Об'єднаного
Королівства (Об'єднане Королівство) договір про надання гранта
(грант Об'єднаного Королівства) на суму, еквівалентну 1 750 000
дол. США, для допомоги у фінансуванні частини, про яку йдеться в
розділі D, на умовах, визначених договором (договір про надання
гранта Об'єднаним Королівством), який має бути укладено між
Позичальником та Об'єднаним Королівством;
   (J) Позичальник уклав з Європейським Банком Реконструкції та
Розвитку (ЄБРР) договір про надання позики (позика ЄБРР) на суму
55 900 000 дол. США, яка включатиме суму еквівалентну 500 000 дол.
США, для допомоги у фінансуванні частини, про яку йдеться у
розділі D, на умовах, визначених договором (договір про надання
позики ЄБРР), який має бути укладено між Позичальником та ЄБРР 13
грудня 1995;
   (K) Банк отримав від Позичальника Пам'ятну записку щодо
політики  в  галузі електроенергетики (Пам'ятна записка щодо
політики в галузі електроенергетики), від 16 вересня 1996, в якій
викладено  програму  заходів,  цілі  та  політику  в галузі
електроенергетики; та
   Оскільки Банк дав згоду, поміж інших умов, на основі умов,
зазначених вище, надати Позику Позичальникові за умов, визначених
у даному Договорі, у Договорі з Донбасенерго про здійснення
Проекту, у Договорі з Дніпроенерго про здійснення Проекту, у
Договорі із Західенерго про здійснення Проекту, у Договорі з
Центренерго про здійснення Проекту та в Договорі з НДЦ про
здійснення Проекту, (усі як визначено в даному документі);
   Таким чином сторони-учасниці дійшли згоди про наступне:
               Стаття I
          Загальні умови; Визначення
   Параграф 1.01. Встановлені Банком "Загальні умови щодо позик
та надання гарантій для позик, що надаються в одній валюті" від 30
травня 1995 року ("Загальні умови"), є складовою частиною даного
Договору:
   Параграф 1.02. Якщо згідно з контекстом не вимагається інше,
декілька термінів, визначених у Загальних умовах та в Преамбулі до
даного Договору, мають відповідні, вказані у цьому документі
значення, а подані нижче додаткові терміни мають такі значення:
   (а) "Договір про збирання коштів" означає  договір  про
збирання коштів, що має бути укладений між НДЦ (означення наведене
нижче) та кожною із компаній Обленерго (означення наведено нижче),
і про який йдеться в параграфі 6.01 (d) даного Договору, де
використовується загальна назва "Договори про збирання коштів";
   (b) "Дніпроенерго" означає акціонерну компанію, яка створена
Міненерго, з її Статутом (Статутом Дніпроенерго), та зареєстрована
у реєстраційному управлінні міста Запоріжжя 14 червня 1995 року,
або будь-якого її правонаступника;
   (c) "Договір з Дніпроенерго про здійснення Проекту" означає
договір між Банком та Дніпроенерго від того самого числа, що й
даний Договір, і який може періодично доповнюватись; цей термін
включає всі додаткові статті та договори, які є доповненнями до
Договору з Дніпроенерго про здійснення Проекту;
   (d) "Договір із Дніпроенерго про надання субкредиту" означає
договір,  який укладається між Позичальником та Дніпроенерго
відповідно до положень параграфа 3.01 (b) даного Договору і який
може періодично доповнюватися; цей термін включає усі додаткові
статті до Договору з Дніпроенерго про надання субкредиту;
   (e) "Донбасенерго" означає акціонерну компанію, яка створена
згідно з постановою Міненерго N 26, з її Статутом (Статутом
Донбасенерго), зареєстровану у реєстраційному управлінні міста
Донецька 21 лютого 1996 року, або будь-якого її правонаступника;
   (f) "Договір з Донбасенерго про здійснення Проекту" означає
договір між Банком і Донбасенерго від того самого числа, що й
даний Договір, і який може періодично доповнюватися; цей термін
містить усі додаткові статті та договори, які є доповненнями до
Договору з Донбасенерго про здійснення Проекту;
   (g) "Договір із Донбасенерго про надання субкредиту" означає
договір, який має бути укладено між Позичальником та Добасенерго
відповідно до положень параграфа 3.01 (b) даного Договору, і який
може періодично доповнюватися; цей термін містить усі додаткові
статті до Договору з Донбасенерго про надання субкредиту;
   (h) "ДУЕ" означає Договір з учасниками Енергоринку, укладений
між НДЦ (означення  наведено  нижче),  компаніями  Обленерго
(означення наведено нижче), "Генеруючими компаніями" (означення
наведено нижче)  21  березня 1996 року та затвердженим НКРЕ
(означення наведено нижче), і про який ідеться в пункті 8
Додаткової статті 5 до даного Договору;
   (i) "Енергоринок" означає оптовий ринок електроенергії, який
функціонує згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 207
( 207-96-п  )  "Про  забезпечення  роботи  оптового  ринку
електроенергії в Україні" датованою 19 лютого 1996 року, та працює
згідно з термінами та умовами, зазначеними у ДУЕ;
   (j) "Правила роботи Енергоринку" означає правила та умови, що
визначають функціонування Енергоринку, викладені у ДУЕ;
   (k) "Генеруюча компанія"  означає  кожну  з  компаній
Донбасенерго, Дніпроенерго, Західенерго та Центренерго; колективна
назва цих компаній - "генеруючі компанії";
   (l) "Договори про монтаж і технічне обслуговування" означають
договори про монтаж і технічне обслуговування, що їх має бути
укладено між НДЦ (означення наведено нижче) та з (i) кожною
генеруючою компанією; (іі) Національним центром електропередачі
(НЦЕ) (як визначено в даному Договорі); та (ііі) компаніями
Обленерго, про які йдеться в пункті 9 Додаткової статті 5 до
даного Договору;
   (m) "Міненерго"  означає  Міністерство  енергетики  та
електрифікації Позичальника або будь-якого його правонаступника;
   (n) "Національний  диспетчерський  центр"  (НДЦ)  означає
державну компанію, яка здійснює управління національними  та
регіональними  електроенергетичними  диспетчерськими  центрами
Міненерго, з власним Статутом (Статутом НДЦ), зареєстровану у
реєстраційному управлінні міста Києва 30 серпня 1993 року за
номером 0095-2331-Р, або будь-якого її правонаступника;
   (o) "Договір з НДЦ про здійснення Проекту" означає договір
між Банком та НДЦ від того самого числа, що й даний Договір, і
який може періодично доповнюватись; цей термін включає  всі
додаткові статті та договори, які є доповненнями до Договору з НДЦ
про здійснення Проекту;
   (p) "Договір із НДЦ про надання субкредиту" означає договір,
що його має бути укладено між Позичальником,  представленим
міністерством фінансів, та НДЦ відповідно до положень параграфа
3.01 (б) даного Договору, і який може періодично доповнюватися;
цей термін включає усі додаткові статті до Договору з НДЦ про
надання субкредиту; та
   (q) "НКРЕ" означає Національну комісію з питань регулювання
електроенергетики, створену згідно з Указом Президента України за
N 738 ( 738/94 ) від 8 грудня 1994 року;
   (r) "НЦЕ" означає Національну компанію електропередачі, що
перебуває  в  державній  власності  та здійснює експлуатацію
високовольтної розподільчої мережі, створена Міненрго;
   (s) "Компанії Обленерго" означають двадцять сім компаній, що
відповідають за розподіл і постачання електроенергії низької
напруги, які діють у 25 областях та містах Київ та Севастополь;
   (t) "Оперативний план" означає,  для  кожної  генеруючої
компанії  та  НДЦ,  плани щодо стратегії та методів їхньої
діяльності, узгоджені з Банком;
   (u) "Частина А Позики" означає ту суму коштів, про яку йде
мова у параграфі 2.01(а) цього Договору, "Частина Б Позики"
означає ту суму коштів, про яку йде мова у параграфі 2.01(б) цього
Договору;
   (v) "ГКП" означає Групу координації проекту, яка створена у
міністерстві енергетики та електрифікації згідно з постановою
Міненерго N 136 датованою 2 серпня 1996 року, про яку згадується у
параграфі 1 додаткової статті 5 до цієї Угоди;
   (w) "Договір  про  здійснення Проекту" означає кожен із
договорів про здійснення Проекту, укладених із Донбасенерго,
Дніпроенерго, Західенерго, Центренерго та НТЦ; колективна назва
цих договорів - "Договори про здійснення Проекту";
   (х) "Спеціальні рахунки" означають  рахунки,  вказані  в
параграфі 2.02 (б) даного Договору; "Спеціальні рахунки частини А"
означають Спеціальні рахунки, призначені для Розділів А і В
Проекту, та включає спеціальні рахунки, що зазначені у пунктах
(і) - (iv) параграфа 2.02 (b) даного Договору; "Спеціальний
рахунок частини Б" означає Спеціальний рахунок, призначений для
Частини В Проекту, та зазначений у пункті (v) параграфа 2.02 (b)
даного договору;
   (у) "Договір  про  надання субкредиту" означає кожен із
договорів про надання субкредитів, укладених із Донбасенерго,
Дніпроенерго, Західенерго, Центренерго та НТЦ; колективна назва
цих договорів - "Договори про надання субкредитів";
   (z) "Центренерго" означає акціонерну компанію, яка створена
згідно з постановою Міненерго N 174 датованою 31 серпня 1995 року,
з  її  Статутом (Статутом Центренерго), яку зареєстровано у
реєстраційному управлінні міста Києва, або її правонаступника;
   (аа) "Договір з Центренерго про здійснення Проекту" означає
договір між Банком та Центренерго від того самого числа, що й
даний Договір, який може періодично доповнюватись; цей термін
включає всі додаткові статті та договори, які є доповненнями до
Договору з Центренерго про здійснення Проекту;
   (bb) "Договір з Центренерго про надання субкредиту" означає
договір,  який  укладається  між Позичальником, представленим
міністерством фінансів, та Центренерго відповідно до положень
параграфа  3.01 (b) даного Договору і який може періодично
доповнюватися; цей термін включає усі додаткові статті до Договору
з Центренерго про надання субкредиту;
   (cc) "Західенерго" означає акціонерну компанію, яка створена
згідно з постановою Міненерго N 155 датованою 16 серпня 1995 року,
з її Статутом (Статутом Західенерго), яку  зареєстровано  у
реєстраційному управлінні міста Львова за номером 09809 28 вересня
1995 року, або її правонаступника;
   (dd) "Договір з Західенерго про здійснення Проекту" означає
договір між Банком та Західенерго від того самого числа, що й
даний Договір, який може періодично доповнюватись; цей термін
включає всі додаткові статті та договори, які є доповненнями до
Договору з Західенерго про здійснення Проекту;
   (ee) "Договір із Західенерго про надання субкредиту" означає
договір, який укладається між Позичальником, предоставленим його
Міністерством фінансів, та Західенерго відповідно до положень
параграфа  3.01 (b) даного Договору і який може періодично
доповнюватися; цей термін включає усі додаткові статті до Договору
з Західенерго про надання субкредиту.
              Стаття II
               Позика
   Параграф 2.01. Банк погоджується надати позику Позичальникові
за умов, і на термін вказаних або згаданих у Договорі про надання
позики:
   (a) на суму що дорівнює двісті сорок  п'ять  мільйонів
чотириста тисяч дол. США ($245,400,000) для реалізації частини А
Позики; та
   (b) на суму що дорівнює сімдесят одному мільйону шестистам
тисячам дол. США ($71,600,000) для реалізації частини Б Позики.
   Параграф 2.02. (а) Сума позики може бути знята з рахунку
Позики відповідно до положень, викладених у Додатковій статті 1 до
даного Договору, для сплати здійснених витрат (або, у разі згоди
Банку, для сплати витрат, які будуть здійснені) з метою оплати
прийнятної вартості товарів та послуг, необхідних для реалізації
Проекту, вказаного у Додатковій статті 2 до даного Договору, і які
мають фінансуватися за рахунок надходжень Позики, а також для
сплати відсотків та інших платежів з суми Позики, згаданих у
пункті (c) даного параграфа.
   (b) Позичальник може відкрити й вести п'ять спеціальних
депозитних доларових рахунків для цілей: (і) розділів А (1) і B
(1) Проекту (Спеціальний рахунок Донбасенерго); (іі) розділів А(2)
і B(2) Проекту (Спеціальний рахунок Дніпроенерго); (ііі) розділів
А(3) і B(3) Проекту (Спеціальний рахунок Західенерго); (iv)
розділів А(4) і B(4) Проекту (Спеціальний рахунок Центренерго); і
(v) розділів C і D Проекту (Спеціальний рахунок НДЦ) у комерційних
банках,  на умовах, які є прийнятними для Банку, включаючи
відповідний захист від заліку, конфіскації та накладання арешту.
Внески на Спеціальні рахунки та виплати з них мають виконуватися
відповідно до умов, зазначених у положеннях Додаткової статті 6 до
даного Договору.
   (c) На кожну з піврічних дат сплати відсотків, визначену в
параграфі 2.06 даного Договору, Банк від імені Позичальника знімає
з рахунку Позики і вносить на власний рахунок суму, яку потрібно
сплатити на даний час, у розмірі відсотків на частину Позики Б,
віднесену до категорій 3 та 4 таблиці, наведеної в пункті 1
Додаткової статті 1 до даного Договору, нарахованих і призначених
до сплати на вказану дату або раніше, і не більше суми наведеної в
Додатковій статті 1 до даного Договору.
   Параграф 2.03. Заключною датою є 31 грудня 1999 року, або
більш пізня дата, встановлена Банком. Банк зобов'язаний негайно
повідомити Позичальника про таку більш пізню дату.
   Параграф 2.04. Позичальник періодично сплачує Банку комісійні
за своїми зобов'язаннями у розмірі трьох четвертих одного відсотка
(3/4 від 1%) на рік від основної частини Позики, яка лишилася
невибраною.
   Параграф 2.05. (а) Позичальник  періодично сплачує  певний
відсоток від основної частини Позики, використаної і непогашеної,
для кожного періоду нарахування відсотків, застосовуючи для цього
таку ставку для кожного періоду нарахування відсотків,  яка
дорівнює базовій ставці ЛІБОР плюс загальний спред ЛІБОР.
   (b) Для цілей даного параграфа:
   (i) "Період нарахування процентів" означає початковий період
починаючи з дати укладання даного Договору, але виключаючи першу
наступну Дату сплати процентів, а після закінчення початкового
періоду, кожен період, починаючи з наступного дня після Дати
сплати процентів до наступної Дати сплати процентів виключаючи
Дату сплати процентів.
   (ii) "Дата  сплати процентів" означає  дату, зазначену у
параграфі 2.06 даного Договору.
   (iii) "Базова ставка ЛІБОР" означає для кожного Періоду
нарахування процентів Лондонську міжбанківську ставку пропозиції
шестимісячних доларових депозитів на перший день такого Періоду
нарахування процентів (або, у  випадку  початкового  Періоду
нарахування процентів, на Дату сплати процентів яка співпадає з
першим днем такого Періоду  нарахування  процентів,  або  є
найближчою такою датою перед цим днем), яка прийнятно визначена
Банком і виражена у річних процентах.
   (iv) "Загальний спред ЛІБОР" означає для кожного Періоду
нарахування відсотків:  (А) піввідсотка (1/2 від 1%); (Б) мінус
(або  плюс) зважене середнє значення маржі за такий Період
нарахування відсотків, нижче (або вище) Лондонських міжбанківських
ставок  пропозиції, або інших ставок взятих за основу, для
шестимісячних депозитів, для всіх несплачених позик Банку або їх
частин, виділених Банком для фінансування позик в одній валюті або
їх частин, які включають Позику; як буде обгрунтовано визначено
Банком та виражено у річних процентах.
   (с) Негайно після визначення базової  ставки  ЛІБОР  та
загального спреду ЛІБОР для кожного Періоду нарахування процентів
Банк сповіщає Позичальнику їх значення.
   (d) Кожен раз коли в результаті змін ринкової практики, які
впливають на визначення процентних ставок, згаданих у даному
параграфі 2.05, Банк визначає, що в інтересах його позичальників в
цілому та Банку застосувати інший базис визначення процентних
ставок, які застосовуються до даної Позики, ніж той, що згаданий у
даному параграфі, Банк може змінити базис визначення процентних
ставок, які застосовуються до даної Позики, з попередженням
Позичальника про введення нового базису не пізніше як за шість (6)
місяців.  Новий базис набуває сили після закінчення терміну
попередження, якщо Позичальник не сповіщає Банк про свою незгоду
протягом вказаного періоду, у цьому випадку вказана модифікація не
розповсюджуватиметься на Позику.
   Параграф 2.06. Сплата відсотків та інші виплати здійснюються
кожні півроку 15 травня та 15 листопада кожного року.
   Параграф 2.07. Позичальник сплачує основну суму Позики за
графіком погашення боргу, який визначається у Додатковій статті 3
до даного Договору.
              Стаття III
            Реалізація Проекту
   Параграф 3.01. (а) Позичальник заявляє про свої зобов'язання
щодо досягнення цілей Проекту, сформульованих у Додатковій статті
2 до даного Договору, і для їх виконання, без будь-яких обмежень
будь-яких інших своїх зобов'язань, прийнятих  відповідно  до
Договору про надання позики, Позичальник робитиме усе необхідне,
щоб генеруючі компанії та НДЦ діяли у відповідності до положень
Договорів  про  здійснення  Проекту,  у  яких викладено всі
зобов'язання генеруючих компаній та НДЦ; здійснювати Програму
заходів, яка сформульована у Додатковій статті 5 даного Договору,
або робити усе необхідне для її виконання, і здійснювати усі
заходи, включаючи надання коштів, обладнання, послуг та інших
ресурсів, необхідних для того, щоб генеруючі компанії та НДЦ
змогли  виконати свої зобов'язання, та не здійснювати й не
дозволяти здійснювати будь-яких заходів, які б могли перешкодити
їх виконанню.
   (b) Позичальник переказує частину надходжень Позики кожній з
генеруючих компаній та НДЦ у відповідності до договорів про
надання субкредитів, які має бути укладено між Позичальником та
кожною з генеруючих компаній і НДЦ на умовах, які включатимуть
умови, визначені в Додатковій статті 7 до даного Договору.
   (c) Позичальник здійснює свої права згідно з Договорами про
надання субкредитів таким чином, щоб забезпечити захист інтересів
Позичальника і Банку та досягнення цілей Позики, а також, за
винятком випадків, коли з Банком узгоджено інше, Позичальник не
повинен передавати прав, анулювати або відмовлятись від прав щодо
Договорів про надання субкредитів або будь-яких з їхніх положень.
   Параграф 3.02. За винятком випадків, коли з Банком узгоджено
інше, закупівля товарів та послуг консультантів, необхідних для
реалізації Проекту, які повинні фінансуватись за рахунок коштів
Позики, визначається умовами Додаткової статті 4 до  даного
Договору.
   Параграф 3.03. Цим Банк та Позичальник погоджуються про те,
що зобов'язання, викладені у параграфах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07,
9.08, та 9.09 документа "Загальні умови" (щодо страхування,
використання товарів та послуг, планів та графіків, ведення
записів та складання звітності, утримання та придбання землі,
відповідно) виконуються: (а) Донбасенерго - відносно розділів А(1)
і (2) Проекту, згідно з параграфом 2.03 Договору з Донбасенерго
про здійснення Проекту; (b) Дніпроенерго - відносно розділів А(2)
та B(2) Проекту, згідно з параграфом 2.03 Договору з Дніпроенерго
про здійснення Проекту; (c) Західенерго - відносно розділів А(3)
та B(3) Проекту, згідно з параграфом 2.03 Договору із Західенерго
про здійснення Проекту; (d) Центренерго - відносно розділів А(4) і
B(4) Проекту, згідно з параграфом 2.03 Договору з Центренерго про
здійснення Проекту та (e) НДЦ - відносно розділів В і Г проекту,
згідно з параграфом 2.03 Договору з НДЦ про здійснення Проекту.
              Стаття IV
             Фінансові умови
   Параграф 4.01. (а) По всіх витратах, по яких знімалися кошти
з рахунку Позики на основі звітів про витрати, Позичальник
зобов'язується:
   (i) вести або забезпечувати ведення, згідно з прийнятими
методиками обліку, записи та рахунки, які відображають ці витрати;
   (ii) зберігати,  принаймні  протягом  одного  року після
отримання Банком аудиторського звіту за той фінансовий рік, у
якому було проведено зняття коштів з рахунку Позики, всі записи
(контракти, накази, рахунки-фактури, рахунки, розписки та інші
документи), що засвідчують такі витрати; та
   (iii) надавати можливість представникам Банку перевіряти такі
записи.
   (b) Позичальник зобов'язується:
   (i) мати документацію і рахунки, зазначені у пункті (а)(і)
даного параграфа, а також ті, що стосуються Спеціальних рахунків,
для кожного фінансового року, у відповідності до принципів аудиту,
що послідовно застосовуються прийнятними для Банку незалежними
аудиторами;
   (ii) так швидко, як тільки це буде можливо, але у будь-якому
разі не пізніше, ніж за шість (6) місяців після закінчення кожного
такого року, подавати звіт про зазначений вище аудит, складений
відповідними  аудиторами,  в такому обсязі та в такій мірі
деталізації, як це обгрунтовано вимагатиме Банк; та
   (iii) надавати Банку іншу інформацію щодо цих документів та
рахунків, а також щодо аудиторської перевірки, проведення якої
періодично обгрунтовано вимагатиме Банк.
               Стаття V
             Ремедіуми Банку
   Параграф 5.01. Згідно  з  параграфом 6.02 (l) документа
"Загальні умови" визначено такі додаткові ситуації:
   (а) Генеруюча компанія або НДЦ не змогли виконати жодного із
зобов'язань, передбачених відповідним Договором про здійснення
Проекту.
   (b) в результаті подій, що мали місце після набуття чинності
Договору про надання позики, виникла надзвичайна ситуація, яка
виключає можливість виконання генеруючою компанією або НДЦ своїх
зобов'язань, передбачених відповідним Договором про здійснення
Проекту.
   (c) Оперативний план будь-якої генеруючої компанії чи НДЦ або
будь-які юридичні  документи,  що  стосуються  створення  чи
експлуатації будь-якої генеруючої компанії чи НДЦ змінюються, їх
дія призупиняється, анулюється, відміняється або відкладається
таким чином, що це істотно і несприятливо впливає на здатність
будь-якої генеруючої компанії чи НДЦ виконувати будь-які із своїх
зобов'язань, передбачених Договором про здійснення Проекту.
   (d) Позичальник або будь-які повноважні органи влади вживуть
будь-яких заходів, спрямованих на закриття або на скасування
рішень про створення будь-якої з генеруючих компаній чи НДЦ, або
на призупинення їх діяльності.
   (e) Позичальник вживе будь-яких заходів, щоб не дати змоги
(і) НДЦ, будь-якій з генеруючих компаній чи будь-якій з компаній
Обленерго виконувати свої зобов'язання в рамках Договору  з
учасниками Енергоринку; або (іі) будь-якій з компаній Обленерго
виконувати свої зобов'язання в рамках Договору про збір коштів.
   (f) Позичальник, або будь-які повноважні органи влади вживуть
будь-яких заходів (і) для розпаду Енергоринку або (іі) які будуть
впливати матеріально та негативно на роботу Енергоринку.
   (g) Договір про надання гранта Голландією, Договір  про
надання  гранта  США, Договір про надання гранта Об'єднаним
Королівством або Договір про надання позики ЄБРР не змогли
вступити в чинність до 1 січня 1997 року або до пізнішої дати,
якщо на це погодиться Банк; однак за умови, що положення даного
пункту не застосовуються в разі, якщо Позичальник надасть докази,
які задовольнять Банк, про те, що Позичальник має змогу отримати
адекватні фонди для фінансування Проекту з інших джерел на умовах,
сумісних із зобов'язаннями Позичальника,  передбачених  даним
Договором.
   (h) (і) З урахуванням підпункту (іі) даного пункту, право
Позичальника знімати з рахунку надходження будь-якого гранта або
позики ЄБРР, наданих Позичальникові для фінансування Проекту, буде
призупинено, скасовано чи припинено загалом чи частково, згідно із
зазначеними умовами,  або  позика  ЕБРР  вступить  в дію та
сплачуватиметься в термін, не обумовлений вище.
   (іі) Підпункт (і) даного пункту не застосовується, якщо
Позичальник надасть докази, які задовольнять Банк, про те, що: (А)
таке  призупинення, скасування чи припинення не є наслідком
нездатності Позичальника виконати будь-яке зі своїх зобов'язань
передбачених  даним Договором; та (B) Позичальник має змогу
отримати адекватні фонди для фінансування Проекту з інших джерел
на умовах, сумісних із зобов'язаннями Позичальника, передбаченими
даним Договором.
   Параграф 5.02. Згідно  з  параграфом 7.01 (h) документа
"Загальні умови" визначено такі додаткові ситуації:
   (а) ситуація, зазначена у пунктах (а) або (e) параграфа 5.01
даного Договору, виникає і триває протягом шістдесяти (60) днів
після того, як Банк повідомив про неї Позичальника; та
   (b) сталася будь-яка з подій, що зазначені у пунктах (c),
(d), (f) (g) або (h) параграфа 5.01 даного Договору, з урахуванням
застереження пункту (g)(іі) даного параграфа.
              Стаття VI
     Дата набуття чинності; припинення дії Договору
   Параграф 6.01. Вказані нижче умови визначені як додаткові для
набуття  чинності  Договору  про надання Позики у значенні,
передбаченому в параграфі 12.01 (c) документа "Загальні умови":
   (а) оформлено п'ять Договорів про надання субкредитів від
імені Позичальника й кожної з компаній Донбасенерго, Дніпроенерго,
Західенерго, Центренерго та НДЦ;
   (b) укладено договори щодо перегляду графіка розрахунків між
кожною з генеруючих компаній та її постачальниками палива, якими
передбачено перегляд  графіка  сплати  щонайменше  дев'яноста
відсотків (90%) платежів, які мали сплатити генеруючі компанії
своїм постачальникам палива на 1 липня 1996 року і які прострочені
більш як на тридцять (30) днів, на умовах, прийнятних для Банку;
та
   (с) укладено договір про збирання коштів між НДЦ і щонайменше
двадцятьма трьома (23) компаніями Обленерго.
   Параграф 6.02. Наступні умови визначені як додаткові у тому
розумінні, яке передбачене параграфом  12.02  (c)  документа
"Загальні умови", і мають бути включені у висновок або висновки,
що подаються до Банку:
   (а) відповідні Договори про здійснення Проекту було належним
чином затверджено або підписано кожною з генеруючих компаній і
НДЦ, і що вони юридично обов'язкові для виконання кожною з
генеруючих компаній і НДЦ згідно з умовами зазначених вище
Договорів; та
   (b) відповідні Договори про надання субкредитів було належним
чином затверджено або підписано кожною з генеруючих компаній і
НДЦ, і що вони юридично обов'язкові для виконання кожною з
генеруючих компаній і НДЦ згідно з умовами зазначених вище
Договорів.
   Параграф 6.03. Цим визначається дата, яка настане через
дев'яносто (90) днів після дати підписання даного Договору, як
дата визначена для цілей параграфа 12.04 документа "Загальні
умови".
              Стаття VII
        Представники Позичальника; Адреси
   Параграф 7.01. Міністр фінансів Позичальника призначається
представником Позичальника для цілей параграфа 11.03 документа
"Загальні умови".
   Параграф 7.02. Вказані нижче адреси визначені для цілей
параграфа 11.01 документа "Загальні умови":
   Для Позичальника:
   Україна
   Київ-8
   вул. Грушевського 12/2
   Міністерство фінансів
   Телекс: 131450
   Для Банку:
   Сполучені Штати Америки
   Вашингтон, округ Колумбія, 20433
   вул. 1818, N.W.
   Міжнародний банк реконструкції та розвитку
   Телеграфна адреса:        Телекс:
   INTBAFRAD             248423 (MCI)
   Вашингтон
   округ Колумбія          64145 (MCI)
   Засвідчуючи Це, сторони, діючи через своїх належним чином
уповноважених  представників,  висловили згоду поставити свої
підписи під даним Договором в окрузі Колумбія, Сполучені Штати
Америки, у день і рік, вказані вище.
   від України
     Уповноважений представник
   від Міжнародного банку
   реконструкції та розвитку
     віце-президент по регіону
     Європи та Центральної Азії
            Додаткова стаття 1
           Зняття надходжень Позики
   1. У поданій нижче таблиці наведено категорії статей, які
мають фінансуватися з надходжень Позики, виділені для кожної
категорії суми з Позики та постатейні частки  витрат,  які
фінансуватимуться таким чином по кожній категорії:
—————————————————————————————————————————————————————————————————
| Категорія  | Сума частини А |Сума частини Б |% витрат, що |
|       | виділеної Позики|виділеної Позики|  мають   |
|       | (у доларовому  |(у доларовому  |фінансуватися|
|       | еквіваленті)  |еквіваленті)  |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|(1) Паливо  |         |        |100% від іно-|
|       |         |        |земних витрат|
|       |         |        |100% від міс-|
|       |         |        |цевих витрат |
|       |         |        |(ціна франко-|
|       |         |        |шахта)    |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|а) Розділ А(1)| 29,600,000   |        |       |
|  Проекту  |         |        |       |
|(Донбасенерго)|         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|b) Розділ А(2)| 34,800,000   |        |       |
|  Проекту  |         |        |       |
|(Дніпроенерго)|         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|c) Розділ А(3)| 26,300 000   |        |       |
|  Проекту  |         |        |       |
|(Західенерго) |         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|d) Розділ А(4)| 26,500 000   |        |       |
|  Проекту  |         |        |       |
|(Центренерго) |         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|2) Запасні  |         |        |       |
|  частини  |         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|а) Розділ B(1)| 38 000 0000  |        |100% від іно|
|  Проекту  |         |        |земних витрат|
|(Донбасенерго)|         |        |100% від міс-|
|       |         |        |цевих витрат |
|       |         |        |(ціна франко-|
|       |         |        |завод) та 80%|
|       |         |        |від місцевих |
|       |         |        |витрат для ін|
|       |         |        |ших товарів, |
|       |         |        |які закупову-|
|       |         |        |ються в краї-|
|       |         |        |ні      |
|——————————————+—————————————————+————————————————|       |
|b) Розділ B(2)| 26 300 000   |        |       |
|  Проекту  |         |        |       |
|(Дніпроенерго)|         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————|       |
|c) Розділ B(3)| 21 000 000   |        |       |
|  Проекту  |         |        |       |
|(Західенерго) |         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————|       |
|d) Розділ B(4)| 25 900 000   |        |       |
| Проекту   |         |        |       |
|(Центренерго) |         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|(3) Обладнання|         |  63,800 000  |100% від   |
|для розділу C |         |        |іноземних  |
|Проекту    |         |        |витрат,   |
|       |         |        |100% від   |
|       |         |        |місцевих   |
|       |         |        |витрат (ціна |
|       |         |        |франко-завод)|
|       |         |        |та 80% від |
|       |         |        |місцевих   |
|       |         |        |витрат    |
|       |         |        |для інших  |
|       |         |        |товарів, які |
|       |         |        |закуповуються|
|       |         |        | в країні  |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|(4) Послуги  |         | 2,000 000   | 100%    |
|консультантів,|         |        |       |
| передбачені |         |        |       |
| розділом D  |         |        |       |
| Проекту   |         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|(5) Сплата  |         | 5,800,000   |Суми згідно |
| відсотків та |         |        |з параграфом |
|інших платежів|         |        |2.02(с)   |
| по категоріям|         |        |даного    |
| (3) і (4),  |         |        |Договору   |
|нарахованих на|         |        |       |
| 15 листопада |         |        |       |
| 1999 року  |         |        |       |
| або раніше  |         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|5) Нерозподіле|  17,600,000  |        |       |
|ні кошти   |         |        |       |
|       |         |        |       |
|——————————————+—————————————————+————————————————+—————————————|
|Усього    | 245,400,000  |  71,600,000 |       |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
   2. Для цілей даної Додаткової статті:
   (а) термін "іноземні витрати" означає витрати у  валюті
будь-якої країни крім країни-позичальниці на оплату товарів та
послуг, які постачаються з території будь-якої країни  крім
країни-позичальниці; та
   (b) термін "місцеві витрати" означає витрати  у  валюті
країни-позичальниці за товари та послуги, які постачаються з
території країни-позичальниці.
   3. Незважаючи на умови пункту 1, вказаного вище, зняття
коштів Позики не може здійснюватися з метою оплати витрат,
здійснених до дати укладання даного Договору.
   4. Банк може поставити вимогу зняття коштів з рахунку Позики
на підставі документів, які підтверджують витрати на придбання
(а)товарів та згідно з контрактами на суму не більше еквівалента
300 000 доларів США, (b) а також витрати на оплату послуг
консультантів згідно з контрактами, що не  перевищують  (і)
еквівалента 100 000 доларів США для фірм та (c) еквівалента 50 000
доларів для приватних консультантів, за таких умов і в такі
строки, про які Банк повідомить Позичальника.
            Додаткова стаття 2
              Опис Проекту
   Цілі Проекту полягають у збільшенні якості та зменшенні
витрат при постачанні електроенергії шляхом підтримки Позичальника
(і) в розвитку конкурентноспроможного ринку електроенергії, (іі)
створенні робочих умов  для  галузі  електроенергетики,  які
вимагатимуть від компаній з виробництва електроенергії повного
відшкодування коштів для забезпечення життєздатності їх операцій.
   Проект складається з поданих нижче розділів, до яких можуть
бути внесені зміни, які періодично погоджуються Позичальником та
Банком для досягнення зазначених нижче цілей:
   Розділ А
   Поповнення запасів палива на:
   (1) Зуївській, Старобешівській, Луганській, Слов'янській і
Курахівській теплових електростанціях;
   (2) Придніпровській,  Криворізькій і Запорізькій теплових
електростанціях;
   (3) Бурштинській,  Добротвірській і Ладижинській теплових
електростанціях; та
   (4) Вуглегірській,  Трипільській  і  Зміївській  теплових
електростанціях.
   Розділ Б
   Постачання запасних частин та устаткування на:
   (1) Зуївську, Старобешівську, Луганську,  Слов'янську  та
Курахівську теплові електростанції;
   (2) Придніпровську,  Криворізьку  та  Запорізьку  теплові
електростанції;
   (3) Бурштинську,  Добротвірську  та  Ладижинську  теплові
електростанції; та
   (4) Вуглегірську,  Трипільську  та  Зміївську  теплові
електростанції.
   Розділ В
   Встановлення вимірювальної апаратури та засобів зв'язку для
поліпшення реєстрації і обліку потоків електроенергії та складання
рахунків за неї (і) на підстанціях електростанцій з потужностями
20 МВт і вищими; (іі) на приблизно 120 підстанціях транспортної
мережі; та (ііі) на приблизно 150 електричних сполученнях між
Обленерго.
   Розділ Г
   Надання технічних  послуг  і  забезпечення  професійної
перепідготовки для: (і) впровадження Проекту, включаючи допомогу
при закупках палива і запасних  частин  та  підтримку  при
встановленні й наладці вимірювальної апаратури та систем зв'язку;
та (іі) інституційної розбудови, включаючи надання допомоги при
створенні та експлуатації оптового ринку електроенергії, а також
при розробці програм приватизації для генеруючих компаній та
компаній Обленерго.
               * * *
   Очікується, що датою завершення Проекту буде 30 червня 1999
року.
            Додаткова стаття 3
           Графік погашення позики
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Строки платежів |Виплата основної суми |Виплата основної   |
|         |частини А Позики   |суми частини Б Позики|
|         |(у доларовому     |(у доларовому    |
|         |еквіваленті)*     |еквіваленті)**    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2002 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2002 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2003 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2003 року    | 10,225,00      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2004 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2004 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2005 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2005 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2006 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2006 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2007 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2007 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2008 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2008 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2009 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2009 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2010 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2010 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2011 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2011 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2012 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2012 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 травня    |            |           |
| 2013 року    | 10,225,000      |  2,985,000    |
|—————————————————+———————————————————————+—————————————————————|
| 15 листопада  |            |           |
| 2013 року    | 10,225,000      |  2,945,000    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
 
---------------
   * Цифри у цій колонці представляють суму в  доларовому
еквіваленті, яка має бути виплачена, за винятком того, що вказано
у документі "Загальні умови", параграф 4.04(d).
   ** Цифри у цій колонці представляють суму в доларовому
еквіваленті, яка має бути виплачена, за винятком того, що вказано
у документі "Загальні умови", параграф 4.04(d).
            Додаткова стаття 4
         Закупки та послуги консультантів
   Частина I. Закупки товарів
   Розділ А: Загальні положення
   Товари закуповуються згідно з положеннями Частини I "Директив
про проведення закупок у рамках  позик  Міжнародного  банку
реконструкції  та розвитку та кредитів Міжнародної асоціації
розвитку", опублікованих Банком у січні 1995 року та переглянутих
у січні 1996 року (Директиви), та наведених нижче відповідних
положень даної частини.
   Розділ B: Міжнародні конкурентні торги
   1. Якщо в розділі C даної частини не вимагається іншого,
товари закуповуються за контрактами, укладеними у відповідності до
положень Частини II Директив і пункту 5 Додатка 1 до них.
   2. До  товарів,  закуплених  за  контрактами, укладеними
відповідно до положень пункту 1 даного розділу B, застосовуються
такі положення:
   (а) Групування контрактів
   З урахуванням практичної доцільності, контракти щодо закупок
товарів групуються в пакети конкурентних пропозицій, вартість яких
у доларовому еквіваленті оцінюється у 300 000 або більше кожен.
   (b) Пільги для товарів місцевого виробництва
   Положення пунктів 2.54 і 2.55 Директив та Додатка 2 до них
застосовуються до товарів, закуплених відповідно до Розділів B і C
Проекту і вироблених на території Позичальника.
   (c) Повідомлення і оповіщення
   Про пропозицію укласти контракт чи взяти участь в торгах
контрактів у разі, якщо  вартість  контракту  в  доларовому
еквіваленті оцінюється в 10 000 000 або більше, повідомляється
згідно з процедурою, що застосовується у випадках  великих
контрактів відповідно до пункту 2.8 Директив.
   Розділ C: Інші процедури закупок
   1. Міжнародний шопінг
   Закупівля товарів,  вартість яких оцінюється менш ніж у
300 000 за один контракт у доларовому еквіваленті, а загальний
обсяг витрат, пов'язаних із здійсненням закупки, не перевищує
6 000 000 у доларовому еквіваленті, може бути здійснена за
контрактами, присудженими на основі процедур міжнародного шопінгу
відповідно до положень пунктів 3.5 і 3.6 Директив.
   2. Пряме укладання контрактів
   Товари, які сумісні з існуючим обладнанням, і які необхідно
закуповувати в початкового постачальника, причому їхня сукупна
вартість не перевищує 22,000,000 у доларовому еквіваленті, можна
придбати згідно з положеннями пункту 3.7 Директив, за умови
попередньої згоди Банку.
   Розділ D: Розгляд Банком рішень щодо закупок
   1. Планування закупок
   Перед видачею будь-яких запрошень на проходження попереднього
відбору  контрактів  або  до  участі у конкурентних торгах,
запропонований у рамках Проекту план закупок подається у Банк для
розгляду та затвердження, згідно з положеннями пункту 1 Додатка 1
до Директив. Закупівля усіх товарів і робіт здійснюватиметься
згідно з таким планом закупок, який буде затверджено Банком, і
який узгоджуватиметься з положеннями зазначеного вище пункту 1.
   2. Попередній розгляд
   (і) По кожному з контрактів на закупку товарів, вартість яких
оцінюється як еквівалента 300 000 доларів чи більше; і (іі) по
кожному з контрактів на закупку товарів, укладених згідно з
пунктом 2 розділу C частини І даної Додаткової статті, діють
процедури, визначені у пунктах 2 і 3 Додатка 1 до Директив.
   3. Пост-розгляд
   У відношенні кожного з контрактів, що не підпадають під дію
пункту 2 даного розділу, діють процедури, визначені у пункті 4
Додатка 1 до Директив.
   Частина II. Залучення консультантів
   1. Послуги консультантів оплачуються згідно з контрактами,
укладеними на основі "Положення про використання консультантів
Позичальниками Світового банку та Світовим банком як виконавчою
організацією", опублікованих Банком у серпні 1981 року ("Положення
про консультантів"). Для складних контрактів, які передбачають
значну тривалість їх виконання, контракти укладаються на основі
стандартної форми контракту про консультативні послуги,  яка
видається Банком, з такими змінами, які узгоджуються з Банком. При
відсутності відповідних стандартних документів щодо контрактів,
виданих Банком, застосувуються інші прийнятні для Банку стандартні
форми.
   2. Незважаючи на положення пункту 1 даної частини, умови
Положення про консультантів, що вимагають попереднього розгляду
або  затвердження Банком бюджетів, переліку послуг, процедур
вибору, запрошень, пропозицій, звітів про оцінювання вартості та
контрактів, вони не застосовуються (а) при укладанні контрактів з
консалтинговими фірмами з розрахунковою вартістю меншою  ніж
100,000 доларів в еквіваленті кожний, або (b) при укладанні
контрактів з приватними особами з розрахунковою вартістю меншою
ніж  50,000  доларів  в еквіваленті кожний. Однак зазначені
виключення щодо попереднього розгляду Банком не стосуються (а)
технічних завдань для таких контрактів, (b) консалтингових фірм,
що вибираються на основі однієї пропозиції, (c) сумнівних угод,
обгрунтовано  визначених  Банком,  (d) доповнень та змін до
контрактів з консалтинговими фірмами, згідно з якими вартість
контрактів зростає до 100,000 доларів в еквіваленті і вище, (e)
доповнень і змін до контрактів з приватними консультантами, згідно
з  якими  вартість  контрактів зростає до 50,000 доларів в
еквіваленті і вище.
            Додаткова стаття 5
            Програма здійснення
   1. Для  забезпечення  загальної  координації  діяльності,
здійснюваної  в рамках Проекту, та стратегічного керівництва
Проектом, Позичальник зобов'язується забезпечити створення  й
функціонування, разом з персоналом, іншими ресурсами й технічним
завданням, прийнятними для Банку, Групи координації проекту при
Міністерстві енергетики й електрифікації Позичальника, очолювану
Координатором Проекту, що має належні кваліфікації.
   2. Позичальник зобов'язується не вживати ніяких заходів, які
б створювали перешкоди виключній юрисдикції НКРЕ у регулюванні
оптових та роздрібних тарифів на електроенергію, якщо з банком не
узгоджено інше.
   3. Позичальник  зобов'язується  примусити НКРЕ регулювати
оптові тарифи на електроенергію по такій  методології,  яка
забезпечить виконання таких умов:
   (а) максимальне обмеження розміру заявок генеруючих компаній,
які  утворюють  базис розрахунків граничної ціни у системі,
встановлюється на рівні не нижчому від 40 доларів США за 1
мегватт-годину і це обмеження буде повністю скасовано не пізніше 1
квітня 1997 року;
   (b) не пізніше 1 квітня 1997 року вводиться плата за наявну
потужність за періоди нестачі потужності згідно з Правилами
Енергоринку:
   (с) не пізніше 31 травня 1997 року платежі, які НДЦ проводить
кожній генеруючій компанії, повинні включати додаткові платежі,
які повинні проводитись протягом 3 років, ці платежі призначені
для: (i) відшкодування компаніям Донбасенерго, Дніпроенерго та
Центренерго дебіторської заборгованості, переведеної на них у
момент їх утворення, у сумах еквівалентних відповідно  50.8
мільйонів доларів США, 48.0 мільйонів доларів США та  28.5
мільйонів доларів США; та (ii) збитків, покладених на кожну
генеруючу компанію з моменту її заснування до 1 квітня 1997 року у
зв'язку з тимчасовим обмеженням обсягу заявок та відсутності
оплати за наявну потужність, у сумах, що не перевищуватимуть
різницю між дебіторською та кредиторською заборгованістю кожної
генеруючої компанії станом на 1 квітня 1997 року, домовленість має
бути досягнута між НДЦ та кожною генеруючою компанією до 30 квітня
1997 року та затверджена Банком; та
   (d) НДЦ отримає дозвіл встановлювати власні тарифи на такому
рівні, щоб уможливити відшкодування (і) усіх збитків, зумовлених
нездатністю споживачів здійснювати оплату закупок електроенергії
та (іі) вартості субсидій, наданих споживачам, що користуються
пільгами, в разі, якщо ці кошти не перераховуються до бюджету
Позичальника.
   4. Позичальник зобов'язується примусити НКРЕ:
   (а) регулювати роздрібні тарифи на електроенергію згідно з
методологією,  викладеною  у  постанові  НКРЕ за номером 62
( z0513-96 ) датованій 29 серпня 1996, та, при необхідності,
вносити доповнення до методології, викладеної у вищевказаній
резолюції, після отримання на це згоди Банку;
   (b) (i) видавати ліцензії нетарифним постачальникам згідно з
правилами, узгодженими з Банком; та (ii) не відзивати і не
змінювати видані ліцензії за винятком випадків, передбаченим у
процедурах, викладених у тексті кожної ліцензії;
   (c) корегувати або регулювати ціни на електроенергію таким
чином, щоб досягнути (і) до 31 грудня 1996 року різниці принаймі в
десять відсотків (10%) між середніми цінами, встановленими для
промислового сектора та середніми цінами, встановленими  для
комунально-побутового сектора, та (іі) до 31 грудня 1997 р.
різниці принаймі в двадцять відсотків (20%) між середніми цінами,
встановленими  для промислового сектора та середніми цінами,
встановленими для комунально-побутового сектора.
   5. Позичальник  зобов'язується  докласти всіх зусиль для
реалізації заходів, викладених у Пам'ятній записці щодо політики в
галузі електроенергетики.
   6. Позичальник  зобов'язується  обмежити  знижки,  які
застосовуються для споживачів комунально-побутового сектора до
рівня норми споживання, визначеної у постанові Кабінету Міністрів
України N 879 ( 879-96-п ) датованої 1 серпня 1996 року.
   7. Не пізніше 1 січня 1997 року Позичальник зобов'язується
ліквідувати каскадний ефект, який зараз діє стосовно обов'язкових
внесків учасників Енергоринку у фонд розвитку доріг, інноваційний
фонд та фонд захисту праці.
   8. Не обмежучи положення параграфа 3.01 даного Договору,
Позичальник зобов'язується зробити все необхідне чи відповідне для
того, щоб: (і) генеруючі компанії змогли виконати параграф 4.02(c)
відповідних Договорів про здійснення проекту; (іі) НДЦ і генеруючі
компанії змогли дотримати норми покриття боргів, визначені в
параграфі 4.02(б) відповідних Договорів про здійснення проекту;
(ііі) НДЦ і компанії Обленерго змогли виконати свої відповідні
зобов'язання у рамках договорів про збирання коштів та Договору з
учасниками Енергоринку; та (iv) сприяти функціонуванню і не чинити
перешкод механізмові встановлення цін, визначеному в Договорі з
учасниками Енергоринку.
   9. Позичальник зобов'язується забезпечити, щоб для цілей
частини С Проекту до 1 квітня 1997 року НДЦ та (і) кожна з
генеруючих компаній; (іі) кожна з компаній Обленерго; та (ііі) НТЦ
уклали Договори про монтаж та технічне обслуговування, які б
задовольняли Банк.
   10. За допомогою генеруючих компаній та НДЦ, Позичальник
зобов'язується:
   (а) здійснювати заходи  й  процедури,  які  надаватимуть
можливості моніторингу та оцінок на постійній основі згідно з
показниками, які задовольнятимуть Банк, процесу виконання Проекту
та досягнення його цілей;
   (b) підготувати, згідно з технічним завданням, прийнятним для
Банку, та надати Банкові 31 грудня 1997 року чи близько цієї дати,
звіт з узагальненими  результатами  моніторингу  та  оцінок,
здійснених відповідно до пункту (а) даної частини, щодо прогресу,
досягнутого у виконанні Проекту протягом періоду, що передував
даті зазначеного звіту, та з визначенням заходів, рекомендованих
для ефективного виконання Проекту та досягнення його  цілей
впродовж періоду після зазначеної дати; та
   (c) розглянути разом з Банком до 15 березня 1998 року чи
пізнішої дати, якщо її запропонує Банк, звіту, про який йдеться в
пункті (b) даної частини, і, після цього, вжити усіх заходів,
необхідних для успішного завершення Проекту й досягнення його
результатів, використовуючи висновки й рекомендації зазначеного
звіту й точку зору Банку на дане питання.
            Додаткова стаття 6
            Спеціальні рахунки
   1. Для цілей даної Додаткової статті:
   (а) термін "дозволені категорії" означає такі категорії,
визначені у пункті 1 Додаткової статті 1 до даного Договору: для
спеціальних рахунків частини А - категорії (1) і (2), які
визначені у таблиці параграфа 1 Додаткової статті 1 до даного
Договору; для частини спеціального рахунку частини Б - категорія
(3).
   (b) термін  "дозволені  витрати"  означає  витрати  щодо
прийнятної вартості товарів, необхідних для здійснення Проекту,
які мають фінансуватися з надходжень Позики і які періодично
розподіляються між дозволеними категоріями згідно з положеннями
Додаткової статті 1 даного Договору; та
   (c) термін "санкціоновано виділена сума" означає суму, що в
доларовому еквіваленті дорівнює 1 000 000 доларів США, яка має
бути знята з спеціального рахунку Позики і переведена на депозити
Спеціальних рахунків згідно з пунктом (а) параграфа 3 даної
Додаткової статті, однак за умови, що, коли Банк не погодиться на
інше, санкціоновано виділена сума обмежуватиметься  розміром,
еквівалентним 300 000 доларів США, якщо (і) стосовно Спеціального
рахунку Донбасенерго загальна сума знятих з рахунку Позики коштів,
виділених для категорій (1)(а) і (2)(а) плюс загальна сума всіх
непогашених спеціальних зобов'язань, взятих на себе Банком згідно
з параграфом 5.02 документа "Загальні умови" щодо розділів А(1) і
B(1) Проекту не дорівнюватиме сумі, еквівалентній 11 000 000
доларів США, або не перевищуватиме її; (іі) стосовно Спеціального
рахунку Дніпроенерго загальна сума знятих з рахунку Позики коштів,
виділених для категорій (1)(b) і (2)(b) плюс загальна сума всіх
непогашених спеціальних зобов'язань, взятих на себе Банком згідно
з параграфом 5.02 документа "Загальні умови" щодо розділів А(2) і
B(2) Проекту не дорівнюватиме сумі, еквівалентній  7,500,000
доларів США, або не перевищуватиме її; (ііі) стосовно Спеціального
рахунку Західенерго загальна сума знятих з рахунку Позики коштів,
виділених для категорій (1)(c) і (2)(c) плюс загальна сума всіх
непогашених спеціальних зобов'язань, взятих на себе Банком згідно
з параграфом 5.02 документа "Загальні умови" щодо розділів А(3) і
B(3) Проекту не дорівнюватиме сумі, еквівалентній  8,300,000
доларів США, або не перевищуватиме її; стосовно Спеціального
рахунку Центренерго загальна сума знятих з рахунку Позики коштів,
виділених для категорій (1)(d) і (2)(d) плюс загальна сума всіх
непогашених спеціальних зобов'язань, взятих на себе Банком згідно
з параграфом 5.02 документа "Загальні умови" щодо розділів А(4) і
Б(4) Проекту не дорівнюватиме сумі, еквівалентній 11,400,000
доларів США, або не перевищуватиме її; стосовно Спеціального
рахунку НДЦ загальна сума знятих з рахунку Позики  коштів,
виділених для категорії (3) плюс загальна сума всіх непогашених
спеціальних зобов'язань, взятих на себе Банком згідно з параграфом
5.02  документа "Загальні умови" щодо розділу В Проекту не
дорівнюватиме сумі, еквівалентній 17,700,000 доларів США, або не
перевищуватиме її.
   2. Платежі з використанням відповідних Спеціальних рахунків
здійснюються виключно для сплати дозволених витрат згідно з
положеннями даної Додаткової статті.
   3. Після одержання Банком достатніх для нього доказів того,
що відповідний Спеціальний рахунок відкрито належним чином, зняття
санкціоновано  виділених  сум  і наступні зняття коштів для
поповнення Спеціального рахунку повинні здійснюватися таким чином:
   (а) Для зняття санкціоновано виділених сум Позичальник подає
до Банку заяву або заяви про  зарахування  на  відповідний
Спеціальний рахунок суми чи сум, загальна вартість яких не
перевищує санкціоновано виділеної суми. На підставі такої заяви чи
заяв Банк від імені Позичальника знімає з рахунку Позики і
зараховує на відповідний Спеціальний рахунок суму або суми, що
була або були зазначені Позичальником.
   (b) (i) Для поповнення Спеціального рахунку Позичальник подає
до Банку заяви про депозити на відповідний Спеціальний рахунок
через такі інтервали часу, які визначає Банк.
   (ii) Перед кожною такою заявою або в момент подання заяви
Позичальник надає Банку документи та інші дані, які потрібні
згідно з пунктом 4 даної Додаткової статті і стосуються платежу
або платежів, що обумовлюють необхідність поповнення коштів. На
підставі кожної такої заяви Банк від імені Позичальника знімає з
рахунку Позики і зараховує на депозит відповідного Спеціального
рахунку таку суму, яку запросив Позичальник і яка, як вказано у
наданих документах та інших свідченнях, була сплачена з коштів
відповідного Спеціального рахунку для покриття дозволених витрат.
Усі такі вклади зніматимуться Банком з рахунку Позики у рамках
відповідних дозволених категорій і у відповідних еквівалентних
сумах, як підтверджено зазначеними вище документами й іншими
свідченнями.
   4. Для кожного платежу, здійсненого Позичальником з коштів
відповідного Спеціального рахунку, Позичальник, у строк, який
обгрунтовано визначає Банк, надає Банку такі документи та інші
дані, які свідчать про те, що цей платіж було здійснено виключно
для сплати дозволених витрат.
   5. Незважаючи на положення пункту 3 даної Додаткової статті,
Банк не зобов'язаний здійснювати подальші вклади на депозити
Спеціального рахунку в таких випадках:
   (а) якщо у будь-який момент часу Банк прийме рішення про те,
що всі подальші операції зняття коштів повинні здійснюватися
Позичальником безпосередньо з рахунку Позики згідно з положеннями
Статті V документа "Загальні умови" та пункту (а) параграфа 2.02
даного Договору; або
   (b) якщо  Позичальник  не  надасть Банку протягом часу,
зазначеного у пункті (b) (іі) параграфа 4.01 даного Договору,
будь-який з аудиторських звітів, що має бути наданий Банку у
відповідності  до  вимог  зазначеного  вище  параграфа  щодо
аудиторських  звітів та рахунків, які стосуються Спеціальних
рахунків;
   (c) якщо в будь-який момент часу Банк повідомить Позичальника
про свій намір припинити повністю або частково право Позичальника
здійснювати зняття коштів з рахунку Позики згідно з положеннями
параграфа 6.02 документа "Загальні умови"; або
   (d) коли загальна сума знятих коштів Позики, призначених для
дозволених категорій Проекту, мінус загальна сума всіх несплачених
спеціальних зобов'язань, прийнятих на себе Банком щодо Проекту,
згідно з параграфом 5.02 документа "Загальні умови", дорівнюватиме
еквіваленту  подвоєної  величини санкціоновано виділеної суми. У
таких випадках, зняття з рахунку  Позики невикористаної суми
Позики, виділеної для дозволених категорій Проекту, здійснюється
згідно з такими процедурами,  які визначить Банк і про які
повідомить Позичальника. Такі подальші зняття коштів здійснюються
лише після того, як Банк одержує свідчення про те, що всі суми,
які залишилися на депозиті відповідного Спеціального рахунку в
день подання зазначеного вище повідомлення, будуть використані для
здійснення платежів з метою покриття дозволених витрат, і в такій
мірі, в якій Банк задовольниться цим свідченням.
   6. (а) Якщо Банк у будь-який момент часу визначить, що платіж
з  використанням  якогось із Спеціальних рахунків: (i) було
здійснено для покриття витрат або у сумі, які не узгоджуються з
параграфом  2  даної  Додаткової  статті,  або (ii) не був
документально обгрунтований наданими Банку даними, Позичальник
повинен негайно після отримання відповідного повідомлення від
Банку: (А) надати такі додаткові дані, які може попросити Банк;
або (B) перевести на відповідний Спеціальний рахунок (або, якщо
того просить Банк, компенсувати Банкові) суму, що дорівнює розміру
такого платежу, або його частини, які виявилися недозволеними або
невиправданими. Якщо Банк не погодиться на інше, то подальші
внески  Банку  на Спеціальний рахунок не здійснюються, доки
Позичальник, залежно від ситуації, що склалася, не надасть такі
свідчення, або не здійснить внесення коштів, або не компенсує
відповідну суму.
   (b) Якщо Банк у будь-який момент часу прийме рішення, що
невикористана сума на якомусь із Спеціальних рахунків не буде
потрібною для покриття подальших платежів або дозволених витрат,
Позичальник, після одержання повідомлення від Банку, повинен
швидко повернути йому зазначену вище невикористану суму.
   (c) Позичальник може, після одержання повідомлення від Банку,
повернути йому всю суму, яка є на депозитах Спеціальних рахунків,
або будь-яку її частку.
   (d) Суми,  повернення яких було здійснене відповідно до
пунктів (а), (b) і (c) параграфа 6 даної Додаткової статті, мають
бути переведені на рахунок Позики для подальшого використання, або
для їх анулювання згідно до відповідних положень даного Договору,
включаючи положення документа "Загальні умови".
            Додаткова стаття 7
       Умови Договорів про надання субкредитів
   1. Позичальник зобов'язується позичати надходження Позики, що
виділяються час від часу для: (а) категорій 1(а) і 2(а) таблиці,
наведеної в пункті 1 Додаткової статті 1 до даного Договору з
Донбасенерго, в рамках Договору з Донбасенерго про  надання
субкредиту (субкредит, наданий Донбасенерго); (b) категорій 1(b) і
2(b) таблиці, наведеної в пункті 1 Додаткової статті 1 до даного
Договору з Дніпроенерго, в рамках Договору з Дніпроенерго про
надання субкредиту  (субкредит,  наданий  Дніпроенерго);  (c)
категорій 1(c) і 2(c) таблиці, наведеної в пункті 1 Додаткової
статті 1 до даного Договору з Західенерго, в рамках Договору з
Західенерго  про  надання  субкредиту  (субкредит,  наданий
Західенерго); (d) категорій 1(d) і 2(d) таблиці, наведеної в
пункті 1 Додаткової статті 1 до даного Договору з Центренерго, в
рамках Договору з Центренерго про надання субкредиту (субкредит,
наданий Центренерго); та (e) категорій 3 і 4 вказаної таблиці, що
стосуються НДЦ, в рамках Договору з НДЦ про надання субкредиту
(субкредит, наданий НДЦ). Виплати відсотків за субкредит НДЦ,
нарахованих на дату, вказану в категорії (5) згаданої таблиці, або
перед цією датою, будуть капіталізовані й виплачуватимуться з
надходжень Позики згідно з директивами, які задовольнятимуть Банк.
   2. Основна сума кожного із субкредитів, наданих Донбасенерго,
Дніпроенерго, Західенерго, та Центренерго: (а) визначена у доларах
США; (b) сплачена протягом періоду в 10 років, включаючи трирічний
період звільнення від сплати процентів; (с) плата за зобов'язання,
яка періодично нараховується на невибрану частину основної суми
позики, ставка цієї плати дорівнює величині ставки, яку час від
часу платить Позичальник згідно параграфа 2.04 даного Договору; та
(d) процентів, які періодично нараховуються на основну суму
вибраної  та не сплаченої позики, процентна ставка дорівнює
процентній ставці, яку час від часу платить Позичальник за
використання коштів Позики згідно параграфа 2.05 даного Договору,
плюс маржа у розмірі 1.0%.
   3. Основна сума субкредиту, наданого НДЦ: (а) визначена у
доларах США; (b) сплачена протягом періоду в 17 років, включаючи
п'ятирічний період звільнення від сплати процентів; (с) плата за
зобов'язання, яка періодично нараховується на невибрану частину
основної суми позики, ставка цієї плати дорівнює величині ставки,
яку час від часу платить Позичальник згідно параграфа 2.04 даного
Договору; та (d) процентів, які періодично нараховуються на
основну суму вибраної та не сплаченої позики, процентна ставка
дорівнює процентній ставці, яку час від часу платить Позичальник
за використання коштів Позики згідно параграфа 2.05  даного
Договору, плюс маржа у розмірі 1.0%. Сума процентів по субпозиці
НДЦ капіталізується згідно з параграфом 1 даної Додаткової статті
7.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка